Bønn er spennende


Bønn er spennende - Del 7 Gjør motstand på den onde dag!

Opprettet torsdag 31. januar 2013 08:40 Publisert Treff: 14656

Kategori: Les undervisningen

 

2. Gjør motstand på den onde dag!

Ef 6:
13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.

1 Pet 5:
8 Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.
9 Stå ham imot, faste i troen!

Lært deg opp til å gjøre motstand på den onde dag. Vi har en motstander som ikke ønsker at vi skal be og han ønsker å gjøre alt han kan slik at vi ikke ber og har fellesskap med Gud . Han kan til og med fortelle deg at det var Gud som lot ting skje når det ikke er det. Han er en ekspert på å gjøre oss bitre, gi oss motløshet og selvmedlidenhet slik at vi ikke ber.
En av fellene han har klart å få mange i er å si at alt som skjer er Guds vilje. Dette er rett og slett kristenskjebnetro.
Kristenskjebnetro tar fra deg lysten til å be, for hvorfor be når alt skjer etter Guds vilje allikevel? Og hvorfor gjøre motstand på den onde dag? Vi vil jo i så fall gjøre motstand mot Gud.
Djevelen kan også gjerne komme med disse tankene: "Å be det er kjedelig det, hva er hensikten? Det skjer jo ingen ting når du ber. Du husker når du ba om helbredelse, og at Per på jobben din skulle bli frelst? Da ble du bare mer syk, og Per ble bare enda mer fiendtlig innstilt til det du tror på. Gud hører ikke dine bønner, så bare glem å be."
Eller når du for eksempel har vært på en festival, blitt "tent i brann" for Jesus, kommer hjem igjen, møter hverdagen og opplever et nederlag. Da kommer djevelen gjerne med disse tankene: Nå er du blitt en sløv kristen igjen, ingenting har blitt forandret og Gud er langt borte. Du kjenner etter, og dine følelser bekrefter at det stemmer. Dette er ikke sannheten! Jeg kunne sikkert ha tatt opp mange flere eksempler her, men poenget er: Gjør motstand på den onde dag.

På hvilken måte skal vi gjøre motstand? Det første du må vite er hva som er sannheten. Hvis du for eksempel er preget av en kristenskjebnetro, må du først og fremst se at det er djevelen som kommer med det onde, ikke Gud. Djevelen vil ikke at Guds vilje skal skje med ditt liv, han ønsker å "stikke kjepper i hjulene" for deg. Derfor er det viktig å vite hva som er sannheten, for sannheten vil sette deg fri.
Joh 8:31-32
31 Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.
32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.
    
Joh 17:
17 Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.

Sannheten finner du i Bibelen! Mange løgner oppstår fordi vi eller noen lager egne teorier ut i fra erfaring. Hvis du for eksempel har hørt (eller opplevd selv) at noen har bedt om helbredelse, men så har de ikke sett det gå i oppfyllelse. Dermed kan de ha laget sin egen teori om at Gud vil nok at jeg skal være syk. Men dette er ikke sannheten! I Apg 10:38 står det:
Og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham.

Sverdet på den åndelige rustningen (Ef 6:17) er det våpenet med vi skal angripe med. Det er et offensivt våpen som blir aktivt brukt i en krig. Hvis du ikke lærer deg å bruke sverdet vil du fort bli offer for fiendens listige angrep. Du bruker sverdet når du bekjenner, stoler på og holder fast ved Guds ord.

3. Bekjenn sannheten
Alle sannheter du finner i Bibelen vil ikke bli deg til nytte hvis du ikke holder fast ved sannheten, og bekjenner den.    
Heb 4:2
For det glade budskap er blitt forkynt for oss, likesom for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Når du har hatt et fall, bedt Gud om tilgivelse og djevelen allikevel kommer med sine løgntanker som får deg til å føle deg fordømt. Begynn da og bekjenn sannheten! Bekjenn: Jeg takker deg Gud for at jeg er ren og rettferdig  for deg, takk at du ikke lenger husker mine synder (bekjenn gjerne salme 103).        
Når du møter på motstand og problemer er det viktig å bekjenne hvem som er Herre over vanskelighetene. Vi kan se litt nærmere på noen vers til i fra det kapittelet vi leste i fra i sted. Rom 10:8-9
8  Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.
9  For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.

Dette skriftstedet er ikke bare for den som ikke er kristen. Ordet frelse har en mye videre betydning enn bare å få et evig liv. Verbet å frelse heter på gresk; sozo, og det betyr blant annet: Hel, frisk, uskadd, bevare (hel, intakt), reddet (fra fare, ødeleggelse, sykdom og død), føre ut i vidt rom, ut av trengsel.
Hvis du for eksempel blir angrepet av frykt, kan du bekjenne dette verset på følgende måte: Når jeg bekjenner deg Jesus som Herre over min frykt, da skal jeg bli ført ut av denne frykten. Takk Jesus at du er Herre over min frykt.

Sannheten er at Jesus er Herre over alle dine problemer.
Bekjenn flittig skriftsteder når du ber, det vil hjelpe deg til å få tro til og overvinne problemene.

Noen sier: ”Vi må ikke bekjenne alt for positivt, for hvis vi har for store forventninger og det ikke skjer det vi ønsker, mister vi så lett motet.” Jeg tror det alltid er viktig å ha en bekjennelse av Guds vilje i enhver situasjon, selv om du ikke opplever Guds vilje der og da.  Utholdenhet er et åndelig våpen, og utholdenhet er det samme som å ha tro.
Når vi holder fast ved Guds ord vil din tro og tillit til Gud øke. Å bekjenne sannheten vil gjøre din tro sterkere, hvis du ikke gir deg. Be så skal du få.

Be så skal du få!

Matt 7:7-12
 7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.
 8 For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.

Gud vil ikke bare at vi skal be, men også handle på bønnen. Hvis vi leter vil vi finne og når vi banker på, gjør noe i retning av bønnesvaret. For eksempel kan du ikke be om en kone/mann og sitte hjemme å vente på at han/henne, som du ikke har truffet før, skal ringe på døra og si: ”Vi du gifte deg med meg”
Du må av og til ta en handling i lydighet for å se at bønnesvaret kan bli oppfylt.

9 Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød,
10 eller gi ham en orm når han ber om en fisk?
 11 Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!
 
Disse versene bryter ned et galt bilde av Gud, for Gud gir oss ikke en stein når vi ber om et brød. Han er en god far for oss. Han gjør oss ikke mer syk hvis vi ber om helbredelse. Vi, som i forhold til Gud, er onde vet å gi våres barn gode gaver, hvor mye mer skulle ikke da en allmektig og kjærlig Gud gi oss alt det vi trenger?
Jeg har lært meg disse versene utenat, og bruker dem flittig når jeg ber om ting. For dette er virkelig kraftige løfter som Jesus sa med sin egen munn.

Som sagt er det kraftfullt å be ut skriftsteder. Du finner flere skriftseder der Jesus underviser og oppmuntrer til bønn. Pluss mange løfter og ord du kan be og bekjenne ut. Jeg har samlet noen skriftsteder du kan bruke under. Det finnes selvfølgelig flere, og jeg vil oppmuntre deg til å finne dem.

Løfter når du frykter for noe.

Sal 23:4
 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.
    
Sal 91:5
Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen,

Ord 3:24
Når du legger deg, skal du ikke frykte. Og når du har lagt deg, skal din søvn være søt.
    
Jes 54:14
Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme nær til deg!
 
Heb 13:6
Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?

Løfter for når du er bekymret:

Luk 12:22
Og han sa til disiplene: Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete, heller ikke for kroppen - hva dere skal kle dere med!

 Fil 4:6
Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.

Løfter for din tjenestes framtid:
    
      Sal 1:1 - 3
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.
Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.
    
     Fil 1:6
Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

     Jer 29:11
For jeg vet de tanker de tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.

Løfter mot motløshet
    
5 Mos 31:8
Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg - han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs.

2 Tim 1:7
For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets Ånd.

Løfter for helbredelse
    
Sal 103:2 - 3
Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger!
Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer.
         
Jes 53:4
Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.

Løfter for at han vil forsørge for oss

Sal 23:1
Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.
    
Sal 37:4 - 5
Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter.
Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det.
        
Sal 145:19
Herren vil oppfylle de gudfryktiges lengsel, han hører deres rop og frelser dem.

5M 28:11
Herren skal gi deg overflod av alt som godt er, både av ditt livs frukt og av frukten av ditt kveg og av frukten av din jord i det land som Herren med ed lovte dine fedre å gi deg.

Matt 6:28-34
 28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke!
 29 Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.
 30 Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere – dere lite troende?
 31 Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med?
 32 For alt slikt søker hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette.
 33 Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!
 34 Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Noen ord til slutt
Til slutt husk at bønn handler om et forhold med Gud, det er ikke en plikt du må gjøre fordi du er en kristen, men en ting vi gjør fordi Gud ønsker fellesskap med oss og fordi vi er hans barn.


 

Få oppdateringer om ny undervisning

Din e-post

* må fylles ut
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?