Du er veldig dyr! (Hvor mye er du verdt?) - Del 2 Du ble kjøpt for en høy pris!

Opprettet søndag 31. mars 2013 08:40 Publisert Treff: 13291

Kategori: Les undervisningen

 

Del 2 Du ble kjøpt for en høy pris!

Verdi kan ikke oppnås ved denne verden, den kan bare måles mot det bilde vi er skapt i.
1Mos 2:27
Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde. I Guds bilde skapte Han ham. Til mann og kvinne skapte Han dem
.

  • Du er skapt i Guds bilde, derfor har du verdi!

Gud ønsker ikke at hans bilde skal bli ødelagt, så han ville gjøre hva som helst for å gjenopprette det. Det var derfor Gud sendte sin sønn Jesus også, for han ville ikke at hans bilde, som er deg, skulle gå fortapt. Det at Gud sendte sin sønn for å dø på et kors, viser hvor mye du er verdt. Du er kjøpt for en høy pris!

Det som forteller vår sanne verdi er ikke hva vi gjør og har gjort, men det som virkelig viser vår verdi er hva Jesus har gjort. Det som virkelig viser vår verdi er den høye prisen Jesus betalte for å kjøpe oss fri fra syndens og dødens makt og gjenopprette oss til hans bilde.

Jeg husker at for noen år siden så talte jeg på et seminar, og jeg fikk mye bra respons fra dette. Jeg følte meg veldig oppmuntret og følte jeg hadde selvverdi, men etter en ukes tid forsvant denne følelsen og jeg følte meg nesten litt deprimert. Jeg begynte å gå litt på jakt etter noen eller noe som igjen kunne gi meg denne følelsen av selvverdi, men jeg fant det ikke helt. Jeg spurte Jesus hvorfor har jeg denne følelsen? Jesus minnet meg om at jeg målte min verdi ut i fra hva andre tenkte om meg, men Jesus sa: Din verdi er i meg og at du er skapt i mitt bilde og ikke hva andre tenker og tror om deg.

Og igjen dette er den sannheten jeg ønsker å formidle til deg i dag: Din verdi er ikke i hva du gjør og ikke gjør, din verdi er ikke i om andre liker deg eller ikke, men din verdi er i at du er skapt i Guds bilde og Jesus betalte en veldig høy pris for deg. Din verdi er i at Gud elsker deg, og du betydde så mye for ham at han sendte sin sønn Jesus som døde for deg.

Jeg vet at dette kan være vanskelig å få tak i, og jeg vet ikke om det helt har gått opp for meg heller, men jo mer vi ser denne sannheten, jo mer vil vi også bli fri.

Du er mer verdifull enn 1 000 Mercedes
La meg si dette på en annen måte som kanskje kan hjelpe deg:
Hvis du ikke var noe verdt, ville noe ha gitt sitt liv for deg? Men du er så mye verdt at det var en person som var villig til å dø for deg.
Hvordan vi behandler ting viser ofte hvor mye det er verdt. Hvis du hadde en ny Mercedes, ville du ha behandlet, beskyttet og tatt hånd om denne bilen på samme måte som en 20 år gammel Toyota?
Kanskje en som ikke forsto dens sanne verdi ville, og det er nok mange som ikke har sett sin sanne verdi også og de behandler både seg selv og andre deretter, men hvis du virkelig forstår hvor mye en ny Mercedes er verdt ville du ha behandlet dem veldig forskjellig?

Du er mer verdt en 1 000 Mercedes, du var så dyr at Jesus gav sitt eget liv for deg.
Og fordi du er dyrt kjøpt, du ble kjøpt for en høy pris, behandler ikke Gud deg som et skrap heller! Han ser verdi i deg selv om du ikke alltid oppfører deg slik.

Tenk på en diamant, før den blir vasket og slipt ser den ikke verdifull ut i det hele tatt. Den ser nesten ut som en vanlig stein uten verdi. Men fordi det er noen som ser verdien i dem, tar de stenen, sliper den og de får en høy pris for dem.
Du er en diamant i Guds øyne, han ser den verdien som du har, selv om ingen andre skulle se det.
Han vet at du ikke alltid ser ut som en diamant, men han ønsker å hjelpe deg slik at du ser din egen verdi, og jo mer du ser din egen verdi, jo mer vil du se ut som, handle etter og være som den diamanten du virkelig er.

Vår verdi spiller inn i nesten alle områder i våre liv. I hvordan vi ser på synd, i hvordan vi kommuniserer med andre, i hvordan du behandler andre, hvordan vi løser konflikter og ikke minst hvordan du behandler deg selv.

Hvis vi helt og fult forstod vår sanne verdi, ville for eksempel ikke sjalusi være et problem lenger. Hvis vi så vår sanne verdi, ville heller ikke synd være et problem.

Synd kommer veldig ofte av at vi føler oss lite verdifulle, og vi ønsker noe eller noen som kan fylle dette tomrommet. Hvis du sliter med pornografi kan jeg garantere deg at det har noe med hvordan du ser på deg selv og din verdi å gjøre. Du ser etter noe som kan fylle det tomrommet som du føler på innsiden, du trenger å føle litt godt om deg selv, selv om det bare er for en kort stund.

Du kan egentlig måle hvor mye du denne sannheten om hvor mye du er verdt på hvordan du er mot andre, for hvis du ikke verdsetter deg selv, vil du heller ikke verdsette andre igjen.

Visjonen bak denne siden

1. Oppmuntre deg til å vokse i kristenlivet og en dypere forståelse av hvem Gud er og hans kjærlighet!
2. Hjelpe deg til å stå imot vår fiende, djevelen, slik at du kan få oppleve å leve et seirende kristenliv! Jak 4:7
3. Inspirere deg til å undervise andre!
4. Utruste og inspirere deg slik at du kan gå ut og fortelle andre om de gode nyhetene!