Bønn er spennende


Bønn er spennende - Del 4 Negativt fokuserende bønner

Opprettet torsdag 31. januar 2013 08:40 Publisert Treff: 14656

Kategori: Les undervisningen

 

Negativt fokuserende bønner
Når du ber har du fellesskap med Gud eller dine problemer? Mange er veldig problem sentrert i sine bønner, og man kan ofte være mer vantro og deprimert etter et bønnemøte. Dette er det noe helt fundamentalt feil med.

Jeg har selv bedt og vært på bønnemøter, der bønner bare blir sagt i sutring og klaging. Bønner som fokuserer på hvor ille alle ting er: «Å Gud det er så ille med landet vårt, å Gud det er så mang problemer i menigheten,
 å Gud hvorfor har jeg så store problemer, å Gud hvorfor skjer det ikke noe.»
Vet ikke om du har opplevd å be eller vært på bønnemøter som dette? Hva føler du etterpå? Føler du at troen har blitt bygd, føler du deg glad og ønsker å gå ut å gjøre noe med problemet? Sutrende bønner er en tros dreper, og vil ikke gi deg det du ber om.
Hva gjorde de første disiplene når de møtte på store problemer, sutret de?

La oss se på et avsnitt der disiplene ble truet på livet hvis de fortsatte med å fortelle om Jesus.
Apg 4:23-31
 23 Da de nå var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det yppersteprestene og de eldste hadde sagt til dem.
 24 Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa:

Å Gud hvordan kunne du la dette skje, vi har store problemer. Hvordan kan vi fortelle om deg nå, de ønsker jo å drepe oss? Dette er et stort problem.

Var det dette de sa? Nei det var ikke! La oss lese videre og se på deres respons på problemet:

Herre, du som har gjort himmelen og jorden og havet  og alt som er i dem!
 25 Du har talt ved Den Hellige Ånd ved din tjener Davids munn og sagt: Hvorfor fnyste hedningene, og hvorfor grunnet folkene på det som fåfengt er?
 26 Jordens konger steg fram, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans Salvede.
 27 Ja, i sannhet! I denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk,
 28 for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje.
 29 Og nå, Herre! Hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet,
 30 idet du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn.
 31 Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.

De hadde ikke fokuset på det store problemet, men på en stor Gud. Og det gjorde at de ikke fulgte frykten, og vant seier over situasjonen.

Jeg sier ikke at du ikke kan være ærlig med Gud og fortelle ham problemet ditt. Men hvis alt fokuseres på det, vil problemet ditt bli stort og ikke Jesus.

Bruk mye tid på å takke.

Hvis du har et problem eller et bønnebehov, si det til Gud, men du trenger ikke å gjenta det igjen og igjen, for da blir du problem orientert. Når du har bedt om en ting en gang, ikke be om det igjen og igjen, men takk Gud for at han har hørt deg. Bruk mye tid på å takke og minne deg selv om hans løfter til deg.

Vi har fått mange løfter i bibelen som er et ja, hvis vi har spurt en gang trenger vi egentlig ikke å spørre igjen og igjen. Ikke det at Gud blir sint på oss hvis vi gjør det, men det gjør noe med vår tro. Det vi sier med vår munn vil ofte ha en effekt på oss, og hvis alt dreier seg om problemer vil også vår tro bære preg av det, men hvis vi fokuserer på løsningen og at Gud er for og med oss, vil vår tro bli styrket.
Jesus sier: Tro at vi har fått det og vi skal få det.
Mark 11:24
 24 Derfor sier jeg dere: Alt det dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.


Du er rettferdig!
La oss gå tilbake til Jakobs brev.
Jak 5:16
16 Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.

I disse versene kan vi også se en sterk oppmuntring: Et rettferdig menneske har stor kraft og virkning. ”Er jeg rettferdig da?” Sier du kanskje? ”Jeg trodde jeg bare var en arme synder?” Djevelen ønsker at du skal tenke slik. Han vil ha deg til å tror på at dine bønner ikke har en stor kraft og virkning. I det øyeblikket du tar imot Jesus blir du en ny skapning og du mottar du også hans rettferdighet. Så du er rettferdig! Og dine bønner har stor kraft og virkning!

Se din nye identitet!
Mange kristne glemmer hva som egentlig skjedde da du ble en ny skapning, de glemmer at vi er Guds barn, de glemmer at de er hellige, rene og rettferdige. De tror fremdeles de er skitne og vredens barn. Eller at det er både en ny skapning og en syndfullt skapning/natur på innsiden. Men at den syndige naturen er mest virksom, og det er bare når vi har klart å korsfeste syndenaturen, som å ikke falle inn i noe store synder på en stund, at vi er rettferdige og kan ha frimodighet for Gud.
Men sannheten er at du er bare en ny skapning på innsiden, det gamle er borte se alt er litt nytt! (2Kor 5:17)
Du var en gang verdens barn, men nå er du Guds barn. Du var en gang i mørkets rike og synd var din herre, men nå er du kommet inn i lysets rike, der rettferdighet er din herre.


Utholdenhet
Jak 5:7
 7 Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn.

Utholdenhet er kanskje en av de viktigste tingene for å kunne se bønnesvar. For oss vestlige kan dette med utholdenhet være vanskelig, for vi lever i en verden der alt skal skje fort. Vi har instant/posemat, mikrobølgeovn for at vi kan lage oss mat raskt. Vi har raske biler og fly slik at vi kan forflytte oss fort. Vi er opplært i at alt skal skje snart, men slik er det ofte ikke når vi ber.


Bønnesvaret kan la vente på seg. Da er det viktig og ikke gi opp, men stå fast på det du ber om. Det er faktisk dette som er tro; å ikke se resultatet ennå, men allikevel ikke gi seg før man har sett det. Abraham er et eksempel på en person i Bibelen som hadde utholdenhet. Han trodde Gud selv om det gikk mange år før han så løftet oppfylt. (Rom 4:13-23, Heb 11:8-13)
Det finnes også en motstand i åndeverden som gjør at bønnesvaret lar vente på seg. Se f. eks. Daniel 10

Ikke gi deg
Dette punktet går kanskje litt ut på det samme som utholdenhet, men dette er kanskje en enda mer aktiv utholdenhet og det understreker også viktigheten av utholdenhet. Utholdenhet er å bestemme seg for og ikke gi seg, selv om omstendigheter og situasjonen du er oppe i er håpløs, sett med menneskelige øyne. Vi må velge å være utholdende i bønn og ikke bli gi opp, selv om det tar lang tid.

Ikke dikter Gud
 Jeg har hørt noen si at hvis ikke Gud gjør det på denne måten (som jeg ønsker det skal skje) så regner jeg det ikke som et bønnesvar. Jeg tror bønnesvaret mange ganger er nærmere en det vi tror, men fordi vi ønsker det skal skje på vår måte ser vi det ikke. Gud lar seg ikke diktere, den måten han gir bønnesvaret på er den beste uansett! Jeg tror jeg sjeldent har fått et bønnesvar på den måten jeg hadde tenkt og planlagt. Gud har ofte en lettere og bedre måte å svare på, har jeg oppdaget, enn det jeg kan tenke ut. Vi tror ofte at bønnesvaret skal være noe voldsomt, men ofte skjer det på en enkel måte.

Et eksempel fra mitt liv var en gang jeg ønsket å ha en bil for noen måneder. Jeg sa til Gud at jeg ønsker å ha en bil de neste månedene. Gud svarte meg ganske raskt, men på en litt annen måte en jeg hadde tenkt. Jeg tenkte ut at bønnesvaret måtte komme i form av at noen skulle kom til meg og si at de ville låne bilen deres til meg, men Gud minte meg om et ektepar som skulle være borte i tre måneder. Han ba meg gå å spørre dem om jeg kunne leie bilen deres den tiden de var i utlandet. Da kunne jeg også velsigne dem med noe ekstra penger ved å låne bilen deres, og slik ble det. Gud er en praktisk Gud.

Finn ut om det er Guds vilje
Har nevnt dette over, men jeg tror det viktig å ta dette med som et eget punkt. For din tro starter der du vet Guds vilje. Hvis du ikke vet helt sikkert bør du kanskje se etter i Bibelen om du har et løfte på det. Det kan selvfølgelig være situasjoner der du ikke finner et løfte, og du fremdeles ikke vet. Men jeg tror at veldig mange ting som vi ber om kan du finne et løfte på i Bibelen, og da er det Guds vilje å gi deg det.

Få oppdateringer om ny undervisning

Din e-post

* må fylles ut
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?