Den Hellige Ånd

Opprettet mandag 05. april 2010 01:00 Publisert Treff: 24640

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 50
DårligBest 
Share
En undervisning om hvem Den Hellige Ånd er og hvordan Han kan være med på å forandre ditt liv og andres i dag også, slik han har gjort det i snart 2000 år.
Les også om dåpen i tunger, høre Guds stemme, salvelsen og de overnaturlige gaven i 1 Korinter 12
Lytt også til denne undervisningen i mp3, undervisningen her er en utvidet versjon.
 

Innledning

Emnet "Den Hellige Ånd" er et veldig viktig teama for oss kristne, uansett om du kaller deg pinsevenn eller lutheraner! For det er når vi oppdager Den Hellige Ånd og Hans kraft og funksjoner at vi blir effektive i å nå ut med evangeliet, vårt kristenliv blir spennende og det vil gi oss kraft og styrke til det som kommer vår vei.

Fienden vår vil ikke at vi skal oppdage Den Hellige Ånd og hans kraft, for da vil vi også oppdage den kraften som gjør at vi kan leve et seirende liv og se at Guds rike går frem i dag med tegn og under!

I Norge er det kanskje ikke alltid vi ser resultater av Den Hellige Ånds kraft og noen tenker kanskje at den forsvant ved de første kristne, men jeg er jobber selv i utlandet som misjonær og har vært i nærmere 40 land og jeg har sett at Den Hellige Ånds kraft forsvant ikke ved apostlene! Jeg har vært med på å se stumme tale, lamme gå, folk tale med nye tunger og personer som har vært plaget av demoner bli satt fri! (Noe av dette vil jeg dele med deg i denne undervisningen.)
Jeg vet at det Jesus befalte sine disipler i Markus (og Matt 28) er også for oss i dag!

Mark 16:17f
17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger.
18 De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

En av fiendens strategier er å sette spørsmålstegn ved Den Hellige Ånds kraft, og jeg kan faktisk til tider oppleve at temaet "Den Hellige Ånd" kan være litt vanskelig å skrive om.

Hvis du har hatt annen undervisning som ikke går helt i tråd med den jeg underviser vil jeg vil oppfordre deg til å prøve det jeg har skrevet, gå til Bibelen og sjekke det ut. Gjør som de første kristne!

Apg 17:11
Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.

Det er også viktig at du ikke forkaster alt det jeg sier fordi du kanskje er uenig på et punkt. Jeg tror ikke jeg selv er helt perfekt og sier alt hundre prosent riktig, derfor er dette skriftstedet viktig!

1Tess 5:19-21
Utslokk ikke Ånden! Ringeakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode

 1. Mitt ønske med denne undervisningen er for det første å vise at Den Hellige Ånd er her i dag og ønsker å hjelpe deg!
 2. Det andre er at vi ofte har gjort dette med Den Hellige Ånd til noe vanskelig og komplisert og jeg vil vise med denne undervisningen at Den Hellige Ånd og hans gaver er ikke så komplisert og vanskelig som vi ofte tror at det er.

 

Alle skriftsteder er Copyright © Norsk Bibel 1988 hvis ikke annet er bemerket.


 


 

Den overnaturlige virkelighet


 

 • Den overnaturlige virkelighet er nærmere enn du tror!

I vår vestlige verden er den åndelige dimensjonen nesten glemt, eller kanskje heller fornektet. Det eneste som er virkelig er det vi kan ta, smake og føle på. Selv om du er en kristen blir du påvirket av den humanistiske måten vesten tenker på.

Bibelen snakker mye om det overnaturlige, Paulus sier til og med (når han snakker til de forfulgte kristne):
2Kor 4:18
Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.

Det livet vi lever her på jorden er en veldig kort stund i forhold til det livet vi vil leve i den usynlige verden, i all evighet. Da er det jo kanskje like greit å bli kjent med den nå.

Min hunger etter å oppleve mer av det overnaturlige har vært stor, og jeg har ofte bedt til Gud at han må vise meg mer av den overnaturlige virkelighet. For jeg vet at jo mer jeg ser den, dess mer tro får jeg og mer vil skje; flere mennesker vil bli frelst, helbredet og satt i frihet.

Ofte når jeg er i utlandet opplever jeg denne overnaturlige virkeligheten sterkere enn i Norge. Grunnen til dette er at i en del av de landene jeg har vært i, har denne virkeligheten vært mer virkelig for de som bor der enn i Norge. I Etiopia opplevde jeg å være med å be for en demonbesatt dame, ofte en naturlig del av et møte i Afrika. Den første turen jeg hadde til Hviterussland var jeg med å be ut ånder av et hus hvor en dame hadde drevet med spiritisme. Hun hadde blitt en kristen, men huset hennes var hjemsøkt av onde ånder. Jeg jobber nå i Thailand og hyer har så og si alle åndehus foran husene sine(og ofte i huset) som de tror vil beskytter dem mot onde ånder. De har en sterkt tro på det overnaturlige.

Personlig merker jeg den åndelige kampen mye nærmere når jeg er i land som er mer bevisst den åndelige virkeligheten, og jeg er utsatt for fiendens angrep på en helt annen måte enn i Norge. Når jeg er i disse landene og når jeg i tillegg lever mer innvidd for Gud, opplever jeg ofte at de tingene jeg gjør har større virkning. Det har forresten også en motsatt effekt.

Fiendens strategi er å prøve å få oss her i vesten til å tro at denne virkeligheten ikke eksisterer. Det er derfor på dette feltet at kampen i stor grad står for oss.

Som nevnt ovenfor har jeg vært veldig interessert i å finne ut mer om den overnaturlige virkeligheten. En periode på midten av 80 tallet var jeg veldig interessert i å finne ut mer om New Age og den okkulte verden. Egentlig mest for å finne ut om Jesus kom snart igjen. Jeg leste mange kristne bøker om emnet, og etter hvert kjøpte jeg i tillegg blader og bøker som ikke var kristne.

Selv om jeg visste at mange av de opplevelsene som folk opplevde i den New-Age litteraturen jeg leste, var fra djevelen, ble jeg nysgjerrig og syntes at dette var litt spennende. Det kom til et punkt da jeg hørte mer om hva djevelen kunne gjøre og hva han gjorde at jeg faktisk begynte å tvile på hva Gud kunne gjøre, fordi jeg ikke hadde hørt så mye om dette i min kristne omgangskrets. Det eneste overnaturlige innslag på møtene jeg gikk til i denne tiden var tungetale og tydninger. Og ofte syntes jeg at tydningene kunne være så generelle at de kunne passe til hvem som helst. På grunn av dette begynte jeg å tvile på hva Gud kunne gjøre. Da skjønte jeg at jeg var inne på feil spor, og derfor sluttet jeg å lese om disse tingene som hadde med det okkulte å gjøre.

Istedenfor begynte jeg å studere hva Gud kunne gjøre og om Den Hellige Ånds kraft, og det jeg fant ut var mye mer spennende en noen New-Age litteraturen jeg fant. Jeg vil dele en del av dette med deg i denne undervisningen. En ting er å høre om det, men en helt annen ting er å erfare og oppleve det! Det er mye som ikke helt kan forklares men må erfares.

Vi skal ikke snakke så mye om djevelen og hans kraft i denne undervisningen, men jeg tror det er viktig å vite at djevelen kan gjøre overnaturlige ting når folk samarbeider med han. Han kan til og med kopiere mye av det som Gud gjør. I 2 Mos 7:11, og utover kan vi lese om trollmennene i Egypt som kunne kopiere en del av de overnaturlige undrene som Gud gjorde gjennom Moses.

Det er også viktig at du vet at djevelen ble beseiret på korset, og den eneste reelle makten djevelen har over oss er gjennom frykt og han kan ikke gjøre oss noe hvis ikke vi ikke gir en åpning for han gjennom vår synd og frykt.

Mange har kanskje blitt litt skremt av den åndelige verden fordi de har hørt om okkultisme eller kristne som har misbrukt de åndelige gavene. Men det å navigere i den åndelige verden er egentlig ikke så vanskelig. Det finnes én hovedregel: Alt som ikke opphøyer Jesus navn og gir Gud ære er ikke fra Gud.

1 Joh 4:1-3
1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.
2 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud,
3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

Han gir deg også ikke frykt! Bibelen sier at frykt er en ånd (2Tim 1:7 eng. King James) og ting som har med frykt å gjøre kommer ikke fra Gud. Men Gud er kjærlighet og han vil drive all frykt ut!

1Joh 4:8

…for Gud er kjærlighet.

1Joh 4:18

Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.

Jeg er åpen for alt det Den Hellige Ånd vil gjøre, selv om det kan virke sprøtt, for Jesus gjorde mange sprø ting i Bibelen. Men det er viktig at jeg vet at det er sagt i kjærlighet og gir Gud ære, og ikke er sagt i manipulasjon eller hovmodighet.

Det er viktig at du følger mine retningslinjer over og at alt som skjer har grunnlag for i Bibelen, for hvis du ikke har en rettesnor når det kommer til den åndelige verden, vil du lett bli forført. 

Hvem er Den Hellige Ånd?

 Den Hellige Ånd er IKKE det samme som  "kraften" i Star Wars
 I Bibelen brukes to ord om Den Hellige Ånd. Det ene ordet er Pnevma (gresk) eller Rauch (hebraisk). Dette ordet betyr: Vind, luft eller ånd. Dette ordet er brukt når det snakkes om ånd i Bibelen.

Men når Jesus snakker om Den Hellige Ånd i Johannes 14 og 16, bruker han et annet navn/utrykk. Han bruker ordet Parakaleõ som betyr: Tilkalle noen for hjelp, som for eksempel en forsvarer i en rettssak. Det kan også bety et vitne eller rådgiver. Det har den samme betydning som det latinske ordet advocatus, som betyr: advokat, talsmann. Det betyr også trøster. En paraklêtos er en som gir mot og oppmuntring for de som er blitt motløse, som for eksempel i en krig.

Den Hellige Ånds symboler

 • Due (Matt 3:16): Er symbolet for det som er uskyldig og rent.
 • Ild: Ild er rensende (Joh 16:13a). Det står at Gud er en fortærende ild (Heb 12:29). Det er også symbolet på Guds nærvær, som på pinsedag. (Apg 2:3)
 • Vind: Dette viser noe om hvordan Den Hellige Ånd fungerer. Du kan ikke kontrollere eller manipulerer vinden. Du kan heller ikke se den, men du kan se effekten av den.
  Da Jesus i Joh 3:8 forklarer hvordan Den Hellige Ånd fungerer for Nikodemus, bruker han ordet Pnevma, vind.
  Joh 3:8
  Vinden (
  Pnevma ) blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden (Pnevma).

 Den Hellige Ånd har vært fra begynnelsen av.

Noen tenker at Den hellige Ånd ble oppfunnet på pinsedag, men han har vært med helt fra begynnelsen av, Han var der da Gud skapte jorden!
1 Mos 1:2
og Guds Ånd svevet over vannene.

1 Mos 1:26
Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse.

 Hva Jesus forklarte om Den Hellige Ånd

Jesus sier i Joh 14:16-26 og Joh 16:7-15 en del om Den Hellige Ånd, og vi kan se litt nærmere ut i fra disse skriftstedene om hvem han er. Jeg anbefaler at du leser kapittel 14-17 for å få en oversikt over hva Jesus ønsker å formidle om Den Hellige Ånd til sine disipler før han blir korsfestet.

Den Hellige Ånd er en person!

Den Hellige Ånd ikke en slags mystisk upersonlig kraft som er rundt omkring. Han er ikke som ”The Force” i Star Wars-filmen, men han er en person. Han er like reell som det jeg er, og du kan snakke med ham akkurat som du snakker med meg. I Joh 14:26 omtales Den Hellige Ånd av Jesus som ”han”. …han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.

Talsmannen

Hos Johannes omtales Den Hellige Ånd som paráklêtos, Joh 16:7. Ordet betyr den tilkalte, advokaten, talsmannen, trøsteren. Hentet fra Egild Strand: Håndbok til Det Nye Testamentet.

Den Hellige Ånd er en talsmann som taler vår sak. Når vi ikke vet hva vi skal i forskjellige situasjoner kommer Den Hellige Ånd oss til hjelp. Jesus sier også til disiplene i forbindelse med at evangeliet skal forkynnes til alle folkeslag, at de vil oppleve trengsler:

Mark 13:11

11 Men når de fører dere bort og overgir dere til myndighetene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd.

Allestedsnærværende

Da Jesus gikk her nede på jorden, var han begrenset til et bestemt geografisk område. Når Jesus sier at han skal sende sin Ånd til oss (og at det er best slik. Joh 16:7) som alltid skal være med oss til alle tider, betyr det at han ved sin Ånd er allestedsnærværende.

Bor i oss

(Joh 14:23) ….og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Dette er et mysterium som jeg ikke med min menneskelige forstand kan forstå, her er det vår tro spiller en rolle.

En del av treenigheten

Jesus snakker om at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er ett. Det vil si at de har samme tanke og vilje, men tre forskjellige oppgaver. Jesus sitter ved Guds høyre hånd i himmelen, taler vår sak for Gud og er vår rettferdighet. Den Hellige Ånd har som oppgave å være her på jorden for å hjelpe oss med å herliggjøre Jesu navn (Joh 16:14).
Det å forstå treenigheten er ikke så lett, men jeg bruker å illustrere det ved å sammenligne treenigheten med en solstråle. Det er kun én stråle, men den har tre forskjellige funksjoner.

 • Den Hellige Ånd er de ultrafiolette stålene som du ikke kan se, men som du kan se effekten av.
 • Gud er energikilden som gjør at det blir varmt.
 • Jesus er verdens lys som gjør at alle skal kunne se hvem Gud er.

Sannhetens ånd

Den Hellige Ånd overbeviser om synd, om hva som er rett og galt, om vår fiende (som alt er dømt) og åpenbarer sannheter om hvem Gud er.

(Joh 16:13a) Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten…

Viser oss vår framtid

(Joh 16:13b)…og de kommende ting skal han forkynne dere.

Den Hellige Ånd gir oss også innblikk i det som skal komme. Dette kan skje ved for eksempel profetier. Se blant annet Sakarias profeti over profeten Johannes i Luk 1:67-79.

 

Den Hellige Ånd i det Gamle Testamentet

I det Gamle Testamentet var Den Hellige Ånd begrenset, og den ble bare utgytt over konger, prester, dommere, profeter og noen utvalgte personer. Gud kunne gi og ta bort Den Hellige Ånd over menneskers liv i det gamle testamentet.

 • I Dom 16 leser vi om Samson som mistet sin kraft, eller salvelse, da han mistet håret.
 • Den Hellige Ånd var også over David. Det står i Mark 12:36: David har jo selv sagt iDen Hellige Ånd: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!
 • I Sal 51 leser vi om David som ber om at han ikke må bli fratatt Den Hellige Ånd.
 • I det nye testamentet blir Guds Ånd utgytt over alle mennesker, og når du tar i mot Jesus flytter han inn på innsiden av deg, og du kan ha kommunikasjon med Gud. Dette kunne de ikke ha, alle mennesker som trodde på ham i det Gamle Testamentet.

 


 

Dåpen i Den Hellige Ånd

 Den Hellige Ånd ble gitt til alle på pinsedagen! Nå var det ikke lenger kun utvalgte salvede personer som kunne få oppleve ham.
Apg 2:1-5
Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.
Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.
Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.
Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.

Vi får alle Den Hellige Ånd i oss når vi blir kristne, men ikke alle har opplevd Han over seg. Når det snakkes om frukt (Gal 5:22), så handler det om ånden i oss, men når det er snakk om gavene

(1 Kor 12), så er det Ånden over oss. Da Jesus ble døpt i elven Jordan, kom Den Hellige Ånd over ham, salvet ham og gav ham kraft til tjeneste. Men Den Hellige Ånd var i ham fra han ble født.

Guds Ånd var i ham og virket fram frukt som kjærlighet, glede og fred, men han opererte ikke i de overnaturlige gavene før etter at Den Hellige Ånd hadde kommet over ham.

Det som kjennetegner at du er blitt døpt i Den Hellige Ånd (Ånden over deg) er: En ny og større frimodighet og kraft til tjenesten, og at du har fått ett nytt språk; tungetalen. Jeg vil snakke litt mer om tungetale litt senere i denne undervisningen.

Dere skal få kraft

 • Dåpen i Den Hellige Ånd er en kraftutrustning!

Apg 1:8
Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Noe skjedde med disiplene på pinsefestens dag! Før denne dagen ser vi hvor feige, redde og svake disiplene var. De rømte da soldatene kom for å hente Jesus. Peter fulgte litt etter, men da han ble konfrontert med sitt kjennskap til Jesus, ble han feig og fornektet Jesus. Disiplene drev ikke noe utadrettet virksomhet etter at Jesus var død. De holdt seg skjult for myndighetene, for de var redde for at også de skulle bli henrettet.

Vi ser også at Peter går, sammen med to andre disipler, tilbake til sitt gamle yrke som fisker. Disiplene var virkelig på defensiven, men på pinsedag skjer det noe, de får kraft!

Peter, som noen uker tidligere fornektet at han kjente Jesus, står frimodig fram og forteller om den Jesus som de hadde korsfestet. At han lever og er Guds sønn og at det virkelig var Hans Ånd som ble utøst over dem da alle.

”Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet”. (Apg 2:36)

Det skjedde en stor forandring på pinsedagen. Det skjer alltid noe når Den Hellige Ånd kommer over deg!

 

En personlig opplevelse av Den Hellige Ånd:

Det skjedde også noe med meg da jeg ba om kraft fra Den Hellige Ånd. Før var jeg en veldig sjenert person, og det førte til at jeg ofte snakket veldig sent og med veldig lav stemme. Jeg følte jeg snakket så sent at jeg i nærradioen, hvor jeg jobbet, skrudde opp hastigheten på kassettspilleren, for at det jeg sa ikke skulle høres så tregt og kjedelig ut.

Da jeg skulle døpe meg som en 18 åring, holde et av mine første vitnesbyrd i menigheten min. Da stod jeg med ansiktet ned i talerstolen, og flere personer fra salen ropte ut at jeg måtte snakke høyere. Denne opplevelsen var så frustrerende for meg at jeg bestemte meg for aldri mer å stå foran mange mennesker for å si noe igjen.

En annen gang var jeg med fengselsgruppen i menigheten min på fengselsbesøk. Vi ble satt på forskjellige bord, og meningen var at vi skulle snakke med de innsatte om Jesus. Når vi kom til fengselet ble jeg plassert alene med ca. 7-8 fanger rundt bordet. Jeg var som sagt veldig stille og sjenert av meg, og jeg sa ingen ting mens jeg satt der. Like før vi skulle slutte av, snur en av fangene seg til meg og sier til meg: "Hva gjør du her egentlig?"

Etter å ha vært med på dette, og en del lignende erfaringer, trodde jeg virkelig at Gud ikke kunne bruke meg til noen ting. Men noe skjedde da jeg fikk et møte med Den Hellige Ånd!

Jeg opplevde dåpen i Den Hellige Ånd da jeg var 20 år. Personlig tror jeg at jeg fikk Den Hellige Ånd over meg i forskjellige situasjoner når jeg trengte ham før dette. Men på en sommerleir i 1989 var det første gang jeg konkret ba om å bli døpt i Den Hellige Ånd, og denne opplevelsen forandret hele  kristenlivet mitt.

Jeg var en frustrert kristen på dette tidspunktet, og hadde liten tro på at Gud kunne bruke meg; jeg var en feig og kraftløs kristen. Da jeg var på denne sommerleiren var min frustrasjon veldig stor, jeg ønsket å bli brukt av Gud, men jeg følte meg så svak og liten. Jeg gikk en tur alene i en skog like ved leiren og ropte ut min frustrasjon til Gud, og ba om mer kraft i mitt liv.

På et møte denne kvelden opplevde jeg at Gud besvarte min bønn på en måte som jeg ikke hadde forventet, for ved en tilfeldighet ble jeg stående i forbønnskøen på dette møtet og det skulle bety en forandring på mye.

Jeg kom litt sent på dette møtet fordi jeg egentlig ikke hadde lyst til å gå dit denne kvelden, og derfor var den eneste plassen jeg fant ledig på første rad, der de som sang i leirkoret satt. Da predikanten var ferdig med å tale, gikk leirkoret opp på plattformen og  jeg ble dermed sittende alene igjen på første rad. Så ble det innbudt til forbønn.

Det var mange personer som kom fram denne kvelden, og det ble liten plass helt fremme, derfor fjernet de den første raden med stoler. Plutselig, uten at jeg var klar over det, stod jeg midt i forbønnskøen. Da kom det en forbeder bort til meg å spurte meg hva mitt behov var. Jeg måtte jo si ett eller annet, så jeg sa noe som virkelig lå meg på hjertet: "Jeg ønsker å bli døpt i Den Hellige Ånd". Og det var akkurat det som hendte

Det gikk faktisk noen måneder før det gikk opp for meg at jeg virkelig hadde blitt døpt i Den Hellige Ånd denne kvelden, for jeg opplevde ikke så mye da vedkommende ba for meg. Det eneste jeg merket var at jeg fikk en glede som jeg ikke hadde hatt før. Grunnen til at jeg skjønte at jeg hadde blitt døpt i Den Hellige Ånd, var at jeg opplevde en frimodighet og kraft jeg ikke hadde hatt tidligere. Noe som de i menigheten min hjemme la veldig godt merke til. Jeg fikk også en veldig tørst etter Guds ord og til  å be.
Etter denne opplevelsen med Den Hellige Ånd, har jeg forandret mitt syn på meg selv og hva Den Hellige Ånd kan gjøre gjennom meg.

Ikke så mange årene etter denne opplevelsen, stod jeg blant annet foran flere hundre mennesker i Ukraina og Russland og sa fram mitt vitnesbyrd. Jeg har også undervist på bibelskoler og talt flere steder i verden, til og med i noen lukede land (land der det ikke er lov å tro på Jesus), senest for noen måneder siden. Jeg har også ledet mange team til utlandet fra Norge. I dag jobber jeg som leder (sammen med 3 andre)bibellærer og har et pastoralt ansvar for et stadig voksende arbeid i Thailand (vi har blant annet rundt 70 personer i husmenighetene våre), blant et unådd folkeslag! Jeg har også et arbeid på nettet der jeg underviser og har en nettbibelskole som teller etter kun ett år over 400 studenter.  I 1989 hadde jeg aldri trodd at dette var mulig, men Gud har gitt meg kraft og en frimodighet som jeg ikke hadde før.

Rundt 1987 hadde jeg en periode i livet mitt som jeg så veldig ned på meg selv, jeg hadde et veldig lavt selvbilde og trodde jeg var en person som ingen likte og kunne bruke. På et møte jeg var på og ble bedt for var det en forkynner som profeterte over meg og sa: ”Gud har tro på deg og du vil gjøre ting som du trodde ikke var mulig.” Dette har jeg sett gå i oppfyllelse i mitt liv, og nøkkelen til dette var dåpen i Den Hellige Ånd.

 

Andre historier

Et annet eksempel jeg har, om hvordan Den Hellige Ånd kan skape forandring i mennesker, er fra ett to ukers evangeliseringsteam jeg var med på i Oslo sommeren 1995. Ei jente som var veldig sjenert ble døpt i Den Hellige Ånd, og det skapte en stor forandring i henne.
Vi var 50 personer på dette teamet, og den første dagen skulle hver enkelt av oss gå fram til en mikrofon og presentere oss selv. Denne jenta ville ikke bruke mikrofon og sa ganske stille og sjenert: "Dette er det verste jeg vet.
Under den første uka ble mange av oss berørt av Den Hellige Ånd, og spesielt denne jenta.
Den siste dagen vi hadde gatemøte stod hun frimodig fram og holdt et sterkt vitnesbyrd i en mikrofon midt på Karl Johanns gate i Oslo med ca 100-200 ”ikke kristne” som hørte på. Det var ganske tydelig for alle at hun hadde opplevd å bli døpt med kraft fra Gud.

Noen kan oppleve å være redd for Den Hellige Ånd, men Gud har ikke gitt oss en ånd av frykt eller motløshet!

2 Tim 1:7
7 For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

I noen engelske oversettelser står det at Gud ikke har gitt oss en ånd som vi må frykte, men en krafts og kjærlighets og sindighets (selvkontrolls) ånd.

For det første er Den Hellige Ånd ikke noe å frykte for! Grunnen til at han kom var at vi skulle oppleve kraft. Den kjærlighet som han har hjelper oss til å tenke riktig, slik at vi kan ha kontroll over oss selv. Å ha selvkontroll betyr at vi kan herske over synden og ikke omvendt. Å leve et seirende liv er også noe Den Hellige Ånd gir oss kraft til.

Hvordan tar jeg i mot dåpen i Den Hellige Ånd?

 • Gjennom at du ber om det. Dette er noe du må ønske:
  Luk 11:13 Gud gir Den Hellige Ånd til den som ber ham.
  Apg 4:31 Da de hadde bedt skalv stedet.....Og de ble atter fylt av ånden
 • Gjennom å høre Guds ord forkynt, og ta i mot det:
  Apg 10:43-44 og Gal  3:2. .....falt Den Hellige Ånd på alle som hørt ordet.
 • Gjennom håndspåleggelse:
  Apg 8:14-1 Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd......Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse.
  Apg 19:6. Da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem.
 

Hva er tungetale?

 

 • Tungetalen er ikke dåpen i Den Hellige Ånd, men den er en bekreftelse på den.

Da jeg ble døpt i Den Hellige Ånd, fikk jeg ikke tungetale med en gang, dette var noe som kom gradvis og som utviklet seg mer og mer etter hvert som jeg brukte det i bønnelivet mitt.

Det som kjennetegnet disiplene da de ble døpt på pinsedag var ikke først og fremst tungene, men deres nye og store frimodighet; de hadde fått kraft. Det var akkurat det jeg opplevde også; jeg fikk en ny kraft i mitt kristenliv.

Jeg tror at du kan være åndsdøpt og likevel ikke tale i tunger, men jeg tror også at alle som har blitt åndsdøpt har tungetale. Det kan være flere grunner til at du ikke har opplevd tungetalen. Den vanligste årsaken er: Du får noen merkelige ord, men du avviser ordene som tanker som kommer fra deg selv, og du våger ikke å bruke dem; eller du synes det virker litt skremmende å tale i tunger.

En annen årsak kan være at du ikke har hørt undervisning om tungetale, eller du har hørt undervisning som sier at tungetale bare var noe som hendte på pinsedag, og var for den tiden; at det ikke skjer i dag. Det kan også hende at du ikke helt forstår hvorfor man skal tale i tunger. Ja, hva er egentlig vitsen med å tale i tunger?
1 Kor 14:4
Den som taler med tunger, oppbygger seg selv.... han taler hemmeligheter i Ånden.

Da jeg opplevde å få tungene var de til en veldig stor hjelp for mitt bønneliv. Når jeg taler i tunger blir jeg veldig oppbygd av det, og hvis jeg går tom for ord og ikke vet hva jeg skal be om, går jeg over til tungene. Jeg merker at Ånden kommer meg til hjelp.
Rom 8:26
Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.

Det å få tungetale kan oppleves på forskjellige måter. Noen får en veldig opplevelse når de blir døpt i Den Hellige Ånd, og de får tungene med en gang, mens andre opplever det mer gradvis, slik jeg gjorde det.

Ei jente jeg var på team med i utlandet, fikk utløst tungetale på en litt spesiell måte, men veldig Bibelsk: Mens hun ba for en dame slapp hun opp for ord og visste ikke hva mer hun skulle be om, så hun fortsatte å be med noen ord som hun fikk. Det viste seg at hun talte i tunger på et språk som den hun ba for skjønte, men som hun selv ikke skjønte. Hun velsignet den hun ba for på hennes eget språk. Dette lignet på det disiplene opplevde på pinsedag.

Jeg kan også ta et annet eksempel som jeg opplevde på en misjonstur til Tsjekkia (eller Tsjekkoslovakia som det het på den tiden). Dette var like etter at jernteppet falt, og vi kom til en landsby der evangeliet ikke var blitt forkynt på noen tiår. Vi hadde et møte for ca 100 skoleungdommer en kveld.

På ettermøtet kom mange fram og opplevde Gud på en sterk måte. En av jentene kom senere fram og vitnet om noe hun hadde opplevd under forbønnen; hun forklarte at hun plutselig ikke kunne snakke sitt eget språk lengre, men hun fikk kun noen merkelige ord. Hun skjønte ikke helt hva dette var, for hun hadde ikke opplevd eller hørt noe om dette før. Hun ble faktisk frelst, døpt i Den Hellige Ånd og opplevde tungene på samme tid.

Det er tre forskjellige former for tungetale.

 • Tungetale til egen bruk. Det er den type tungetale som jeg har nevnt ovenfor, der du taler hemmeligheter med Gud og på et ikke-jordisk språk. Denne type tungetale er for egen oppbyggelse.
  1 Kor 14:2 og 4 For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i Ånden.

Den som taler med tunger, oppbygger seg selv.

 • Tungetale for menigheten. Denne type tungetale skal tydes, og er en av de ni nådegavene i 1 Kor 12. Tydningen er for hele menigheten eller enkeltpersoner.
  1 Kor 12:10 En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger.
 • Tungetale for de vantro. Det er den type tungetale vi ser på pinsedag. Det er på et menneskelig   språk som ikke er kjent for deg, men for noen som hører deg.
  1 Kor 14:22 Så er da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro.

 

Argumenter mot tungetale

Når vi leser i kapittel fjorten i det første Korinterbrevet kan det virke som om Paulus nesten er litt imot tungetale.

1Kor 14:6
6 Men nå, brødre, om jeg kom til dere og talte med tunger – hva gagn ville jeg være til for dere, dersom jeg ikke talte til dere enten med en åpenbaring, eller med kunnskap, eller med profeti, eller med lære?

Det som er viktig å få med seg, er at Paulus her snakker om bruken av tungene i menigheten. Sannsynligvis var det et problem i den første menighet at alle gikk rundt og talte i tunger til enhver tid. Paulus prøver i dette kapittelet å sette ting på plass og få litt orden på bruken av nådegavene. Problemet i den første menighet var ikke at nådegavene ikke fungerte, men at medlemmene opererte i dem omtrent hele tiden. Derfor sier også Paulus at i et møte skal maksimum tre komme med tunger og tydning, og kun to til tre personer profetere. Dette kapittelet sier egentlig ikke så mye om tungetale til egen oppbyggelse, men du kan også lese ut fra disse versene at Paulus brukte det veldig mye.

1Kor 14:18
18 Jeg takker Gud: Jeg taler mer med tunger enn dere alle.
19 Men i en menighetssamling vil jeg heller tale fem ord med min forstand, så jeg ved det kan lære andre, enn ti tusen ord med tunger.

 

Hva med å bruke tungetale til egen oppbyggelse i menigheten?

Poenget til Paulus er som følger: Om vi bare bruker tunger hele tiden, vil ingen få noe særlig ut av det, spesielt ikke hvis det kommer inn personer som ikke er frelst eller er helt fremmede for det.

1 Kor 14:23
23 Om nå hele menigheten kommer sammen på samme sted, og alle taler med tunger, og det så kommer inn noen ukyndige eller vantro, vil de da ikke si at dere er gått fra forstanden?

På et møte eller bønnemøte der alle er kjent med hva tungetale er, tror jeg at det er helt greit å bruke tungene av og til når vi ber. Så det er ikke tungene Paulus skriver i mot, men han ønsker at vi skal bruke dem med visdom.
 

To spørsmål om Dåpen i Den Hellige Ånd

Forsvant Den Hellige Ånds kraft ved de første kristne?

Det er også en del som argumenterer med at underets tid er forbi, at tegn, under og profetisk gave var noe som kun var gitt til de første kristne for å starte menigheten, og de forsvant med dem.

Som argument bruker de ofte dette skriftstedet:

1Kor 13:8
8  Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt. (NO 78/88 BM).

Hvordan de klarer å få dette skriftstedet til å si at de profetiske gavene opphørte ved de første kristen vet jeg ikke? Den er veldig nynn i så fall. Det ville også oppheve det Jesus sa at disse tegn skal følge de som tror. Hvis du leser sammenhengen vil du se at det handler om kjærligheten, og at vi ikke kan bruke de åndelige gavene uten den! Det er det som er Paulus poeng i det han skriver her.

Jeg finner ingen grunnlag for dette synet i Bibelen, tvert i mot!

 Vi trenger Den Hellige Ånds kraft nå mer en noen sinne hvis vi skal se at misjonsbefaling skal oppfylles! Jeg vi si at vi trenger dem mer nå i dag enn det disippelen gjorde, for å utføre misjonsbefalingen.

Det som Jesus sa til disiplene sine før han dro til himmelen tror jeg også gjelder for oss i dag! Ellers hadde det ikke blitt skrevet ned! Jeg tror ikke dette bare var for disiplene. Hvis du leser i Joh 17 vil du se at Jesus sier dette med sine egne ord:
Joh 17:20
20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg,

Noen kan kanskje si at dette er kun i forbindelse med enhet, som han nevner i neste vers, men jeg tror dette også gjaldt hva han hadde nettopp snakket til dem om når det kom til Den Hellige Ånd, i kapittel 14 og 16! Vi som tror i dag er alle troende på grunn av at disiplene gikk ut og fortalte om Gud, derfor er Jesus sin bønn også for oss i dag!
Jesus sa selv at disse tegn skal følge dem som tror:

Mark 16:17f
17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål.
18 De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. (BGO)

Han sa dette til disiplene før han dro til himmelen, og han sa ikke: Skal følge kun dere (disippelen eller apostlene), eller for en vis tid.  Men Jesus sier svart på hvitt: For dem som tror!!! Det seg være de første kristne eller for oss i dag!

Så hvis du fortsatt skulle mene at tungetale og Den Hellige Ånds kraft og kraft utrustingen, som gaven i 1kor 12, kun var for de første kristne er jeg nok ganske uenig. Men om du skulle tro forskjellig vil jeg fremdeles se deg i himmelen, og du kan få lov til å mene det, men jeg tror også du vil gå glipp av mye hvis du ikke ønsker å oppleve dette.
Noen sier kanskje at dette i hovedsak handler om å tale i tunger, men hvis du utelukker dem, utelukker du også alle de andre gavene i 1Kor 12.

Jeg tror dette synet er grunnet på en tradisjonell tolkning om at de åndelige gavene var kun for de første kristne, men jeg finner ikke grunnlag for dette syndet syn og denne tolkningen i Guds ord!

 

Fikk vi dåpen i Den Hellige Ånd da vi ble kristne?

Noen sier også at man ikke må skille dåpen i Den Hellige Ånd med da vi ble kristne, og fikk den Hellige Ånd på innsiden. De sier at dette er ikke er to forskjellige ting, men skjedde da vi ble kristne.

En del er redd for at det da vil bli et skille, mellom de som har fått dåpen og de som ikke har ”oppnådd” den. Det vil skape superkristne, og fører til at noe vil føle at de er mindreverdige kristne siden de ikke opplever dåpen i Den Hellige Ånd eller tungetalen. Noen har faktisk gått så langt og sagt at tungetale er fra djevelen på grunn av dette.

Jeg er enig i at det i pinse og karismatisk sammenheng, som jeg selv er fra, kanskje ikke alltid har blitt forkynt sunt om dette. Og man har skapt et inntrykk av at hvis man ikke er døpt i Den Hellige Ånd og taler i tunger er man egentlig ikke en ”skikkelig” kristen, eller en mindreverdig kristen. Men det er feil å lage en teologi ut i fra frykt, eller fordi noen kanskje ikke har undervist helt sunt på dette!

Det er et ordspråk som sier: Kast ikke barnet ut med vaskevannet. Du kan ikke forkaste alt, selv om noen kanskje ikke har forkynt alt rett.

La meg si at dåpen i den Hellige Ånd er for alle, du kan ta den i mot uten strev fra din side, det er også en nådegave! Det eneste du trenger å gjøre er be om det og å tro at du har fått den, du trenger ikke å føle noe, du trenger ikke å se ildtunger, du trenger ikke å falle i bakken, du trenger ikke å riste, du trenger ikke en gang å oppleve å tale i tunger, selv om jeg vil på det sterkeste anbefale å søke dem også.

Mange i dag er så opptatt av hva de føler og lar det bestemme over hva som er sant og riktig, men dåpen i Den Hellige Ånd handler ikke om hva du føler, men om hva du har valgt å tro!

Om mennesker skulle se på deg som en mindreverdig kristen, noe du kanskje kan oppleve, for det finnes også fariseere i dag (fariseer er de som tror de er mer åndelige enn andre fordi de kanskje ber mer og leser mer i Bibelen enn andre etc.), selv i karismatiske/pinse sammenheng, enn om av og til noe skjult, så ser ikke Gud på deg som en mindreverdig kristen! Han elsker deg og ønsker å gi deg av sin kraft og av sin ånd!

 


Manifestasjoner av Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd kan manifestere (åpenbare/vise) seg på forskjellige måter, blant annet gjennom hans nærvær, salvelsen, å høre Guds stemme eller gjennom de åndelige nådegaver i 1 kor 12. Vi skal se litt på disse tingene nå.

Den Hellige Ånds nærvær

Den Hellige Ånd er alltid nær oss, men til tider kan vi merke at hans nærvær er sterkere enn andre ganger.

Noen kan oppleve Den Hellige Ånds nærvær veldig fysisk, mens andre opplever mer en fred og en glede som ikke er basert på omstendighetene. Denne type nærvær kan vi spesielt merke når vi synger lovsanger og tilber Gud.

Å komme inn i en atmosfære av fred og glede, kan vi gjøre noe selv for å oppnå, ved å tilbe Gud, mens det mer kraftfulle nærværet mer kommer an på Den Hellige Ånd. Veldig ofte åpner vi opp for den mer kraftfulle åpenbaring av Den Hellige Ånd når vi begynner å tilbe og opphøye Jesus.

Det at Guds nærvær kan være så kraftig at mennesker ikke kan stå på bena er Bibelsk.

Da Saul prøvde å komme til David for å drepe ham, var Guds nærvær så sterkt rundt David at Saul kunne merke det på flere kilometers avstand.

1Sam 19:20-24
Da sendte Saul noen menn for å ta David. Da de fikk se flokken av profeter som profeterte, og Samuel som stod foran dem, da kom Guds Ånd over Sauls sendebud, så de også profeterte.
Da Saul fikk vite dette, sendte han andre menn av sted, men også de profeterte. Så sendte Saul bud igjen for tredje gang, men også de profeterte.
Da gikk han selv til Rama. Da han kom til den store brønnen i Seku, spurte han: Hvor er Samuel og David? De svarte: De er i Nevajot ved Rama.
Da han så gikk dit, til Nevajot ved Rama, da kom Guds Ånd også over ham. Han gikk og profeterte hele veien til han kom fram til Nevajot ved Rama.
Da tok også han av seg klærne. Også han profeterte mens han stod foran Samuel, og han falt ned og lå der naken hele den dagen og hele natten.

 

Salvelse

En annen måte Den Hellige Ånd manifesterer seg på gjennom oss, er noe som heter salvelse.

Luk 4:18f
18 Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri,
19 for å forkynne et nådens år fra Herren.

Jesus sier dette om seg selv, men når han dro til sin Far gav han denne salvelse videre til menigheten, det vil si oss, ved Den Hellige Ånd. (Joh 14:12)

Salvelse gjør at du kan utføre ting du normalt ikke kunne ha gjort. Du kan ofte merke salvelsen ved at ting flyter lettere, tankene er klarere og det er lettere å høre Guds stemme.

Personlig merker jeg at salvelse kommer når jeg tar en utfordring der jeg trenger Guds overnaturlige kraft. Jeg opplever ofte at før jeg skal holde en tale eller vitnesbyrd føler jeg meg kraftløs og tankene er i et kaos, men så opplever jeg at i det jeg går fram for å si noe, får jeg en kraft og en frimodighet jeg ikke hadde før jeg begynte.

Dette er salvelse. Uten denne salvelsen kan jeg ikke gjøre noe for Gud. I egen kraft klarer jeg ikke å holde en tale, eller gjøre noe annet for Gud, men når Den Hellige Ånd kommer over meg klarer jeg det. Jeg er faktisk avhengig av salvelse i alle situasjoner for å kunne utrette noe for Gud.

 

Ha tro på den salvelse Gud har gitt deg!

Noen måneder etter at jeg hadde blitt døpt i Den Hellige Ånd, opplevde jeg å få et nytt syn på hva salvelse var for noe.

Selv om jeg hadde fått en ny frimodighet til å vitne og holde bibeltimer, var det allikevel en tankegang som satt seg fast i meg: "Alle andre får sagt ting på en mye bedre måte en det jeg kan". Ofte da jeg underviste, brukte jeg å lese opp hva andre hadde sagt om forskjellige bibelske emner.

En dag jeg underviste ungdommen i menigheten min om et emne, og skulle til å lese opp hva en annen hadde sagt om det, sa jeg: ”Han som har skrevet dette forklarer det så mye bedre enn det jeg kan.”. Etter møtet kom en av kameratene mine bort til meg og sa: ”Det var mye bra i det du sa, men hvorfor sier du hele tiden at andre forklarer ting på en mye bedre måte enn deg? Hvis Gud har salvet deg til å undervise, vil han ikke da også gi deg salvelse til det du skal si?”

Dette ble faktisk en ny åpenbaring for meg, og det var en sannhet. Jeg visste at Gud hadde kalt meg, men jeg hadde ikke tro på den salvelse som Gud hadde gitt meg. Etter dette sa jeg aldri at jeg ikke kunne ordlegge meg slik som andre, og jeg startet med å få tro på den salvelse som Den Hellige Ånd hadde gitt meg. Jeg merket en markant forskjell da jeg startet med å ha tro på salvelsen som var over meg da jeg talte.

Salvelse skaper forandring

Det kan hende at en person kan være dyktig til å tale, men uten salvelse kan han ikke skape forandring i menneskers liv.
1 Kor 2:4-5
og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft.

 

Graden av salvelse kan variere

Salvelse kommer ofte sterkere over personer når de er mer innvidde for Gud. Personer som har vært i bønn og faste for en periode, opplever ofte en større salvelse. Andre ganger man opplever sterkere salvelse, er tider med forfølgelse og når det er stor motstand. Jeg personlig har ikke opplevd forfølgelse, men jeg har opplevd at i de tider jeg har hatt det vanskeligst, har det ofte vært da at jeg har opplevd Den Hellige Ånds salvelse sterkest.

 

Bibelske eksempler på salvelse

Den salvelse du kan se over Jesu liv gjorde at en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år ble helbredet da hun rørte ved kappen hans (Mark 5:30).

Salvelsen over Peter gjorde at da skyggen hans falt på de syke ble de helbredet (Apg 5:15).

Jeg vet at det jeg har opplevd av salvelse er veldig lite i forhold til de to eksemplene her, men jeg ønsker å nå dit en dag, for det er mulig! 

Å høre Guds stemme

Den Hellige Ånd er et talerør for Gud. Gud taler til oss gjennom sin Hellige Ånd.

Joh 16:13
13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Gud taler i dag!

De samme ordene som Peter talte ut på pinsedag gjelder for oss i dag også:

Apg 2:16-17
Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer.
Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.

Har Gud talt til deg?

Det kan hende at Gud har talt til deg, men du har kanskje ikke vært klar over at det har vært ham. Samuel var ikke klar over at det var Gud som hadde talt til ham de to første gangene Gud gjorde det (1Sam 3.), så det er stor mulighet for at han kan ha talt til deg også uten at du har vært klar over det. Jeg vil nevne litt mer konkret de forskjellige tingene Gud taler igjennom og kanskje vil du gjenkjenne ting som gjør at du ser at Gud også har talt, eller også vil det inspirere deg til å høre mer etter Guds stemme.

Det å lære seg til å høre Guds stemmer kan sammenlignes med å lære seg et nytt språk. Det er ikke mulig å lære seg et språk uten å prøve og å feile. Etter hvert som du prøver deg fram vil du lære å høre og forstå det.

Hvordan Gud taler

Måten Gud taler til oss på er gjennom: Profetier, syner, drømmer, visjoner, bilder, hørbar stemme, indre stemme og gjennom sitt ord. De to siste er kanskje hva du er mest kjent med, men jeg tror at i den tiden som ligger foran oss vil vi også oppleve de andre tingene mye sterkere (Apg. 2:16-17).

 

Profetier

Hvis du har fått en oppmuntring der noen skrev eller sa til deg at Gud er glad i deg, og har en fantastisk fremtid for deg, og det var noe du trengte akkurat da, da har du opplevd at noen har snakket profetisk til deg. Gud talte til deg gjennom en annen person. Du har sikkert også opplevd at et skriftsted som du fikk av noen, eller som du leste selv, ble til en veldig oppmuntring for deg. Da har du også hørt Gud tale til deg.

Jeg skal snakke mer om profetier i neste kapittel.

Syner
Syner er å se bilder i våken tilstand. Ungdom i Oppdrags grunnlegger Loren Conningham så en visjon. I sin biografi om hvordan YWAM (Ungdom i Oppdrag) ble til skriver han: Jeg så plutselig for meg et verdenskart, men kartet var levende og beveget seg! Jeg satte meg opp, ristet på hodet og gned meg i øynene. Det var et syn. Jeg så alle verdensdelene. Bølger slo mot kystene på den ene verdensdelen etter den andre og vek tilbake, for så komme igjen helt til de dekket hele verden fullstendig. Jeg hev etter pusten. Mens jeg så på, forandret scenen seg og bølgene ble til unge mennesker. Det var ungdommer på min egen alder og enda yngre, som dekket alle landene. De snakket med folk på gatehjørner og utenfor barer. De gikk fra hus til hus, og forkynte evangeliet. Overalt viste de den samme omsorgen for folk."

(Er det virkelig deg Gud, Prokla Media)

Visjoner

Visjoner er tanker og mål du har som er inspirert av Den Hellige Ånd. Hvis du har et mål om å se fem mennesker frelst på din skole i løpet av året, er dette en visjon du har som er inspirert av Den Hellige Ånd. Han vil at alle skal se sannheten om hvem Gud er.

Drømmer
Kanskje du har hatt noen drømmer som har vært fra Gud, sjekk listen under og se om du kjenner igjen noe av det.

 • Får drømmen deg til å søke Gud?
 • Er Guds nærvær der når du våkner?
 • Gjentar drømmen seg?
 • Opplever du at drømmen gir deg symboler(som Daniel opplevde)?
 • Vekker drømmen deg plutselig?
 • Kommer drømmen igjen og igjen tilbake til deg når du er våken?

Bilder

Ser bilder istedenfor å høre ord. Det kan f.eks. være et kunnskapsord, men kommer som et bilde isteden

Hørbar stemme

Det er ikke ofte dette skjer, men det skjer også i dag. Paulus opplevde en hørbar stemme da Gud møtte ham på vei til Damaskus (Apg 9).

Indre stemme

Dette er kanskje den vanligste måten å høre Guds stemme på. Ofte skjer dette ved et inntrykk du fikk eller bare en enkel tanke som kom til deg. Jeg vet at Gud snakker daglig til oss på denne måten, og Han er mer villig til å tale til oss enn det vi er til å lytte. Jeg kan ofte oppleve at jeg har en samtale med Gud i tankene mine.

Hvordan vet jeg at det er Gud? Ofte vet jeg at det er Han fordi jeg får svar og løsninger som jeg aldri ville ha tenkt på selv. Dette høres på en måte litt motsigende ut, men jeg vet at det fungerer slik. Når jeg ber for noen får jeg også ofte tanker og informasjon om den personen, tanker og informasjon som jeg egentlig ikke vet om vedkommende. Når jeg da ber det ut og det stemmer får jeg også en bekreftelse på at Gud har talt til meg gjennom den indre stemme.

Gjennom Bibelen

Hvis du har opplevd at du har lest et skriftsted mange ganger før uten at det betydde noe spesielt for deg, og du leser det en gang til og det plutselig betyr noe for deg, da har du også hørt Guds stemme.

Jeg husker jeg opplevde mye av dette i den tiden like etter at jeg ble døpt i Den Hellige Ånd. Det var spesielt ett skriftsted som talte mye til meg. Jeg opplevde at jeg hadde mange festningsverk rundt meg som gjorde at jeg ikke helt så hvem jeg var i Gud og hva jeg kunne gjøre for ham. Skriftstedet jeg fikk da jeg ba og bladde i Bibelen var: Jes 25:12 Dine høye festningsmurer støter han ned, han jevner dem med jorden og styrter dem i støvet (NO 78/85).

Jeg opplevde at dette var et løfte Gud gav meg gjennom sitt ord, og jeg har sett oppfyllelsen av det når jeg ser meg tilbake.

Noen personlige eksempler på at Gud taler:

Når jeg ber for andre, som jeg nevnte ovenfor, opplever jeg ofte at jeg får tanker fra Gud. Til å begynne med trodde jeg at tankene jeg fikk kom fra meg selv, men jo mer jeg har turt å si ut de tankene jeg har fått, jo mer har jeg opplevd å få bra respons i etterkant. Det er også ofte slik ennå at jeg ikke er helt sikker på dette i begynnelsen når jeg ber, men etter hvert merker jeg at jeg er på rett spor, ofte ved at jeg merker en sterkere grad av salvelse over meg.

Her følger noen konkrete eksempler på hvordan jeg har erfart det å høre Guds stemme.

Jeg er så lei!
En gang noen kamerater og jeg hadde en lovsangsstund sammen, fikk jeg et kunnskapsord fra Gud. Like før vi skulle begynne på en lovsang fikk jeg tanken: "Jeg er så lei av at Gud ikke hører bønnene mine." Da jeg spurte etter denne lovsangen om det var noen som tenkte akkurat disse frustrasjons- tankene, svarte en av kameratene mine at det var akkurat det han hadde tenkt like før vi begynte på den siste lovsangen.

Gatebarn

Da jeg skulle til Etiopia med den DTS’en jeg gikk på i 95/96, søkte vi Gud om hva han hadde på hjertet for den praksisturen vi skulle på. Vi delte oss inn i grupper og spurte Gud. Det var fire personer på min gruppe. Da vi skulle dele hva vi opplevde Gud hadde sagt til oss, hadde alle fått: Gatebarn. Det viste seg at de som ledet UiO-basen i Etiopia nettopp tenkte på å starte opp arbeid blant gatebarn (noe vi ikke visste før vi kom til Etiopia). Dette var en bekreftelse for dem om hva slags arbeid de skulle satse på. Jeg var usikker til å begynne med om jeg hadde hørt fra Gud, for jeg hørte ingen veldig stemme som sa: Gatebarn! Men det var som en helt vanlig tanke. Etter hvert som du lærer deg til å høre etter Guds stemme, vil du mer og mer klare å skille ut hva som er tanker fra deg selv og hva som er fra Gud; du vil få en visshet i ditt hjerte når det er fra Gud.

Gud gav meg et bilde

Jeg har også opplevd at Gud har talt til meg gjennom et bilde i mitt sinn en gang. Jeg skulle på en leir, og for å komme meg til den leiren var jeg veldig avhengig av å ha en bil. Den bilen som jeg hadde var det noe galt med. Jeg satte den inn på verksted, men de fant ikke ut hva som var galt med den. På vei hjem fra verkstedet i bilen min ba jeg: "Jeg vet at det er din vilje at jeg skal på denne leiren, og du ser at jeg trenger denne bilen i morgen, derfor ber jeg om at innen jeg kommer hjem skal du vise meg hva som er galt med den." Like før jeg kom hjem fikk jeg i en tiendedel av et sekund se et bilde på hva som var galt med bilen, jeg så nøyaktig hva det var. Jeg stoppet bilen, gikk ut av den, og skrudde til en skrue som Gud hadde vist meg var løs og dagen etter dro jeg på leir.

Shanfolket

En annen opplevelse hadde jeg under bønneskolen jeg gikk på våren 1997.På skolen ble det oppfordret til å be Gud for å få et unådd folkegruppe å ha et hjerte for og be for. Den 1.mai under en lovsangsstund ba jeg til Gud: "Kan du gi meg et unådd folkeslag å be for?". Mens jeg hadde øynene lukket, så jeg plutselig et navn for meg. Jeg så det veldig tydelig for meg hvordan det var stavet. Navnet jeg så var: Shan. Jeg nevnte det ikke for noen, men tenkte at jeg senere kunne undersøke om dette virkelig var et unådd folkeslag. Jeg hadde aldri hørt dette navnet før. Cirka en måned senere kom Alv Magnus, leder for Ungdom i Oppdrag Norge og Norden, og talte på bønneskolen. Han hadde nylig vært i Thailand, og der, fortalte han entusiastisk, hadde han kommet i kontakt med personer som kom fra et unådd folkeslag, og navnet på dette folkeslaget var: Shan!

I dag er jeg misjonær blant dette folkeslaget.

Som vi kan se ut i fra disse historiene, er det ikke så komplisert som vi vil ha det til, å høre hva Gud sier. Vi trenger ikke alltid å få det skrevet på veggen.


Åndens gaver

 

 

1 Kor 12:1

1 Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende.

 

Paulus oppfordrer oss til å ikke være uvitende om disse gavene, de må være ganske viktige (og det èr de!) når Paulus oppfordrer oss til å bli kjent med dem.
1 Kor 12:4-11
4 Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme.
5 Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme.
6 Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle.
7 Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig.
8 For til én blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd,
9 en annen får tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd.
10 En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger.
11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil.

Du trenger heller ikke å være veldig åndelig moden eller perfekt for at disse avene skal kunne  virke gjennom deg, for Gud bruker deg på grunn av nåde.  Dette er også NÅDEGAVER!

Det vi kan se ved disse åndens gaver er at de er overnaturlige, de er ikke naturlige talenter som Gud har lagt ned i oss, men de blir gitt oss overnaturlig når vi trenger dem og når Gud vil.

Fordi disse gavene er overnaturlige, kommer de ikke fra deg, men fra Den Hellige Ånd. Du er bare kanalen som disse gavene kan virke gjennom. Et speil reflekterer bare solen, men det kan virke som om det er solen, for lyset er like skarpt. Slik er det også med oss; vi reflekterer bare Guds kraft, vi er ikke kilden. Gavene er ikke våre, men Guds.

Det er viktig at vi forstår dette, for noen kan bli stolte og tro at det er de som er veldig åndelige og store.

Når Gud virker igjennom deg vil det komme ut gjennom din personlighet. Gud ønsker å bruke deg akkurat slik du er, han ønsker å gjøre ting forskjellig, derfor har han skapt oss forskjellige. Noen sier at når Gud bruker meg er det annerledes enn andre, det er akkurat slik det skal være, vi skal ikke være like. Det er nok av kopier i verden.

I versene etter at Paulus snakker om disse gavene (1 Kor 12:14-27), skriver han om at vi er forskjellige lemmer på et legeme, med forskjellige gaveutrustninger og talenter. Dette er viktige ting å være klar over og minne seg selv og hverandre om. Det er veldig lett å begynne å sammenligne seg med andre og tenke; ”slik burde jeg også ha profetert” og så videre.

I 1 Kor 13 står det om kjærligheten, og en veldig viktig ting før du begynner å bruke disse gavene er å gjøre ting i kjærlighet. Uten kjærlighet er disse gavene til ingen nytte, det blir bare støy! Det har ingen kraft. Hvis du ikke har kjærlighet kan det lett bli manipulerende, og det er faktisk det samme som kristen okkultisme. En av manifestasjonsgavene er nådegaven til å skille ånder. Med det menes ikke bare det å finne ut om en person er demonbesatt, men også det å finne ut om profetier er sagt ut fra en ånd av sinne, egoisme eller av manipulerende hensikter.

Det var en dame som var så irritert på noen "kjødelige" ting som hun syntes noen andre i menigheten gjorde. En dag reiste hun seg på et møte og sa: "Så sier Herren: Jeg er så lei deres kjødelighet."

På et annet møte var det en mann som stod opp og profeterte. En annen person på dette møtet var ikke enig i profetien. Han reiste seg rett etter at den andre personen var ferdig med å profetere og sa: "Så sier Herren: Det har jeg aldri sagt".

Ikke i noen av disse historiene var det Gud som talte, de som profeterte gjorde det ut ifra sinne og ikke i kjærlighet. Gavene er til for formaning, oppbyggelse og trøst. Hvis en profeti bringer bånd og/eller tynger ned menigheten, så er det ikke fra Gud.

Jeg hørte også om noen som hadde profetert over en person, og sa at han var forherdet og er på vei mot et evig mørke. Denne forbannelsen førte til at denne personen ble forherdet og ville ikke ha noe mer med kristendommen å gjøre. Hvis profiter ikke blir sagt i kjærlighet kan de i verste fall føre til forbannelser. Gud kan gi tilrettevisning, men den må bli brukt i visdom. Det er også viktig å se betydningen av 1Kor 14:3, kommer tilbake til dette senere.

Skal Gud kunne bruke deg i disse gavene må du heller ikke være redd for å gjøre feil. Du må være villig til å korsfeste din stolthet.

For at Gud kan begynne å bruke deg i disse gavene er det viktig at du setter deg i en situasjon der du muliggjør for Den Hellige Ånd å formidle gavene gjennom deg. Begynn med å legge hender på de syke, og begynn med å profetere når du ber for mennesker.

De som er villig til å høre Guds stemme eller å bli brukt i disse gavene er de som våger og feiler. Du trenger ikke å begynne med de store tingene, men begynne med det enkle. Her er det heller ikke så farlig å prøve og å feile.

 Du må også vite at når Gud bruker deg vil du møte motstand, enten før eller oftest etter. Det er viktig at vi er bevisst dette, for ellers kan vi lett bli motløse og gi opp før vi egentlig har kommet i gang. Etter en stor seier kommer ofte en stor prøvelse, og du er mest sårbar rett etter at du for eksempel har profetert eller talt eller hatt et vitnesbyrd på et møte. Vær klar over den åndelige virkeligheten! Vi har en fiende som vil stjele myrde og ødelegge (Joh 10:10).

 

Ti punkter om hvordan du kan lære deg opp til å bruke disse gavene.

1.Du må ønske å bli brukt i dem.

2.Ikke vær uvitende om dem.

3.Være lærevillig.

4.Begynn i det små, gjerne sammen med noen venner du kjenner godt.

5.Ha den rette holdningen (handle i kjærlighet).

6.Vær frimodig og ta risker.

7.Det kan være smertefullt.

8.Se etter hvordan andre bruker gavene, lære av de som har gjort det en stund.

9.Ikke gi opp, men fortsett.

10.Øvelse gjør mester, bruk dem og vær bevisst dem så mye du kan.

La oss begynne med å ta for oss de forskjellige åndes gaver eller også kalt manifestasjonsgavene (i 1 Kor 12). Den første er

Visdomsord:

Visdomsord er å få en overnaturlig visdom inn i en situasjon der din visdom ikke er nok. Den gir deg visdom inn i situasjoner der du for eksempel ikke vet hva du skal si.

Jesus opererte mye i visdomsord. Fariseerne prøvde mange ganger å fange Jesus i ord slik at de kunne anklage ham for vranglære.

 I Joh 8 kommer fariseerne til Jesus med en kvinne som var grepet i hor, de vil sette han på en prøve og sier:
5 I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?

Hvis Jesus hadde svart at hun skulle steines, kunne de anklage ham innefor den romerske myndighet, det var bare de som kunne tilsi en dødsdom. Hvis han hadde svart at hun ikke skulle steines kunne de anklage ham for å bryte Moseloven. Jesus får et visdomsord og sier:
7 Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne!

Dette førte til at fariseerne gikk bort. Jesus hadde truffet et ømtålig tema for dem og det løste situasjonen.

Det kan også hende at du står i en situasjon der du ikke vet hva du skal gjøre videre, da trenger du et visdomsord fra Gud.

En gang var jeg med vitnetjenesten i menigheten min på et fengselsmøte. Da fikk jeg muligheten til å vitne for en innsatt, og jeg opplevde at jeg opererte med visdomsord. Den jeg snakket med trodde fullt og fast på reinkarnasjon fordi han hadde snakket med en som hadde blitt hypnotisert og sett tilbake på tidligere liv han hadde levd.

Jeg stilte denne mannen to spørsmål. Det ene var: Tror du på at det finnes en god og en ond kraft? Han svarte positivt på det. Jeg fortsatte, og spurte: Hvordan vet du at den åndelige opplevelsen som denne personen hadde ikke er et bedrag fra den onde kraften? Han kunne ikke svare meg på det. Jeg vet at disse spørsmålene jeg stilte fikk han til å begynne å tenke seg om. Jeg fikk kunnskap som jeg i utgangspunktet ikke hadde inn i en gitt situasjon.

 

Kunnskapsord:

Formidling av den kunnskap som Gud har. En overnaturlig kunnskap om noe som har skjedd eller er nå, som vi ikke menneskelig sett kunne ha visst.

Kunnskapsord formidles ved at du får et ord, for eksempel om en sykdom. I møtesammenheng kan det foregå på følgene måte: En person reiser seg og sier: "Det er noen her som var i en motorsykkelulykke i fjor og har fått problemer med høyre skulder."

Man kan også oppleve det mer konkret når man ber eller snakker med noen personlig.

Den opplevelsen jeg fortalte om i forrige kapittel, da noen kamerater av meg var samlet til en lovsangsstund, erfarte jeg å operere i kunnskapsord. Jeg fikk kunnskap om noe jeg ikke menneskelig kunne ha visst.

I Joh 4 leser vi om Jesus som kommer til en samaritansk kvinne ved en brønn, og Jesus ber om litt vann. Her opererer Jesus med kunnskapsord.

Joh 4:16-18.
Gå og rop på din mann, og kom så hit.
Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann. Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann!
For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant.

Hvis du leser hele denne fortellingen kan du se at Jesus faktisk operer med tre av gavene, visdomsord, kunnskapsord og profeti.

 

Særskilt tro ved Ånden:

En overnaturlig åpenbaring av Guds tro. Den blir gitt til deg for en bestemt tid, på et bestemt sted, for en bestemt hensikt.

Troens gave har ingen ting å gjøre med: Troen kommer av forkynnelsen av Guds ord (Rom 10:17). Når denne gaven er over deg, vil overnaturlige ting skje som ikke har med din personlige tro å gjøre, men Guds tro.

Når Guds Ånd kommer over deg og virker med denne gaven, vil det skje et gjennombrudd på en eller annen måte.

Denne gaven virker også ved at du får en sterk visshet i ditt hjerte om at du har det du har bedt om.

 • Daniel opplevde troens gave da han var i løvehulen (Dan 6).
 • Elia opplevde å operere i troens gave da en ravn kom med brød og kjøtt til ham hver dag da han var i ørkenen (1 Kong 17).
 • Da Peter
  helbredet den lamme mannen ved tempelporten, opererte han med en særskilt tro. Han sier selv:
  Apg 3:16Og ved troen på Jesu navn, har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus, har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se.

 

Nådegaver til å helbrede:

Denne gaven virker uten at mennesker har fått hjelp av lege eller medisin. Helbredelse er noe som skjer gradvis, den syke blir bedre og bedre over en periode. Et eksempel i Bibelen er da Jesus helbreder sønnen til en kongelig embetsmann.

Joh 4:50-53.
Jesus sier til ham: Gå hjem, din sønn lever! Mannen trodde det ord Jesus sa til ham, og gikk.
Allerede mens han var på hjemveien, kom hans tjenere ham i møte og fortalte at gutten hans levde.
Han spurte dem da om den timen da det var
blitt bedre med ham De sa til ham: I går ved den sjuende time forlot feberen ham.
Faren skjønte da at det var ved den samme time da Jesus sa til ham: Din sønn lever! Og han trodde, han selv og hele hans hus.

Når du merker at du får en spesiell nød og kjærlighet til en som er syk, vil Gud sannsynligvis at du skal bruke denne gaven. Vær frimodig begynn å legg hendene på de som er syke! Det kan også hende du opplever Den Hellige Ånd kommer over deg med en spesiell kraft.

Mat 14:14.
Og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant dem.

 Mark 5:30.
Straks merket Jesus på seg selv at det gikk en kraft ut fra ham...

  

Kraft til å gjøre undergjerninger (mirakler)

Eksempel på mirakler er: Å få sol og måne til å stå stille, gjøre vann til vin, dele rødehavet, gå på vannet, stille stormen og mate fem tusen mennesker med fem brød og to fisker.

 • Du kan ikke få mirakler til å skje, men du kan sette deg i en situasjon der Gud kan få bruke deg i denne gaven.
 • Mirakler er noe som skjer med en gang, helbredelser skjer ofte over lengre tid.
 • Du kan finne at troens gave, gaven til å virke mirakler og helbredelser opererer sammen.

Når mennesker har blitt oppreist fra døden (når ånden vil), er det alle de tre kraftgavene som har vært i virksomhet: Tro, mirakel og helbredelse.

Eksempel: Joh 11:41-44.
De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg.
Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg.
Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst: Lasarus, kom ut!
Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk.
 

Mark 5:40-41.
S
å tar han barnet ved hånden og sier til henne Pike, jeg sier deg: Stå opp!
Straks stod piken opp og gikk omkring, for hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring.

 Før et mirakel skjer blir det som regel gitt en befaling. Dersom du merker at Den Hellige Ånd kommer over deg, og gir deg en befaling, vær klar over at dette kan være Den Hellige Ånd som ønsker å virke frem et mirakel gjennom deg.

 

Gaven til å tale profetisk:

 • Profetere er for å oppmuntre, formane og trøste.

Profeti er å si noe uten tungetale, og det på et språk som du selv skjønner. Profeti er ikke bare noe du finner på men det kommer fra Gud. Å profetere er å formidle direkte hva Den Hellige Ånd sier.

Hensikten med profeti er oppbyggelse, formaning og trøst. Paulus sier om denne gaven at det er den vi skal søke mest etter å operere i.

1 Kor 14:1 og 3-4.
Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk!
Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til
oppbyggelse, formaning og trøst.
Den som taler med tunger, oppbygger seg selv. Men den som taler profetisk, oppbygger menigheten.

Jeg ønsker bare å ta med en ting før vi går videre.

Ordet formaning har ofte et negativt klang på norsk. Vi forbinder det ofte med verbal straff eller negativ tilrettevisning og irettesettelse.

I Lundes Bibelleksikon står det følgende:
Formaning - møter oss særlig i NT og betegner oppmuntringer, påminninger og tilskyndelser som kan gi framgang i helliggjørelsen. De mest brukte greske ordene er parakaleín (subst. paráklesis), tilkalle, oppmuntre, trøste, bønnfalle, formane,

Så formaning er noe som skal oppmuntre å hjelpe oss til framgang og vekst, ikke kraftig irettesettelse.

Det å tale profetisk har vi ofte gjort til noe vanskelig. Vi tror ofte at hvis jeg skal profetere må det være noe veldig noe, og jeg må si: ”Så sier HERREN”, men det trenger det ikke være. Det å oppmuntre, formane og trøste er faktisk ganske enkelt. Bare det at du er blitt minnet på et skriftsted som du ønsker å gi til noen, eller dele på et møte kan, være profetisk. Det er fordi det ble til en oppmuntring for noen.

Vi vil at når vi sier noe, så skal det være hundre prosent fra Gud. Men det vil stort sett ikke skje, i hvert fall ikke første gang.
Vi er så redde for å feile, men skal vi gjøre noe for Gud må vi våge å feile.

Du trenger heller ikke å begynne med de store profetiene som: ”Du skal til Afrika neste år!” .
Begynn med det enkle, som for eksempel: Jesus sier at: "Jeg er glad i deg" eller: "Jeg har fremtid og håp for deg." Hvis disse profetiene var feil, så betydde det ikke så veldig mye, men hvis det traff og det var noen som virkelig tvilte på at Jesus var glad i dem og hadde en god fremtid for dem, så ble det til en veldig stor oppmuntring.

Hvis det er større ting går det også an å si: "Jeg er ikke helt sikker på om disse tankene er fra Gud, men du får prøve dem. Hvis det ikke stemmer, legg det på hylla.".

Menigheten bør være det sted der det er lov å feile, men slik er det ofte ikke. Menigheten har vært det verste stede å feile, blant annet fordi vi er så perfeksjonistiske.

Profeti kan bli misbrukt slik som alle de andre gavene, derfor skal vi prøve det som blir sagt.

Fordi profeti har blitt misbrukt er det ofte at den blir foraktet. Når en profeti blir sagt i en menighet, kan du ofte se at de dømmer profetien. Det står i bibelen om å prøve det, men du bør vite ved de første to ordene de sier om det er fra Gud eller ikke. Det vil heller aldri komme hundre prosent perfekt fram, det er fordi "karet" som Gud bruker heller ikke er hundre prosent perfekt. Ta i mot budskapet som helhet, og ta det til deg selv.

 • De som er redde for djevelen og kjødet vil aldri se det virkelige som er fra Gud.

Du bedømmer profetien på denne måten: Løfter det Jesu navn opp? Løfter det menigheten opp? Er det i overensstemmelse med Guds ord? Produserer det frihet eller lenker?

Et godt råd når det gjelder å prøve profetier:

 • Hvis du får en profeti over deg som ikke stemmer, legg den ”på hylla”. Hvis det skulle være Gud, la han minne deg på den igjen.

Det er også viktig å se at det er forskjell på profetgaven og profetembete. Johannes døperen er et eksempel på en som hadde profetembete. Jeg tror alle kan få profetiens gave, men ikke alle har profetembete.

 • Husk!
  En profeti må aldri lede deg! Det må kun være en bekreftelse på det du allerede vet i ditt hjerte!

Eksempler på gale profetier:

Jeg tar dette med som noen eksempler og de kan være litt morsomme, men jeg sier ikke disse tingene for bare å fleipe med profetier, men de gir også eksempler om hva Gud hvert fall ikke sier, og det kan hjelpe deg til å bedømme profetier.

 • På et møte kommer en person med følgende profeti: ”Så sier Herren: Slik jeg var med Abraham og Israels folk ut av Egypt slik skal jeg være med dere!”. Etter en stund skjønner han at det var feil person han hadde sagt i profetien, og han reiser seg igjen og profetere: ”Så sier Herren: Jeg tok feil! Det var Moses og ikke Abraham.” 
  Det kan godt hende at budskapet i profetien var riktig, men vedkommende sa feil navn. Denne personen burde ha vært ærlig og sagt at det var jeg som sa feil navn, ikke Gud. Menneskelige svakheter kan som nevnt snike seg inn i profetier, men det betyr ikke at ingen ting er fra Gud selv om det ikke er prefekt sagt. 

 • Det var like før Jul og en mann reiser seg på et møte og sier: ”Så sier Herren: Jeg ønsker dere en riktig god Jul og et godt nytt år.”

 • På en bibelskole var det en av elevene kom med en profet under en lovsangstund: ”Så sier Herren: Jeg setter stor pris på deres lovsanger det er godt for min helse.”

 • En annen profeterte i et møte: ”Stor frykt kommer over landet Sier Herren, stor frykt som aldri før. Så stor frykt at til og med jeg er redd!”. 
  Kan du se for deg Gud sitte i himmelen, hakker tenner og skjelver av frykt?
 • Det var også en jente en gang som var veldig interessert i en gutt. En dag gikk hun opp til ham og sa: "Gud har sagt at vi skal gifte oss". Gutten tenkte seg litt om før han svarte: "Det har ikke jeg hørt noe om”.

 • Igjen: Profetier skal kun være en bekreftelse på noe du allerede vet, det skal ikke lede deg.

 

Evne til å bedømme åndsåpenbaringer:

Dette er Guds alarmsystem for menigheten mot falske lærere. Du vil vite når noe for eksempel lyver for deg, om det er en falsk profeti, eller om det er falske profeter eller lærere.
Her er noen Bibelske eksempler:
Apg 5:1-4
Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom.
Han stakk til side noe av pengene, og hans hustru visste det. Han kom så med en del av summen og la det for apostlenes føtter.
Da sa Peter: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren?
Var den ikke din så lenge du hadde den? Og når du så hadde solgt den, bestemte du da ikke selv over pengene? Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud!

Her avslører Peter ved Den Hellige Ånds hjelp det skjulte motivet bak Ananias og Saffiras såkalte "gode" gjerninger.

Apg 8:18-24
Men da Simon så at Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa:
Gi også meg denne makt, at den jeg legger mine hender på, må få Den Hellige Ånd!
Men Peter sa til ham: Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger!
Du har ingen lodd eller del i dette ord, for ditt hjerte er ikke rett for Gud.
Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt!
For jeg ser at du ligger i bitterhets galle og i urettferdighets lenker.
Da svarte Simon og sa: Be dere til Herren for meg, for at ikke noe av det dere har sagt, må komme over meg!

Dette avsnittet handler om Simon trollmannen som hadde blitt en kristen. Alt det ytre stemte. Han hadde tatt i mot troen og latt seg døpe. Han gikk stadig på møter og ba om å få del i Den Hellige Ånds makt og autoritet. Men Peter, ved Den Hellige Ånds hjelp, gjennomskuet ham og så hva som egentlig bodde i Simons hjerte. Peter ser dypere en bare de pengene han ville gi, han så at han var bitter og lå under for synd. Simon omvender seg heldigvis og mottar Guds nåde.

Denne gaven er det utrolig viktig å bruke i kjærlighet og visdom, hvis ikke kan det få store konsekvenser.

En gang jeg var i Thailand kom jeg i snakk med en person som bodde like ved fra senteret jeg jobbet på. Han virket veldig interessert i meg og teamet jeg var sammen med, og spesielt var han interessert i Jesus, trodde jeg. Jeg var hyggelig mot ham, og satte meg ned og pratet en god stund med han. Plutselig fikk jeg en sterk fornemmelse av at noe ikke stemte med denne personen, jeg følte han hadde gale motiver. Det viste seg senere at den eneste grunnen til at han var så interessert i oss, var de jentene vi hadde med oss på teamet. Han var ikke interessert i det vi trodde på.

Her tror jeg at jeg opererte i gaven til å bedømme ånder. Jeg har også ved andre tilfeller opplevd noe lignende.

 

Ulike slag av tunger:

Dette er tunger som sies høyt i menigheten, og som skal tydes. Tungene kan også være på et jordisk språk som du ikke skjønner, men noen andre som får tydningen skjønner tungene. Dette er tunger for de vantro.

Tungetale til egen oppbyggelse er ikke en av de ni nådegavene (det er en nådegave, men ikke en av de ni som tas opp i 1 Kor 12).

Du kan ikke operere med denne gave når du vil. Det kan du med det overnaturlige språket du fikk da du ble døpt i Den Hellige Ånd.

Disse ni gavene blir gitt deg når Gud vil, ikke når du vil.

Den måten du merker at du har en tunge som skal tydes er når du merker at Den Hellige Ånd gir deg et åndelig trykk, det vi si: Hvis du merker at hjertet begynner å banke fortere og du føler at det er noe Gud ønsker å formidle.

 

Tydning av tunger

Tydning av tungetale som noen har sagt høyt, for eksempel i et møte, og er et profetisk budskap

 

Til hvem, og når, blir disse gavene utdelt?

Jeg tror at vi alle kan operer i alle gavene, Jesus gjorde det.

Det står også i 1 Kor 12:7 Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig.

Det vi si at Ånden gir oss disse gavene når det passer. Jeg tror at hvis du er i en situasjon der du trenger gaven for eksempel til å helbrede, ønsker Den Hellige Ånd å gi deg den der og da. Jeg tror ikke at vi må tilkalle en som "har gaven" for at det skal skje en helbredelse. I så fall vil det si at hvis det ikke er noen tilstede som har gaven, da kan vi ikke be for vedkommende. Og jeg tror ikke det er riktig. Den Hellige Ånd vil gi deg det når du trenger det.

Du kan etter hvert øve deg opp til å bli mer og mer trygg på en spesiell gave, og du kan kjenne at Gud gir deg mer lyst og tro på å virke gjennom noen spesielle gaver mer enn andre, men det betyr ikke at du ikke kan fungere i de andre gavene.

Noen viktige ting til slutt:

 • Begjær disse gavene, ikke for din egen del, men for andres oppbyggelse
 • De må ikke brukes for at du skal få oppnå åndeligpopularitet, eller at du manipulerer fram din vilje.
 • Disse gavene må også brukes i kjærlighet!!!

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?