Den Hellige Ånd - 4b To spørsmål om dåpen i Den Hellige Ånd

Opprettet mandag 05. april 2010 01:00 Publisert Treff: 24545

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 49
DårligBest 

 

To spørsmål om Dåpen i Den Hellige Ånd

Forsvant Den Hellige Ånds kraft ved de første kristne?

Det er også en del som argumenterer med at underets tid er forbi, at tegn, under og profetisk gave var noe som kun var gitt til de første kristne for å starte menigheten, og de forsvant med dem.

Som argument bruker de ofte dette skriftstedet:

1Kor 13:8
8  Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt. (NO 78/88 BM).

Hvordan de klarer å få dette skriftstedet til å si at de profetiske gavene opphørte ved de første kristen vet jeg ikke? Den er veldig nynn i så fall. Det ville også oppheve det Jesus sa at disse tegn skal følge de som tror. Hvis du leser sammenhengen vil du se at det handler om kjærligheten, og at vi ikke kan bruke de åndelige gavene uten den! Det er det som er Paulus poeng i det han skriver her.

Jeg finner ingen grunnlag for dette synet i Bibelen, tvert i mot!

 Vi trenger Den Hellige Ånds kraft nå mer en noen sinne hvis vi skal se at misjonsbefaling skal oppfylles! Jeg vi si at vi trenger dem mer nå i dag enn det disippelen gjorde, for å utføre misjonsbefalingen.

Det som Jesus sa til disiplene sine før han dro til himmelen tror jeg også gjelder for oss i dag! Ellers hadde det ikke blitt skrevet ned! Jeg tror ikke dette bare var for disiplene. Hvis du leser i Joh 17 vil du se at Jesus sier dette med sine egne ord:
Joh 17:20
20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg,

Noen kan kanskje si at dette er kun i forbindelse med enhet, som han nevner i neste vers, men jeg tror dette også gjaldt hva han hadde nettopp snakket til dem om når det kom til Den Hellige Ånd, i kapittel 14 og 16! Vi som tror i dag er alle troende på grunn av at disiplene gikk ut og fortalte om Gud, derfor er Jesus sin bønn også for oss i dag!
Jesus sa selv at disse tegn skal følge dem som tror:

Mark 16:17f
17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål.
18 De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. (BGO)

Han sa dette til disiplene før han dro til himmelen, og han sa ikke: Skal følge kun dere (disippelen eller apostlene), eller for en vis tid.  Men Jesus sier svart på hvitt: For dem som tror!!! Det seg være de første kristne eller for oss i dag!

Så hvis du fortsatt skulle mene at tungetale og Den Hellige Ånds kraft og kraft utrustingen, som gaven i 1kor 12, kun var for de første kristne er jeg nok ganske uenig. Men om du skulle tro forskjellig vil jeg fremdeles se deg i himmelen, og du kan få lov til å mene det, men jeg tror også du vil gå glipp av mye hvis du ikke ønsker å oppleve dette.
Noen sier kanskje at dette i hovedsak handler om å tale i tunger, men hvis du utelukker dem, utelukker du også alle de andre gavene i 1Kor 12.

Jeg tror dette synet er grunnet på en tradisjonell tolkning om at de åndelige gavene var kun for de første kristne, men jeg finner ikke grunnlag for dette syndet syn og denne tolkningen i Guds ord!

 

Fikk vi dåpen i Den Hellige Ånd da vi ble kristne?

Noen sier også at man ikke må skille dåpen i Den Hellige Ånd med da vi ble kristne, og fikk den Hellige Ånd på innsiden. De sier at dette er ikke er to forskjellige ting, men skjedde da vi ble kristne.

En del er redd for at det da vil bli et skille, mellom de som har fått dåpen og de som ikke har ”oppnådd” den. Det vil skape superkristne, og fører til at noe vil føle at de er mindreverdige kristne siden de ikke opplever dåpen i Den Hellige Ånd eller tungetalen. Noen har faktisk gått så langt og sagt at tungetale er fra djevelen på grunn av dette.

Jeg er enig i at det i pinse og karismatisk sammenheng, som jeg selv er fra, kanskje ikke alltid har blitt forkynt sunt om dette. Og man har skapt et inntrykk av at hvis man ikke er døpt i Den Hellige Ånd og taler i tunger er man egentlig ikke en ”skikkelig” kristen, eller en mindreverdig kristen. Men det er feil å lage en teologi ut i fra frykt, eller fordi noen kanskje ikke har undervist helt sunt på dette!

Det er et ordspråk som sier: Kast ikke barnet ut med vaskevannet. Du kan ikke forkaste alt, selv om noen kanskje ikke har forkynt alt rett.

La meg si at dåpen i den Hellige Ånd er for alle, du kan ta den i mot uten strev fra din side, det er også en nådegave! Det eneste du trenger å gjøre er be om det og å tro at du har fått den, du trenger ikke å føle noe, du trenger ikke å se ildtunger, du trenger ikke å falle i bakken, du trenger ikke å riste, du trenger ikke en gang å oppleve å tale i tunger, selv om jeg vil på det sterkeste anbefale å søke dem også.

Mange i dag er så opptatt av hva de føler og lar det bestemme over hva som er sant og riktig, men dåpen i Den Hellige Ånd handler ikke om hva du føler, men om hva du har valgt å tro!

Om mennesker skulle se på deg som en mindreverdig kristen, noe du kanskje kan oppleve, for det finnes også fariseere i dag (fariseer er de som tror de er mer åndelige enn andre fordi de kanskje ber mer og leser mer i Bibelen enn andre etc.), selv i karismatiske/pinse sammenheng, enn om av og til noe skjult, så ser ikke Gud på deg som en mindreverdig kristen! Han elsker deg og ønsker å gi deg av sin kraft og av sin ånd!

 

Visjonen bak denne siden

1. Oppmuntre deg til å vokse i kristenlivet og en dypere forståelse av hvem Gud er og hans kjærlighet!
2. Hjelpe deg til å stå imot vår fiende, djevelen, slik at du kan få oppleve å leve et seirende kristenliv! Jak 4:7
3. Inspirere deg til å undervise andre!
4. Utruste og inspirere deg slik at du kan gå ut og fortelle andre om de gode nyhetene!