En åpenbaring av Guds kjærlighet!

Opprettet søndag 04. oktober 2009 01:00 Publisert Treff: 4897

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 3
DårligBest 

Share

 

Skrivefeil i dette dokument kan forekomme.
Hvis du skulle ønske å hjelpe meg til å rette den, gi meg beskjed på
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Last ned tekst på en pdf fil her!

 


 

Det er mange som er veldig opptatt av at vi skal seier i livene våre og ha vekkelse Norge i dag, og mange tenker at hvis vi bare ber nok, lovsynger nok, får nok mennesker til å be, omvender oss nok, lever hellige nok, forteller om syndens konsekvenser nok så vil vi ha vekkelse. Nå sier jeg ikke vi ikke trenger å gjøre disse tingene, men ofte glemmer vi det mest sentrale. Vi kan lette falle inn i grøften i å være for fokusert på alt vi må gjøre for å få våre liv forandret og ha vekkelse.

Nøkkelen er kjærlighet

Du kan be til du er sår i halsen, har hvite knokler og blodig på knærne, men det vil ikke ha noen effekt hvis du glemmer det viktigste.

Om du har lest Bibelen 100 ganger og har tro som kan flytte fjell, men ikke har sette det viktigste, vil dette ikke være deg til nytte.

Hvis du gir tienden og penger til de fattige og til Guds rike, evangeliserer sju ganger i uken eller drar ut på misjonsmarken og glemmer det aller viktigste, vil det ha ingen nytte hvis du glemmer det viktigste.

Og hva er det viktigste? La oss lese sammen fra første korinter brev:

1Kor 13:1-3
1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.
2 Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting.
3 Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg ingenting.

Når du leser om hva Jesus formiddlet til disippelen før Jesus ble korsfestet var de at de måtte bli bevart og forstå Guds kjærlighet.

Joh 17:21-23

21 at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.
22 Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett,
23 jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg.

Hvis det vi gjør ikke er basert på kjærligheten, vil ingen ting vi gjør ha en effekt. Det er kun de ting vi gjør ut i fra kjærligheten som vi ha en effekt.

Det er faktisk slik at der kjærligheten ikke er, der vil frykt være. Eller for å si det på en annen måte der hvor kjærligheten ikke er vil frykt operere. I fravær av kjærlighet gir vi åpning for fryktens ånd til å operere.

Der det er kjærlighet der er det også kraft. Kraft og de åndelige gavene kan ikke operere uten kjærligheten (husk å se på 1Kor 12 og 14 også). Uten kjærlighet, vil du heller ikke ha frimodighet innfor Gud(1Joh 3:21). Uten kjærligheten vil du ikke være beskytte mot følelsen av fordømmelse, skyld og skam.

 

Er du styrt av skyldfølelse?

Jeg tror de aller fleste kristen er enige om at vi trenger enhet uttrykt gjennom kjærlighet for at vi skal se en forandring i landet vårt eller i den enkeltes liv.  Men ofte ser vi ikke hvordan vi kan få dette til å skje. Jeg tror ofte mange går i den fellen at vi har skyldfølelse fordi vi vet at vi burde vise mer kjærlighet enn det vi gjør. Og vi prøver å vise mer kjærlighet og leve mer hellig, slik at vi kan ha mer enhet, og vi får kanskje utrette noe, men så sklir vi igjen tilbake til gamle vaner og synder.

Det er faktisk enormt mye skyldfølelse som styre norske kristen. Men å bli styrt av skyldfølelse er ikke svaret, for skyldfølelse, som er basert på frykt, har med staff å gjøre. Den forteller oss at vi burde være skyldig for ting vi har gjort eller ikke har gjort.

Det er en del som fokuserer mye på omvendelse, og det har sin plass, men det er mange som igjen og igjen ber Gud om unnskyldning for den samme synden de har begått, kanskje for flere år siden. Dette er basert på frykt, for Gud tilgav deg den første gangen de ba, og han holder ikke syndene mot dem.
Eller man prøver å grave og grave for å se om det er noen skulte synder de har glemt å bekjenne, og de er redd for at hvis man ikke har fått bekjent alt, vil ikke Gud høre deres bønner. Jeg har vært en slik en.

Det er igjen noen som føler at hvis man ikke har en eller annen form for skyldfølelse er man ikke en ordentlig kristen eller man går i stolthet og i fornektelse av synd.

Det er viktig å vandre i åpenhet med Gud, og be han åpenbare og vise deg synd som du gjør, men denne vandringen skal ikke være basert på skyldfølelse, fordømmelse eller noen annen form for frykt. Gud vil overbevise deg om synd, men aldri fordømme deg eller gi deg skyldfølelse.

 

Vi må studere kjærligheten!

Så hva er løsningen for at vi skal vandre i kjærligheten? Ta oss kraftig sammen? Prøve og aldri synde mer? Unngå ubehagelige temaer i Bibelen som kan føre til fordømmelse?

Nei! Dette vil bare føre deg inn i den samme onde sirkelen, vi trenger å studere kjærligheten. Vi trenger å se at Gud er kjærlighet og at han har elsket oss først! Vi gjør ikke ting for at han skal elske oss mer. Vi prøver ikke å få enhet fordi det vil gjøre Gud mer fornøyd, vi ber ikke for at Gud skal bli mer glad i oss slik at vi får bønnesvar.

Vi trenger bare å se at han har elsket oss først!

 

Hvorfor fokusere på Guds kjærlighet?

Noe sier kanskje at hvorfor skal vi være så fokusert på at jeg skal være glad og at Gud elsker meg? Vi må jo ha fokuset vekk fra oss selv og ikke tenke så mye på oss selv.

I 1kor 13 så står det at kjærligheten søker ikke sitt eget, det vil si at den ikke er egoistisk eller selvfokuserende. Kjærligheten starter med at vi ser Guds uselviske kjærlighet, når vi ser hvor høyt han elsker oss, vil det gjøre oss glade. Vi er nødt til å se at Gud elsker oss først, for hvis ikke vil vi ikke kunne dele denne kjærligheten videre.

Når vi ser kjærligheten som er gitt til oss, vil det gjøre noe med oss. Vi vil da begynne å elske andre mennesker. Hvis ikke denne kjærligheten gjør noe med oss slik at vi deler den og elsker vår neste, har vi egentlig ikke sett den. Dette er blant annet hva 1Joh handler om.

Derfor er det så viktig for oss å kjenne kjærligheten, for det gjør oss i stand til å dele den og være effektiv til å nå ut med de glade nyhetene. Kjærligheten er ikke noe du bare kan holde for deg selv, hvis du gjør det, har du heller ikke forstått kjærligheten.

Hvis du oppdager at du kanskje ikke har sett kjærligheten hva vil du gjøre med det? Gå og bli fordømt og ha skyldfølelse fordi du burde ha mer kjærlighet? Nei!!! Du må studere den mer! Du må be Gud om en større åpenbaring av hans kjærlighet!

Ef 3:16-20
16 Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske,
17 at Kristus må bo ved troen i deres hjerter,
18 for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er,
19 og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.
20 Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss –

 

Den som ikke elsker kjenner ikke Gud

Grunnen til at vi ikke har enhet, at vi for eksempel har bitterhet, er kritiske og har utgivelse er fordi vi ikke har sett kjærligheten. For hvis du har en åpenbaring av Gud kjærlighet vil du elske din neste.

1Joh 4:7-10
7 Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.
8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
9 Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham.
10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Det er noen utrolig viktige sannheter som du finner i 1Johannes brev, hvis vi kristen virkelig forstod dette brevet, ville vi ha mer vekkelse en det som vi kunne håndtere!

 

Mange kristne kjenner ikke til Guds kjærlighet

Grunnen til at Norge ikke har vekkelse er fordi vi ennå ikke helt kjenner Gud, eller kjenner kjærligheten, for Gud er kjærlighet.

Du kan kanskje vite mye om kjærligheten, som mange kristen gjør, men ikke fått en åpenbaring eller fått kjennskap til den.

Mange skylder på Gud fordi valget som vi hadde nå i 2009 ikke gikk slik som vi kristen kanskje hadde ønsket, noen sier til og med at det var Guds vilje. Jeg tror det ikke er Guds vilje for landet vårt at vi skal ha en regjering som fjerner flere og flere kristne verdier! Så hva var årsaken da? Jeg tror mye ligger i at vi ikke var i enhet, og at vi ikke praktisere eller har sette det som 1 Joh og Ef 3 snakker om og det som Jesus ba før han gikk til korset.

Verden vil ikke se Guds kjærlighet hvis vi ikke ser den, og vi ikke praktiserer den mot hverandre. Vi kan ha så mange bønnemøter og konferanser vi vil om vekkelse, men hvis vi ikke ser dette grunnleggende prinsippet om at Gud er kjærlighet, vil våre bønner ha liten eller ingen effekt.

Vi kristen tror ofte vi vet alt om at Gud er kjærlighet, men ofte tror jeg vi egentlig vet ganske lite, for hadde vi sett den, hadde Norge i dag sett veldig annerledes ut.

Jeg sier heller ikke disse tingene for å gi deg skyldfølelse, og om du skulle ha det når jeg sier disse tingene, trenger du virkelig å studere om kjærligheten. For hvis det er ting som du hører som gir deg en eller annen from for frykt er det på grunn av to ting: Du har et galt bilde av Guds kjærlighet eller du har lytter eller har lyttet til undervisning som formidler et galt bilde av Guds kjærlighet og fått et galt bilde av Guds kjærlighet.

For en kristen å innrømme at jeg kanskje ikke helt har et rett bilde av Gud og hans kjærlighet, kan faktisk være veldig vanskelig. Dette kan også komme av to ting: Stolthet eller frykt og kanskje det ofte er en blanding av dem begge? Fordi vi lever i en kristen kultur og fordi man kanskje har oppvokst i en menighet eller en kirke, tror man at man vet det meste om Gud, og hva kjærlighet er. Man er litt som den hjemmeværende sønn i lignelsen om den bortkommende sønn i Lukas 15, som trodde han visste hva kjærlighet var, men som ikke hadde forstått den. Eller til og med Fariseerne og de skriftlærde som kunne det gamle testamentet utenat, som trodde de viste hva kjærlighet var, men hadde missforstått den fullstendig.

Frykten går ut på at hvis ikke jeg har forstått kjærligheten, så er Gud ikke helt fornøyd med meg, og vi er redd for skyldfølelsen av at vi ikke er helt slik som vi burde være.

 

Kjærligheten driver all frykt ut!

Hvis du har en eller annen form for frykt i livet ditt, trenger du å studere mer om kjærligheten. For dette er det eneste som kan drive all frykt ut!

1Joh 4:18f
18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.
19 Vi elsker fordi han elsket oss først.

Sannheten i disse versene er noe av det som djevelen ikke vil at du skal se! Husk at Johannes sier både i vers 19 og vers 10, at kjærligheten handler om å se at Gud har elsket oss først. Når vi ser at han har elsket oss først, gjør dette oss i stand til å elske Gud tilbake og andre mennesker.

Du kan ikke gi noe du ikke har sette eller har! Du trenger først og fremst å se at Gud elsker deg! Mange er opptatt av alt det som de skal gjøre for Gud. Og de søker og søker for å finne Guds hensikt med livet, det de skal gjøre for Gud og den tjenesten Gud ønsker for dem. Men Gud er faktisk veldig lite opptatt i alt det du kan prestere eller gjøre for han, men han er faktisk veldig opptatt av deg og at du skal oppdage hans kjærlighet.

 

Mine to største åpenbaringer

Mine to største åpenbaringer i mitt liv, som har ført til de største gjennombruddene og som har ført til den tjenesten jeg står i dag har vært at Gud åpenbarte at han elsket meg.

Den første gangen var for 20 år siden da jeg ble døpt i den Hellige Ånd. Før dette var jeg en utrolig frustrert kristen. Jeg hadde prøvd på det meste, men ikke lykkes i det. Jeg prøvde å be og lese Bibelen regelmessig, jeg prøvde på evangelisering og på næreradio arbeid, og jeg prøvde å få til mitt kristenliv så godt som jeg kunne. Men jeg kom alltid til kort, følte alltid at jeg burde ha gjort ting bedre. Men så en dag møtte Gud meg, og gav meg denne åpenbaringen om at Han har elsket meg først! At han ikke var opptatt av alt jeg kunne gjøre for han, men han var opptatt av meg og at jeg skulle se hvor høyt han elsket meg.

Den andre åpenbaringen skjedde på et hotellrom i Chiang Mai i Thailand. Jeg hadde slitt med en sykdom i mange år, og jeg hadde bedt og gjort jeg kunne for å bli frisk. Jeg hadde studert mye om helbredelse, vært på helbredelsesmøter prøvd og levd så hellig og være så lydig som jeg kunne, men ingen ting hadde skjedd, jeg var fremdeles ganske syk. Jeg husker jeg nest ropte ut til Gud! Hva skal jeg gjøre, kan du ikke fortelle meg og åpenbare for meg hva som skal til for at jeg skal bli frisk! Jeg hadde kanskje håpet på en veldig kraftig åpenbaring og ”skriften på veggen” men det han åpenbarte for meg var det utrolig enkle og fundamentale sannheten:  Du trenger bare å vite at jeg elsker deg!

Det er denne sannheten som djevelen ikke vil at du skal forstå! Denne sannheten helbredet meg fra en uhelbredelig sykdom, og forandret mitt liv! Og den kan også forvandle ditt liv!

Kjærligheten må være drivkraften!

Jeg snakket nettopp i dag med en av staben min om dette med at så mange av våre personer husmenigheter ikke har så lyst til å lese Bibelen og be.

Jeg minte han om hva som fikk han til å lese i Bibelen og be. Han er faktisk en av de som jeg kjenner som leser mest i Bibelen, vanligvis gjør han det flere timer om dagen. Flere ganger har vi faktisk fortalt ham at han ikke burde lese så mye, for det går utover nattesøvnen og konsentrasjonen hans.

Da denne staben min ble kristen, hadde han en utrolig åpenbaring av Guds fars hjerte og Hans kjærlighet til ham. Han var narkoman og demonbesatt, men Gud på mirakuløst vis hadde fridd han fra det, da han fikk en åpenbaring av denne kjærligheten. (Les vitnesbyrdet hans på www.shanoc.com under vitnesbyrd/historier).

Det har vært kjærligheten til Gud som var drivkraften til denne personen, og han er en av våre mest effektive evangelister i dag. Jeg er usikker på hvor mange han har ledet til Jesus de siste to årene, men det er en god del.

Jeg har også sett at når han har mistet litt av denne åpenbaringen, og mistet fokuset vekk fra Guds kjærlighet og hva Gud har gjort livet hans at resultatene har vært deretter, ikke så mye frukt. I det siste har han igjen oppdaget noe av kjærligheten.

For å være effektiv for Gud er det eneste du trenger å vite: Gud elsker deg! Ut i fra dette vil du gå ut, ut i fra dette vil tegen og under manifestere seg. Ut i fra dette vil du ha kraft til å stå imot synd og leve i hellighet. Ut i fra dette kan ditt ekteskap bli helbredet. Ut i fra dette kan du bli fri fra sykdommer som sliter med. Ut i fra dette vil du elske andre mennesker og vi vil ha enhet og vekkelse!

 

Dårlig unnskyldinger

Så er det kanskje mange som sier at fordi jeg ikke har sett den fullkomne kjærligheten ennå, så må jeg bare vente på en åpenbaring om den før jeg kan gjøre noe.

Men for det første er dette kun en dårlig unnskylding til å være passiv. Hvis du har les denne undervisningen og fått tak i hva jeg har sagt, vil du allerede nå ha fått litt åpenbaring av Guds kjærlighet, og det er en god start.

For det andre så har Gud allerede utøst sin kjærlighet i ditt hjerte. Dette skjedde da du ble en kristen.
Rom 5:5
5 ..for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.

2Tim 1:7
7 For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

For det tredje så kan du ikke bygge hva du føler. Det er ikke sikkert du føler at Gud elsker deg ennå, men du er allikevel viktig at praktisere etter de sannheter som du har sette om Guds kjærlighet. Det er for eksempel ikke sikkert du føler for å tilgi noen som har såret deg, men fordi du har sette viktigheten av tilgivelse er det et valg du kan ta allikevel.
Rom 5:8
8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

Legg merke til hva som står her: Han viser sin kjærlighet, ikke viste eller vil vise, men viser. Han viste ikke sin kjærlighet en gang, men han fortsetter med det, det er noe Gud gjør kontinuerlig. Og det er veldig viktig for oss å få en åpenbaring av det!

Noen ting og tenke over til slutt:

  • Der det ikke er kjærlighet opererer frykt. På de områdene i livet ditt som kjærlighet ikke har fått gjennomslag vil du finne at frykt er levende.
  • Frykt opererer i fravær av kjærlighet!!
  • Tro opererer i nærvær av kjærlighet. Der det er kjærlighet finner du tro, der kjærligheten er fraværende finner du frykt.
  • Ingen ting i ditt liv og i Guds rike vil fungere uten kjærligheten!
  • En følelsesmessig kjærlighet (filo, eros) er basert på betingelser, Guds kjærlighet (agape) er basert på et valg om å elske på tross av hva som er blitt gjort i mot den (Les 1Kor 13).
  • Ut av kjærligheten kommer kraften!!
  • All slags frykt gir djevelen en inngangsport i ditt liv.