Den Hellige Ånd - 5 Manifestasjoner av Den Hellige Ånd

Opprettet mandag 05. april 2010 01:00 Publisert Treff: 24546

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 49
DårligBest 

Manifestasjoner av Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd kan manifestere (åpenbare/vise) seg på forskjellige måter, blant annet gjennom hans nærvær, salvelsen, å høre Guds stemme eller gjennom de åndelige nådegaver i 1 kor 12. Vi skal se litt på disse tingene nå.

Den Hellige Ånds nærvær

Den Hellige Ånd er alltid nær oss, men til tider kan vi merke at hans nærvær er sterkere enn andre ganger.

Noen kan oppleve Den Hellige Ånds nærvær veldig fysisk, mens andre opplever mer en fred og en glede som ikke er basert på omstendighetene. Denne type nærvær kan vi spesielt merke når vi synger lovsanger og tilber Gud.

Å komme inn i en atmosfære av fred og glede, kan vi gjøre noe selv for å oppnå, ved å tilbe Gud, mens det mer kraftfulle nærværet mer kommer an på Den Hellige Ånd. Veldig ofte åpner vi opp for den mer kraftfulle åpenbaring av Den Hellige Ånd når vi begynner å tilbe og opphøye Jesus.

Det at Guds nærvær kan være så kraftig at mennesker ikke kan stå på bena er Bibelsk.

Da Saul prøvde å komme til David for å drepe ham, var Guds nærvær så sterkt rundt David at Saul kunne merke det på flere kilometers avstand.

1Sam 19:20-24
Da sendte Saul noen menn for å ta David. Da de fikk se flokken av profeter som profeterte, og Samuel som stod foran dem, da kom Guds Ånd over Sauls sendebud, så de også profeterte.
Da Saul fikk vite dette, sendte han andre menn av sted, men også de profeterte. Så sendte Saul bud igjen for tredje gang, men også de profeterte.
Da gikk han selv til Rama. Da han kom til den store brønnen i Seku, spurte han: Hvor er Samuel og David? De svarte: De er i Nevajot ved Rama.
Da han så gikk dit, til Nevajot ved Rama, da kom Guds Ånd også over ham. Han gikk og profeterte hele veien til han kom fram til Nevajot ved Rama.
Da tok også han av seg klærne. Også han profeterte mens han stod foran Samuel, og han falt ned og lå der naken hele den dagen og hele natten.

 

Salvelse

En annen måte Den Hellige Ånd manifesterer seg på gjennom oss, er noe som heter salvelse.

Luk 4:18f
18 Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri,
19 for å forkynne et nådens år fra Herren.

Jesus sier dette om seg selv, men når han dro til sin Far gav han denne salvelse videre til menigheten, det vil si oss, ved Den Hellige Ånd. (Joh 14:12)

Salvelse gjør at du kan utføre ting du normalt ikke kunne ha gjort. Du kan ofte merke salvelsen ved at ting flyter lettere, tankene er klarere og det er lettere å høre Guds stemme.

Personlig merker jeg at salvelse kommer når jeg tar en utfordring der jeg trenger Guds overnaturlige kraft. Jeg opplever ofte at før jeg skal holde en tale eller vitnesbyrd føler jeg meg kraftløs og tankene er i et kaos, men så opplever jeg at i det jeg går fram for å si noe, får jeg en kraft og en frimodighet jeg ikke hadde før jeg begynte.

Dette er salvelse. Uten denne salvelsen kan jeg ikke gjøre noe for Gud. I egen kraft klarer jeg ikke å holde en tale, eller gjøre noe annet for Gud, men når Den Hellige Ånd kommer over meg klarer jeg det. Jeg er faktisk avhengig av salvelse i alle situasjoner for å kunne utrette noe for Gud.

 

Ha tro på den salvelse Gud har gitt deg!

Noen måneder etter at jeg hadde blitt døpt i Den Hellige Ånd, opplevde jeg å få et nytt syn på hva salvelse var for noe.

Selv om jeg hadde fått en ny frimodighet til å vitne og holde bibeltimer, var det allikevel en tankegang som satt seg fast i meg: "Alle andre får sagt ting på en mye bedre måte en det jeg kan". Ofte da jeg underviste, brukte jeg å lese opp hva andre hadde sagt om forskjellige bibelske emner.

En dag jeg underviste ungdommen i menigheten min om et emne, og skulle til å lese opp hva en annen hadde sagt om det, sa jeg: ”Han som har skrevet dette forklarer det så mye bedre enn det jeg kan.”. Etter møtet kom en av kameratene mine bort til meg og sa: ”Det var mye bra i det du sa, men hvorfor sier du hele tiden at andre forklarer ting på en mye bedre måte enn deg? Hvis Gud har salvet deg til å undervise, vil han ikke da også gi deg salvelse til det du skal si?”

Dette ble faktisk en ny åpenbaring for meg, og det var en sannhet. Jeg visste at Gud hadde kalt meg, men jeg hadde ikke tro på den salvelse som Gud hadde gitt meg. Etter dette sa jeg aldri at jeg ikke kunne ordlegge meg slik som andre, og jeg startet med å få tro på den salvelse som Den Hellige Ånd hadde gitt meg. Jeg merket en markant forskjell da jeg startet med å ha tro på salvelsen som var over meg da jeg talte.

Salvelse skaper forandring

Det kan hende at en person kan være dyktig til å tale, men uten salvelse kan han ikke skape forandring i menneskers liv.
1 Kor 2:4-5
og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft.

 

Graden av salvelse kan variere

Salvelse kommer ofte sterkere over personer når de er mer innvidde for Gud. Personer som har vært i bønn og faste for en periode, opplever ofte en større salvelse. Andre ganger man opplever sterkere salvelse, er tider med forfølgelse og når det er stor motstand. Jeg personlig har ikke opplevd forfølgelse, men jeg har opplevd at i de tider jeg har hatt det vanskeligst, har det ofte vært da at jeg har opplevd Den Hellige Ånds salvelse sterkest.

 

Bibelske eksempler på salvelse

Den salvelse du kan se over Jesu liv gjorde at en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år ble helbredet da hun rørte ved kappen hans (Mark 5:30).

Salvelsen over Peter gjorde at da skyggen hans falt på de syke ble de helbredet (Apg 5:15).

Jeg vet at det jeg har opplevd av salvelse er veldig lite i forhold til de to eksemplene her, men jeg ønsker å nå dit en dag, for det er mulig!


Visjonen bak denne siden

1. Oppmuntre deg til å vokse i kristenlivet og en dypere forståelse av hvem Gud er og hans kjærlighet!
2. Hjelpe deg til å stå imot vår fiende, djevelen, slik at du kan få oppleve å leve et seirende kristenliv! Jak 4:7
3. Inspirere deg til å undervise andre!
4. Utruste og inspirere deg slik at du kan gå ut og fortelle andre om de gode nyhetene!