Bønn er spennende


Bønn er spennende - Del 2 Hvorfor får jeg ikke bønnesvar

Opprettet torsdag 31. januar 2013 08:40 Publisert Treff: 14656

Kategori: Les undervisningen

 

Del  2 Hvorfor får jeg ikke bønnesvar?

 
Da jeg var rundt 17 år kom det en predikant til et ungdomsmøte i menigheten min. Etter talen åpnet han opp for at vi kunne stille ham noen spørsmål. Jeg husker godt at jeg hadde forskjellige bønneemner på hjerte som jeg følte Gud ikke hadde gitt meg et svart på, og jeg lurte veldig på hvorfor. En av de andre ungdommene kom med det forløsende spørsmålet: ”Hvorfor får vi ikke alltid bønnesvar, og hvorfor blir ikke alle de som blir bedt for helbredet?” Predikanten svarte veldig kort på dette: ”Det vet jeg ikke.” Jeg husker at dette frustrerte meg ganske mye. Går det virkelig ikke an å vite hvorfor Gud ikke svarer på bønn? Er virkelig Guds tanker så mye høyere enn mine slik at det ikke går an å forstå ham og hans vilje i det hele tatt? (Jes 55:7-11)

I ettertid har jeg tenkt mye over dette, og jeg har kommet fram til at det er mulig å finne noen svar på hvorfor vi ikke får bønnesvar.

En ting vi først trenger å se er at Gud har gjort det mulig for oss til å forstå hans vilje, men av og til ser vi ikke hans vilje fordi vi ikke har kunnskap om den eller har den rette kunnskapen om Gud.
Ef 5:17
Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!

Nå er det ikke alltid vi vil vite hvorfor vi ikke får bønnesvar, fordi vi ikke er Gud og vi ser ikke alltid det hele og fulle bilde, for det kan være flere faktorer inn i bildet, men jeg ønsker i denne undervisningen og gi deg litt kunnskap som kan hjelpe deg til å forstå hans vilje, og som igjen vil gi deg bønnesvar.

Ditt Gudsbilde

Hva slags bilde har du av Gud?
Jeg tror dette første punktet her er det aller viktigste! For hvis du har et bilde av en Gud som bare vil gi deg noe når du fortjener det, at han er sint på deg eller til og med hater deg når du har gjort noe galt, vil dette gjøre noe med troen til bønner.

Hvis du har en følelse av at Gud ikke helt er fornøyd med deg, at du ikke helt har klart å nå opp til hans krav for hellighet, og at han er litt sint på deg, vil du heller ikke ha frimodig komme til Gud å be om noe.

Hvis du føler at det er en person som ikke liker deg, ville du da stole på denne personen?
Hvis det var en person som bare var ute etter at vi måtte følge et sett bud og regler, og når vi bommet ville han bli sint og avvise oss, ville vi da ha stolt på at denne personen ville gi oss noe når vi ba?
Hvis vi var usikker på om en person ville oss det beste ville vi da stole fult og fast på denne personen?
La meg fortelle deg en god nyhet: Gud er ikke en slik person som jeg har beskrevet her.
Gud er en god far som vil gi sine barn gode gaver. Han stiller heller ikke noen krav, og han blir heller ikke sint på deg når du roter det til for deg selv, og faller inn i synd. Selv i din synd kan du stole på Gud, han vil aldri straffe deg eller gjøre med deg etter din synd.

Jeg tror det er så mange kristne som er redd for Gud, de er redd for at de ikke helt strekker til og når opp til ham og hans standard, og de har derfor også mistet sin frimodighet i bønn.
Vi glemmer at Jesus kom nettopp fordi vi ikke klarere å nå opp til Guds standard, det eneste Gud ber om er: Stol/tro på min sønn, Jesus, og hva han allerede har gjort for deg.
Se disse skriftstedene, og tenk igjennom dem:
Heb 4:15-16
15 For vi har ikke en Yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd slik som vi, men uten synd.
16 La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.

1 Joh 3:20-21
20 For dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt.
21 Elskede! Hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud.

1 John 5:14-15
14 Og dette er den frimodigheten vi har overfor Ham, at om vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han på oss.
15 Og hvis vi vet at Han hører på oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham.

En sannhet du skal vite er at Gud er like fornøyd med deg om du ber en time eller ett minutt. Han elsker deg uansett! Hans høyeste ønske er å være mest mulig sammen med deg, og han stiller ikke krav til deg og sier: "Du skal!" Men han sier: "Ønsker du?"

Der ingen ting du noen sinne kan gjøre som vil får Gud til å slutte å elske deg! Men husk også at du kan velge å snu Gud ryggen, men det er ditt valg.

Her er et skriftsted som viser hvordan Gud ser på deg:
Sef 3:17
17 Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag.

Husk denne sannheten! Gud han har alltid tid for deg, og han hører alltid din bønn.

Få oppdateringer om ny undervisning

Din e-post

* må fylles ut
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?