Seminar

Meld deg på seminar og oppdatering

    Mer informasjon!

* må fylles ut
 

Gi ikke opp!

Opprettet søndag 19. mars 2017 00:43 Publisert Treff: 1431

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 0
DårligBest 

(dette er en delvis kladd for en direktesendt undervisning. Få også med deg den direktesendte undervisingen: Ikke gi opp! )

Mange av dere som leser dette har kanskje hatt en drøm som har blitt knust. Det kan være alt fra å finne en å dele livet med, en stort ting du ønsket skulle skje med deg, eller det kan være i forbindelse med jobb eller en tjeneste.

Det er lettest å gi opp når man er nært et gjennombrudd. Det er ofte da kampen er hardest, og det er her du trenger å stå fast i den drømmer og visjonen du har, og ikke gi opp. For svaret og gjennombruddet ligger kanskje mye nærmere enn du tror!

Vi kan lett bli skuffet å gi opp fordi vi stoler på mennesker; hva de vil de si om oss eller vi kan håpe på at de kanskje vil løfte oss frem og forfremme oss.
Jeg tror vi alle trenger noen å oppmuntre oss, og min kone, blant annet, er det for meg i stor grad. Men ingen av oss har en perfekt oppførsel. Vi er alle påvirket og et offer for løgner, sår og frykt livet har brakt med seg, både i ditt liv og andres. 
Derfor trenger vi å sette vår lit først og fremst til han som er perfekt, og som aldri forandrer seg, og som har en konstant kjærlighet mot oss, og det er Gud. Men det kan være et problem til her, og det kan være at vi er redde for at Gud ikke er for oss og ikke liker oss. Kanskje vi har gjort for mange synder?
Derfor trenger du også forstå at Guds kjærlighet mot oss er konstant, og at han er for deg, til tross for at du ikke er blitt fult ut perfekt i din oppførsel.
Derfor er det viktig å se at alt det du gjør og alt det som andre sier om deg ikke alltid er den sanne deg. Finn ut hva Gud sier om deg, og det et faktisk nok! Da spiller det heller ingen rolle hva andre sier.

Hvis du har en drøm og visjon, ikke forvent at alle vil være begeistret over den. Josef er et godt eksempel her, som delte sin drøm med sine brødre. De ble sinte for den og solgte han som slave, på grunn av det.

David er et annet eksempel. David var utvalgt av Gud til å bli konge. Men i mange år måtte han bo i ørkenen i flukt fra kong Saul, og det ordet som var talt over ham, at han skulle bli konge, var ofte veldig fjern for ham. Men les litt i Salmene å se Davids holdning når livet gikk i mot ham og visjonen og løftene virket fjerne.
Salme 40:2-4
Jeg ventet og ventet på Herren. Og Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
Han dro meg opp fra den grusomme avgrunnen, ut av den gjørmete leiren. Han satte mine føtter på klippen, og trygget mine skritt.
Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte, og de skal stole på Herren.

Folk vil også si: Hvem tror du at du er? Dette var igjen tilfelle med David. Da David ville kjempe mot kjempen Goliat fikk han høre: Hvem tror du at du er. Både fra sine landsmenn og brødre, men også fra sin fiende.

Forfølgelse vil ofte ikke komme først og fremst fra de ikke kristne, men ofte fra kristne, og selv kristne venner som du kanskje trodde sto deg nær.

  • Ikke gi etter for selvmedlidenhet!
  • Ikke gi etter for frykt!


Legg sår som du har fått bak deg, og tilgi dine fiender. De vet ofte ikke hva de gjør, og  de er selv ofte et offer for frykt.
Da Jesus ble korsfestet sa han; Tilgi dem for de vet ikke hva de gjør. De visste ikke hva de egentlig gjorde når de korsfestet ham. Jesus ble misforstått, de så ikke hans egentlige hensikt, de var rett og slett redd ham. Det de gjorde mot ham gjorde de ut av frykt.
Og mange som vil forfølge deg og på sett og vis "korsfeste" deg, de vil gjøre det samme. De vil misforstå din hensikt, og gjøre og si ting i mot deg på grunn av frykt.

Husk at din sanne fiende ikke er mennesker, men løgner som mennesker tror på. Disse løgnen har opphav fra din sanne fiende, djevelen. Min de som vil forfølge deg er ikke djevelen. Vi kjemper ikke en kamp mot kjøtt og blod (mennesker) men ondskapens åndehær i himmelrommet . Det vil si: djevelen og hans makt.
Ef 6:12
For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.

Ved å se dette, er det lettere å tilgi dine fiender.

Det er også viktig i denne kampen å tilgi, og å velsigne dem som forfølger deg.

Jeg har lyst å ta med et utdrag av en serie jeg har på nettet som heter: Sannheter om Gud
-----
Tilgivelse og bitterhet
Som kristne er vi veldig bevisst at Jesus døde for vår synd og brøt dens makt (forbannelse).
Allikevel er ikke alle klar over at hvis noen har gjort noe galt mot deg, og du ikke vil gi slipp på din bitterhet, har effekten av de andres synd mot deg, fremdeles makt over deg. Det vil si at synd fremdeles har makt over deg.

Dette er også en av fiendes lumske løgner mot deg. Han sier det er ok å holde på bitterhet mot noen som har såret deg, men det som egentlig skjer, er at den synden den andre personen gjorde mot deg, fremdeles har makt over deg, og du lever faktisk under denne syndes forbannelse.
Det er derfor Bibelen også forteller oss hvor viktig tilgivelse er! For det vil frigjøre deg fra andres forbannelser over ditt liv. 
Det er noen som sa at å ikke være villig til å tilgi noen er som å drikke gift og vente på at den andre personen skal dø.

Det kan hende at dine foreldre virkelig har vært onde mot deg, men så lenge du holder fast på bitterheten og sinne mot dem, vil deres forbannelse fremdeles henge over deg.

Mange sier at det ikke rettferdig at jeg må tilgi noen som har gjort galt imot meg. Men er det rettferdig at bitterheten du føler skal spise deg opp på innsiden? Gud ønsker å sette deg fri og hjelpe deg så ikke bitterheten får spist deg opp.
 
Hovedbudskapet i Bibelen handler om tilgivelse og rettferdighet. Den handler om at Gud har tilgitt oss og ikke holder våre synder opp imot oss lenger.
2Kor 15:17-19 (BGO)

17 Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.
18 Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste,
19 for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.

Kol 3:13 (BGO)
så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilga dere, slik skal også dere gjøre.

Slik er Gud er imot oss, han holder ikke syndene opp imot oss lenger, det vil si han har tilgitt oss allerede, derfor er oppfordringen til Paulus: Gjør dette mot andre mennesker som har såret deg også. Husk på hva han gikk igjennom og hva han allerede har gjort for deg!

Det er også en sannhet du trenger å vite: Gud tilgav deg alle dine synder først, han gjorde det for 2 000 år siden på et kors!

Stol på ham, og han vil holde deg oppe og hjelpe deg i å gi slipp på din bitterhet og tilgi.


Opplever du et urettferdig liv?
Vet ikke om du kanskje er i en situasjon nå, der du opplever et veldig urettferdig liv?
Jeg slet med en sykdom i mange år, og mange andre ting som har skjedd i livet mitt har ikke vært veldig rettferdig heller.  
Men det er en ting jeg holder fast ved og det er at Gud er rettferdig. Guds ord lyver ikke! Det er sannheten. Det er en fiende som ønsker å friste oss til å gi slipp på sannheten. Han elsker urettferdighet og han ønsker at vi skal miste troen og håpet på en bedre framtid.  

Hvis livet har vært urettferdig for deg, så ikke gi opp troen på en rettferdig Gud. Gud vet om det som har skjedd med deg, og han vet om de urettferdige tingene som du har opplevd!
En dag, så vil du se at rettferdigheten seirer.  

Noen av mine shanvenner i Thailand opplevde forfølgelse, tortur og vanskelige ting, og for dem er dette budskapet veldig oppmuntrende.
Gud vet om det gale som har skjedd dem, og han ønsker å hjelpe dem ut av situasjonen.  

Er ikke det oppmuntrende at Gud vet om din situasjon og Han vil ta hånd om det.
Det kan være ofte vi ønsker å ta ting i egne hender, men vi trenger også å stole på at Han vil ta hånd om tingene for oss, for han bryr oss om oss og er alltid for oss, og det er ingen ting som kan skille deg fra hans kjærlighet.
Rom 8:31
Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss?

Rom 8:35-39

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd?
 Som det står skrevet:For Din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer.
 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss.
 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme,
 verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre

Hold fast ved denne sannheten om at det er absolutt ingen som kan skille deg fra Guds kjærlighet. Og hvis Gud har sagt en ting så er slik, for han er ikke lik mennesker som kan lyve og ikke stå bak sitt ord.

4M 23:19
 19 Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle
angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk?
 
Husk det er kun en person som kan få deg ut av Guds rettferdige plan for ditt liv, og det er deg selv. Ingen djevel, ingen personer, men kun deg selv ved ditt valg og hvis du lar deg lure av djevelen.
Det er ikke det som møter deg i livet som vil knekke deg, men hvordan du møter det.  
 
Ikke la deg narre av fienden, stol på det som Guds ord sier. Det er en rettferdig framtid for deg!
 
 

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?