Vi ferier pinse i disse dager, og jeg får ofte mange treff på spørsmål om pinse. Her er litt informasjon om hvorfor vi feirer pinse.

(Dette er også ukens undervisning denne uken, og en reprise fra 4 år tilbake)


I denne talen og oppmuntringen vil jeg blant annet snakke om at pinse er ikke bare en engangs opplevelse, eller bare noe som skjedde for 2 000 år siden, men du kan oppleve det her og nå og hver eneste dag!

Jeg vil også nevne at pinsen er menighetens bursdag, det var da alt startet.
Etter at Jesus døde, stod opp og dro til himmelen, så bestod menigheten av 11 personer pluss noen kvinner, men etter pinsedag var det en stor vekst. Det var over 3 000 pluss kvinner og barn som begynte å tro på de gode nyhetene!

Se video over.

De fleste vet hvorfor vi feirer jul og påske, men veldig mange er ikke sikker på hvorfor vi feirer pinse.

Først la meg ta deg med til påske. Hva var det som skjedde i påsken? Jo det som skjedde var at Jesus døde, og etter tre dager sto han opp igjen. Påsken er kanskje den høytiden som betyr mest for oss mennesker, for det var da Jesus døde og tok straffen for alle menneskers synder.

Pinsen har også en forbindelse med påsken, og pinsen er også veldig viktig, det er noe jeg ønsker å fortelle deg nå!

Etter at Jesus hadde stått opp igjen, brukte han en del tid på sine disipler. Han var sammen med dem i 40 dager før han dro opp til himmelen, på den dagen vi kaller kristihimmelfartsdag.

Like før Jesus døde lovet han dem at han skulle sende Den Hellige Ånd som skulle veilede dem, hjelpe dem og gi dem kraft (Joh 14:18, Les også kap. 14-16). Jesus sa også at dette var til fordel for dem, for Den Hellige Ånd kunne være alle steder på samme tid, han var ikke begrenset slik Jesus var.

På kristihimmelfartsdag minte Jesus igjen om at han skulle igjen komme til disiplene ved sin Hellige Ånd, og at de skulle få kraft Apg 1:8 Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Den Hellige Ånd kom

 Nå har vi kommet frem til pinsen, og grunnen til at vi feirer pinse fordi det var den dagen da Den Hellige Ånd ble gitt til alle mennesker. Dette skjedde 50 dager etter at Jesus ble korsfestet eller påskefesten.

Pinse betyr den femtiende dagen (gresk: pentekóste hemera)

Ti dager etter, da disiplene var samlet i Jerusalem, sannsynligvis i tempelet, falt Den Hellige Ånd på dem som tunger av ild.

Du har kanskje hørt at det skjedde i øvre salen (Apg 1:13), det var her de valgte ut en ny disippel som tok over for Judas, Matthias, men det står ikke at de var samlet der på pinsefestens dag (2:1).

Disiplene gikk ofte til templet (se hva Lukas sier i: Luk 24:53), og det var veldig sannsynlig at de ville være der under den jødiske høytiden også.

Når Den Hellige Ånd kom skjedde dette nemlig under en jødisk høytid som het ukens høytid, som ble feiret syv uker etter påske.

De måtte også ha vært på et sted der det var samlet mange mennesker, for det står at det var over 3000 menn, pluss kvinner og barn (2:41), som ble kristne denne dagen.

Så det må nok ha vært flere tusen mennesker som var vitne til hva som skjedde med disiplene på pinsedag.

Det stedet der alle disse menneskene var samlet, var høyst sannsynlig i tempelet i Jerusalem.

Dette var et veldig strategisk sted og tid forresten, hvis du virkelig skal gjøre noe med effekt, ville du gjøre det på et sted der mange var samlet fra forskjellige land og steder på en gang.

Fra Jerusalem ble evangeliet spred rundt til hele den daværende verden, for det var mennesker fra mange steder som var samlet i templet denne dagen (Apg 2:5-11), og som begynte å tro på Jesus.

Ukens høytid

Jeg kan si litt mer om den jødiske høytiden som var jødene feiret:

Ukens høytid ble feiret 50 dager etter påske og det var en påminnelse om at Gud ledet dem ut av Egypt (som en forlengelse av påsken). I tillegg var dette også en takkefest for den første avlingen de fikk. Førstegrøden, ble ofret til Gud som en takk til Gud for jordens grøde.

Og det var også en takkefest for deres frihet. (les mer om dette her: 2Mos 34:22. 3Mos 23:10-22. 5Mos 16:9. 5M 16).

Den største begivenheten i kirkens historie

Det som skjedde på pinsedag er faktisk den største begivenhetene i kirkens historie. For det var på pinsedag at den første kristne menighet/kirke ble

opprettet og spredningen om budskapet, de gode nyhetene om Jesus, startet.

Ikke en engangsopplevelse

Det å motta Den Hellige Ånd som de første kristne gjorde på pinsedag, var ikke en engangsopplevelse. Vi kan se at det skjer flere steder i Apostlenes gjerninger, men det er også mange som har opplevde det i dag. Jeg er en av dem.

Hva vil det si å bli fylt med Den Hellige Ånd?

Det som skjedde med disiplene på pinsedag var at de fikk kraft og ble frimodige. Se på Peter for eksempel. Han hadde vært feig og benektet at ha kjente Jesus femti dager før, men nå står han frem og holder en rimelig frimodig tale (han sier bl.a. den Jesus som dere korsfestet).

Det å bli fylt med Den Hellige Ånd er en kraftutrusting, ikke å snakke i tunger selv om det er noe som følger med.

På de første kristen viste Den Hellige Ånd seg som en ildtunge og de begynte å snakke på en frimodig og en overnaturlig måte, de mottok tungen.

Det er få som opplever ildtunger rent synlig i dag, men jeg har hørt om det!

Apg 2:1-8

Den Hellige Ånds komme

1 Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn.
2 Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt.
3 Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem.
4 Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.
5 I Jerusalem bodde det jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. 6 Da denne lyden hørtes, kom folke-mengden sammen og ble forvirret, fordi hver og en hørte dem tale på sitt eget språk.
7 Da ble de alle forskrekket, undret seg og sa til hverandre: «Se, er ikke alle disse som taler, galileere?
8 Og hvordan kan det ha seg at vi hører, enhver av oss på vårt eget språk, det som vi ble født inn i?

Les gjerne hele kapittel 1 til og med 3 i Apostelens gjerninger.

Total Page Visits: 4863 - Today Page Visits: 1