Seminar

Meld deg på seminar og oppdatering

    Mer informasjon!

* må fylles ut
 

Gjenopprette knuste hjerter (En intro til en visjon)

Opprettet lørdag 07. januar 2017 07:38 Publisert Treff: 1387

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 1
DårligBest 

Introduksjon til en tjeneste og visjonen om å gjenopprette de knuste hjerter og liv.


Siden jeg var i tenårene har jeg hatt en visjon, og det er å være med på å gjenopprette de som opplever å ha knuste hjerter og liv. De som har opplevd at livet har gått i stykker for dem, de som har opplevd avvisning og hjertesorg, og de som bærer på følelsen av at de ikke har verdi.
Jeg faktisk funnet ut at dette er tilfelle for det fleste av oss, men mange er flinke til å skjule det eller til og fornekte det. Eller vi tenker at det ligger bak oss, og vi ser ikke at det påvirker oss, selv den dag i dag.


Siden begynnelsen av tyveårene, da jeg begynte å undervise litt, har fokuset mitt indirekte vært mye på dette i min undervisning, men jeg har ikke konkret hatt en undervisning eller hatt fokuset veldig på dette. Gud trengte blant annet å gjenopprette mye i mitt hjerte også.

Fra begynnelsen av 2000 tallet har jeg jobbet med et folkeslag fra Myanmar (Burma) kalt shanfolket. Jeg har i hovedsak jobbet med de som har opplevd knuste liv, og er i en vanskelig situasjon i livet. Mange av dem har enten rømt hjemlandet på grunn av borgerkrig (selv om ting har forandret seg noe i Myanmar, er det fremdeles mange interne konflikter den dag i dag) eller på grunn fattigdom.
De som er fattige i en buddhistisk kultur blir også ofte sett ned på som mindre verdt, og har en dårlig karma. En dårlig karma vil si at de bærer med seg en forbannelse. I en buddhistisk tankegang betyr det en forbannelse fra et tidligere liv, de tror på reinkarnasjon, at de har levd flere liv, og det kan være noe kriminelt eller dårlig oppførsel som de hadde, som gjør at de er i den situasjonen de er i nå.

Etter at jeg giftet meg, januar 2016, med et kvinne fra dette folkeslaget som jeg har jobbet med siden begynnelsen av 2000 tallet, shanfolket, har dette fokuset blitt lagt meg ennå mer på hjerte.

Jeg oppdaget blant annet at min kone hadde det samme hjerte og visjonen: Om å gjenopprette de knuste hjerter.
Hun har selv erfaring av å bli avvist både fra familie og venner, men også utroskap og bli totalt forlatt med to små barn av en tidligere mann. Men Gud har også gjenopprettet henne på mange måter, selv før vi ble gift.
Jeg har også sett at  mye av rot problemet til mange gale ting, synder, som blant annet shanfolke gjør og sliter med, har mye med at disse har erfaring med brutte hjerter, et knust liv og oppløste familier.

Jeg selv har også en del erfaring med avvisning og Gud har også ledet meg gjennom en helbredelsesprosess de siste årene, og jeg har sett at det er flere ting som henger sammen.
Den største åpenbaringen jeg hadde, som henger sammen med hvordan gjenopprette de knuste liv, var å oppdage min sanne identitet som sønn av Gud. Jeg forstod at jeg ikke var alle mine gale handlinger og oppførsel. Jeg forstod at mye av dette var en feilprogrammering om hvem jeg var.
Når dette gikk opp for meg, klarte jeg å begynne å akseptere meg selv.

Jeg har også sett veldig klart hva som ikke helbreder og gjenoppretter et knust hjerte, og det er loviskhet og religiøsitet. Det gjør ofte bare vondt verre. Når Jesus sa at han kom for å sette de undertrykte fri, handlet dette blant annet om at han ville sette mennesker fri fra det loven gjorde: Den satte folk i fangenskap og undertrykte dem med skyld, fordømmelse og skam.
Da Jesus kom, demonstrerte han blant annet med kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i hor, og kvinnen ved brønnen, i Johannes 4 og 8, at han kom for å sette og helbred de som hadde opplevd et knust hjerte og et brutt liv. Og det var ikke loven som satte dem fri, men Guds ubetingede kjærlighet.

Vår visjon og ny tjeneste
I 2017 er jeg og min familie i oppstarten av en ny tjeneste. Jeg har jobbet som sagt med shanfolket i snart 20 år, og jeg har jobbet under et fruktbart arbeid som har vært med på å nå ut til dem.
Vi som familie ønsker fremdeles å nå ut til dette folkeslaget (på over 6 milioner), men vi har bestemt oss for å gå ut av det misjonsarbeidet jeg sto i tidligere her i Thailand (men jeg jobber fremdeles under og er sendt ut av bevegelsen Ungdom i Oppdrag) og pioneren et nytt arbeid, og fokuset vårt i denne tjenesten er dette: Gjenopprette de knuste hjerter.

Det er for så vidt ikke bare shanfolk eller folk fra Myanmar og Thailand som trenger å høre dette, men også nordmenn.
Siden jeg selv er en nordmann ønsker jeg også i fremtiden å fokusere ennå mer i min undervisning på nette om dette: Gjenopprette de knuste hjerter.

Vi tror at de grunnleggende tingene for de fleste problemer i livet kommer fra et knust hjerte,  fordømmelse, skam og skyld og en mangel på kunnskap om vår sanne identitet. Disse tingene henger nøye sammen.

Jesus sa følgende om seg selv, og gjentok en profeti om Ham fra Jesajas:
Jes 61:1
Herren Guds Ånd er over Meg, for Herren har salvet Meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt Meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, for å rope ut frihet for fanger, for å sette de bundne fri,

Luk 4:18
Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet,
 
Vi tror også at å være med på å gjenopprette de knuste hjerter og liv, kan forandre et helt folkeslag og nasjoner. Norge også inkludert. Til tross for at vi er en av verdens rikeste land er det veldig mange som sliter med ensomhet, depresjoner, frykt, frykt for avvisning også videre, som ofte kommer fra en eller flere negative erfaringer i livet, som i stor grad handler om et knust hjerte.

Til slutt!
Jeg har både en visjon og et ønske om å skrive en bok og opprette en tjeneste rundt dette jeg har tatt opp her. Jeg har skrevet mye på nettet i 20 år, men aldri skrevet en bok.
Jeg har en del andre konkrete tanker også både her ute (Thailand/Myanmar) og for nordmenn, men til å begynne med vil dette bli mitt hovedfokus på undervisningen min på nettet (men jeg vil fremdeles ta opp andre emner) og en bok etterhvert.

Husk gjerne å be for oss (spesielt hvis du er en som lytter eller ser undervisningen min regelmessig), og hvis du skulle ha tanker og ideer du får, som kan hjelpe oss, eller du på en eller annen måte skulle ønsker å hjelpe oss (det kan også være økonomisk), ta gjerne kontakt med meg!

Gud velsigne deg
Hilsen
Tore Johannessen
Ønsker også å vis deg min familie. Min kone heter Måkkham og vi har to barn: Anna og Sarah.

 

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?