Slide 1

Previous Next

Når er jeg tilgitt?

Opprettet tirsdag 31. oktober 2017 00:00 Publisert Treff: 1132

Kategori: Ukens undervisning fra Bibelen

Er jeg tilgitt hvis jeg har glemt å bekjenne en synd? Hvis jeg har bekjent en synd, er jeg da bare tilgitt til jeg gjør neste synd, og har bedt om tilgivelse? Har Gud tilgitt meg bare de syndene jeg har husket på å bekjenne? Hører Gud mine bønner hvis jeg ikke har tilgitt, eller glemt å tilgi noen?

Jeg vet det er mange kristne som er redd for at de kanskje ikke er tilgitt, og mange tenker på hva Jesus sa i bergprekenen i Matteus, der Jesus sier at Gud kan ikke tilgi deg, før du har tilgitt andre (perfekt).

{plusone}Dette er en YouTube video. Besøke gjerne min kanal der du også kan abonner på mine videoer!


 

Lytt til undervisningen


Abonner på ukens undervisning (podcast) her! Audio/mp3


Les tekst:

Når er jeg tilgitt?

Er jeg tilgitt hvis jeg har glemt å bekjenne en synd? Hvis jeg har bekjent en synd, er jeg da bare tilgitt til jeg gjør neste synd, og har bedt om tilgivelse? Har Gud tilgitt meg bare de syndene jeg har husket på å bekjenne? Hører Gud mine bønner hvis jeg ikke har tilgitt, eller glemt å tilgi noen?

Jeg vet det er mange kristne som er redd for at de kanskje ikke er tilgitt, og mange tenker på hva Jesus sa i bergprekenen i Matteus, der Jesus sier at Gud kan ikke tilgi deg, før du har tilgitt andre (perfekt).
Du kan være redd for at du kanskje ikke helt har tilgitt alle som har såret deg, og at Gud da ikke vil høre på din bønn, eller det kan være at Gud fullstendig vil avvise deg hvis du ikke har tilgitt perfekt, og det er faktisk nettopp dette Jesus konkret sier i Matteus 6:15, selv om mange prøver å bortforklare det med at det handler om en hjerte-holding eller at det ikke er bokstavelig.
Men hvis vi skal ta Jesus sine ord bokstavelig, så vil det med andre ord si at vi enten mister frelsen hver gang vi blir opprørte og sinte på noen, eller når du holder på sinne eller bitterhet mot noen.
Så dette er faktisk umulig, men hvordan kan vi bli tilgitt da?

Når det gjelder tilgivelse for våre synder er det en del som tror dette: Jeg er tilgitt kun til jeg gjør den neste synden, og da må jeg be om tilgivelse igjen og bli tilgitt. Noen vil bruke åndelig utrykk som: Vi må legge det under "blodet" igjen. Dette vil si at jeg kun er tilgitt til jeg gjør den neste synden.
Hvis dette var sant er jeg kun tilgitt til jeg gjør den neste synden.

Denne frustrasjonen var det de i det gamle testamentet og de som levde under under loven opplevde, men de hadde en løsning på dette: 
Det var en prest som en gang om året som offeret bokker, kalver og okser og bar det inn i det aller helligste. Fysisk så var dette arken i templet, åndelig betydde det innfor Guds åsyn eller nærvær.  De offeret dyrene på vegene av folkets synder, og de var da tilgitt for alle synder.
Dette pågikk år etter år, og de fikk tilgivelse for sine synder på denne måten.
Hvordan er dette i dag? I hvilken pakt lever vi under, og er det mer vanskeligere i dag å få en perfekt tilgivelse. Dette var et spørsmål Hebreerbrevets forfatter tok opp. Han stilte egentlig spørsmålet: Hvilken pakt lever vi under? Er det en bedre eller dårligere pakt? Hele Hebreerbrevet sitt hovedtema, og svaret er dette: Vi er i en mye, mye bedre pakt!
Derfor sier han:
Heb 8:6
Men nå har Han fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom Han også er Mellommann for en bedre pakt, en som ble grunnlagt på bedre løfter.

Heb 9:12-14
Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk Han inn i Det Aller Helligste én gang for alle og fant en evig forløsning.
For om blodet av okser og bukker og asken av en kvige helliger til kjødets renhet når det blir stenket på de urene,
hvor mye mer skal ikke da Kristi blod, Han som ved en evig Ånd bar seg selv fram uten feil for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger så dere kan tjene Den Levende Gud?

Jeg kommer mer tilbake til Hebreerbrevet mot slutten av denne undervisningen (neste uke).

Gud holder ikke syndene opp imot deg
Hvis du går rundt igjen og igjen tenker på det som noen gjorde mot deg, og kanskje snakker om det med andre i tillegg. Eller du bringer det opp hver gang den samme personen gjør en annen ting som sårer deg, vil du egentlig holde opp en liste over gale ting de har gjort mot dem, og du er ikke helt villig til å gi slipp på det de har gjort, og da har du ikke tilgitt!
Hvis Gud var slik ville han gått imot seg og sin karakter og han ville ha syndet, for han ville holde på det onde mot deg og ikke tilgitt, men loven var slik: Den holdt synden opp imot deg til den var sonet for. Husk: loven gave ikke det sanne bilde av Gud

Også: Hvis Gud holdt dine synder opp imot deg til du har bekjent dem eller tilgitt andre, vil du egentlig ikke ha vært kristen inntil du har tilgitt eller bekjent dem, og er det slik?
Nei, for hva er Jesus sitt poeng, for eksempel i Bergprekenen?
Noen tror det et en oppskrift på hvordan vi skal leve som kristen, men jeg tror ikke det var det Jesus ville formidle. Jeg tror så absolutt dette er standarden for et hellig liv, men hvem kan nå opp til den?
Mange tenker at hvis vi klarer det sånn nogen lunde, så har vi evig liv. Men når er bra, bra nok?
Å følge etter det Jesus sier i bergprekenen er helt umulig, og det var Jesus sitt store poeng. Ingen kan nå opp til den, det et fullstendig umulig, og igjen: Det er Jesus sitt hoved teama!
Jesus forkynner faktisk loven på steroider, hans hensikt er å vise at alle trenger en frelser og at loven ikke kunne frelse noen.

Bibelen er ikke en lovbok som er skrevet for at vi skal prøve å leve etter den så godt som mulig.
Nei! Bibelen handler om Gud og hans sønn Jesus Kristus, som har gjort det mulig for oss å ha et nært fellesskap med ham, og vi får ikke dette nære fellesskapet ved en regel bok.
Det Gud er ute etter er fellesskap med deg! Det er det han ønsker først av alt.
Og spørsmålet er egentlig: Hvem er jeg? Og hvem tilhører jeg?

Paulus ville ha motsagt Jesus
Hvis du tror at bergprekenen var mulig å følge, som å tilgi perfekt, motsier Paulus faktisk det Jesus sa i Bergprekenen. Jesus sa: Hvis ikke du tilgir, vil ikke min himmelske far tilgi dere, og loven, som ble gitt ved Moses, sa dette! Men så sier Paulus:
Ef 4:32 (eBibelen – Guds Ord)
32 Og vær gode mot hverandre, vær ømhjertet og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

Her sier Paulus: Jesus har allerede tilgitt dere, da tilgi hverandre.
Dette er kontrasten mellom loven og nåden:

  • Loven sier: Du må kunne tilgi perfekt, før Gud (eller jeg) kan tilgi deg.
  • Nåden sier: Du er tilgitt, derfor kan du også tilgi andre.


Loven vil gi deg det som er umulig å gjøre, mens nåden vil hjelpe deg i det som er umulige.

Jeg har drevet med disippelgjøring i over 20 år, og jeg har sett hvordan personer prøver å følge Jesus sin ord i Bergprekenen om at vi må tilgi perfekt, før vi kan gi tilgivelse til de andre.
De tenker: De må først komme til meg å bekjenne det gale de har gjort, be om tilgivelse og vise anger, før jeg vil tilgi dem.
De tror at Gud er slik, for de tar Jesus sine ord ut av sin sammenheng. 
Kan jeg si deg en ting?  Jeg har sett dette i praksis flere ganger, og dette fungere veldig dårlig og skaper ikke gjenopprettelse, forsoning, enhet og harmoni blant oss, tvert imot, denne lovviske tankegangen splitter!
Loven vil gjøre deg hard og bitter, og den vil holder en liste over alle gale ting du har gjort imot den. Ikke det at loven et synd i seg selv, men fordi den er perfekt og en standard for perfeksjonisme, fører den ofte til fariseernes store synd: Dømme og fordømme andre (så kalt: Dømmesyke).  

Jeg vet ikke om du ser det? Men loven jobber imot sin hensikt her, den vil holde opp det onde vi har gjort imot den, og den er nådeløs og tilgir ikke. Den vil gjøre oss opprørske og vi vil faktisk begynne å gjøre akkurat det den sier vi ikke skal gjøre.
Når vi ser at vi ikke er under loven og vi tilgir, det vil si: Vi betingelsesløst gir slipp på bitterheten og sinne som vi har imot de som har såret oss, og vi gir slipp på listen over alt de har såret oss med, så kan forsoning, enhet og harmoni gjenopprettes, og vi opererer da under nåden.

Her er skriftsteder som sier veldig klart at vi er tilgitt.
Kol 2:13 (eBibelen – Guds Ord)
13 Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjød, har Han gjort levende sammen med Ham. Og Han har tilgitt dere alle overtredelsene,

1 Joh 2:1-2 (eBibelen – Guds Ord)
​1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den rettferdige.
2 Og Han er Selv soningen for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

1 Joh 2:12 (Bokmål)
12 Dere barn, jeg skriver til dere fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld.

2Kor 5:19
For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss

Hva vil det si at han har forsonte verden med seg selv: Jo han har tilgitt!
Hva vil det si at han ikke tilregner oss vår synd(missgjerninger): Jo vi er tilgitt!

Se også neste ukes undervisning der jeg vil snakke om 1Joh 1:9


 

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?