Den Hellige Ånd - 2 Hvem er Den Hellige Ånd

Opprettet mandag 05. april 2010 01:00 Publisert Treff: 24640

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 50
DårligBest 

 

Hvem er Den Hellige Ånd?

 Den Hellige Ånd er IKKE det samme som  "kraften" i Star Wars
 I Bibelen brukes to ord om Den Hellige Ånd. Det ene ordet er Pnevma (gresk) eller Rauch (hebraisk). Dette ordet betyr: Vind, luft eller ånd. Dette ordet er brukt når det snakkes om ånd i Bibelen.

Men når Jesus snakker om Den Hellige Ånd i Johannes 14 og 16, bruker han et annet navn/utrykk. Han bruker ordet Parakaleõ som betyr: Tilkalle noen for hjelp, som for eksempel en forsvarer i en rettssak. Det kan også bety et vitne eller rådgiver. Det har den samme betydning som det latinske ordet advocatus, som betyr: advokat, talsmann. Det betyr også trøster. En paraklêtos er en som gir mot og oppmuntring for de som er blitt motløse, som for eksempel i en krig.

Den Hellige Ånds symboler

 • Due (Matt 3:16): Er symbolet for det som er uskyldig og rent.
 • Ild: Ild er rensende (Joh 16:13a). Det står at Gud er en fortærende ild (Heb 12:29). Det er også symbolet på Guds nærvær, som på pinsedag. (Apg 2:3)
 • Vind: Dette viser noe om hvordan Den Hellige Ånd fungerer. Du kan ikke kontrollere eller manipulerer vinden. Du kan heller ikke se den, men du kan se effekten av den.
  Da Jesus i Joh 3:8 forklarer hvordan Den Hellige Ånd fungerer for Nikodemus, bruker han ordet Pnevma, vind.
  Joh 3:8
  Vinden (
  Pnevma ) blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden (Pnevma).

 Den Hellige Ånd har vært fra begynnelsen av.

Noen tenker at Den hellige Ånd ble oppfunnet på pinsedag, men han har vært med helt fra begynnelsen av, Han var der da Gud skapte jorden!
1 Mos 1:2
og Guds Ånd svevet over vannene.

1 Mos 1:26
Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse.

 Hva Jesus forklarte om Den Hellige Ånd

Jesus sier i Joh 14:16-26 og Joh 16:7-15 en del om Den Hellige Ånd, og vi kan se litt nærmere ut i fra disse skriftstedene om hvem han er. Jeg anbefaler at du leser kapittel 14-17 for å få en oversikt over hva Jesus ønsker å formidle om Den Hellige Ånd til sine disipler før han blir korsfestet.

Den Hellige Ånd er en person!

Den Hellige Ånd ikke en slags mystisk upersonlig kraft som er rundt omkring. Han er ikke som ”The Force” i Star Wars-filmen, men han er en person. Han er like reell som det jeg er, og du kan snakke med ham akkurat som du snakker med meg. I Joh 14:26 omtales Den Hellige Ånd av Jesus som ”han”. …han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.

Talsmannen

Hos Johannes omtales Den Hellige Ånd som paráklêtos, Joh 16:7. Ordet betyr den tilkalte, advokaten, talsmannen, trøsteren. Hentet fra Egild Strand: Håndbok til Det Nye Testamentet.

Den Hellige Ånd er en talsmann som taler vår sak. Når vi ikke vet hva vi skal i forskjellige situasjoner kommer Den Hellige Ånd oss til hjelp. Jesus sier også til disiplene i forbindelse med at evangeliet skal forkynnes til alle folkeslag, at de vil oppleve trengsler:

Mark 13:11

11 Men når de fører dere bort og overgir dere til myndighetene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd.

Allestedsnærværende

Da Jesus gikk her nede på jorden, var han begrenset til et bestemt geografisk område. Når Jesus sier at han skal sende sin Ånd til oss (og at det er best slik. Joh 16:7) som alltid skal være med oss til alle tider, betyr det at han ved sin Ånd er allestedsnærværende.

Bor i oss

(Joh 14:23) ….og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Dette er et mysterium som jeg ikke med min menneskelige forstand kan forstå, her er det vår tro spiller en rolle.

En del av treenigheten

Jesus snakker om at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er ett. Det vil si at de har samme tanke og vilje, men tre forskjellige oppgaver. Jesus sitter ved Guds høyre hånd i himmelen, taler vår sak for Gud og er vår rettferdighet. Den Hellige Ånd har som oppgave å være her på jorden for å hjelpe oss med å herliggjøre Jesu navn (Joh 16:14).
Det å forstå treenigheten er ikke så lett, men jeg bruker å illustrere det ved å sammenligne treenigheten med en solstråle. Det er kun én stråle, men den har tre forskjellige funksjoner.

 • Den Hellige Ånd er de ultrafiolette stålene som du ikke kan se, men som du kan se effekten av.
 • Gud er energikilden som gjør at det blir varmt.
 • Jesus er verdens lys som gjør at alle skal kunne se hvem Gud er.

Sannhetens ånd

Den Hellige Ånd overbeviser om synd, om hva som er rett og galt, om vår fiende (som alt er dømt) og åpenbarer sannheter om hvem Gud er.

(Joh 16:13a) Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten…

Viser oss vår framtid

(Joh 16:13b)…og de kommende ting skal han forkynne dere.

Den Hellige Ånd gir oss også innblikk i det som skal komme. Dette kan skje ved for eksempel profetier. Se blant annet Sakarias profeti over profeten Johannes i Luk 1:67-79.

 

Den Hellige Ånd i det Gamle Testamentet

I det Gamle Testamentet var Den Hellige Ånd begrenset, og den ble bare utgytt over konger, prester, dommere, profeter og noen utvalgte personer. Gud kunne gi og ta bort Den Hellige Ånd over menneskers liv i det gamle testamentet.

 • I Dom 16 leser vi om Samson som mistet sin kraft, eller salvelse, da han mistet håret.
 • Den Hellige Ånd var også over David. Det står i Mark 12:36: David har jo selv sagt iDen Hellige Ånd: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!
 • I Sal 51 leser vi om David som ber om at han ikke må bli fratatt Den Hellige Ånd.
 • I det nye testamentet blir Guds Ånd utgytt over alle mennesker, og når du tar i mot Jesus flytter han inn på innsiden av deg, og du kan ha kommunikasjon med Gud. Dette kunne de ikke ha, alle mennesker som trodde på ham i det Gamle Testamentet.

 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?