Bønn er spennende


Bønn er spennende - Del 6 Guds timing

Opprettet torsdag 31. januar 2013 08:40 Publisert Treff: 14656

Kategori: Les undervisningen

 

Guds timing
Når er Guds timing? Må vi vente på Gud?
Jeg tror Guds timing handler mer om at Gud venter på oss enn at vi venter på ham. Gud har faktisk lagt alt ferdig for oss slik at vi kan vandre i det (Ef 2:8), men Gud venter på oss. Både i det at vi skal oppdage hva han har forberedt for oss og at vi skal ta valg om å vandre i dem. 


Når det kommer til Guds løfter om fred, glede, utholdenhet, helbredelse, frihet, seier også videre så trenger vi ikke vente på at Gud vil gi oss dette, for dette er ting som vi allerede har fått, men Gud venter på at vi skal oppdage det.

Det er også slik at Gud av og til venter med bønnesvaret fordi vi ikke er klare til å bære det ennå, men dette går mer ut på kall og tjeneste, og igjen handler det om at Gud venter på oss.  

Bønn for å finne ektefelle
Jeg ønsker å ta opp dette som et eget punkt, for her står det ikke bare på meg og Gud, men det er også involvert en annen persons vilje. Gud kan aldri tvinge noen til å bli sammen med deg, for vi har alle fått det frie valget. Derfor er det ikke alltid riktig å be om at vedkommende, som du er forelsket i, må bli det i deg.
Du kan selvfølgelig be om at vedkommende må få øynene opp for deg, og om hva kan jeg gjøre får å få vedkommende interessert i meg. Men husk at Gud vil aldri tvinge denne personen å bli forelsket i deg.  

Ikke la følelsene styre deg slik at du faller inn i det med å manipulerer!
Det var en jente en gang som var veldig interessert i en gutt. En dag gikk hun opp til ham og sa: "Gud har sagt at vi skal gifte oss". Gutten tenkte seg litt om før han svarte: "Det har ikke jeg hørt noe om.  
Det viktig at vi ikke lar oss manipulere eller at vi manipulerer, men at vi til en hver tid vet at vi handler etter Guds ord og på hans måte. Spesielt hvis vi manipulerer på dette området kan det få store negative konsekvenser. Jeg tror Gud kan fortelle oss hvem vi skal gifte oss med, men Gud vi da også gi denne overbevisningen til den andre. Det er heller ikke sikkert at det vil skje på samme tid, og da bør du holde det for deg selv til du er helt sikker på at den andre føler og tror det samme. Be gjerne om at Gud skal lede den som han har tenkt for deg til deg, og at Gud skal forberede vedkommende for deg. Ha gjerne en bønneliste over hva slags type ektefelle du ønsker også.

Nå er det kanskje en del som spør seg; finnes det kun en ”den rette” for meg? Jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror det er flere som kan være den rette for deg. Den du velger er den rette for deg. Nå vet selvfølgelig Gud hvem det er, men husk at han har gitt oss den frie vilje, og det vi som velger ektefelle og ikke ham (selv om han ønsker å være sterkt involvert). Hvis det bare hadde vært en ”den rette” kunne vi jo for det første ikke velge selv, og for det andre kunne vi lett gått glipp av ”den rette”

 

Tre viktige råd når det kommer til bønn.

Det er nok mange råd jeg kunne ha gitt når det kommer til bønn, men her er tre viktige som kan forandre ditt bønneliv.


1. Søk etter å bli døpt i den Hellige Ånd
(Se også undervisningen om Den Hellige Ånd.)

Når du blir døpt i den Hellige Ånd, vil du oppleve å få et nytt bønnespråk. Det kalles tungetale (til egen oppbyggelse).
Da du ble kristen ble du en ny skapning og du fikk en ny ånd på innsiden av deg. Det å bli døpt i den Hellige Ånd er å frigjøre dette livet. I  Joh 7 står det:
38 Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.
39 Dette sa han om den Ånd som de skulle få som trodde på ham. For Ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort.

Det er i hvert fall to ting tungetale hjelper deg med når du skal be, og det er:
Når du går tom for ord kan du begynne å be i tunger, for din ånd, som kommuniserer med Den Hellige Ånd, går aldri tom for ord! Og han hjelper oss når vi ber slik at vi kan be etter Guds hjert. Rom 8:
26 Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.
27 Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige.

Du blir oppbygd av å tale i tunger. 1 Kor 14:
4  Den som taler med tunger, oppbygger seg selv.

Det beste du kan gjøre på en tung og vanskelig dag er å begynner å tale i tunger, for du vil bli oppbygd av det. Jeg har erfart dette mange ganger.
Tale i tunger er også å tale hemmeligheter med Gud. 1 Kor 14:
2  For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i Ånden.

Det vil blant annet si at djevelen ikke kan forstå hva du ber om.

Få oppdateringer om ny undervisning

Din e-post

* må fylles ut
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?