Du er veldig dyr! (Hvor mye er du verdt?) - Del 5 Ånd, sjel og kropp og verdi.

Opprettet søndag 31. mars 2013 08:40 Publisert Treff: 13330

Kategori: Les undervisningen

 

Del 5 Ånd, sjel og kropp og verdi.

I karismatiske miljøer er det en populær forkynnelse som går ut på dette med ånd, sjel og legemet. Den går ut på at vi er en ånd, har en sjel og bor i en kropp.
På lang vei er jeg mye enig med den forkynnelsen, men faren ligger i når vi splitter veldig opp ånd, sjel og legemet. Faktisk så finner jeg ikke grunnlag for denne oppsplittingen i Guds Ord, du vil mer se at ånd, sjel og legemet er en enhet som henger sammen.

Ofte i denne forkynnelsen vil man si at ånden er den nye skapningen og den man virkelig er, faren med å si dette er at man også impliserer at sjelen og kroppen vår på sett og vis er litt ond. Hvis man skal følge logikken i dette vil man egentlig si at kroppen og sjelen ikke tilhører Gud, og den er fremdeles en del av den syndige skapningen. Dette er faktisk ikke Bibelsk.
Vi kan bare se på dette verset vi begynte denne undervisningen med:
1 Kor 6:20
For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for både legeme og ånd hører Gud til.

Så både ånden og kroppen tilhører Gud, det er ikke bare ånden som gjør det.

Dette synet om at ånden er god mens kroppen er ond kommer fra en Gnostisk tankegang om at alt materie er ondt mens det som er ånd er godt. Gnostikere mente at Jesus ikke kunne ha kommet i kjøtt og blod, men at han kun var en ånd. Denne vranglæren går blant annet Johannes sterkt imot både i Johannes Evangeliet og i hans brever.

Nå sier jeg ikke at de som forkynner en veldig oppsplitting av ånd, sjel og legemet er vranglærere, jeg hører på flere av dem ofte fremdeles, men det er noe ved logikken som lett kan kobles til en Gnostisk tankegang.

Bare et lite sidespor: De to vranglærende som de første kristen slet med og som påvirket de første kristen, var Gnosismen (som går ut på at synd ikke finnes, og at alt åndelig er godt og alt fysisk er ondt, Johannes snakket mot dette) og loviskhet (som at vi må følge bud og regler for å tilfredsstille og bli verdige for Gud, Paulus snakket mye om dette, spesielt i Galaterbrevet). Jeg tror dette er like aktuelt i dag, jeg kan se at disse vranglærene har påvirket oss mye. Men selv om vi har latt oss lure av noen av deres tankebygninger og filosofier, så betyr ikke dette at vi er frafallene, eller at vi har mistet frelsen, i så fall ville de fleste kristne ikke vært det. Jeg tror også begge vranglærene devaluerer oss som mennesker, de tar fra vår verdi.

Hvorfor er dette viktig? Jo fordi hvis du tror at sjelen og kroppen din er ond, hvordan kan du da akseptere deg selv eller se verdi i deg selv?
Du vil starte med å forakte din personlighet, som sitter i din sjel og den kroppen du ser i speilet hver morgen.
Du kan prøve å si hundrevis av ganger at du er akseptert av Gud at du er verdifull også videre, men hvis du indirekte tror at kroppen og sjelen din er ond, vil du heller aldri helt kunne fult ut akseptere deg selv og se din sanne verdi. Hele deg er skapt i Guds bilde, ikke bare din ånd!

Kroppen og sjelen er nøytral, men det kommer an på hvem som styrer den. Du har også fått en fri vilje, og du kan bruke din frie vilje til å gjøre noe galt med kroppen din eller noe godt. Pauls oppfordrer oss flere ganger: Siden dere er født på ny, er nye skapninger, bruk også kroppene deres til tjeneste for rettferdighet ikke for urettferdighet slik dere gjorde før. (Se blant annet Rom 6:15-23).
Gi ære til Gud ved deres lemmer sier også Paulus i det skriftstedet som vi begynte med i 1 Kor 6:20. Og Paulus sier også at vi våre legemer er et tempel for Den Hellige Ånd i verset før(1 Kor 6:19).

Vi har valg om å leve galt eller rette selv om vi er kristne, vi kan fremdeles velge å gi ære til Gud med våre kropper eller ikke, men om vi skulle ta feil valg, det vil si gjøre en synd, så fratar dette ikke oss vår nye skapning eller verdi, og det er heller ikke fordi sjelen eller kroppen som er ond, og vi må prøve og undertykke dem.

Kroppen vår har behov og lyster, og de kan påvirke oss, men det betyr ikke at de lystene i seg selv er onde, vi har valg og autoritet over våre lemmer og følelser også. Det er våre tanker som bestemmer våre handlinger, og vi kan ta tanker til fange før kroppen og sjelen vår reagerer på dem.

Jeg vet jeg kunne ha gått dypere i dette, men se min undervisning om Dr. Jekyll og herr Hyde kristen, hva er din sanne identitet på www.bibelundervisning.com, der forklarer jeg dette enda dypere.

Avslutning
Jeg håper du gjennom denne undervisningen har fått noen åpenbaringer om hvor verdifull du virkelig er! Og jeg håper de sannheter jeg har formidlet kan være med på å se din frihet i Kristus, og at du er kalt til frihet ikke til å legge deg under for ting som gjør deg trist og deprimert. Vit at du er utrolig verdifull for Gud, og gled deg i denne sannheten hver eneste dag.


 

Visjonen bak denne siden

1. Oppmuntre deg til å vokse i kristenlivet og en dypere forståelse av hvem Gud er og hans kjærlighet!
2. Hjelpe deg til å stå imot vår fiende, djevelen, slik at du kan få oppleve å leve et seirende kristenliv! Jak 4:7
3. Inspirere deg til å undervise andre!
4. Utruste og inspirere deg slik at du kan gå ut og fortelle andre om de gode nyhetene!