Bønn er spennende


Bønn er spennende - Del 3 Be konkret

Opprettet torsdag 31. januar 2013 08:40 Publisert Treff: 14656

Kategori: Les undervisningen

 

Be konkret

Jak 1:5
 5 Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den.

Husk at Gud ønsker konkret å gi deg ting du ber om, og han ønsker å gi det til deg uten anklage eller bebreidelser. Det vil si Gud sier ikke: Du har gjort slik og slik, så du fortjener ikke noe fra meg. Gud er ikke slik, han gir deg bønnesvar uten bebreidelser.
Det eneste han ønsker er at du skal stole på ham, som egentlig er det samme som å tro ham.

Hvis vi vet at Gud elsker oss, er det også lettere for oss å be konkrete bønner, og jeg vet at det er veldig viktig å be konkret å vite hva man ønsker. Hvis du ikke vet om du ønsker bønnesvar eller ikke, er det vanskelig for Gud å gi deg et konkret svar på din bønn også.  Gud vil gjerne spørre deg: hva vil du eller hva ønsker du jeg skal gjøre for deg?
Luk 18:40-43
 40 Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte han ham:
 41 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han sa: Herre, at jeg må få synet igjen!
 42 Og Jesus sa til ham: Bli seende! Din tro har frelst deg.
 43 Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, priste Gud.

Jesus visste at denne mannen var blind, han kunne ha helbredete ham uten å spørre. Men han spør: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hadde den blinde mannen ikke sagt at han ønsket å få synet igjen tror jeg heller ikke at Jesus ville ha helbredet ham. Jeg tror Jesus viser et viktig prinsipp: Vi trenger å si hva vi ønsker før han kan gi det til oss. Be så skal vi få.
Matt 7:7f
 7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.
 8 For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.

Jeg har oppdaget denne sannheten: De gangene jeg ikke har vært bestemt på om jeg ønsker bønnesvar, eller jeg har vært veldig lite konkret på hva jeg vil ha fordi jeg også var redd for at jeg ikke hadde gjort min åndelige hjemmelekse, som: Klart å bekjenne alle mine små og store synder, så trodde jeg at det ikke ville skje noe når jeg ba. Men når jeg har bedt konkret, og være klar over at Gud vil gi meg svar på bønn på tross av mine svakheter og ufullkommenhet, og visst hva jeg ville ha, har jeg ofte fått eksakt det jeg har bedt om også.

Jeg kan gi deg to eksempler fra mitt eget liv:

Da jeg skulle kjøpe meg en ny bil for noen år siden (se bildet over) her jeg jobber i Thailand, ba jeg konkret om at jeg ønsket en svart Mitsubishi Triton (eller L200 tror jeg den heter i Norge), den måtte være brukt, ca 2 år gammel og jeg ønsket den for rundt 100 000 NOK (husk dette er i Thailand), men den var vanskelig å finne. Da jeg hadde lett i over en måned, gav jeg nesten opp. Men en dag ba jeg konkret om at jeg skulle finne den nå i dag, og jeg dro til en bilhandler jeg visste om og spurte dem om de hadde eller visste om en svart Mitsubishi Triton, brukt, ca 2 år gammel for rundt 100 000 NOK. Det viste seg at de kjente til en annen bilforretning i en annen by som hadde akkurat den bilen jeg ønsket og hadde bedt om. Så den dagen dro jeg til denne byen og kjøpte bilen for nøyaktig 100 000 NOK. Dette ble et veldig konkret bønnesvar for meg!

Et annet eksempel på en konkret bønn var engang jeg trengte flere faste givere til å støtte meg i misjonstjenesten min i Thailand. En dag gikk jeg og snakket med Gud om dette, og han sa til meg: ”Hvilket konkret beløp ønsker du mer i måneden?” Jeg tenkte først 500, men så bestemte jeg meg for; nei jeg trenger minst 1000 til i måneden. Så jeg sa til Gud: ”Jeg ønsker å få inn 1000 kroner mer i måneden.” Den samme kvelden var det en som sa til meg at han ønsket å støtte meg meg 1000 kroner i måneden.


Be etter egoistiske motiver.
Jak 4:3
 3 Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille, for å sløse det bort i deres lyster.

Ordene her taler vel ganske tydelig. Det går jo veldig klart an å be galt. Hvis vi ber etter egoistiske motiver vil vi ganske sikker ikke få det vi ber om. Dette går igjen ut på at vi trenger å være forstandige eller kloke på hva som er Guds vilje.
Vi trenger å være vise på hva som er Guds vilje når vi ber (Rom 12:2, Ef 5:17).


Mangel på frimodighet
Dette går litt ut på det jeg har nevnt over. For hvis vi har et rett bilde av vår himmelske far, vil vi også ha frimodighet til å be om hva vi vil som er etter hans vilje.

En ting jeg også vil nevne, er at en effekt av synd vil ofte føre til at vårt hjerte fordømmer oss, og det igjen vil gå ut over vår frimodighet ovenfor Gud. Hva skal vi da gjøre når vi vet vi har syndet, jo igjen løpe inn i Guds tilgivelse armer, og vi kan motta hans tilgivelse på nytt.
1 Joh 2:1-2
1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en Talsmann *hos Faderen, Jesus Kristus, Den rettferdige.
2 Og Han er Selv soningen for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

Husk også at det er vårt hjerte (og djevelen) som vil fordømme oss når vi synder, ikke Gud.

Selvmedlidenhet

Hvis du ikke var klar over det så er selvmedlidenhet en synd, og denne synden kan hindre ditt bønnesvar, ikke fordi Gud ikke vil gi det til deg, men det vil sette en stopper for din frimodighet og du mister fokus på Gud og blir selvsentrerte. Du vil heller ikke stole på Gud når du er selvmedlidende.
Hvis du tenker indirekte at Gud må jo gi meg det jeg ber om for jeg har jo gått igjennom så mye trist, og han må jo synes synd på meg. Gud har medlidenhet med deg, men hvis du tror hele tiden du har det mye verre enn alle andre, og at det er derfor Gud må gi deg bønnesvar, er du på feil spor.

Selvmedlidenhet er nok den synden de fleste av oss kan slite med, mer eller mindre, og ofte er vi heller ikke klar over selvmedlidenheten en gang.

Jeg vet personlig at den kan være en stor felle, og den kan være roten til mye ondt. Selvmedlidenheten kan ofte føre til at du manipulerer andre, eller til og med prøve å gjøre det med Gud: ”Du må gjøre dette for meg, for det er så synd på meg.” Det kan til og med gå så langt at noen sier: ”Hvis du ikke hjelper meg, vil jeg ikke leve lenger.”
Begynn å se og fyll deg med hva sannheten sier istedenfor de løgntankene som fienden ønsker at du skal tenke om deg selv og din situasjon.

Få oppdateringer om ny undervisning

Din e-post

* må fylles ut
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?