Er bønn viktig? - Frykt hindrer frimodighet

Opprettet søndag 29. september 2019 03:00 Publisert Treff: 397

Kategori: Ukens undervisning fra Bibelen


Lyden på videoen er litt lav, men lyden på mp3 filen er normal og bra.
abonner på mine podcast eller laste ned mp3 filen under.

Min iMac tok kvelden for noen uker siden. Derfor er lyd og bilde ikke helt optimalt. 
Jeg trenger og er veldig avhengig av en Mac og litt utstyr i mitt arbeid så be gjerne med meg at skal få inn penger til dette. 

Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354 eller kontonr.  9710 27 46787

Jeg vil fortsette på min serie om: Bønn er viktig?

Vår fiende er en ekspert på å få oss fordømt og fryktsomme, han vet at det er det som vil gjøre at vi ikke har frimodighet for Gud. Han vil gjerne peke på våre gjerninger å si at vi ikke har prestert nok, eller nådd opp til visse krav. Han vil fokusere på at du ikke elsker Gud nok, og at Gud vil straffe deg for det på en eller annen måte.
Djevelen vil enten få deg til å bli fordømt for en synd du har gjort eller ting du burde ha gjort, men ikke gjorde.

 (Les mer tekst under og dette er en liten serie som handler om bønn!)


Lytt til undervisningen

Du kan abonner på ukens undervisning her!
iTunes
Spotify

Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354


 Tekst fortsettelse..

Frykt stjeler frimodigheten

Det at vi mister vår frimodighet kommer i stor grad av at vi har frykt. Om du er sjenert og har menneskefrykt, så har du sannsynligvis en frykt for avvisning. Hvis du gjør noe galt, kan du ha frykt for straff, eller at du vil bli fordømt.  Fordømmelse er egentlig en frykt for at noen, som for eksempel Gud, vil straffe deg ved å avvise deg.
1Joh 4:17-19

17 I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden.

18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

19 Vi elsker fordi han elsket oss først.

Djevelen er en ekspert på å få oss fordømt, han vet at det er det som vil gjøre at vi ikke har frimodighet for Gud. Han vil gjerne peke på våre gjerninger å si at vi ikke har prestert nok, eller nådd opp til visse krav. Han vil fokusere på at du ikke elsker Gud nok, og at Gud vil straffe deg for det på en eller annen måte.
Djevelen vil enten få deg til å bli fordømt for en synd du har gjort eller ting du burde ha gjort, men ikke gjorde.

En annen metode han bruker er stolthet. Han vil få deg til å føle deg stolt for synder du ikke har gjort, og du tror du fortjener Guds gaver fordi du har vært en snill gutt eller jente. Du fordømmer gjerne andre som gjør de synder du klarer å holde deg unna. Og når du ikke får det du ber om, blir du bitter på Gud, stiller spørsmål ved Guds kjærlighet og mister din frimodighet. Du tror at du vil få kjærlighet ved å oppfylle krav, det vil si når du ikke synder så er Gud fornøyd og glad i deg, når du synder er Gud sint, skuffet og fordømmende. Og du skjønner ikke at Gud ikke vil gi deg det du ber om når du har vært flik til å be, lese Bibelen og holdt deg unna store synder.

Tro og frimodighet.

Tro og frimodighet er noe som går hånd i hånd. Hvis vi går tilbake til Hebbereerbrevet og ser på sammenhengen dette skriftstedet står i så handler det om tro og tillit til Gud.
Heb 10:35
 35 Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn!

Tre vers etter står det:
Heb 10:38
 38 Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham.

Ett vers etter står det (husk at Bibelen ikke ble skrevet med kapiteler og vers):

Heb 11:1
 1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Hebreerbrevet ble skrevet til jøder som hadde blitt kristne, men som ønsket å gå til bake til jødedommen. Forfatteren, som vi ikke vet hvem er (noen mener det kan være Paulus eller Johannes), skriver veldig ofte at det å tro på Jesus og hva han har gjort for oss er mye bedre enn å gå tilbake til jødedommen. Ordet «bedre» nevnes over 13 ganger i dette brevet, og det er ofte i sammenheng med et bedre håp, bedre pakt, bedre løfte også videre. Og fordi vi har et bedre håp og løfter enn de i Gamle Testamentet sier forfatteren at vi nå kan vi frimodig komme frem for Gud.
Heb 4:16
 16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

Heb 10:19
 19 Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen.

Nådens trone var en trone i det aller helligste i templet der bare yppersteprestene (leder presten) en gang om året kunne gå inn å sone for sydende som var begått på vegene av folket. Dette stedet var så hellig at hvis noen kom inn dit, eller hvis prestene ikke hadde gått igjennom ritualene på foreskrevet måte, ville de falle død om. Det var med andre ord dødsstraff for det.

Å komme inn i det aller helligste var den eneste måten som mennesker kunne komme til Gud og motta syndenes forlatelse når de levde under loven. Men da Jesus kom, forandret dette seg. Han var det siste offer for synd, og det er gjennom tro at vi kan komme til Gud.
Vi trenger ikke lenger å ofre for synder vi har begått. Mange tror at Gud straffer dem når de gjør noe galt, som å sende dem fordømmelse, eller til og med sykdom. Noe som faktisk var tilfelle før Jesus kom. Men straff for din synd ble sonet da Jesus døde. Gud er ikke vred eller sint på deg lenger. Og dette var det bedre budskapet som hebreerbrevets forfatter snakker om. Vi kan nå frimodig tre frem for Gud, på tross av hva du har gjort, og ta imot alt det Han har for deg. Men dette gjøres kun gjennom å velge å tro det.

Du velger å tro det når du bruker din frimodighet som Gud allerede har gitt deg. Denne frimodigheten er ikke noe du skal opparbeide deg, eller prøve å få til, men den er allerede gitt deg, og når du opererer i frimodighet på det Gud har sagt i Bibelen det vil si: løfter som han har gitt ossTro er: Frimodig å holde fast ved det som Gud har lovet.

Vi kan lett miste vår frimodighet når ting ikke skjer med en gang, og vi føler at Gud ikke har hørt oss. Men det er dette som ofte kan hindre ditt bønnesvar! Ikke mist din frimodighet selv om du skulle føler at bønnesvaret ikke er på vei. Hold fast ved bekjennelsen og frimodigheten av det som Gud har lovet oss i Bibelen, og du vil se at det du ber om vil skje.
Du vil oppleve frihet i fra fordømmelse, skyld, dom, sykdom, fattigdom, frykt, depresjon, håpløshet, m.m.
Heb 10:23
 23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som gav løftet.

Heb 4:14-16
 14 Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!
 15 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd.
 16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

 

Følg videre med på ukens undervisning fremover. Mer tekst og lyd og bilde kommer! 


 • Ut over høsten vil jeg legge ut flere deler av seminaret: Full gjenopprettelse med fokus på helbredelse.
  Meld deg på mine oppdateringer, og du vil få en mail når jeg legger ut de enkelte delene!, se dette skjema! Eller se kolonnen seminar over!


 

 Podcast!

Her kan du abonnere på ukens podcast!

iTunes

Spotify

Hvis du ikke bruker iTunes eller Spotify er podcast adressen:  http://www.bibelundervisning.com/mp3.xml

 

 • YouTube
  Jeg legger også ut videoer på YouTube. Abonner gjerne på denne kanalen!

   

  Vimeo
  Se mine undervisnings videoer på Vimeo

  Facebook
  Jeg legger også ut videofilene hver uke på Facebook siden: Bibelundervisning. Følg gjerne denne siden også  Støtt gjerne denne siden og arbeidet jeg og min familie står i!

  Det koster både en del tid og penger å lage undervisningen, videoene og disse sidene.
  Disse sidene er laget på helt frivillig basis, og jeg får ingen annen støtte enn det som blir gitt frivillig til den.
  Jeg jobber også som misjonær og er her også avhengig av frivillige gaver.

  Hvis du skulle ønske å støtte kan du gjøre det på følgende måte:
  Du kan bruke Vipps til 900 90 354
  PayPal https://www.paypal.me/goodnewsforbroken
  Eller du kan bruke dette kontonr.
  (Tore Johannessen) 9710 27 46787
  Se også denne siden


   

   

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?