Misjon og evangelisering under nåden er ikke en plikt, men et ønske og et brennende hjerte som ikke kan la være å fortelle om det vi har sett og hørt.

Det er evangelisering og misjon uten stress.

Hvis du blir begeistret for Gud, er det lite som stopper seg for å fortelle om ham. Evangelisering under nåden er mye mer effektiv og har en god langtids effekt!

Få også med deg første del av denne undervisningen, den siste kommer neste uke!


Denne undervisningen har også forbindelse med serien: Loven og nåden, se hele serien her!


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lager lyd som…)

Denne teksten er et utkast til denne undervisningen.
For å få med deg sammenhengen i det jeg sier, lytt eller se undervisningen!
Den er på tre deler. (Første del)

Skrivefeil kan også forekomme.


I den tiden vi lever i er det ofte to ekstreme sider når det kommer til evangelisering og misjonering: Den ene siden som sier at misjon og evangelisering hører fortiden til, eller Jesus ba oss egentlig ikke om å misjonere eller evangelisere for du finner ikke ordene i Bibelen, selv ikke ordet misjonsbefalingen. Og Jesus har allerede frelst og tilgitt verden, så vi trenger ikke å gjøre noe mer.

På den andre siden sier de at det er vår plikt å evangelisere, for Jesus befalte oss om det, og det er noe som alle kristne MÅ gjøre, enten de liker det eller ikke. Indirekte sier de at du er en dårlig kristen hvis du ikke deler din tro.

Før du tar en konklusjon om at jeg er på en av sidene. La meg si litt om meg selv:
I over 20 år har jeg jobbet med misjon. Jeg både bor og jobber i Nord-Thailand med min familie og vi deler de gode nyhetene her, og det kommer jeg, og vi, til å fortsette med.
Men det har vært tider der jeg har stilt meg en del spørsmål som: Er det en plikt at jeg er er ute i misjon? Er det noe jeg gjør for å tilfredsstille Gud og mennesker?
Er evangeliet relevant for de jeg deler det med, hvor viktig er det for dem å høre det?

Jeg har sett store forandringer hos mange. Jeg vet at evangeliet, de gode nyhetene, har stor kraft til å forandre menneskers liv! Derfor forteller jeg det til dem!
Jeg gjør det ikke av plikt eller noe jeg må gjøre, men det er et stort ønske jeg har.
Dette er evangelisering og misjonering under nåden.

Mange ser på Jehovas vitner og føler seg fordømt når de ser hvor mye de går på dører og forteller om deres tro (de tror ikke på Jesus som veien til Gud forresten), og vi sammenligner oss og tenker hvor lite vi gjør det.
Men vet du hvorfor de går fra dør til dør? Det er en plikt de må gjøre, og det er drevet av frykt. Frykt for straff hvis de ikke gjør sin del.

Noen kristne tenker nesten på sammen måte, men dette er å evangelisere under loven.

Under nåden er det ikke en plikt, men et ønske og et brennende hjerte som ikke kan la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Hvis du blir begeistret for Gud, er det lite som stopper seg for å fortelle om ham. Evangelisering under nåden er mye mer effektiv og har en god langtids effekt!

Det handler heller ikke bare om å få ett evig liv en gang når vi dør, men det starter med et forhold og bli kjent med han som elsker høyest og som har skapt alt, vår himmelske far, og det starter nå.

Mange tenker at vi får stjerner i boka hos Gud når vi leder noen til Jesus, og det gir oss litt høyere anerkjennelse blant kristne.
Jeg kan fortelle at det er mange strevene kristne der ute som omtrent konkurrerer om hvem som får flest frelst og døpt.

I det siste har vi sett en stor vekst i tjenesten som jeg leder, og det er ikke noe vi har prøvd å får til, men vi har hatt andre kristne igjen som har misunner oss og kritisert oss. Dette er ofte de strebende kristne, og de ser ikke at alt handler om nåden.

Selv om ordene misjon, evangelisering og misjonsbefaling ikke finnes i Bibelen har Gud likevel gitt oss en tjeneste om å gå ut og fortelle de gode nyhetene til denne verden. Hvis du ikke vil rive ut deler av Bibelen, så står dette veldig klart.

La oss se på noen skriftsteder:

Først: Hvorfor vi skal gå ut:

2 Kor 5:17-21
17 Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.
18 Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste,
19 for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.
20 Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss: Vi ber på Kristi vegne: La dere forlike med Gud!
21 For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham.

Matt 28:17-20
17 Da de så Ham, tilba de Ham, men noen tvilte.
18 Og Jesus sto fram og talte til dem og sa: «Meg er gitt all makt i Himmel og på jord.
19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,
20 og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.» Amen.

Hvorfor sa Jesus dette? Jo det var noen som tvilte, det var noen som ikke trodde på ham. Derfor sier han gå ut og fortell.

Befalingen her er faktisk ikke: Gå ut, men å lære de som tror ham om det Jesus underviste disiplene og å holde det.
Du kan se litt av hva han underviste i Joh 14-17 der han blant annet snakker om det nye budet at slike jeg har elsket dere elsk hverandre, han snakket om tilgivelse, forsoning, enhet, at han kaller oss venner, det vil motstand for evegeliet, i denne verden har vi trengsler, og en hel del til.

Den største utfordringen er faktisk ikke å dele evangeliet å få mennesker frelst, men å disippelgjøring dem. Det kan jeg skrive under på etter tyve år i misjon og Disippeltrenig.

La oss lese Markus også.

Mark 16:15-18
15 Og Han sa til dem: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen.
16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.
17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger,
18 de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske.»

Jeg ønsker å spørre om dette bruker veldig kjedelig å gjøre? Jeg tror ikke det, jeg har vært med på å se rent fysisk flere av de tingene som er nevnt her. Jeg vet dette er aktuelt i dag, kanskje mer enn noen gang.


Få også med deg første del av denne undervisningen, den siste kommer neste uke!


Forbønn
Total Page Visits: 1368 - Today Page Visits: 1

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.