Den Hellige Ånd - 7 Åndens gaver (De ni nådegaver)

Opprettet mandag 05. april 2010 01:00 Publisert Treff: 24640

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 50
DårligBest 

Åndens gaver

 

 

1 Kor 12:1

1 Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende.

 

Paulus oppfordrer oss til å ikke være uvitende om disse gavene, de må være ganske viktige (og det èr de!) når Paulus oppfordrer oss til å bli kjent med dem.
1 Kor 12:4-11
4 Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme.
5 Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme.
6 Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle.
7 Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig.
8 For til én blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd,
9 en annen får tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd.
10 En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger.
11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil.

Du trenger heller ikke å være veldig åndelig moden eller perfekt for at disse avene skal kunne  virke gjennom deg, for Gud bruker deg på grunn av nåde.  Dette er også NÅDEGAVER!

Det vi kan se ved disse åndens gaver er at de er overnaturlige, de er ikke naturlige talenter som Gud har lagt ned i oss, men de blir gitt oss overnaturlig når vi trenger dem og når Gud vil.

Fordi disse gavene er overnaturlige, kommer de ikke fra deg, men fra Den Hellige Ånd. Du er bare kanalen som disse gavene kan virke gjennom. Et speil reflekterer bare solen, men det kan virke som om det er solen, for lyset er like skarpt. Slik er det også med oss; vi reflekterer bare Guds kraft, vi er ikke kilden. Gavene er ikke våre, men Guds.

Det er viktig at vi forstår dette, for noen kan bli stolte og tro at det er de som er veldig åndelige og store.

Når Gud virker igjennom deg vil det komme ut gjennom din personlighet. Gud ønsker å bruke deg akkurat slik du er, han ønsker å gjøre ting forskjellig, derfor har han skapt oss forskjellige. Noen sier at når Gud bruker meg er det annerledes enn andre, det er akkurat slik det skal være, vi skal ikke være like. Det er nok av kopier i verden.

I versene etter at Paulus snakker om disse gavene (1 Kor 12:14-27), skriver han om at vi er forskjellige lemmer på et legeme, med forskjellige gaveutrustninger og talenter. Dette er viktige ting å være klar over og minne seg selv og hverandre om. Det er veldig lett å begynne å sammenligne seg med andre og tenke; ”slik burde jeg også ha profetert” og så videre.

I 1 Kor 13 står det om kjærligheten, og en veldig viktig ting før du begynner å bruke disse gavene er å gjøre ting i kjærlighet. Uten kjærlighet er disse gavene til ingen nytte, det blir bare støy! Det har ingen kraft. Hvis du ikke har kjærlighet kan det lett bli manipulerende, og det er faktisk det samme som kristen okkultisme. En av manifestasjonsgavene er nådegaven til å skille ånder. Med det menes ikke bare det å finne ut om en person er demonbesatt, men også det å finne ut om profetier er sagt ut fra en ånd av sinne, egoisme eller av manipulerende hensikter.

Det var en dame som var så irritert på noen "kjødelige" ting som hun syntes noen andre i menigheten gjorde. En dag reiste hun seg på et møte og sa: "Så sier Herren: Jeg er så lei deres kjødelighet."

På et annet møte var det en mann som stod opp og profeterte. En annen person på dette møtet var ikke enig i profetien. Han reiste seg rett etter at den andre personen var ferdig med å profetere og sa: "Så sier Herren: Det har jeg aldri sagt".

Ikke i noen av disse historiene var det Gud som talte, de som profeterte gjorde det ut ifra sinne og ikke i kjærlighet. Gavene er til for formaning, oppbyggelse og trøst. Hvis en profeti bringer bånd og/eller tynger ned menigheten, så er det ikke fra Gud.

Jeg hørte også om noen som hadde profetert over en person, og sa at han var forherdet og er på vei mot et evig mørke. Denne forbannelsen førte til at denne personen ble forherdet og ville ikke ha noe mer med kristendommen å gjøre. Hvis profiter ikke blir sagt i kjærlighet kan de i verste fall føre til forbannelser. Gud kan gi tilrettevisning, men den må bli brukt i visdom. Det er også viktig å se betydningen av 1Kor 14:3, kommer tilbake til dette senere.

Skal Gud kunne bruke deg i disse gavene må du heller ikke være redd for å gjøre feil. Du må være villig til å korsfeste din stolthet.

For at Gud kan begynne å bruke deg i disse gavene er det viktig at du setter deg i en situasjon der du muliggjør for Den Hellige Ånd å formidle gavene gjennom deg. Begynn med å legge hender på de syke, og begynn med å profetere når du ber for mennesker.

De som er villig til å høre Guds stemme eller å bli brukt i disse gavene er de som våger og feiler. Du trenger ikke å begynne med de store tingene, men begynne med det enkle. Her er det heller ikke så farlig å prøve og å feile.

 Du må også vite at når Gud bruker deg vil du møte motstand, enten før eller oftest etter. Det er viktig at vi er bevisst dette, for ellers kan vi lett bli motløse og gi opp før vi egentlig har kommet i gang. Etter en stor seier kommer ofte en stor prøvelse, og du er mest sårbar rett etter at du for eksempel har profetert eller talt eller hatt et vitnesbyrd på et møte. Vær klar over den åndelige virkeligheten! Vi har en fiende som vil stjele myrde og ødelegge (Joh 10:10).

 

Ti punkter om hvordan du kan lære deg opp til å bruke disse gavene.

1.Du må ønske å bli brukt i dem.

2.Ikke vær uvitende om dem.

3.Være lærevillig.

4.Begynn i det små, gjerne sammen med noen venner du kjenner godt.

5.Ha den rette holdningen (handle i kjærlighet).

6.Vær frimodig og ta risker.

7.Det kan være smertefullt.

8.Se etter hvordan andre bruker gavene, lære av de som har gjort det en stund.

9.Ikke gi opp, men fortsett.

10.Øvelse gjør mester, bruk dem og vær bevisst dem så mye du kan.

La oss begynne med å ta for oss de forskjellige åndes gaver eller også kalt manifestasjonsgavene (i 1 Kor 12). Den første er

Visdomsord:

Visdomsord er å få en overnaturlig visdom inn i en situasjon der din visdom ikke er nok. Den gir deg visdom inn i situasjoner der du for eksempel ikke vet hva du skal si.

Jesus opererte mye i visdomsord. Fariseerne prøvde mange ganger å fange Jesus i ord slik at de kunne anklage ham for vranglære.

 I Joh 8 kommer fariseerne til Jesus med en kvinne som var grepet i hor, de vil sette han på en prøve og sier:
5 I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?

Hvis Jesus hadde svart at hun skulle steines, kunne de anklage ham innefor den romerske myndighet, det var bare de som kunne tilsi en dødsdom. Hvis han hadde svart at hun ikke skulle steines kunne de anklage ham for å bryte Moseloven. Jesus får et visdomsord og sier:
7 Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne!

Dette førte til at fariseerne gikk bort. Jesus hadde truffet et ømtålig tema for dem og det løste situasjonen.

Det kan også hende at du står i en situasjon der du ikke vet hva du skal gjøre videre, da trenger du et visdomsord fra Gud.

En gang var jeg med vitnetjenesten i menigheten min på et fengselsmøte. Da fikk jeg muligheten til å vitne for en innsatt, og jeg opplevde at jeg opererte med visdomsord. Den jeg snakket med trodde fullt og fast på reinkarnasjon fordi han hadde snakket med en som hadde blitt hypnotisert og sett tilbake på tidligere liv han hadde levd.

Jeg stilte denne mannen to spørsmål. Det ene var: Tror du på at det finnes en god og en ond kraft? Han svarte positivt på det. Jeg fortsatte, og spurte: Hvordan vet du at den åndelige opplevelsen som denne personen hadde ikke er et bedrag fra den onde kraften? Han kunne ikke svare meg på det. Jeg vet at disse spørsmålene jeg stilte fikk han til å begynne å tenke seg om. Jeg fikk kunnskap som jeg i utgangspunktet ikke hadde inn i en gitt situasjon.

 

Kunnskapsord:

Formidling av den kunnskap som Gud har. En overnaturlig kunnskap om noe som har skjedd eller er nå, som vi ikke menneskelig sett kunne ha visst.

Kunnskapsord formidles ved at du får et ord, for eksempel om en sykdom. I møtesammenheng kan det foregå på følgene måte: En person reiser seg og sier: "Det er noen her som var i en motorsykkelulykke i fjor og har fått problemer med høyre skulder."

Man kan også oppleve det mer konkret når man ber eller snakker med noen personlig.

Den opplevelsen jeg fortalte om i forrige kapittel, da noen kamerater av meg var samlet til en lovsangsstund, erfarte jeg å operere i kunnskapsord. Jeg fikk kunnskap om noe jeg ikke menneskelig kunne ha visst.

I Joh 4 leser vi om Jesus som kommer til en samaritansk kvinne ved en brønn, og Jesus ber om litt vann. Her opererer Jesus med kunnskapsord.

Joh 4:16-18.
Gå og rop på din mann, og kom så hit.
Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann. Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann!
For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant.

Hvis du leser hele denne fortellingen kan du se at Jesus faktisk operer med tre av gavene, visdomsord, kunnskapsord og profeti.

 

Særskilt tro ved Ånden:

En overnaturlig åpenbaring av Guds tro. Den blir gitt til deg for en bestemt tid, på et bestemt sted, for en bestemt hensikt.

Troens gave har ingen ting å gjøre med: Troen kommer av forkynnelsen av Guds ord (Rom 10:17). Når denne gaven er over deg, vil overnaturlige ting skje som ikke har med din personlige tro å gjøre, men Guds tro.

Når Guds Ånd kommer over deg og virker med denne gaven, vil det skje et gjennombrudd på en eller annen måte.

Denne gaven virker også ved at du får en sterk visshet i ditt hjerte om at du har det du har bedt om.

 • Daniel opplevde troens gave da han var i løvehulen (Dan 6).
 • Elia opplevde å operere i troens gave da en ravn kom med brød og kjøtt til ham hver dag da han var i ørkenen (1 Kong 17).
 • Da Peter
  helbredet den lamme mannen ved tempelporten, opererte han med en særskilt tro. Han sier selv:
  Apg 3:16Og ved troen på Jesu navn, har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus, har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se.

 

Nådegaver til å helbrede:

Denne gaven virker uten at mennesker har fått hjelp av lege eller medisin. Helbredelse er noe som skjer gradvis, den syke blir bedre og bedre over en periode. Et eksempel i Bibelen er da Jesus helbreder sønnen til en kongelig embetsmann.

Joh 4:50-53.
Jesus sier til ham: Gå hjem, din sønn lever! Mannen trodde det ord Jesus sa til ham, og gikk.
Allerede mens han var på hjemveien, kom hans tjenere ham i møte og fortalte at gutten hans levde.
Han spurte dem da om den timen da det var
blitt bedre med ham De sa til ham: I går ved den sjuende time forlot feberen ham.
Faren skjønte da at det var ved den samme time da Jesus sa til ham: Din sønn lever! Og han trodde, han selv og hele hans hus.

Når du merker at du får en spesiell nød og kjærlighet til en som er syk, vil Gud sannsynligvis at du skal bruke denne gaven. Vær frimodig begynn å legg hendene på de som er syke! Det kan også hende du opplever Den Hellige Ånd kommer over deg med en spesiell kraft.

Mat 14:14.
Og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant dem.

 Mark 5:30.
Straks merket Jesus på seg selv at det gikk en kraft ut fra ham...

  

Kraft til å gjøre undergjerninger (mirakler)

Eksempel på mirakler er: Å få sol og måne til å stå stille, gjøre vann til vin, dele rødehavet, gå på vannet, stille stormen og mate fem tusen mennesker med fem brød og to fisker.

 • Du kan ikke få mirakler til å skje, men du kan sette deg i en situasjon der Gud kan få bruke deg i denne gaven.
 • Mirakler er noe som skjer med en gang, helbredelser skjer ofte over lengre tid.
 • Du kan finne at troens gave, gaven til å virke mirakler og helbredelser opererer sammen.

Når mennesker har blitt oppreist fra døden (når ånden vil), er det alle de tre kraftgavene som har vært i virksomhet: Tro, mirakel og helbredelse.

Eksempel: Joh 11:41-44.
De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg.
Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg.
Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst: Lasarus, kom ut!
Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk.
 

Mark 5:40-41.
S
å tar han barnet ved hånden og sier til henne Pike, jeg sier deg: Stå opp!
Straks stod piken opp og gikk omkring, for hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring.

 Før et mirakel skjer blir det som regel gitt en befaling. Dersom du merker at Den Hellige Ånd kommer over deg, og gir deg en befaling, vær klar over at dette kan være Den Hellige Ånd som ønsker å virke frem et mirakel gjennom deg.

 

Gaven til å tale profetisk:

 • Profetere er for å oppmuntre, formane og trøste.

Profeti er å si noe uten tungetale, og det på et språk som du selv skjønner. Profeti er ikke bare noe du finner på men det kommer fra Gud. Å profetere er å formidle direkte hva Den Hellige Ånd sier.

Hensikten med profeti er oppbyggelse, formaning og trøst. Paulus sier om denne gaven at det er den vi skal søke mest etter å operere i.

1 Kor 14:1 og 3-4.
Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk!
Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til
oppbyggelse, formaning og trøst.
Den som taler med tunger, oppbygger seg selv. Men den som taler profetisk, oppbygger menigheten.

Jeg ønsker bare å ta med en ting før vi går videre.

Ordet formaning har ofte et negativt klang på norsk. Vi forbinder det ofte med verbal straff eller negativ tilrettevisning og irettesettelse.

I Lundes Bibelleksikon står det følgende:
Formaning - møter oss særlig i NT og betegner oppmuntringer, påminninger og tilskyndelser som kan gi framgang i helliggjørelsen. De mest brukte greske ordene er parakaleín (subst. paráklesis), tilkalle, oppmuntre, trøste, bønnfalle, formane,

Så formaning er noe som skal oppmuntre å hjelpe oss til framgang og vekst, ikke kraftig irettesettelse.

Det å tale profetisk har vi ofte gjort til noe vanskelig. Vi tror ofte at hvis jeg skal profetere må det være noe veldig noe, og jeg må si: ”Så sier HERREN”, men det trenger det ikke være. Det å oppmuntre, formane og trøste er faktisk ganske enkelt. Bare det at du er blitt minnet på et skriftsted som du ønsker å gi til noen, eller dele på et møte kan, være profetisk. Det er fordi det ble til en oppmuntring for noen.

Vi vil at når vi sier noe, så skal det være hundre prosent fra Gud. Men det vil stort sett ikke skje, i hvert fall ikke første gang.
Vi er så redde for å feile, men skal vi gjøre noe for Gud må vi våge å feile.

Du trenger heller ikke å begynne med de store profetiene som: ”Du skal til Afrika neste år!” .
Begynn med det enkle, som for eksempel: Jesus sier at: "Jeg er glad i deg" eller: "Jeg har fremtid og håp for deg." Hvis disse profetiene var feil, så betydde det ikke så veldig mye, men hvis det traff og det var noen som virkelig tvilte på at Jesus var glad i dem og hadde en god fremtid for dem, så ble det til en veldig stor oppmuntring.

Hvis det er større ting går det også an å si: "Jeg er ikke helt sikker på om disse tankene er fra Gud, men du får prøve dem. Hvis det ikke stemmer, legg det på hylla.".

Menigheten bør være det sted der det er lov å feile, men slik er det ofte ikke. Menigheten har vært det verste stede å feile, blant annet fordi vi er så perfeksjonistiske.

Profeti kan bli misbrukt slik som alle de andre gavene, derfor skal vi prøve det som blir sagt.

Fordi profeti har blitt misbrukt er det ofte at den blir foraktet. Når en profeti blir sagt i en menighet, kan du ofte se at de dømmer profetien. Det står i bibelen om å prøve det, men du bør vite ved de første to ordene de sier om det er fra Gud eller ikke. Det vil heller aldri komme hundre prosent perfekt fram, det er fordi "karet" som Gud bruker heller ikke er hundre prosent perfekt. Ta i mot budskapet som helhet, og ta det til deg selv.

 • De som er redde for djevelen og kjødet vil aldri se det virkelige som er fra Gud.

Du bedømmer profetien på denne måten: Løfter det Jesu navn opp? Løfter det menigheten opp? Er det i overensstemmelse med Guds ord? Produserer det frihet eller lenker?

Et godt råd når det gjelder å prøve profetier:

 • Hvis du får en profeti over deg som ikke stemmer, legg den ”på hylla”. Hvis det skulle være Gud, la han minne deg på den igjen.

Det er også viktig å se at det er forskjell på profetgaven og profetembete. Johannes døperen er et eksempel på en som hadde profetembete. Jeg tror alle kan få profetiens gave, men ikke alle har profetembete.

 • Husk!
  En profeti må aldri lede deg! Det må kun være en bekreftelse på det du allerede vet i ditt hjerte!

Eksempler på gale profetier:

Jeg tar dette med som noen eksempler og de kan være litt morsomme, men jeg sier ikke disse tingene for bare å fleipe med profetier, men de gir også eksempler om hva Gud hvert fall ikke sier, og det kan hjelpe deg til å bedømme profetier.

 • På et møte kommer en person med følgende profeti: ”Så sier Herren: Slik jeg var med Abraham og Israels folk ut av Egypt slik skal jeg være med dere!”. Etter en stund skjønner han at det var feil person han hadde sagt i profetien, og han reiser seg igjen og profetere: ”Så sier Herren: Jeg tok feil! Det var Moses og ikke Abraham.” 
  Det kan godt hende at budskapet i profetien var riktig, men vedkommende sa feil navn. Denne personen burde ha vært ærlig og sagt at det var jeg som sa feil navn, ikke Gud. Menneskelige svakheter kan som nevnt snike seg inn i profetier, men det betyr ikke at ingen ting er fra Gud selv om det ikke er prefekt sagt. 

 • Det var like før Jul og en mann reiser seg på et møte og sier: ”Så sier Herren: Jeg ønsker dere en riktig god Jul og et godt nytt år.”

 • På en bibelskole var det en av elevene kom med en profet under en lovsangstund: ”Så sier Herren: Jeg setter stor pris på deres lovsanger det er godt for min helse.”

 • En annen profeterte i et møte: ”Stor frykt kommer over landet Sier Herren, stor frykt som aldri før. Så stor frykt at til og med jeg er redd!”. 
  Kan du se for deg Gud sitte i himmelen, hakker tenner og skjelver av frykt?
 • Det var også en jente en gang som var veldig interessert i en gutt. En dag gikk hun opp til ham og sa: "Gud har sagt at vi skal gifte oss". Gutten tenkte seg litt om før han svarte: "Det har ikke jeg hørt noe om”.

 • Igjen: Profetier skal kun være en bekreftelse på noe du allerede vet, det skal ikke lede deg.

 

Evne til å bedømme åndsåpenbaringer:

Dette er Guds alarmsystem for menigheten mot falske lærere. Du vil vite når noe for eksempel lyver for deg, om det er en falsk profeti, eller om det er falske profeter eller lærere.
Her er noen Bibelske eksempler:
Apg 5:1-4
Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom.
Han stakk til side noe av pengene, og hans hustru visste det. Han kom så med en del av summen og la det for apostlenes føtter.
Da sa Peter: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren?
Var den ikke din så lenge du hadde den? Og når du så hadde solgt den, bestemte du da ikke selv over pengene? Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud!

Her avslører Peter ved Den Hellige Ånds hjelp det skjulte motivet bak Ananias og Saffiras såkalte "gode" gjerninger.

Apg 8:18-24
Men da Simon så at Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa:
Gi også meg denne makt, at den jeg legger mine hender på, må få Den Hellige Ånd!
Men Peter sa til ham: Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger!
Du har ingen lodd eller del i dette ord, for ditt hjerte er ikke rett for Gud.
Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt!
For jeg ser at du ligger i bitterhets galle og i urettferdighets lenker.
Da svarte Simon og sa: Be dere til Herren for meg, for at ikke noe av det dere har sagt, må komme over meg!

Dette avsnittet handler om Simon trollmannen som hadde blitt en kristen. Alt det ytre stemte. Han hadde tatt i mot troen og latt seg døpe. Han gikk stadig på møter og ba om å få del i Den Hellige Ånds makt og autoritet. Men Peter, ved Den Hellige Ånds hjelp, gjennomskuet ham og så hva som egentlig bodde i Simons hjerte. Peter ser dypere en bare de pengene han ville gi, han så at han var bitter og lå under for synd. Simon omvender seg heldigvis og mottar Guds nåde.

Denne gaven er det utrolig viktig å bruke i kjærlighet og visdom, hvis ikke kan det få store konsekvenser.

En gang jeg var i Thailand kom jeg i snakk med en person som bodde like ved fra senteret jeg jobbet på. Han virket veldig interessert i meg og teamet jeg var sammen med, og spesielt var han interessert i Jesus, trodde jeg. Jeg var hyggelig mot ham, og satte meg ned og pratet en god stund med han. Plutselig fikk jeg en sterk fornemmelse av at noe ikke stemte med denne personen, jeg følte han hadde gale motiver. Det viste seg senere at den eneste grunnen til at han var så interessert i oss, var de jentene vi hadde med oss på teamet. Han var ikke interessert i det vi trodde på.

Her tror jeg at jeg opererte i gaven til å bedømme ånder. Jeg har også ved andre tilfeller opplevd noe lignende.

 

Ulike slag av tunger:

Dette er tunger som sies høyt i menigheten, og som skal tydes. Tungene kan også være på et jordisk språk som du ikke skjønner, men noen andre som får tydningen skjønner tungene. Dette er tunger for de vantro.

Tungetale til egen oppbyggelse er ikke en av de ni nådegavene (det er en nådegave, men ikke en av de ni som tas opp i 1 Kor 12).

Du kan ikke operere med denne gave når du vil. Det kan du med det overnaturlige språket du fikk da du ble døpt i Den Hellige Ånd.

Disse ni gavene blir gitt deg når Gud vil, ikke når du vil.

Den måten du merker at du har en tunge som skal tydes er når du merker at Den Hellige Ånd gir deg et åndelig trykk, det vi si: Hvis du merker at hjertet begynner å banke fortere og du føler at det er noe Gud ønsker å formidle.

 

Tydning av tunger

Tydning av tungetale som noen har sagt høyt, for eksempel i et møte, og er et profetisk budskap

 

Til hvem, og når, blir disse gavene utdelt?

Jeg tror at vi alle kan operer i alle gavene, Jesus gjorde det.

Det står også i 1 Kor 12:7 Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig.

Det vi si at Ånden gir oss disse gavene når det passer. Jeg tror at hvis du er i en situasjon der du trenger gaven for eksempel til å helbrede, ønsker Den Hellige Ånd å gi deg den der og da. Jeg tror ikke at vi må tilkalle en som "har gaven" for at det skal skje en helbredelse. I så fall vil det si at hvis det ikke er noen tilstede som har gaven, da kan vi ikke be for vedkommende. Og jeg tror ikke det er riktig. Den Hellige Ånd vil gi deg det når du trenger det.

Du kan etter hvert øve deg opp til å bli mer og mer trygg på en spesiell gave, og du kan kjenne at Gud gir deg mer lyst og tro på å virke gjennom noen spesielle gaver mer enn andre, men det betyr ikke at du ikke kan fungere i de andre gavene.

Noen viktige ting til slutt:

 • Begjær disse gavene, ikke for din egen del, men for andres oppbyggelse
 • De må ikke brukes for at du skal få oppnå åndeligpopularitet, eller at du manipulerer fram din vilje.
 • Disse gavene må også brukes i kjærlighet!!!

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?