Gi en gave/støtte

Seminar

Meld deg på seminar og oppdatering

    Mer informasjon!

* må fylles ut
 

Gud elsker Norge!

Opprettet lørdag 06. august 2011 17:57 Publisert Treff: 4847

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 5
DårligBest 


Dette er faktisk noe som vi Nordmenn trenge å se: Gud elsker oss! Han er ikke ond, og han hater oss ikke!

I etterkant av det som skjedde i Oslo og på utøya den 22/7-11, er det kanskje mange som spør seg: Finnes virkelig en kjærlig Gud?
Jeg vil faktisk si at det som skjedde er klart bevis på at det, eller den, onde finnes.
Noen sprø også om hvordan Gud kunne tillate at dette skjedde? Hvis han har all makt, hvorfor grep han ikke inn og hindret det onde i å skje?
Jeg skal prøve å gi deg noen svar på dette nå.

La meg først og fremst si at Gud er kjærlighet, og han ønsker ikke og har ingen hensikt med at onde ting skjer. Det onde kommer aldri fra Gud, han står aldri bak det onde, han er heller ikke den som tillater det onde og skje. Men hvorfor skje det da? Spør du kanskje.

Vi har fått et fritt valg
Får å gi svar på dette er det viktig å se på begynnelsen av Bibelen. Det står der at Gud gav menneskene til å råde over jorden. Hva innebærer å råde over, jo å bestemme over. Gud gav denne jorden til oss for at vi skulle bestemme over den. Vi mennesker  er det som bestemmer over våre egne liv, og det som skjer her på denne jorden.

Gud elsket faktisk oss så høyt at han gav mennesket en egen fri vilje, og den frie viljen vil aldri Gud ta vekk. Hvis det ikke var slik ville Gud vært en tyrann og diktator, og han kunne ikke ha vært kjærlighet.

Men ved dette frie valget tok også Gud en risk, han visste at det var en mulighet for at vi mennesker kunne velge galt.

Velg livet!
Gud sa til Moses: Jeg har satt foran deg død og liv, velsignelser og forbannelser, og Gud sa: velg livet, velg velsignelsene!

Gud har satt foran oss valg, eller han har gitt oss frie valg. Du har faktisk rette til å velge død, men det er ikke hva Guds vilje er: Han sier: Velg velsignelsene, velg livet!

Det er veldig viktig at du ser dette: Alt som skjer på denne jorden er ikke etter Guds vilje, dessverre er det mange som tror det. Og det er derfor mange blir bitre på Gud også, og de forstår ikke hvordan Gud kan tillate onde ting å skje.

Det er aldri Gud som lar onde ting skje, det er faktisk vi som tillater det ved våre egen frie valg. Våre frie valg har også konsekvenser for oss selv eller andre, på godt og ondt. Mange liker ikke å høre dette, for de vil gjerne ha andre til å skylde på, enten det er Gud eller andre mennesker.

Nå er det også slik at Gud gjerne vil påvirke oss til å velge det gode. Og velge kjærlighet over hat. Men vi har også en sjelefiende som ønsker at vi skal velge hat og frykt over kjærlighet.
Enten du er kristen eller ikke, vil både Gud og djevelen påvirke deg. Gud vil påvirke deg gjennom kjærlighet, glede og fred. Djevlene vil gjerne påvirke deg blant annet gjennom frykt, bitterhet og hat.

På din vei gjennom livet står du alltid ovenfor valg: Død eller liv, frykt eller fred, hat eller kjærlighet.

Vi har også en fiende som vil gjerne skjule sannheten for oss, han vil ikke at vi skal se sannheten om kjærligheten og om at Gud virkelig er kjærlighet (Se 1Joh 4:8 og 16).

Det (den)onde finnes.

I tilfelle med Anders Behring Breivik  Så er dette et eksempel på hvor forført et menneske kan bli av djevelen. Hvor langt fra kjærlighet et menneske kan komme.

For å forstå at et menneske kan gjøre så mange grusomme handlinger, trenger vi faktisk å se at det finnes onde ånder og at det finnes en ond åndelig virkelighet. Det viser oss veldig klart at det onde finnes.
For mange er det uforståelig at et menneske kan gjøre så grusomme ting, men han har ikke vært alene! Han har samarbeidet med en ond åndelig virkelighet som har vært her siden før Adam og Eva.

Stolt av å være norsk!

I disse dager er jeg faktisk litt stolt av å være norsk. For vår reaksjon på det onde har ikke vært hat og gjengjeldelse, men kjærlighet. Fokuset har vært at vi ikke skal la det onde overvinne oss med frykt og hat, men at vi skal respektere og elske hverandre. Og det er nettopp hva det kristne budskapet går ut på!

En hel verden ser på oss og lurer på hvordan vi kan gjøre dette, men grunnen til at vi kan gjøre det er fordi de kristne grunnverdiene fremdeles finnes i det norske folk!

Mange kristne fokuserer veldig på hvor ugudelig Norge har blitt, jeg er ikke nødvendigvis uenig i at mange har snudd Gud ryggen i landet vårt, men jeg vil si at i det siste har vi vist at de kristne verdiene ligger der dypt i den norske sjelen. Og det er virkelig håp for Norge!

Bibelens verdier
De verdiene som Bibelen viser oss er kjærlighet og tilgivelse, og det er det som vil bryte den ondes makt, over vårt land og over hver person. Og jeg kan se at selv om det er mange som ikke kaller seg kristne, så ser de allikevel dette prinsippet, denne grunnverdien om at kjærlighet overvinner hat. Vi har også sett at hvis vi også går i bitterhet og hat, så lar vi egentlig det onde vinne. Og det er akkurat hva Bibelen lærer oss!
Jeg har vært i mange land rundt om i verden, men mange steder er denne grunnverdien helt fraværende.  Når noen gjør noe galt handler det mer om hat og hevn, enn tilgivelse og kjærlighet.

Viktigheten av tilgivelse

Et av de viktigste verdien som Bibelen gir oss er tilgivelse, men det er også et misforstått tema. Mange tenker at å tilgi er å la den som gjorde det onde gå fri, men det er helt feil, for det handler om at du går fri.  Det handler om at du gir slipp på bitterheten og hatet du kjenner på, og som vil prøve å ødelegge deg.
Noen har sagt at å ikke være villig til å tilgi, det vil si det samme som å bære på hat og bitterhet, er som at du spiser gift, og venter på at den andre personen som såret deg skal dø. Hvis du bærer på hat og bitterhet vil det onde overvinne deg, og det som den onde ønsker vil seire. Men når du tilgir, vil du seire og du vil overvinne den onde.

Er det Guds straff?
I etterkant av 9/11 i USA gikk en del kristne ut og sa at dette var Guds straff over Amerika for deres synder. Jeg har heldigvis ikke hørt noen kristne si dette etter 22/7 i Norge ennå, men det kan godt hende at noen vil si dette.
Det er alt en menighet i USA, som jeg kanskje vil heller kalle en sekt, som har gått ut og sagt at det er Guds straff over Norge på grunn av homofililoven.

La meg bare klart si at de tar fullstendig feil!!!! Dette er ikke Guds straff! Guds staff for synd tok Jesus på seg for 2000 år siden, Gud straffer ikke mennesker for deres synder lenger! Gud er ikke sint på Norge! Gud er heller ikke sint på deg!
Dette var ikke en staff for synd!

Men synd vil alltid ha konsekvenser, og hvis de kristne verdiene forsvinner mer og mer i landet vårt, gir vi også den onde mer spillerom. Det vil si at den onde kan kontrollere oss mer og mer, og mer ondskap vil skje. Men det er ikke Gud som straffer oss. Men Gud har gitt oss valg: Død eller liv, velsignelser eller forbannelser, vi må velge livet for at velsignelser skal kunne komme. Hvis vi velger død gir vi den onde mer spillerom, og han er ikke interessert i at du skal oppleve liv og glede, fred og kjærlighet.

I Johannes 10:10 står det at tyven, som er djevelen, kommer bare for å stjele myrde og ødelegge, mens Jesus kom for å gi oss liv og overflod.

Så velg livet og ikke la djevelen vinne, velg kjærlighet ovenfor bitterhet og hat.
Husk at Gud er hva kjærlighet er, og han vil drive all frykt ut, og det finnes ikke frykt i kjærligheten. Vi overvinner frykt med kjærlighet.

Det var ikke Gud som lot det skje!
La meg bare til slutt konkludere med dett: Det var ikke Gud som lot det onde som skjedde i Oslo og på Utøya skje! Men det var en person som lot seg lede av det og den onde, og det er konsekvenser av han sine fatale valg. Jeg er også veldig sikker på at Gud prøvde å stoppe ham på mange måter, men til syvende og siste så var det han som stod igjen med valget, og han valgte død.

Husk også at Gud ikke bare stopper deg når du gjør noe ondt også, han vil prøve og overbevise deg til ikke å gjøre det onde, til å velge rett, men Gud vil heller ikke overkjøre ditt frie valg. Hvis Gud på en eller annen måte skulle ha overkjørt denne personens frie valg, måtte han også ha gjort det med hver eneste en av oss hver gang vi velger å gjøre noe ondt.
Men jeg vet at Gud føler med hva som har skjedd, jeg vet at han også ønsker å trøste og hjelpe de som går igjennom en slik traumatisk og vanskelig opplevelse.

Ingen skjult vilje!
Det var heller ikke Gud som lot det skje, eller at han hadde en skjult vilje med det! For Gud er ikke ond, og han bruker ikke det onde, selv om han kan snu det onde til det gode.
Jeg vet at mange kristen i Norge tror at Gud kontrollerer alt som skjer, eller at ingen ting kan skje uten at Gud tillater det, men det er feil. Dette er ikke en lære som du finner i Bibelen! Hvis det var Gud som lot dette som skjedde på Utøya skje, så er Gud ond!
Hvis jeg hadde hatt en datter og det kom noen hjem til meg som vil voldta henne, og jeg bare sa: Ja bare sett i gang, for jeg vil lære henne noe gjennom det og det vil ære meg, ville jeg da ha vært en god far? Nei så absolutt ikke!! Jeg ville vært ond og sinnssyk og jeg ville sannsynligvis ha blitt dømt for medvirkning til voldtekt og blitt satt i fengsel eller lagt inn på et psykiatrisk sykehus.

Men det er et slik perverst bilde mange har av Gud, og som mange kristne har skapt om Gud. Er det merkelig at mennesker ikke vil ha noe med en slik Gud å gjøre, og at de gjør opprør mot ham? Denne doktrinen er en lære fra onde ånder, for de vil ikke at vi skal oppdage at Gud faktisk er kjærlighet!

Norge trenger å se at Gud elsker oss!

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?