Den Hellige Ånd - 1 Den overnaturlige virkelighet

Opprettet mandag 05. april 2010 01:00 Publisert Treff: 24544

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 49
DårligBest 

 

Den overnaturlige virkelighet


 

  • Den overnaturlige virkelighet er nærmere enn du tror!

I vår vestlige verden er den åndelige dimensjonen nesten glemt, eller kanskje heller fornektet. Det eneste som er virkelig er det vi kan ta, smake og føle på. Selv om du er en kristen blir du påvirket av den humanistiske måten vesten tenker på.

Bibelen snakker mye om det overnaturlige, Paulus sier til og med (når han snakker til de forfulgte kristne):
2Kor 4:18
Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.

Det livet vi lever her på jorden er en veldig kort stund i forhold til det livet vi vil leve i den usynlige verden, i all evighet. Da er det jo kanskje like greit å bli kjent med den nå.

Min hunger etter å oppleve mer av det overnaturlige har vært stor, og jeg har ofte bedt til Gud at han må vise meg mer av den overnaturlige virkelighet. For jeg vet at jo mer jeg ser den, dess mer tro får jeg og mer vil skje; flere mennesker vil bli frelst, helbredet og satt i frihet.

Ofte når jeg er i utlandet opplever jeg denne overnaturlige virkeligheten sterkere enn i Norge. Grunnen til dette er at i en del av de landene jeg har vært i, har denne virkeligheten vært mer virkelig for de som bor der enn i Norge. I Etiopia opplevde jeg å være med å be for en demonbesatt dame, ofte en naturlig del av et møte i Afrika. Den første turen jeg hadde til Hviterussland var jeg med å be ut ånder av et hus hvor en dame hadde drevet med spiritisme. Hun hadde blitt en kristen, men huset hennes var hjemsøkt av onde ånder. Jeg jobber nå i Thailand og hyer har så og si alle åndehus foran husene sine(og ofte i huset) som de tror vil beskytter dem mot onde ånder. De har en sterkt tro på det overnaturlige.

Personlig merker jeg den åndelige kampen mye nærmere når jeg er i land som er mer bevisst den åndelige virkeligheten, og jeg er utsatt for fiendens angrep på en helt annen måte enn i Norge. Når jeg er i disse landene og når jeg i tillegg lever mer innvidd for Gud, opplever jeg ofte at de tingene jeg gjør har større virkning. Det har forresten også en motsatt effekt.

Fiendens strategi er å prøve å få oss her i vesten til å tro at denne virkeligheten ikke eksisterer. Det er derfor på dette feltet at kampen i stor grad står for oss.

Som nevnt ovenfor har jeg vært veldig interessert i å finne ut mer om den overnaturlige virkeligheten. En periode på midten av 80 tallet var jeg veldig interessert i å finne ut mer om New Age og den okkulte verden. Egentlig mest for å finne ut om Jesus kom snart igjen. Jeg leste mange kristne bøker om emnet, og etter hvert kjøpte jeg i tillegg blader og bøker som ikke var kristne.

Selv om jeg visste at mange av de opplevelsene som folk opplevde i den New-Age litteraturen jeg leste, var fra djevelen, ble jeg nysgjerrig og syntes at dette var litt spennende. Det kom til et punkt da jeg hørte mer om hva djevelen kunne gjøre og hva han gjorde at jeg faktisk begynte å tvile på hva Gud kunne gjøre, fordi jeg ikke hadde hørt så mye om dette i min kristne omgangskrets. Det eneste overnaturlige innslag på møtene jeg gikk til i denne tiden var tungetale og tydninger. Og ofte syntes jeg at tydningene kunne være så generelle at de kunne passe til hvem som helst. På grunn av dette begynte jeg å tvile på hva Gud kunne gjøre. Da skjønte jeg at jeg var inne på feil spor, og derfor sluttet jeg å lese om disse tingene som hadde med det okkulte å gjøre.

Istedenfor begynte jeg å studere hva Gud kunne gjøre og om Den Hellige Ånds kraft, og det jeg fant ut var mye mer spennende en noen New-Age litteraturen jeg fant. Jeg vil dele en del av dette med deg i denne undervisningen. En ting er å høre om det, men en helt annen ting er å erfare og oppleve det! Det er mye som ikke helt kan forklares men må erfares.

Vi skal ikke snakke så mye om djevelen og hans kraft i denne undervisningen, men jeg tror det er viktig å vite at djevelen kan gjøre overnaturlige ting når folk samarbeider med han. Han kan til og med kopiere mye av det som Gud gjør. I 2 Mos 7:11, og utover kan vi lese om trollmennene i Egypt som kunne kopiere en del av de overnaturlige undrene som Gud gjorde gjennom Moses.

Det er også viktig at du vet at djevelen ble beseiret på korset, og den eneste reelle makten djevelen har over oss er gjennom frykt og han kan ikke gjøre oss noe hvis ikke vi ikke gir en åpning for han gjennom vår synd og frykt.

Mange har kanskje blitt litt skremt av den åndelige verden fordi de har hørt om okkultisme eller kristne som har misbrukt de åndelige gavene. Men det å navigere i den åndelige verden er egentlig ikke så vanskelig. Det finnes én hovedregel: Alt som ikke opphøyer Jesus navn og gir Gud ære er ikke fra Gud.

1 Joh 4:1-3
1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.
2 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud,
3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

Han gir deg også ikke frykt! Bibelen sier at frykt er en ånd (2Tim 1:7 eng. King James) og ting som har med frykt å gjøre kommer ikke fra Gud. Men Gud er kjærlighet og han vil drive all frykt ut!

1Joh 4:8

…for Gud er kjærlighet.

1Joh 4:18

Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.

Jeg er åpen for alt det Den Hellige Ånd vil gjøre, selv om det kan virke sprøtt, for Jesus gjorde mange sprø ting i Bibelen. Men det er viktig at jeg vet at det er sagt i kjærlighet og gir Gud ære, og ikke er sagt i manipulasjon eller hovmodighet.

Det er viktig at du følger mine retningslinjer over og at alt som skjer har grunnlag for i Bibelen, for hvis du ikke har en rettesnor når det kommer til den åndelige verden, vil du lett bli forført.


Visjonen bak denne siden

1. Oppmuntre deg til å vokse i kristenlivet og en dypere forståelse av hvem Gud er og hans kjærlighet!
2. Hjelpe deg til å stå imot vår fiende, djevelen, slik at du kan få oppleve å leve et seirende kristenliv! Jak 4:7
3. Inspirere deg til å undervise andre!
4. Utruste og inspirere deg slik at du kan gå ut og fortelle andre om de gode nyhetene!