Du kan ikke miste frelsen!

Opprettet søndag 08. april 2018 00:00 Publisert Treff: 1048

Kategori: Ukens undervisning fra Bibelen

Når du hører denne overskriften og påstanden kan det være du tenker: Du må være en vranglærer som sier at det er helt greit å synde, og vi kan synde så mye vi vil uten at det har noen konsekvenser.

Kan jeg fortelle deg en ting: Det står ikke ett sted i Bibelen om at du kan miste frelsen på same måte som du for eksempel kan miste lommeboken din. Frelsen er ikke noe du plutselig mister, ved at du for eksempel gjør eller faller i en synd.

En av de største fryktene mange kristne har er om de har gjort en synd som har ført til at de har mistet frelsen. Det kan være alt fra at de lå med kjæresten, drakk på fest eller at de ble sint på Gud og sa et banneord mot ham.
Eller det kan til og med være de tenker de ikke er tilgitt og er avvist av Gud (mistet frelsen) til de har tryglet og bedt om tilgivelse for en synd de har gjort, til og med flere år tilbake.

Sier jeg med dette at det er OK å synde, nei på ingen måte! Synd er en fiende, og den vil lure deg, og den har negative konsekvenser for deg og andre, men du mister ikke frelsen ved å gjøre synd.

Men betyr det at da jeg ble en kristen var jeg sikret en plass i himmelen uansett? Er jeg en gang frelst, alltid frelst?

Se svaret i videoen eller teksten under

  {plusone}

Husk at du også kan gi oss en gave på Vipps 900 90 354

Husk også å få med deg serien: Kan vi miste frelsen og hva er den utilgivelige synd? (Video)


 Lytt til undervisningen!


Abonner på ukens undervisning (podcast) her! Audio/mp3

 Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354


Tekst

Poenget mitt er dette: Du kan ikke miste frelsen, men du kan fornekte Jesus og det han har gjort for deg. Du kan velge å snu Gud ryggen, og da har ikke Gud noe annet valg enn å fornekte deg.

Ett skriftsted som forklarer dette er:
2Tim 2:12-13
12  ...Fornekter vi, skal også han fornekte oss.
13 Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv.

Så hvis vi er troløse, det vi si: Falle i synd, er han trofast. Det vil si: Han hverken fornekter oss eller avviser oss når vi har syndet, men hvis vi bevisst velger å fornekter Gud, har ikke Gud noe annet valg enn å fornekte oss.

Gud har gitt deg frelsen og du har valgt å ta den imot i tro. Det handler ikke om dine gjerninger (Ef 2:8). Han er trofast mot dette ord. Så selv om du skulle falle og gjøre synd, er Gud trofast og rettferdig og han vil ikke gjøre med oss etter våre synder. Han har tilgitt deg dem, selv om det skulle være den 1 000 gangen du har gjort den samme synden. Gud er trofast mot deg og har tilgitt deg alle syndene selv om det skulle være en stor synd eller en liten en.
Sal 103:10-12
10 Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger.

Gud vil faktisk aldri straffe deg eller avvise deg for din synd lenger heller, for Gud straffet din synd på et kors ved Jesus, han til og med tilgav deg alle dine synder, både fortid og fremtid, for
2 000 år siden.

Skipbrudd på troen
Jeg finner som sagt ikke at du kan miste frelsen i Bibelen, men du kan lide skipbrudd på troen. Det handler om at du bevisst velger å forkaste troen på Gud og da igjen forkaste frelsen, og det tror jeg så absolutt er mulig.
1 Tim 1:19
idet du har tro og en god samvittighet, den som noen har forkastet og dermed har lidd skipbrudd på troen.

Gi avkall på frelsen.
Det står også at du kan dra deg unna frelsen?
Heb 10:39
39 Men vi tilhører ikke dem som drar seg unna til fortapelse, men til dem som tror til sjelens frelse. (BGO)

Her står det at det går an å dra seg unna Gud, og til fortapelsen. Igjen er det et bevisst valg du tar. Så du kan velge ikke å tro, og dra deg unna frelsen til fortapelse, eller du kan velge å tro, som vil gi deg et evig liv i fellesskap med Gud.

Hva med da Peter fornektet Jesus, hadde han da gitt avkall på frelsen?
Jeg ønsker bare å ta med dette spørsmålet her også: Hvis noen spør deg om du er en kristen og du da fornekter at du er det, har du da gitt avkall på frelsen, siden du fornektet at du tror på Jesus? Mitt svar på dette er: Nei.

Da jeg gikk på videregående ble jeg mobbet en del, og jeg hadde et veldig dårlig selvbildet. På en måte ønsket jeg å si at jeg var en kristen, men på en annen side opplevde jeg at mobbing var så sterk at jeg ønsket ikke å bli mer mobbet fordi jeg var en kristen også. Jeg var faktisk redd for at noen skulle finne det ut, og at jeg skulle bli mer mobbet.
De to årene jeg gikk på videregående, visste så å si ingen at jeg var en kristen. En dag var det en som så at jeg hadde et kristent kort i lommeboka, og han spurte: ”Er du en sånn kristen?” Jeg dro veldig på det og svaret ikke konkret nei på det, for jeg var redd for å miste frelsen hvis jeg fornektet.
Hva hvis jeg hadde svart konkret nei på dette? Hadde jeg da gitt avkall på frelsen siden jeg fornektet at jeg var en kristen? Nei så absolutt ikke!

Jeg husker jeg var veldig fordømt for at ingen på skolen visste at jeg var en kristen.
Jeg husket også at det var en som spurte meg: Du vitner vel om Jesus på skolen Tore? Jeg løy egentlig litt og sa unnvikende: Jo jeg gjør vel det. 
Jeg visste at jeg ikke burde fornekte at jeg var en kristen, og også at jeg ikke burde lyve bort at jeg ikke ville vitnet om Jesus på skolen, men jeg var redd for fordømmelsen og avvisningen hvis noen fant ut. Dette på to måter: både av kristne og ikke kristne. I tillegg til dette hadde jeg en frykt for at hvis Jesus skulle komme igjen, så ville jeg ikke komme med, fordi jeg hadde syndet ved å ikke å fortelle hele sannheten, og ikke være et godt vitne på skolen. Jeg var veldig redd for at jeg hadde fornektet Gud og mistet frelsen.

Hva var årsaken til at jeg delvis fornekte at jeg var en kristen? Jo det var frykt!
I mitt hjerte ville jeg ikke fornekte at jeg var en kristen, men ut av frykt gjorde jeg det, for jeg var redd for mer mobbing.

Du kan dra en parallell til dette med det Peter opplevde da han fornekte Jesus tre ganger før Jesu ble korsfestet, og jeg tror faktisk heller ikke han sa fra seg frelsen fordi han fornektet at han kjente og var en av disippelen av Jesus.

Jesus understreker dette da Jesus spør Peter tre ganger (i Joh 21:16-18) etter hans oppstandelse: Elsker du meg Peter?
Gud  ser til våre hjerter, og det er i våre hjerter at vi fornekter Gud. Peter hadde ikke fornektet Jesus med sitt hjerte, han elsket fremdeles Jesus, men det var frykten som førte til at han fornektet med sin munn.

Det var også frykt som gjorde at jeg ikke bekjente at jeg var en kristen på videregående skole, men i mitt hjerte ønsket jeg å følge Gud og være et vitne for ham. Og jeg hadde ikke forkastet eller mistet frelsen, selv om jeg var redd for at jeg kunne ha mistet den.

Hvis du vet dette, som det hele går ut på: Å ha fellesskap med Gud, og at det er det som Gud ønsker med oss, vil du også ha frelsesvisshet og du kan være trygg i din frelse.

La meg si dette veldig klart, og som vil hjelpe deg til å ha frimodighet og frelsesvisshet: Hvis du har tanker som kommer som sier og gjør deg redd for at du kan ha mistet frelsen eller fornektet Gud, kanskje fordi du gjorde den og den synden eller sa noe du ikke burde ha sagt, så har du garantert ikke fornektet Ham.

Og hvis du leser dette, så kan jeg også garantere deg at du hverken har mistet noen frelse eller fornektet Gud og er på vei til en fortapelse. Hvis det var slik, ville ikke dette temaet oppta deg eller interessert deg i det hele tatt. Om du hadde tatt et valg om å fornekte ham, ville du ikke ha lest dette.

Jeg håper jeg har gjort dette klart for deg nå, og at du kan være trygge på at Gud er glad i deg, og du har ikke mistet frelsen eller fornektet Gud!

Husk også å få med deg hele serien: Kan vi miste frelsen og hva er den utilgivelige synd? (Video)


 

 Podcast!

Her kan du abonnere på ukens podcast(Du trenger programmet iTunes)
Abonner på ukens undervisning her! Audio/mp3
Hvis du ikke bruker iTunes er podcast adressen: 
http://www.bibelundervisning.com/mp3.xml

Du kan også følge undervisningen på video!

Vimeo
Se mine undervisnings videoer på Vimeo

YouTube
Jeg legger også ut videoer på YouTube. Abonner gjerne på denne kanalen!

 

Facebook
Jeg legger også ut videofilene hver uke på Facebook siden: Bibelundervisning. Følg gjerne denne siden også


Støtt gjerne denne siden og arbeidet jeg og min familie står i!

Det koster både en del tid og penger å lage undervisningen, videoene og disse sidene.
Disse sidene er laget på helt frivillig basis, og jeg får ingen annen støtte enn det som blir gitt frivillig til den.
Jeg jobber også som misjonær og er her også avhengig av frivillige gaver.

Hvis du skulle ønske å støtte kan du gjøre det på følgende måte:
Du kan bruke Vipps til 900 90 354
PayPal https://www.paypal.me/Bibelundervisning 
Eller du kan bruke dette kontonr.
(Tore Johannessen) 9710 27 46787
Se også denne siden


 

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?