Du kan ikke miste frelsen.

Når man hører påstanden «du kan ikke miste frelsen», kan det være lett å tro at det dreier seg om en vranglære som tillater synd uten konsekvenser. Men Bibelen gir ingen støtte til ideen om at man kan miste frelsen som man mister en lommebok. Mange kristne frykter at de har gjort en synd som har kostet dem frelsen, men sannheten er at synd vi gjør ikke fører til tap av frelse.

Frelsen handler ikke om våre gjerninger, men om Guds tilgivelse, selv når vi faller i synd. Men det betyr ikke at man er sikret en plass i himmelen uansett. Man kan ikke miste frelsen, men man kan bevisst fornekte Jesus og snu Gud ryggen, noe som vil føre til at Gud må fornekte oss.

Bibelen lærer at Gud er trofast og rettferdig, og han vil tilgi alle våre synder. Dette innebærer at selv om vi synder, vil Gud aldri straffe oss for dem fordi straffen allerede ble tatt av Jesus på korset. Likevel advarer skriftene om at det er mulig å lide skipbrudd på troen ved bevisst å forkaste troen på Gud.

Så lenge man ikke bevisst avviser troen, kan man være trygg på Guds kjærlighet og tilgivelse, selv om vi synder.

Jeg utdyper det jeg sier her mye mer i denne videoen! Se den under:


Gave: Vipps 900 90 354

La meg forsikre deg om én ting: Det står ingen steder i Bibelen at du kan miste frelsen på samme måte som du kan miste lommeboken din. Frelsen er ikke noe du plutselig mister fordi du faller i synd.

En av de største fryktene mange kristne har, er om de har gjort en synd som har ført til at de har mistet frelsen. Det kan være alt fra å ha ligget med kjæresten, drukket på fest, eller blitt sint på Gud og bannet mot ham. Noen tenker kanskje at de ikke er tilgitt og er avvist av Gud til de har bedt om tilgivelse for en synd de gjorde, kanskje for flere år siden.
Det er ikke greit å synde. Synd er en fiende og den har negative konsekvenser, men du mister ikke frelsen ved å gjøre synd.

Men betyr dette at da jeg ble en kristen, var jeg sikret en plass i himmelen uansett? Er jeg «en gang frelst, alltid frelst»?

Poenget mitt er dette: Du kan ikke miste frelsen, men du kan fornekte Jesus og det han har gjort for deg. Du kan velge å snu Gud ryggen, og da har ikke Gud noe annet valg enn å fornekte deg.

Skriftsteder som forklarer dette:

2. Timoteus 2:12-13
12 … Fornekter vi, skal også han fornekte oss.
13 Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.

Hvis vi er troløse, det vil si: Faller i synd, er han trofast. Han vil verken fornekte oss eller avvise oss når vi har syndet, men hvis vi bevisst velger å fornekte Gud, har Gud ikke noe annet valg enn å fornekte oss.

Gud har gitt deg frelsen, og du har valgt å ta den imot i tro. Det handler ikke om dine gjerninger (Ef 2:8). Han er trofast mot sitt ord. Selv om du skulle falle og synde, er Gud trofast og rettferdig og vil ikke gjøre med oss etter våre synder. Han har tilgitt deg dem, selv om det skulle være den 1000. gangen du har gjort den samme synden. Gud er trofast mot deg og har tilgitt alle syndene dine, store som små.

Salme 103:10-12
10 Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger.

Gud vil aldri straffe deg eller avvise deg for dine synder, for Gud straffet dine synder på korset ved Jesus. Han tilgav deg alle dine synder, både fortid og fremtid, for 2000 år siden.

Skipbrudd på troen

Jeg finner ingen steder i Bibelen at du kan miste frelsen, men du kan lide skipbrudd på troen. Det handler om at du bevisst velger å forkaste troen på Gud og dermed forkaster frelsen, og det tror jeg absolutt er mulig.

1. Timoteus 1:19
… idet du har tro og en god samvittighet, den som noen har forkastet og dermed har lidd skipbrudd på troen.

Gi avkall på frelsen

Det står også at du kan dra deg unna frelsen:

Hebreerne 10:39
39 Men vi tilhører ikke dem som drar seg unna til fortapelse, men til dem som tror til sjelens frelse.

Her står det at det går an å dra seg unna Gud og til fortapelsen. Igjen er det et bevisst valg du tar. Du kan velge å ikke tro og dra deg unna frelsen til fortapelse, eller du kan velge å tro, som vil gi deg et evig liv i fellesskap med Gud.

Hva med da Peter fornektet Jesus? Hadde han da gitt avkall på frelsen?

Hvis noen spør deg om du er en kristen og du fornekter det, har du da gitt avkall på frelsen? Mitt svar er: Nei.

Da jeg gikk på videregående, ble jeg mobbet og hadde et dårlig selvbilde. Jeg ønsket å si at jeg var en kristen, men var redd for mer mobbing. De to årene jeg gikk på videregående, visste nesten ingen at jeg var en kristen. En dag spurte noen: «Er du en kristen?» Jeg svarte ikke konkret nei, for var redd for å miste frelsen hvis jeg fornektet, men hvis jeg hadde svart konkret nei, hadde jeg da gitt avkall på frelsen? Nei, absolutt ikke!

Jeg var veldig fordømt for at ingen visste jeg var kristen. En spurte: «Vitner du om Jesus på skolen, Tore?» Jeg svarte unnvikende: «Jo, jeg gjør vel det.» Jeg visste at jeg ikke burde fornekte at jeg var en kristen, men var redd for fordømmelse og avvisning.

Hva var årsaken til at jeg delvis fornektet at jeg var en kristen? Frykt. I mitt hjerte ønsket jeg ikke å fornekte at jeg var en kristen, men frykten førte til at jeg gjorde det. Det var også frykt som gjorde at Peter fornektet Jesus tre ganger før han ble korsfestet. Jesus spurte senere Peter tre ganger: «Elsker du meg?» Gud ser til våre hjerter. Peter fornektet ikke Jesus med sitt hjerte; han elsket fortsatt Jesus, men frykten førte til fornektelse med munnen.

Jeg håper jeg har gjort det klart for deg nå at du kan være trygg på at Gud elsker deg, og at du ikke har mistet frelsen eller fornektet Gud.


Forbønn


Total Page Visits: 887 - Today Page Visits: 4

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.