Du er veldig dyr! (Hvor mye er du verdt?) - Del 4 En ny skapning og verdi.

Opprettet søndag 31. mars 2013 08:40 Publisert Treff: 13330

Kategori: Les undervisningen

 

Del 4 En ny skapning og verdi.

Jeg ønsker mot slutten å si noe om at vi er nye skapninger og ånd sjel og kropp, dette er også nøkkelen til å se din verdi.

Mange kristne har denne oppfatningen om at vi er to skapninger på innsiden; en syndig skapning og en ny skapning.
Jeg kan forstå at ikke kristne ikke helt kan forstå sin verdi, fordi de har fremdeles en syndig skapning på innsiden, de er ikke blitt født på nytt ennå. Men for en kristen burde det være enkelt, men slik er det desverre ikke, for igjen har loviskhet kommet inn og stjålet denne sannheten fra mange.
Mange ser på Romerbrevet 7 som et normalt kristenliv. Den handler om det onde jeg ikke vil, det gjør jeg, og det gode jeg vil gjøre gjør jeg ikke osv., men hvis du leser nøye vil du se at Paulus beskriver seg selv som en som lever under loven. Du vil ha denne erfaringen når du igjen legger deg under loven og loviskhet, og det er sant, men du er ikke under loven. Paulus sier dette flere ganger blant annet i kapittelet før, i kapittel 6. Jeg har lært at man må lese Bibelen i sin sammenheng, men jeg tror mange glemmer det av og til, og vi tar bare ting utifra sin sammenheng. Du må lese Romerbrevet 7 i sin sammenheng med både Rom 6 og 8 og ikke bare trekke ut noen få vers.

Hvorfor er dette viktig når det kommer til verdi? Jo fordi hvis du identifiserer deg med den syndige naturen, vil du aldri kunne fult ut akseptere og elske deg selv. Du kan aldri elske en ond side ved deg selv. Du kan prøve å leve med den og undertrykke den som de som ikke har blitt født på ny til viss grad gjør, men du vil aldri fult ut kunne elske deg selv.
Det var derfor Jesus også måtte korsfeste din syndige natur, drepe den og igjen restaurere deg tilbake til den du er skapt til å være. 
Rom 6:6
For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.

Jeg har gode nyheter for deg: Du har ingen syndig natur på innsiden som du må forsøke og undertrykke ved å prøve å korsfeste den. Du er en ny skapning, og det er din sanne identitet. Denne nye skapningen er hellig, ren og rettferdig faktisk sier Johannes at slik som Jesus er, slik er også vi i denne verden. (1Joh 4:16) Vi er ikke Jesus, men vi er identiske med ham i vår nye skapning (husk at vi allerede er skapt i Hans bilde), og dette er heller ikke av oss selv, for at vi ikke skal ha noen gjerninger å skryte av, dette er også helt og fult av Gud.
Når du ser dette vil dette gjøre noe med den måten du ser deg selv på og hvordan du verdsetter deg selv.

Hvis du er en kristen er du en ny skapning, det gamle er borte se alt er blitt nytt, og alt dette er også av Gud, det er ikke noe mer du skal gjøre for å få dette til!
2Kor 5:17-18
17 Så om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.
18 Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med Seg Selv ved Jesus Kristus, og gav oss forlikelsens tjeneste

Hvis det var slik at vi fikk en ny skapning i tillegg til den gamle, vil dette vært dårlige nyheter, ikke gode, som evangeliet egentlig betyr.
Vi ble nye skapninger, så vi ikke lenger skulle være slaver under synden.
Hvorfor opplever og erfarer jeg ikke det da sier du kanskje? Det er fordi du ikke ser deg selv slik, du tror fremdeles at du har en syndig natur på innsiden, for det føles slik ut, og det er derfor du handler deretter også. Hvis du ser deg selv som en ny skapning uten synd, vil du også vandre slik.

Hvis du sitter igjen med mange spørsmål etter det jeg har sagt akkurat nå, vil jeg anbefale deg en undervisning som tar opp dette temaet mye dypere.
Se min undervisning om Dr. Jekyll og herr Hyde kristen, hva er din sanne identitet på www.bibelundervisning.com.

Visjonen bak denne siden

1. Oppmuntre deg til å vokse i kristenlivet og en dypere forståelse av hvem Gud er og hans kjærlighet!
2. Hjelpe deg til å stå imot vår fiende, djevelen, slik at du kan få oppleve å leve et seirende kristenliv! Jak 4:7
3. Inspirere deg til å undervise andre!
4. Utruste og inspirere deg slik at du kan gå ut og fortelle andre om de gode nyhetene!