Gi en gave/støtte

Seminar

Meld deg på seminar og oppdatering

    Mer informasjon!

* må fylles ut
 

Til frihet!

Opprettet onsdag 28. august 2013 00:00 Publisert Treff: 6518

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 1
DårligBest 

Share


 


 (Galaterne 5:1 NB)
Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.
Gal 5:1
Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk.

Jesus sa:
Luk 4:18
Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet,

Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Hvis Jesus kom for å sette oss fri, hvorfor føler vi oss så ofte bundet og undertrykt?
Det kan være synd du sliter med eller svakheter, nederlag og sykdom. Hvis Kristus har frigjort oss, hvorfor sliter vi fortsatt med disse tingene?

Er det på grunn av mangel på hellighet kanskje? Eller er det at vi ikke prøver hardt nok å være fri?

I hele mitt liv har jeg lengtet etter at denne friheten, men ofte har jeg opplev bare en delvis frihet.
I mitt liv har jeg prøvd å leve hellig, og i henhold til en religiøs standard jeg har sikkert gjort det ganske bra også. Jeg har aldri drevet hor eller utukt, jeg har ikke drept noen, jeg her gjort det ganske bra når det gjelder å ikke lyve. Det eneste jeg kan huske har jeg stjålet var en sjokolade fra en matbutikk og noen penger fra min mors veske da jeg var rundt 11 år gammel.
Til tross for at jeg ikke har gjort mange av de "store syndene" følte jeg meg ikke fri, fordi jeg visste at selv om jeg gjorde det ganske bra, var det heller ikke godt nok. Jeg hadde fortsatt tanker og følelser, og også noen ganger handling som ikke var hellige.
Jeg slet også med en sykdom i mange år, og tenkt at hvis jeg bare klarer å leve hellig nok eller få nok tro på Gud så ville han helbrede meg. Jeg prøvde og prøvde, men godt var aldri godt nok. Jeg følte meg ikke fri. Jeg opplever ikke den friheten som Bibelen snakker om. Hva var galt? Hva mer burde jeg "gjøre" for å bli fri?

En kveld satt jeg frustrert på et hotellrom i Chiang Mai i Thailand. Jeg var ganske syk og følte jeg hadde kommet til slutten av meg selv. Jeg hadde prøvd alt for å bli frisk, hadde bekjent alle synder jeg kjente til, prøvde å leve hellig, hadde bruke masse penger både på leger, seminarer og hadde reise til helbredelse seminarer og møter over hele verden. Hvorfor fungerte det ikke for meg? Jeg hørte om mange mennesker som ble helbredet, hvorfor skjedde det ikke for meg? Hadde Gud glemt meg? Hvorfor avviste han meg? Var det fortsatt ting jeg måtte gjøre, eller ting jeg ikke hadde gjort?
På mitt hotellrom i Chiang Mai ropte jeg ut til Gud: "Hva mer må jeg gjøre!?"
Da jeg hørte Gud sin rolig og mild stemme: "Bare vit at jeg elsker deg Tore!"

Denne sannheten har radikalt forandret livet mitt, det var en start på en helbredende prosess fra innsiden og ut, og det er denne sannheten som har satt meg fri.

Feil programmering
Vårt problem er at vi har blitt programmert feil, både om hvem Gud er, om oss selv og hva vi allerede har i Kristus.

Jeg hadde mange tanker om Gud som ikke var sanne. En løgn jeg trodde på var at Gud var en som var opptatt av å finne feil med meg. Jeg trodde at han var veldig opptatt av mine synder. At han hele tiden ville han prøve å overbevise meg om hver eneste lille synd jeg gjorde. Han vil påpeke mine synder og fortelle meg å skjerpe meg. Jeg har ikke alltid tenke som dette, men jeg følte ofte at dette var sant.
Mine følelser var basert på en løgn jeg trodde om Gud, at han var opptatt med mine synder.

Jeg ønsker å fortelle deg sannheten: Gud er ikke opptatt av dine synder, for syndens problem ble gjort noe med for 2 000 år siden på er kors!
Det betyr ikke at han sier det er ok å synde, men han er ikke å fokusere på dem. Hans oppmerksomhet er på deg, og han vil bare at vår oppmerksomhet skal være på ham.
Hvis du ser hvor mye han elsker deg, vil du også slutte å synde. Ofte tror vi at hvis vi påpeke mennesker synder og fortelle dem hvor ille de er, vil de slutte å synde, men ofte vet de dette uten at noen trenger å fortelle dem det.
Du kan få folk til å slutte å synde for en stund ved frykt eller trussel om straff, men folk vil ikke omvende seg av et helt hjertet, og de vil fortsatt være i trelldom, ofte bundet under frykt.

Lovisk omvendelse
Jeg tror lydighet mot Gud er svært viktig, og jeg tror også det er viktig med omvendelse. Men ofte vil vi prøver å få folk til å omvende seg av frykt for straff. Som: Hvis du gjør dette, kan disse ting skje. Eller hvis du gjør dette, er Gud ikke fornøyd med deg, og han vil fordømme deg, eller hvis du gjør eller ikke gjør som dette kan du ikke forvente at Gud skal hjelpe deg eller helbrede deg.
Alt dette er frykt for straff, og det er faktisk forbundet med loviskhet. Loven vil si: Hvis du gjør dette, vil du bli straffet for det. Det kan også være slik: Hvis du synder, vil jeg dra mitt nærvær vekk fra deg en stund. Dette er fortsatt fordømmelse og frykt for straff.

Så hvordan får vi folk til å omvende seg fra sin synd? Ved kjærlighet!
Hvis folk virkelig ser at Gud er kjærlighet, vil de omvende seg og adlyde ham fra hjertet. Hvis det er ved lov og frykt for straff, vil folk ikke omvende seg og adlyde ham av et helt hjerte. Du kan få dem til å gjøre det med sine handlinger, men ikke av et helt hjerte.

Hvis du tenker at du trenger å adlyde Gud, slik at han ikke vil fordømme deg eller for at han skal være fornøyd med deg, er din motivasjon loven og frykt, og du vil ikke være fri, men når du adlyde Gud utifra kjærlighet, vil det sette deg fri.

Noen føler også at Gud sier: angre din synd ellers... Mange ser på ordet omvende som et negativt ord. Hvis du ser på dette orde med loviske briller på vil du kanskje tro det, for da er ofte omvendelse forbundet med dette: hvis du ikke omvender deg, fordømmer jeg deg.
Når du ser omvendelse gjennom kjærligheten, vil du se det på en helt annen måte.

Omvendelse betyr ganske enkelt: Å snu om. Så hvis du har gått i en retning, endrer du det til en helt annen retning, du snur 180 grader. Hvis du omvender deg fordi du er redd for straff, vil du aldri gjøre det av hele ditt hjerte.

Den eneste måten du kan omvende deg av et helt hjerte på er hvis det er motivert av kjærlighet.

Gud vil at vi skal omvende deg fordi han elsker oss, ikke fordi det er en måte vi må behage ham på.

Behage Gud?
Noen tenker at vi må gjøre ting for å behage Gud, og at det er hva Gud er etter i våre liv, at han kun er ute etter at vi må hele tiden behage ham og ikke gjøre noe galt. Vi tenker på en måte at Gud er en slags person som søker seg selv og hvis andre ikke gjør det som behager han, blir han sint.

Gud er kjærlighet (1Joh 4:8 og 16) og kjærlighet søker ikke sitt eget (1Kor 13:5), den vil alltid søke hva som er til det beste for andre. Gud er ikke selvsøkende, han søker ikke etter hva som er til det best for han, han søker etter det som er til det beste for oss. Grunnen til at Gud ikke vil at vi skal synde er ikke for hans del, det for vår del. Han elsker oss så høyt at han ikke ønsker at vi skal bli ødelagt av synd.

Gud er glad når vi omvender oss, men vi omvender oss ikke for at han skal være fornøyd med oss. Gud fortsatt elsker oss selv om vi ikke omvender oss, men når vi omvender oss blir vi fra fra de bånd som djevlene hadde på oss, og det vil hjelpe deg deg å vandre og oppleve den friheten som Jesus allerede har betalt for at du skal ha.

Den onde sirkel
Hvis du gjør en synd, hva føler du at Gud tenker? Hva føler du er hans fokus? Er det: Hvorfor gjorde du dette? Dette er de 100 ganger du har gjort denne synden, hvordan kunne du? Jeg er veldig skuffet over deg. Jeg trodde du var mer moden enn dette.
Har du også følt at Gud telle timer eller dager siden sist gang du gjorde en synd eller en bestemt synd.
Er dette en god motivasjons faktor til å få deg til og ikke synde igjen? Jeg vet at det ikke er det, for motivasjonen er bygd på frykt, frykt for å falle eller frykt for å synde, og dette vil bare føre til mer frustrasjon, og du vil finne deg selv i å gjøre det samme ting om igjen eller gjøre en lignende synd.

Ofte er det som du lukker en skuff i kommoden, men da er det annen som popper ut, og når du har lukket den igjen, kommer en annen ut.
Det er som om det jeg ikke ønsker å gjøre, det jeg gjør jeg, og hva jeg ønsker å gjøre, det gjør jeg ikke. Hvordan kan vi bli fri fra denne onde sirkelen?
Vi vil oppleve denne sirkelen så lenge vi prøver å oppnå noe ved vår egen viljestyrke, dette kalles for å leve under loven. Men den gode nyheten er at du som en kristen er blitt satt fri fra denne loven som heter synden og dødens lov (Rom 8:2).

Den triste ting er at mange kristne ikke ser denne sannheten, og jeg så det ikke selv i mange år. Jeg trodde Romerbrevet 7 var det normale kristenliv. Jeg fant trøst i Paulus «kamp med seg selv» Hvis Paulus kjempet på denne måten, så kunne jeg rettferdiggjøre min kamp også. Men dette er ikke riktig, fordi vi ikke lever i Romerne 7, men i Romerbrevet 8.

Jesus kjøpte deg fri!
Din frihet er ikke noe du må oppnå. Først av alt; din frihet er allerede kjøpt og betalt, Jesus kjøpte din frihet da han døde på korset, og oppleve denne friheten er ikke ti steg av dette eller tolv prinsipper av dette.
Din frihet er allerede kjøpt av Jesus. Det som det nå handler om er åpenbaring, det handler om en åpenbaring av det du allerede har!
Du har bare blitt løyet til, og det er derfor du har blitt slave til synd igjen.

Hva slags slaveri er Paulus snakker om i Gal 5:1? Det var et åk og et slaveri som loven bragte med seg. Loven handler om egne prestasjoner, det handler om alt det du må gjøre. Loven bragte også med seg frykt, og det er denne frykten Rom 8:15 snakker om, og som vi ikke lenger er under.
Rom 8:15
For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi:«Abba, Far! »

Det handler ikke om deg og hva du bør gjøre eller ikke gjøre, det handler om Jesus og hva han har gjort for deg! Dette er den åpenbaring som vil forandre livet ditt!

Det handler om fellesskap!
Bibelen handler ikke om lover, men det handler om fellesskap. Først av alt er det om et forhold til vår himmelske far.
Gud skapte Adam og Eva fordi han ønsket fellesskap med dem, men vi vet at synden kom inn i verden og ødela vårt fellesskap med Gud.
Da Jesus kom, gjenopprettet ham hva Adam hadde gjort galt, slik at vi igjen kan ha et nært fellesskap med vår Fader i himmelen igjen. Dette er evangeliet, de gode nyhetene, i to setninger. Så igjen: det handler om fellesskap. Det handler om hvor mye Gud elsker deg, og hvor mye han ønsker å være sammen med deg.

Djevelens mål er å ødelegge dette fellesskapet. Så selv om Jesus gjenopprettet alt, kan djevelen fortsatt lure oss til å tro at det ikke er helt gjenopprettet. Han ønsker også å male et bilde av en Gud som fremdeles krever noe av deg, og han vil bruke religion og loviskhet mot deg for å påpeke at det fortsatt er noe du må gjøre for å bli akseptert av Gud, eller det er noe du må gjøre for å behage ham.

I Kristus
La meg bare gi deg en sannhet her og nå: Da du ble en kristen, flyttet Jesus inn på innsiden av deg. Paulus bruker mye dette uttrykket veldig mye: "I Kristus". Hvis du er i Kristus og Han er i deg, er da Gud fornøyd med deg?
Er Gud fornøyd med Jesus? Ja så absolutt!
Matt 3:17
Og se, fra Himmelen lød en røst som sa:«Dette er Min Sønn, Den Elskede, i Ham har Jeg velbehag.»

Så hvis du er i Jesus og han er i deg, har Gud velbehag i deg?
Jeg sier ikke at han er fornøyd med alle de tingene vi gjør, men han er fortsatt fornøyd med deg. Du trenger ikke å gjøre noe mer enn å tro det og stole på ham.

Er Gud opptatt av din fremtidige tjeneste?
Mange tror, og jeg har vært en av dem, at Gud er svært opptatt av hva vi bør gjøre for ham, hvordan vi skal tjenestegjøre for ham, det vil si hva slags kall og tjeneste vi skal ha en gang i fremtiden.
Ofte er det mange mennesker som sliter med dette spørsmålet: Hva er Guds vilje for livet mitt? Og hva bør jeg gjøre for ham? Men jeg vil fortelle deg en frigjørende sannhet: Gud er ikke opptatt av hva du skal gjøre for ham en gang i fremtiden!  Hva som opptar ham er at du skal oppdage ham, hvem han er og hvor mye han elsker deg akkurat nå!

Jeg pleide å tenke at Gud trenger å helbrede meg slik at jeg vil ha en stor helbredelsetjeneste slik at mange mennesker vil høre om Gud, og da kan Gud bruke meg. Dette er ikke hva som er på Guds hjerte først av alt, igjen hva han er opptatt av er at du skal oppdage ham. Ut fra dette vil mange få høre om Gud. Gud ønsker ikke å helbrede oss fordi han da kan han bruke oss, men han ønsker å helbrede oss fordi han elsker oss. Det er ut fra et kjærlighetsforhold med ham at alt vil fungere.

Når du oppdager Jesus er det ingen ting som vil stoppe deg til å fortelle om ham til verdens ender. Det er ingen som trenger å fortelle deg til å gå ut! Du vil gjøre det allikevel for de du har oppdaget friheten i Kristus, og du vil dele denne friheten med andre. 


 

Skriftsteder er hente fra Bibelen Guds Ord.

Copyright © 1997: Bibelforlaget, 3540 Nesbyen, 1997.


 

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?