Du er veldig dyr! (Hvor mye er du verdt?) - Del 3 Loviskhet, religion og verdi.

Opprettet søndag 31. mars 2013 08:40 Publisert Treff: 13330

Kategori: Les undervisningen

 

Del 3 Loviskhet, religion og verdi.

Vi som kristne burde være de som først og fremst så vår sanne verdi, men det er trist å si: Dette er ofte ikke tilfelle, faktisk nesten det motsatte. Hvorfor er det slik? Jeg tror loviskhet og religiøse tanker har sneket seg inn og stjålet denne sannheten fra mange av oss.

La meg først definere for deg hva jeg mener med loviskhet og religion. Det går an å definere det på denne måten: Menneskers forsøk på bli verdige nok for Gud, og det handler om å følge bud å regler for å bli akseptert av Gud (eller mennesker).
Og det handler om hva du må gjøre for Gud (ikke hva han har gjort for deg).

Loviskhet og religion vil alltid måle din verdi opp imot hvor mye du klarer å leve opp til bud og regler. Nå handler ikke dette bare om de ti bud, men vi kan ha mange uskrevne regler som vi også måler vår verdi imot, som: Hvor ofte du ber, leser Bibelen, går i kirken (menigheten) også videre. Den måler også din verdi opp imot hvor hellig du har klart å leve. Jo mindre synder du gjør, jo mer verdi. Dette er en logisk tankegang og en menneskelig tankegang.
Det er logisk at hvis jeg er en stor synder, er jeg mindre verdt den andre. Men dette er heldigvis ikke Guds tankegang!

Selv om vi kanskje ofte er klar over at dette er ikke er Gud sin tankegang, er det allikevel veldig lett for oss å ubevisst legge oss under for denne loviske tankegangen, at jeg bare er verdt noe når jeg har oppført meg bra, eller når jeg har «gjort noe» for Gud.

Denne loviske tankegangen vil alltid før oss inn å streve får å bli akseptert av Gud eller at vi skal være verdige for ham eller verdige til å motta noe fra Ham.
Hvis du hele tiden føler at du ikke er verdig til å være en kristen eller bli tilgitt av Gud, ligger du under for denne loviske tankegangen.
Jeg har gode nyheter for deg! Jesus har oppfylt loven for deg, fordi han er verdig er du verdig, og det har ingen ting med hva du har gjort eller ikke har gjort. Vi lever ikke lenger under loven, den som sier at du er kun verdig hvis du har oppført deg bra nok.

Denne loviske tankegangen har sneket seg inn i kristenheten mer en du kanskje er klar over, selv inn i karismatiske kretser som sier at de forkynner nåden og ikke loven.

Jeg slet med en sykdom i mange år, og jeg studerte dette med helbredelse veldig mye. Jeg leste bøker og var til og med på to turer til USA, og gikk på flere seminarer der. Mye av det var bra, men det var også ting som jeg har sett i etter tid ikke var bra.

I noen bøker leste jeg om blokkeringer til helbredelser, og noen av dem var at hvis jeg ikke gav tienden og velsignet og ba for Israel så ville ikke helbredelsen skje.
De sa også at man måtte bekjenne alle våre synder både før og etter vi ble kristen for at Gud kunne helbrede, og vi måtte passe på at vi ikke falt inn i noen synder. Nå sa de ikke dette dirkete på denne måten, men ofte var det dette hva de indirekte sa. Det er mulig jeg selv til og med har sagt dette i tidligere undervisninger, ubevisst.

Denne tankegangen vil faktisk lede deg inn i frykt og trelldom (undertrykkelse), for hva om du har glemt å bekjenne en synd du gjorde for 20 år siden eller om du ikke hadde penger en måned til å gi tienden, eller glemt å be for Israel, vil da Gud holde tilbake sin helbredelse?

Ønsker bare å kort ta med her:
Jeg har tro på omvendelse, og det å se en løgn og erstatte den med sannhet. Omvendelse handler egentlig om å snu seg fra en løgn og til hva som er sannhet. Vi kan ha blitt programmert til å tenke feil, tro en løgn, og det kan være et hinder til helbredelse, men hovedtingen er å se at Gud er for deg og at han elsker deg. Det er dette djevelen vil skjule for deg, spesielt gjennom loviskhet, og ja det er et hinder for helbredelse når vi tror hans løgner om Gud.
Hvis du tror at Gud setter krav til deg at du må gjøre deg verdig for helbredelsen, er dette hoved blokaden for helbredelse ikke alt det andre. Det det hele handler om er å få ett rett bilde av Gud og hvile i at han er god.

Min historie om helbredelse
Jeg husker jeg kom tilbake fra en tur i USA der jeg hadde vært på seminarer om hellighet og helbredelse, men jeg hadde fremdeles ikke blitt helbredet og jeg søkte etter ting som kunne blokker den, som for eksempel synder jeg hadde begått.
Jeg hadde gjort det ganske bra for en stund når det kom til synder, jeg hadde ikke falt i noen av de «store» (jeg tror jeg levde ganske rettferdig egentlig, men jeg hadde noen store i mine øyne allikevel), men så kom jeg på at jeg hadde kjøpt noen DVDer som ikke var ekte da jeg var i Thailand, og jeg tenkte: Dette må være det! Så jeg lagde et bål, bekjente min synd og brente alle DVDene, og jeg tenkte: Nå vil Gud helbrede meg! Men ingen ting skjedde, og jeg følte hele tiden at det var noe mer jeg måtte gjøre eller bekjenne.  
Jeg strevde og strevde for å gjøre meg verd for helbredelsen, men ingen ting så ut til å være bra nok. Det var alltid noe mer jeg måtte gjøre for å gjøre meg fortjent til å bli helbredet. Jeg så ikke at jeg selv hadde lagt meg under loven igjen.

Dette pågikk i noen år inntil jeg en dag satt frustrert på et hotellrom i Chiang Mai i Thailand og ropte ut til Gud: Hva mer må JEG GJØRE!
Da hørte jeg Jesus sin stille og milde stemme: Bare vit at jeg elsker deg Tore!
Den setningen har snudd alt på hode for meg, og den er en av mine aller største åpenbaringer.  Det tok litt tid før den gikk opp for meg, for jeg var så programmet til å tenke lovisk, men den har satt meg fri!
Dette er det eneste sannhet du trenger å høre også: Bare vit at jeg (Gud) elsker deg!
Denne sannheten er det som vil helbrede deg også, når du får latt den synke ned i ditt hjerte!
Den vil også sette deg fri fra ditt selvstreb og din frustrasjon av og aldri nå opp.

Det å vite at Gud elsker oss ubetinget vil gjøre at vi ser vår verdi, for hvorfor elske noe som ikke har noe verdi. Vi er verdifulle, det er derfor Gud elsker oss.

Loviskhet vi fortelle oss at Gud bare gir oss noe og elske oss når vi har gjort oss verdige til det, men Jesus forteller oss at det alt er av bare nåde, helt ufortjent!

Vet du at å være lovisk og synd fokusert er selv-fokuserende? Hvis du bare fokuserer på din synd, vil din synd være i fokus. Hvis du løfter blikket og ser på Jesus, vil han være ditt fokus, ikke din synd, og da vil du også bli mer og mer lik ham. Hvis du fokuserer på din synd, vil du bli mer og mer lik denne synden, og den vil binde deg.

Visjonen bak denne siden

1. Oppmuntre deg til å vokse i kristenlivet og en dypere forståelse av hvem Gud er og hans kjærlighet!
2. Hjelpe deg til å stå imot vår fiende, djevelen, slik at du kan få oppleve å leve et seirende kristenliv! Jak 4:7
3. Inspirere deg til å undervise andre!
4. Utruste og inspirere deg slik at du kan gå ut og fortelle andre om de gode nyhetene!