Slide 1

Previous Next

Du er veldig dyr! (Hvor mye er du verdt?)

Opprettet søndag 31. mars 2013 08:40 Publisert Treff: 19422

Kategori: Les undervisningen


 

1 Kor 6:20
For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for både legeme og ånd hører Gud til.

Del 1 Hvor mye er du verdt?
Det spørsmålet jeg tror de fleste mennesker har er: Hva er egentlig min verdi? Hvor mye er jeg verd?
Hvordan besvarer du dette spørsmålet? Hva slags kriterier skal man sette for hva vi er verdt?
Kanskje noen av oss ser oss i speilet og noen tenker: Jeg må jo være verdt noe. Jeg ser ung ut og har ok kropp. Andre ser seg i speilet, ser rynker og en stor mage og tenker at jeg kan ikke være verdt mye.
Andre igjen tenker at jeg må jo være verdt noe, for jeg har jo en bra utdannelse, tjener ganske bra og har en rimelig høy sosial status. Jeg eier tre hjem, har fire biler og flyr alltid på første klasse, så jeg må jo være verdt noe.
Andre tenker at jeg må jo være verdt noe siden jeg har så mange venner, har jo over 1 000 venner på Facebook. Jeg har et godt rykte og jeg har jobbet mye for at mennesker skal like meg, så jeg må jo bety noe.
Jeg prater mye og får folk til å le, så jeg må jo være verdt noe?
Eller du kan tenke min kone er så pen, eller min mann er så kjekk så jeg må jo være verdt noe siden hun/han valgte meg.
Eller jeg er en pastor for en menighet i fremgang, så jeg må jo bety noe.
Jeg må jo verdt noe jeg er en god person, for jeg går jo i kirken hver søndag, gir tienden, hjelper mennesker i nød, gjør ikke noen store synder, jeg leser i Bibelen og ber hver dag så jeg må jo være verdt noe.

Ofte tenker vi at det er disse tingene bestemmer vår verdi, og vi alle har våre kriterier for hva som har verdi.
I stor grad er våre kriterier for verdi forbundet med gjerninger, hva vi gjør og ikke gjør og hva vi har oppnådd.

Alle disse tankene jeg har presentert her åpenbarer faktisk bare en ting:

  • Verdi er noe jeg må gjøre meg fortjent til. 


Fariseerne på Jesus sin tid så også livet på denne måten: Verdi er noe du må gjøre deg fortjent til.
De tenkte at de hadde gjort seg fortjent til sin sosiale status og verdi, fordi de på fulltid fulgte loven. De trodde verdi kom av hvor rett man klarte å leve.
Dette var ulogisk for fariseerne at Jesus ville bruke tid og være sammen med mennesker som hadde liten verdi i deres øyne. De selv leste jo i Bibelen hver dag (i hoved sak Toraen, de fem mosebøkene), fulgte loven og gjorde gode ting, men disse synderne de leste ikke en gang Bibelen og de burde jo ha jobbet mye hardere på sin hellighet!  Hvordan kunne Jesus bruke tid med dem? Elsket dem og gi dem nåde? Og hvordan kunne Jesus være Gud når han gjorde dette?

Tre lignelser om verdi
I Lukas 15 forteller Jesus tre lignelser. Den første er om den bortkommende sauen. Den handler om at at hyrden forlater de 99 andre sauene for å finne den ene som har gått seg bort. Den andre handler om en kvinne som har 10 mynter men har mistet en, og som setter huset på hodet for å finne den ene. Den siste lignelsen, og den mest kjente, handler om den bortkommende sønnen. Dette er en historie om en sønn som tar sin del av arven drar ut i verden og sløser bort alle pengene i umoral. Til slutt har han brukt opp alle pengene og får kun en jobb som grisepasser, da er det han bestemmer seg for å dra tilbake til sin far.
Faktisk handler alle tre lignelsene om det samme. Det handler om noe som har blitt mistet, men blitt funnet igjen og at det er stor glede når det som har vært borte blir funnet og det blir en stor fest.

Det som Jesus også ønsker å vise oss er at vi alle er verdt noe, selv for de som ikke synes å ha noen verdi? Hvorfor i alle dager lete etter en sau, når du har 99 andre, og hvorfor lete etter en mynt, når du har 9 andre? Det er lite logikk i det, men Jesus ønsker å fortelle oss hvor mye vi alle er verdt. For vi er på mange måter og mange ganger den sauen som har gått seg bort, og myntene som var mistet, eller sønnen som hadde gjort opprør og forlatt sin fars hus og rotet det til for seg selv. Dette viser oss også hvor verdifulle vi alle mennesker er, Gud ser på alle mennesker med verdi, og han er villig til å gå langt for å bringe dem tilbake til seg selv
Da sønnen kommer tilbake til sin far i lignelsen om den bortkommende sønn, sier sønnen at jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Å være verdig noe er forbundet med verdi er det ikke? Denne sønnen så sin verdi i det han hadde gjort, og fordi han hadde gjort så mye galt, følte han at han hadde mistet sin verdi.
Han koblet også sin verdi med noe han måtte gjøre seg fortjent til, og noe man mistet når man ikke gjorde seg fortjent.

Hvor ofte er det ikke vi kan føle på noe av det samme. Når har jeg gjort noe og sagt noe galt, eller nå har jeg ikke bedt på en stund, eller nå har jeg falt inn i det gamle syndemønsteret jeg lovet meg selv aldri å falle inn i igjen, da er det lett å tenke at Gud kan ikke helt akseptere meg nå. Kanskje jeg ikke en gange er verdig til å være en kristen? Og kanskje jeg til og med har begått den utilgivelige synd?

Hva er farens respons til sønnens følelse av at han ikke er verdig til å være hans sønn lenger? Sier faren, ja du har mistet mye verdi i mine øyne nå, og du må jobbe deg opp og vise at du er verdig til å kalle deg min sønn igjen.
Dette er kanskje slik vi ville ha gjort det, og det er slik loven og loviskhet prøver å gjøre det. Denne lignelsen som Jesus fortalt om den bortkommende sønn var veldig kontroversiell når han fortalte den, fordi de levde under lovens tid. Så denne lignelsen var skandaløst sjokkerende for mange av de som hørte på, spesielt for fariseerne. Hvordan kunne Gud ta imot en synder på denne måten? Hvordan kunne noen fremdeles være verdig til å kalle seg sønn (eller datter) av sin far (sønn av Gud) etter dette?
Men faren, som er bildet på Gud, var heldigvis ikke slik.
Luk 15:21-23
Sønnen sa til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.
 Men faren sa til sine tjenere: Hent fram den beste festdrakten og ha den på ham, og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans!
 Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade!

Sa faren at sønnen måtte igjen prøve å gjøre seg fortjent til å være verdig til å være hans sønn. Nei! Vi kan se at faren ikke en gang sier noe, men han konkret viser at sønnen fremdeles har like mye verdi ved å lage til en stor fest for ham, og faren viser hvor glad han er for å ha fått sønnen tilbake.

Hvis du roter det til for deg selv eller noen du kjenner gjør dette, mister du eller de sin verdi? Nei, i Guds øyne gjør vi eller de ikke det, og når vi ser dette kan vi begynne å se oss selv og andre med Guds øyne også.

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?