Den Hellige Ånd - 3 Dåpen i Den Hellige Ånd

Opprettet mandag 05. april 2010 01:00 Publisert Treff: 24546

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 49
DårligBest 

 

Dåpen i Den Hellige Ånd

 Den Hellige Ånd ble gitt til alle på pinsedagen! Nå var det ikke lenger kun utvalgte salvede personer som kunne få oppleve ham.
Apg 2:1-5
Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.
Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.
Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.
Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.

Vi får alle Den Hellige Ånd i oss når vi blir kristne, men ikke alle har opplevd Han over seg. Når det snakkes om frukt (Gal 5:22), så handler det om ånden i oss, men når det er snakk om gavene

(1 Kor 12), så er det Ånden over oss. Da Jesus ble døpt i elven Jordan, kom Den Hellige Ånd over ham, salvet ham og gav ham kraft til tjeneste. Men Den Hellige Ånd var i ham fra han ble født.

Guds Ånd var i ham og virket fram frukt som kjærlighet, glede og fred, men han opererte ikke i de overnaturlige gavene før etter at Den Hellige Ånd hadde kommet over ham.

Det som kjennetegner at du er blitt døpt i Den Hellige Ånd (Ånden over deg) er: En ny og større frimodighet og kraft til tjenesten, og at du har fått ett nytt språk; tungetalen. Jeg vil snakke litt mer om tungetale litt senere i denne undervisningen.

Dere skal få kraft

 • Dåpen i Den Hellige Ånd er en kraftutrustning!

Apg 1:8
Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Noe skjedde med disiplene på pinsefestens dag! Før denne dagen ser vi hvor feige, redde og svake disiplene var. De rømte da soldatene kom for å hente Jesus. Peter fulgte litt etter, men da han ble konfrontert med sitt kjennskap til Jesus, ble han feig og fornektet Jesus. Disiplene drev ikke noe utadrettet virksomhet etter at Jesus var død. De holdt seg skjult for myndighetene, for de var redde for at også de skulle bli henrettet.

Vi ser også at Peter går, sammen med to andre disipler, tilbake til sitt gamle yrke som fisker. Disiplene var virkelig på defensiven, men på pinsedag skjer det noe, de får kraft!

Peter, som noen uker tidligere fornektet at han kjente Jesus, står frimodig fram og forteller om den Jesus som de hadde korsfestet. At han lever og er Guds sønn og at det virkelig var Hans Ånd som ble utøst over dem da alle.

”Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet”. (Apg 2:36)

Det skjedde en stor forandring på pinsedagen. Det skjer alltid noe når Den Hellige Ånd kommer over deg!

 

En personlig opplevelse av Den Hellige Ånd:

Det skjedde også noe med meg da jeg ba om kraft fra Den Hellige Ånd. Før var jeg en veldig sjenert person, og det førte til at jeg ofte snakket veldig sent og med veldig lav stemme. Jeg følte jeg snakket så sent at jeg i nærradioen, hvor jeg jobbet, skrudde opp hastigheten på kassettspilleren, for at det jeg sa ikke skulle høres så tregt og kjedelig ut.

Da jeg skulle døpe meg som en 18 åring, holde et av mine første vitnesbyrd i menigheten min. Da stod jeg med ansiktet ned i talerstolen, og flere personer fra salen ropte ut at jeg måtte snakke høyere. Denne opplevelsen var så frustrerende for meg at jeg bestemte meg for aldri mer å stå foran mange mennesker for å si noe igjen.

En annen gang var jeg med fengselsgruppen i menigheten min på fengselsbesøk. Vi ble satt på forskjellige bord, og meningen var at vi skulle snakke med de innsatte om Jesus. Når vi kom til fengselet ble jeg plassert alene med ca. 7-8 fanger rundt bordet. Jeg var som sagt veldig stille og sjenert av meg, og jeg sa ingen ting mens jeg satt der. Like før vi skulle slutte av, snur en av fangene seg til meg og sier til meg: "Hva gjør du her egentlig?"

Etter å ha vært med på dette, og en del lignende erfaringer, trodde jeg virkelig at Gud ikke kunne bruke meg til noen ting. Men noe skjedde da jeg fikk et møte med Den Hellige Ånd!

Jeg opplevde dåpen i Den Hellige Ånd da jeg var 20 år. Personlig tror jeg at jeg fikk Den Hellige Ånd over meg i forskjellige situasjoner når jeg trengte ham før dette. Men på en sommerleir i 1989 var det første gang jeg konkret ba om å bli døpt i Den Hellige Ånd, og denne opplevelsen forandret hele  kristenlivet mitt.

Jeg var en frustrert kristen på dette tidspunktet, og hadde liten tro på at Gud kunne bruke meg; jeg var en feig og kraftløs kristen. Da jeg var på denne sommerleiren var min frustrasjon veldig stor, jeg ønsket å bli brukt av Gud, men jeg følte meg så svak og liten. Jeg gikk en tur alene i en skog like ved leiren og ropte ut min frustrasjon til Gud, og ba om mer kraft i mitt liv.

På et møte denne kvelden opplevde jeg at Gud besvarte min bønn på en måte som jeg ikke hadde forventet, for ved en tilfeldighet ble jeg stående i forbønnskøen på dette møtet og det skulle bety en forandring på mye.

Jeg kom litt sent på dette møtet fordi jeg egentlig ikke hadde lyst til å gå dit denne kvelden, og derfor var den eneste plassen jeg fant ledig på første rad, der de som sang i leirkoret satt. Da predikanten var ferdig med å tale, gikk leirkoret opp på plattformen og  jeg ble dermed sittende alene igjen på første rad. Så ble det innbudt til forbønn.

Det var mange personer som kom fram denne kvelden, og det ble liten plass helt fremme, derfor fjernet de den første raden med stoler. Plutselig, uten at jeg var klar over det, stod jeg midt i forbønnskøen. Da kom det en forbeder bort til meg å spurte meg hva mitt behov var. Jeg måtte jo si ett eller annet, så jeg sa noe som virkelig lå meg på hjertet: "Jeg ønsker å bli døpt i Den Hellige Ånd". Og det var akkurat det som hendte

Det gikk faktisk noen måneder før det gikk opp for meg at jeg virkelig hadde blitt døpt i Den Hellige Ånd denne kvelden, for jeg opplevde ikke så mye da vedkommende ba for meg. Det eneste jeg merket var at jeg fikk en glede som jeg ikke hadde hatt før. Grunnen til at jeg skjønte at jeg hadde blitt døpt i Den Hellige Ånd, var at jeg opplevde en frimodighet og kraft jeg ikke hadde hatt tidligere. Noe som de i menigheten min hjemme la veldig godt merke til. Jeg fikk også en veldig tørst etter Guds ord og til  å be.
Etter denne opplevelsen med Den Hellige Ånd, har jeg forandret mitt syn på meg selv og hva Den Hellige Ånd kan gjøre gjennom meg.

Ikke så mange årene etter denne opplevelsen, stod jeg blant annet foran flere hundre mennesker i Ukraina og Russland og sa fram mitt vitnesbyrd. Jeg har også undervist på bibelskoler og talt flere steder i verden, til og med i noen lukede land (land der det ikke er lov å tro på Jesus), senest for noen måneder siden. Jeg har også ledet mange team til utlandet fra Norge. I dag jobber jeg som leder (sammen med 3 andre)bibellærer og har et pastoralt ansvar for et stadig voksende arbeid i Thailand (vi har blant annet rundt 70 personer i husmenighetene våre), blant et unådd folkeslag! Jeg har også et arbeid på nettet der jeg underviser og har en nettbibelskole som teller etter kun ett år over 400 studenter.  I 1989 hadde jeg aldri trodd at dette var mulig, men Gud har gitt meg kraft og en frimodighet som jeg ikke hadde før.

Rundt 1987 hadde jeg en periode i livet mitt som jeg så veldig ned på meg selv, jeg hadde et veldig lavt selvbilde og trodde jeg var en person som ingen likte og kunne bruke. På et møte jeg var på og ble bedt for var det en forkynner som profeterte over meg og sa: ”Gud har tro på deg og du vil gjøre ting som du trodde ikke var mulig.” Dette har jeg sett gå i oppfyllelse i mitt liv, og nøkkelen til dette var dåpen i Den Hellige Ånd.

 

Andre historier

Et annet eksempel jeg har, om hvordan Den Hellige Ånd kan skape forandring i mennesker, er fra ett to ukers evangeliseringsteam jeg var med på i Oslo sommeren 1995. Ei jente som var veldig sjenert ble døpt i Den Hellige Ånd, og det skapte en stor forandring i henne.
Vi var 50 personer på dette teamet, og den første dagen skulle hver enkelt av oss gå fram til en mikrofon og presentere oss selv. Denne jenta ville ikke bruke mikrofon og sa ganske stille og sjenert: "Dette er det verste jeg vet.
Under den første uka ble mange av oss berørt av Den Hellige Ånd, og spesielt denne jenta.
Den siste dagen vi hadde gatemøte stod hun frimodig fram og holdt et sterkt vitnesbyrd i en mikrofon midt på Karl Johanns gate i Oslo med ca 100-200 ”ikke kristne” som hørte på. Det var ganske tydelig for alle at hun hadde opplevd å bli døpt med kraft fra Gud.

Noen kan oppleve å være redd for Den Hellige Ånd, men Gud har ikke gitt oss en ånd av frykt eller motløshet!

2 Tim 1:7
7 For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

I noen engelske oversettelser står det at Gud ikke har gitt oss en ånd som vi må frykte, men en krafts og kjærlighets og sindighets (selvkontrolls) ånd.

For det første er Den Hellige Ånd ikke noe å frykte for! Grunnen til at han kom var at vi skulle oppleve kraft. Den kjærlighet som han har hjelper oss til å tenke riktig, slik at vi kan ha kontroll over oss selv. Å ha selvkontroll betyr at vi kan herske over synden og ikke omvendt. Å leve et seirende liv er også noe Den Hellige Ånd gir oss kraft til.

Hvordan tar jeg i mot dåpen i Den Hellige Ånd?

 • Gjennom at du ber om det. Dette er noe du må ønske:
  Luk 11:13 Gud gir Den Hellige Ånd til den som ber ham.
  Apg 4:31 Da de hadde bedt skalv stedet.....Og de ble atter fylt av ånden
 • Gjennom å høre Guds ord forkynt, og ta i mot det:
  Apg 10:43-44 og Gal  3:2. .....falt Den Hellige Ånd på alle som hørt ordet.
 • Gjennom håndspåleggelse:
  Apg 8:14-1 Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd......Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse.
  Apg 19:6. Da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem.
 

Visjonen bak denne siden

1. Oppmuntre deg til å vokse i kristenlivet og en dypere forståelse av hvem Gud er og hans kjærlighet!
2. Hjelpe deg til å stå imot vår fiende, djevelen, slik at du kan få oppleve å leve et seirende kristenliv! Jak 4:7
3. Inspirere deg til å undervise andre!
4. Utruste og inspirere deg slik at du kan gå ut og fortelle andre om de gode nyhetene!