Bønn er spennende


Bønn er spennende - Del 5 Se hva du allerede har

Opprettet torsdag 31. januar 2013 08:40 Publisert Treff: 14656

Kategori: Les undervisningen

 

Se hva vi allerede har!


Jeg har ofte hørt dette, til og med i lovsanger: Gud gi meg mer kraft! Jeg trenger mer av deg i mitt liv! Gud gi meg mer kjærlighet! Ta ikke den Hellige Ånd fra meg, skap i meg et rent hjerte.
Jeg finner faktisk ingen av disse bønnene i NT. Det stemmer at dette var aktuelt i GT, for i GT kunne ikke folk bli født på nytt og Den Hellige Ånd kunne ikke bo permanent i dem, men vi har kommet inn i en mye bedre tid (eller pakt) under NT, for da Jesus døde på korset gjøre han det mulig for oss å bli født på nytt noe som igjen gjør at den Hellige Ånd kan ta bolig i oss og i Ham har vi nå alle ting.
Faktum er at vi har hans kraft, vi har hans kjærlighet, vi har et rent hjerte, alt av Gud bor på innsiden av oss, og Gud vil ikke ta vekk sin Hellige Ånd så lenge vi ikke velger å fornekte ham. Vi mister ikke den Hellige Ånd når vi synder slik David gjorde.
I mange sammenheng i dag har vi ofte adoptert bønner fra Det Gamle Testamentet, og jeg sier ikke at vi ikke kan be noen av dem, men mange av dem er bedt under det vi kaller for lovens tid (tidsalder), der ofte bønn ble svart hvis man hadde klart å holde seg til loven. Men vi er kommet inn i en ny tid (tidsalder), som er kalt nåden.

Paulus ba aldri: Gud gi meg eller andre mer kraft, men han ba følgende:
Ef 1:17-19
19 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i erkjennelse av Ham,
18 og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige,
19 og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av Hans mektige kraft.

Legg merke til vers 19: og forstå hvor overveldende stor kraft det er for oss som tror!
Du tror derfor bor Guds kraft allerede på innsiden av deg, men du trenger ikke mer kraft, du trenger bare at dine øyne må bli åpne for den kraft som allerede bor der!
Ef 3:20
Han som er i stand til å gjøre langt mye mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss,

Dette er et skriftsted mange siterer, men de glemmer siste delen av denne settningen: Etter den kraft som virker i oss! Guds kraft som virker i oss, kan gjøre mer en alt, ja langt utover det vi ber om og forstår!

Guds vilje og helbredelse
Et vanskelig tema er dette med helbredelse. Mange sier at hvis jeg ikke blir helbredet er det Guds vilje at jeg skal være syk. Gud vil bruke sykdommen slik at jeg kan bli brukt av ham til å vitne for andre som er syke. En ting er jo om det ikke hadde vært mer effektivt å bli helt frisk, for da kan man jo være enda mer effektiv.
Jeg tror fult og fast på at Gud ønsker at alle skal bli helbredet. Det er i Guds natur, og Jesus døde jo for våre sykdommer også, ikke bare vår synd. I fadervår ber vi: ”La din vilje skje som i himmelen så og på jorden.” I himmelen er det ikke sykdom så da må det være Guds vilje at hans rike, som inneholder helbredelse, skal komme midt i blant oss.
Det at noen opplever helbredelse og andre ikke har jeg ikke alle svarene på, for jeg er ikke Gud og jeg klarer ikke alltid å se hele bildet..

Det vi ikke skal gjøre er å legge en enda større byrde på hverandre ved å si at du har ikke tro nok. Hvis dette skulle være tilfellet er vår oppgave i så fall å oppmuntre troen, og ikke å gi dem mer fordømmelse. Jesus gjorde aldri dette. Han kunne påpeke disiplenes mangel av tro, men han hjalp dem også til å få en sterkere tro (se min undervisning om tro).
En motsatt ting en del sier er at det er Guds vilje at du skal være syk, som nevnt over, men det å tro dette blir for meg enda vanskeligere enn å få tro til å bli helbredet. Det å få tro til å bli helbredet gir i hvert fall håp om en forbedring, men hvis jeg tenker på at dette er Guds vilje betyr jo det at jeg ikke kan be om å bli frisk. Da ber jeg jo imot Guds vilje. Dette vil også gjøe at jeg vil få et galt gudsbilde, en Gud som ikke vil gi sine barn gode gaver og som ikke ønsker oss det beste.

Vi lever i en vestlig verden
Det faktumet at vi lever i en vestlig verden er også med på å gjøre oss mer vantro slik at vi ikke får bønnesvar. Vi er oppvokst med et verdensynd der det overnaturlige har blitt oversett og fornektet, og der mennesket er i sentrum. Dette påvirker helt klart vår tro. Vi er heller ikke så desperate etter bønnesvar som for eksempel en fattig person som bor i et u-land. De har ingen penger til å komme seg til lege eller skaffe mat, og de ser enda mer at de trenger overnaturlig hjelp.
Vi i vesten har også blitt lært opp til å klare oss selv, ikke gjøre oss avhengig av noen. Dette fører til at vi ikke blir like avhengig av Gud. Vi ønsker å klare oss selv uten Hans eller andres hjelp. Ofte gjør vi dette uten å tenke over det. Jeg tror ikke vi bevisst ønsker bare å stole på oss selv, men det ligger i vår vestlige programmering og verdensbilde.
Men jo mer avhengig vi er av Gud, jo større ting vil vi se skje.

Få oppdateringer om ny undervisning

Din e-post

* må fylles ut
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?