Den Hellige Ånd - 6 Høre Guds stemme

Opprettet mandag 05. april 2010 01:00 Publisert Treff: 24652

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 50
DårligBest 

 

Å høre Guds stemme

Den Hellige Ånd er et talerør for Gud. Gud taler til oss gjennom sin Hellige Ånd.

Joh 16:13
13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Gud taler i dag!

De samme ordene som Peter talte ut på pinsedag gjelder for oss i dag også:

Apg 2:16-17
Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer.
Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.

Har Gud talt til deg?

Det kan hende at Gud har talt til deg, men du har kanskje ikke vært klar over at det har vært ham. Samuel var ikke klar over at det var Gud som hadde talt til ham de to første gangene Gud gjorde det (1Sam 3.), så det er stor mulighet for at han kan ha talt til deg også uten at du har vært klar over det. Jeg vil nevne litt mer konkret de forskjellige tingene Gud taler igjennom og kanskje vil du gjenkjenne ting som gjør at du ser at Gud også har talt, eller også vil det inspirere deg til å høre mer etter Guds stemme.

Det å lære seg til å høre Guds stemmer kan sammenlignes med å lære seg et nytt språk. Det er ikke mulig å lære seg et språk uten å prøve og å feile. Etter hvert som du prøver deg fram vil du lære å høre og forstå det.

Hvordan Gud taler

Måten Gud taler til oss på er gjennom: Profetier, syner, drømmer, visjoner, bilder, hørbar stemme, indre stemme og gjennom sitt ord. De to siste er kanskje hva du er mest kjent med, men jeg tror at i den tiden som ligger foran oss vil vi også oppleve de andre tingene mye sterkere (Apg. 2:16-17).

 

Profetier

Hvis du har fått en oppmuntring der noen skrev eller sa til deg at Gud er glad i deg, og har en fantastisk fremtid for deg, og det var noe du trengte akkurat da, da har du opplevd at noen har snakket profetisk til deg. Gud talte til deg gjennom en annen person. Du har sikkert også opplevd at et skriftsted som du fikk av noen, eller som du leste selv, ble til en veldig oppmuntring for deg. Da har du også hørt Gud tale til deg.

Jeg skal snakke mer om profetier i neste kapittel.

Syner
Syner er å se bilder i våken tilstand. Ungdom i Oppdrags grunnlegger Loren Conningham så en visjon. I sin biografi om hvordan YWAM (Ungdom i Oppdrag) ble til skriver han: Jeg så plutselig for meg et verdenskart, men kartet var levende og beveget seg! Jeg satte meg opp, ristet på hodet og gned meg i øynene. Det var et syn. Jeg så alle verdensdelene. Bølger slo mot kystene på den ene verdensdelen etter den andre og vek tilbake, for så komme igjen helt til de dekket hele verden fullstendig. Jeg hev etter pusten. Mens jeg så på, forandret scenen seg og bølgene ble til unge mennesker. Det var ungdommer på min egen alder og enda yngre, som dekket alle landene. De snakket med folk på gatehjørner og utenfor barer. De gikk fra hus til hus, og forkynte evangeliet. Overalt viste de den samme omsorgen for folk."

(Er det virkelig deg Gud, Prokla Media)

Visjoner

Visjoner er tanker og mål du har som er inspirert av Den Hellige Ånd. Hvis du har et mål om å se fem mennesker frelst på din skole i løpet av året, er dette en visjon du har som er inspirert av Den Hellige Ånd. Han vil at alle skal se sannheten om hvem Gud er.

Drømmer
Kanskje du har hatt noen drømmer som har vært fra Gud, sjekk listen under og se om du kjenner igjen noe av det.

  • Får drømmen deg til å søke Gud?
  • Er Guds nærvær der når du våkner?
  • Gjentar drømmen seg?
  • Opplever du at drømmen gir deg symboler(som Daniel opplevde)?
  • Vekker drømmen deg plutselig?
  • Kommer drømmen igjen og igjen tilbake til deg når du er våken?

Bilder

Ser bilder istedenfor å høre ord. Det kan f.eks. være et kunnskapsord, men kommer som et bilde isteden

Hørbar stemme

Det er ikke ofte dette skjer, men det skjer også i dag. Paulus opplevde en hørbar stemme da Gud møtte ham på vei til Damaskus (Apg 9).

Indre stemme

Dette er kanskje den vanligste måten å høre Guds stemme på. Ofte skjer dette ved et inntrykk du fikk eller bare en enkel tanke som kom til deg. Jeg vet at Gud snakker daglig til oss på denne måten, og Han er mer villig til å tale til oss enn det vi er til å lytte. Jeg kan ofte oppleve at jeg har en samtale med Gud i tankene mine.

Hvordan vet jeg at det er Gud? Ofte vet jeg at det er Han fordi jeg får svar og løsninger som jeg aldri ville ha tenkt på selv. Dette høres på en måte litt motsigende ut, men jeg vet at det fungerer slik. Når jeg ber for noen får jeg også ofte tanker og informasjon om den personen, tanker og informasjon som jeg egentlig ikke vet om vedkommende. Når jeg da ber det ut og det stemmer får jeg også en bekreftelse på at Gud har talt til meg gjennom den indre stemme.

Gjennom Bibelen

Hvis du har opplevd at du har lest et skriftsted mange ganger før uten at det betydde noe spesielt for deg, og du leser det en gang til og det plutselig betyr noe for deg, da har du også hørt Guds stemme.

Jeg husker jeg opplevde mye av dette i den tiden like etter at jeg ble døpt i Den Hellige Ånd. Det var spesielt ett skriftsted som talte mye til meg. Jeg opplevde at jeg hadde mange festningsverk rundt meg som gjorde at jeg ikke helt så hvem jeg var i Gud og hva jeg kunne gjøre for ham. Skriftstedet jeg fikk da jeg ba og bladde i Bibelen var: Jes 25:12 Dine høye festningsmurer støter han ned, han jevner dem med jorden og styrter dem i støvet (NO 78/85).

Jeg opplevde at dette var et løfte Gud gav meg gjennom sitt ord, og jeg har sett oppfyllelsen av det når jeg ser meg tilbake.

Noen personlige eksempler på at Gud taler:

Når jeg ber for andre, som jeg nevnte ovenfor, opplever jeg ofte at jeg får tanker fra Gud. Til å begynne med trodde jeg at tankene jeg fikk kom fra meg selv, men jo mer jeg har turt å si ut de tankene jeg har fått, jo mer har jeg opplevd å få bra respons i etterkant. Det er også ofte slik ennå at jeg ikke er helt sikker på dette i begynnelsen når jeg ber, men etter hvert merker jeg at jeg er på rett spor, ofte ved at jeg merker en sterkere grad av salvelse over meg.

Her følger noen konkrete eksempler på hvordan jeg har erfart det å høre Guds stemme.

Jeg er så lei!
En gang noen kamerater og jeg hadde en lovsangsstund sammen, fikk jeg et kunnskapsord fra Gud. Like før vi skulle begynne på en lovsang fikk jeg tanken: "Jeg er så lei av at Gud ikke hører bønnene mine." Da jeg spurte etter denne lovsangen om det var noen som tenkte akkurat disse frustrasjons- tankene, svarte en av kameratene mine at det var akkurat det han hadde tenkt like før vi begynte på den siste lovsangen.

Gatebarn

Da jeg skulle til Etiopia med den DTS’en jeg gikk på i 95/96, søkte vi Gud om hva han hadde på hjertet for den praksisturen vi skulle på. Vi delte oss inn i grupper og spurte Gud. Det var fire personer på min gruppe. Da vi skulle dele hva vi opplevde Gud hadde sagt til oss, hadde alle fått: Gatebarn. Det viste seg at de som ledet UiO-basen i Etiopia nettopp tenkte på å starte opp arbeid blant gatebarn (noe vi ikke visste før vi kom til Etiopia). Dette var en bekreftelse for dem om hva slags arbeid de skulle satse på. Jeg var usikker til å begynne med om jeg hadde hørt fra Gud, for jeg hørte ingen veldig stemme som sa: Gatebarn! Men det var som en helt vanlig tanke. Etter hvert som du lærer deg til å høre etter Guds stemme, vil du mer og mer klare å skille ut hva som er tanker fra deg selv og hva som er fra Gud; du vil få en visshet i ditt hjerte når det er fra Gud.

Gud gav meg et bilde

Jeg har også opplevd at Gud har talt til meg gjennom et bilde i mitt sinn en gang. Jeg skulle på en leir, og for å komme meg til den leiren var jeg veldig avhengig av å ha en bil. Den bilen som jeg hadde var det noe galt med. Jeg satte den inn på verksted, men de fant ikke ut hva som var galt med den. På vei hjem fra verkstedet i bilen min ba jeg: "Jeg vet at det er din vilje at jeg skal på denne leiren, og du ser at jeg trenger denne bilen i morgen, derfor ber jeg om at innen jeg kommer hjem skal du vise meg hva som er galt med den." Like før jeg kom hjem fikk jeg i en tiendedel av et sekund se et bilde på hva som var galt med bilen, jeg så nøyaktig hva det var. Jeg stoppet bilen, gikk ut av den, og skrudde til en skrue som Gud hadde vist meg var løs og dagen etter dro jeg på leir.

Shanfolket

En annen opplevelse hadde jeg under bønneskolen jeg gikk på våren 1997.På skolen ble det oppfordret til å be Gud for å få et unådd folkegruppe å ha et hjerte for og be for. Den 1.mai under en lovsangsstund ba jeg til Gud: "Kan du gi meg et unådd folkeslag å be for?". Mens jeg hadde øynene lukket, så jeg plutselig et navn for meg. Jeg så det veldig tydelig for meg hvordan det var stavet. Navnet jeg så var: Shan. Jeg nevnte det ikke for noen, men tenkte at jeg senere kunne undersøke om dette virkelig var et unådd folkeslag. Jeg hadde aldri hørt dette navnet før. Cirka en måned senere kom Alv Magnus, leder for Ungdom i Oppdrag Norge og Norden, og talte på bønneskolen. Han hadde nylig vært i Thailand, og der, fortalte han entusiastisk, hadde han kommet i kontakt med personer som kom fra et unådd folkeslag, og navnet på dette folkeslaget var: Shan!

I dag er jeg misjonær blant dette folkeslaget.

Som vi kan se ut i fra disse historiene, er det ikke så komplisert som vi vil ha det til, å høre hva Gud sier. Vi trenger ikke alltid å få det skrevet på veggen.

Få oppdateringer om ny undervisning

Din e-post

* må fylles ut
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?