Gi en gave/støtte

Seminar

Meld deg på seminar og oppdatering

    Mer informasjon!

* må fylles ut
 

Bestem hva som er godt og ondt

Opprettet fredag 17. februar 2012 00:00 Publisert Treff: 5154

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 1
DårligBest 

Share

 


 


Den fristelsen som ble presentert for menneskeheten helt fra tidenes morgen er: Du kan selv bestemme hva som er rett og galt, godt og ondt.

1Mos 3:1-5
1 Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen: "Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?"
2 Men kvinnen svarte slangen: "Vi kan ete frukten av trærne i hagen,
3 men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, ellers skal dere dø."
4 Da sa slangen til kvinnen: "Dere skal slett ikke dø.
5 For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt."

I vers fem her sier King James oversettelsen:

5 for God knows that in the day you eat of it, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil.

Legg merke til at denne oversettelsen bruker liten g og  flertall om gud (gods eller guder).

Fristelsen gikk egentlig ikke ut på at de vil bli Gud, men at de selv kunne bli guder og at de selv kunne bestemme om hva som var godt og ondt.

Fristelsen som Eva møtte i Edens hage er den samme fristelsen djevlene prøver å få oss til å falle for den dag i dag. Han ønsker å fortelle deg at du kan selv bestemme hva som er galt og hva som er riktig. Du selv kan være som en gud og bestemme hva som er godt eller ondt.

Det er mulig du har hørt om nyreligiøse retninger (New Age) som veldig konkret sier at du kan være din egen gud, og bestemme din egen vei til frelse, og du kan helt klart se at de har falt for den samme løgnen som Eva falt for.

I denne undervisningen vil jeg ikke sette veldig fokus på å avsløre New Age eller slik, for ofte er det veldig åpenbart, men som kristne kan vi faktisk også falle for den samme løgnen, og det er noe jeg ønsker å sette fokus på i denne undervisningen.

Dømme andre
Matt 7:1-3
1 Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt.
2 For med den dommen dere dømmer, skal dere selv bli dømt. Og med det målet dere måler opp med, skal det bli målt opp tilbake for dere.
3 Og hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke planken i ditt eget øye?

Fristelsen som ble presentert for Eva går også ut på at vi sette oss selv høyere enn andre, og bestemme for dem hva som er godt eller ondt. Vi blir som fariseerne som tror vi vet hvem som er dårlige og hvem som er god.
Mange kristne tenkte at hvis andre oppfører seg på en viss måte er de gode og akseptert, men hvis de ikke gjør det er de dårlige.

Da jeg vokste opp definerte mange kristen hvor gode kristen de var på hvor ofte de gikk på møte, hvor høyt de ba, om de strikket eller vasket tøy på en søndag, om en jente gikk med bukse og øredobber på møte. Noe har heldigvis forandret seg, men jeg tror fremdeles vi kristne kan lett dømme andre for hvordan de oppfører seg.

Jeg er nok ikke helt uskyldig heller i dette, jeg kan også oppleve at dømmende tanker kommer mot andre kristne. Heldigvis har jeg lært mer og mer å skille tankene mine og ta de negative tankene til fange, slik at jeg ikke sier dem ut eller handler på dem(men jeg er heller ikke perfekt).

Vi kan også lett dømme kristne som ikke har samme teologi som oss eller oppføre seg på en annen måte enn oss. For eksempel: De sitter jo og sover mens de synger salmer, eller omvendt: De eier jo ikke respekt for Gud i det helle tatt, de danser, har høy musikk og de står og vifter med hendene.

Vi kan også begynne å tenke om de ikke kristne at vi er mer verdifulle og mer elsket av Gud enn dem. Vi tenker at de er dårlige og onde, men vi er de gode, i hvert fall er vi litt bedre dem. Men Bibelen dømmer ikke som dette!

Bibelen sier faktisk at vi alle ikke når opp til den standard som Gud setter, den sier at vi alle har syndet og står uten ære for Gud, at vi alle har gått oss bort, at det er ingen som søker det gode også videre.

Rom 3:9-12
9 Hva da? Har vi noen fordel? Nei, slett ikke! Vi har jo ovenfor anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd.
10 Som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, nei, ikke én eneste.
11 Det er ikke én som har forstand. Det er ikke én som søker etter Gud.
12 De har alle bøyd av. Alle sammen er de blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt, nei, ikke én eneste.

Så ingen har noen fordel ovenfor Gud, uansett for hellig og godt du har prøvd å leve ditt liv, og du har faktisk ingen rett til å dømme og anklage andre heller, selv de som ikke er kristne. Det betyr ikke at vi skal være enige med dem i alt, men vi kan ikke dømme om de er onde eller gode, det er kun Gud som kan se til hjertene og dømme om det! Ofte ønsker ikke mennesker å være onde heller, men de er bare blitt forfør av djevlene, som selv en kristen kan være til en viss grad.

Det var en person en gang som ville ha meg til å si at alle homofile vil gå fortapt, men jeg sa at jeg kan ikke dømme om det, for det er kun Gud som kjenner hjertene. Sier jeg med det at homofil praksis er ok i forhold til Bibelen? Nei det sier jeg ikke, men jeg kan ikke dømme om hva som bor i mennesker hjerte. Jeg vet ikke om eller når en person tar valget om å avvise Gud i sitt liv eller har mottatt ham. Jeg tror all synd kan føre til dette valget, ikke bare homofil praksis.

Poenget er: Jeg kan ikke dømme, for når jeg dømmer setter jeg meg selv i Guds sete, og jeg selv er en gud som dømmer andre.

Frelsen og det å bli rettferdig  handler ikke i det hele tatt om gjerninger, for at ingen skal kunne bli stolt og rose deg av det (Se Ef 2:8-9)
Det er hva du har gjort med tilgivelsens gave som Gud vil dømme deg ut i fra, ikke dine gjerninger.

Bibelen forteller oss også hvor mye Gud elsket oss og hvor verdifulle vi alle er, ikke bare de kristne, men ALLE.

Joh 3:16
For så høyt har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Står det: For så høyt har Gud elsket de kristne? Nei, det står: Verden, det vil si alle som bor på denne jorden.

Jeg sier ikke følgende for at du skal føle deg fordømt, men for å vekke deg opp:
Hvis vi kristne hadde vist Guds kjærlighet istedenfor å fordømme de ikke kristne, ville vi hatt mer vekkelse i dette landet enn vi noen gang kunne forestille oss.

Nå vet jeg at det ikke er slik, for i større eller mindre grad har også djevelen fått oss kristne til å tro på hans forførende løgner, de samme som han gav til Adam og Eva: Har virkelig Gud sagt? Og dere kan bli slik som guder.
Betyr det at Gud er sint på oss for dette? Nei det gjør det ikke!! Det bare viser at vi trenger å minne oss om Guds store nåde og kjærlighet hver eneste dag!

  • Hvis vi dømmer andre sier vi egentlig at det Jesus gjorde for oss på korset ikke gjelder for dem.


Vær din egen gud!
En annen del av denne fristelsen er at vi selv kan velge over vårt eget liv og bestemme hva som er bra eller dårlig, godt eller ondt. Noen sier at det ikke spiller noen rolle hva du tror, men hvis det føles riktig for deg at det er bra, hvis ikke da det er dårlig.

Denne tanken er det også mage som har: Du selv må finne din egen vei til Gud, ikke la andre fortelle deg det! Søk selv og finn din egen vei.

Jeg har hørt noen si i forbindelse med en diskusjon om religion og filosofier:
La oss være enige om å være uenige. På sette og vis kan denne utsagnet virke bra, men det som ligger bak disse ordene er egentlig dette: Ikke fortell meg hva som er rett og galt. Jeg har min sannhet som jeg har funnet og du selv kan finne din egen sannhet.
Denne tankegangen stenger for muligheten til å korrigere og bli korrigert, og den er basert på stolthet.

I denne verden må det finnes en sannhet, alt kan ikke være relativet. Hvis noe er sant for deg og ikke for meg, er dette egentlig ikke en sannhet. Det kan være din virkelighetsforståelse eller erfaring, men det er egentlig ikke en sannhet. Det kan kanskje føles som en sannhet for deg, men det er ikke en universal sannhet.

Det er det Gud har sagt i Bibelen som er den universale sannheten. Du kan diskutere det og være uenig med det, men sannheten du finner i den  er udiskutabel, du må enten bare tro den eller avvise den.
Det er en person som er større enn oss og han er Gud, vi er det ikke!

Våre følelser kan bli vår Gud
Jeg tror vi alle også har opplevd å bli ledet av følelsene våre, og noen ganger lar vi dem bestemme over oss  og fortelle oss hva som er godt for oss og hva som er ondt for oss.
Du kan kanskje tenke at fordi jeg føler så synd på meg selv nå så er det riktig at jeg: Går å drikker meg full eller ser på porno eller spise 1 kilo sjokolade også videre.
Hvis du lar følelsene dine kontrollere deg og at de alltid leder deg, er følelsene dine en gud for deg. Du lar dem bestemme hva som er godt og ondt.

 

Vær en moden kristen!
Den eneste måten å finne ut hva som er godt og ondt på er å vite hva som Gud har sagt i sitt Ord.

Bibelen forteller oss at vi bør vær moden kristen som har lært våre sanser opp til å skille mellom hva som  er godt og ondt. Men for at vi som kristne skal kunne skille hva som er godt og ondt må vi også vite hva Guds sannheter er!

Heb 5:12-14
12 For selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere hva som er de første grunnsannhetene i Guds ord. Og dere er blitt slike som trenger melk og ikke fast føde.
13 For hver den som bare får melk, er ukyndig i rettferdighetens ord, for han er et spedbarn.
14 Men fast føde er for dem som er fullvoksne, det vil si dem som gjennom bruk har trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og ondt.

Dette handler om å bli mer moden i sin tro. Jo mer moden man blir jo mer vil du kunne klare og skille dine egne tanker og gjerninger, om hva som  er i henhold til sannheten Guds ord eller det som ikke er det.

Vi må lære oss opp til å skille mellom hva slags tanker som kommer fra djevelen og kjødet (kjødet handler om slik den gamle naturen du hadde en gang har programmert deg på, eller hvordan denne verden har programmert deg).

Vi må lære oss opp til å skille våre tanker, slik at vi kan rive ned gale tankebygninger som reiser seg mot den rette kunnskapen om Gud.
Se Rom 12:2 og 2Kor 10:3-5

Har Gud virkelig sagt?
Som vi leste helt i begynnelsen av denne undervisningen så har djevlene til alle tider prøvd å sette spørsmålstegn om hva som Gud virkelig har sagt.
Han ønsker alltid at vi skal ha et begrenset forståelse av Bibelen.

For noen hundre år siden, i den mørke middelalder, var Bibelen en forbudt bok. Den var kun tilgjengelig på latin og for høytstående prester. Så Bibelen ble misforstått og misbrukt i stor grad under denne tiden.
Jeg er veldig takknemlig til Luther og William Tyndale som gjenoppdaget Bibelens store betydning!

Selv i dag er det mange som stiller spørsmålstegn ved Bibelens troverdighet, og det har til og med preget en del oversettelser av den.

I dag så angriper også djevlene oss med disse tankene: Bibelen er veldig vanskelig å forstå eller det er ikke for meg, eller det er bare en historiebok,  eller det som står i den vil ikke fungere for meg.

Den ånd som står bak

Den ånd som står bak at du kan være din egen gud er: Stolthet. Der du har stolthet i en eller annen grad vil du alltid finne noen som enten er dømmende eller tror at jeg selv kan dømme om hva som virkelig er rett og galt.

Det var forresten denne synden som gjorde at djevelen ble kastet ut av himmelen, og han vil gjerne ha deg også inn i stolthet, slik at du også ikke ser Guds kjærlighet og i verste fall blir skilt fra Han i all evighet ved at du tar et valg om å fornekte ham.

Gud er kjærlighet!
I 1 Johannes står det at Gud er kjærlighet! Og djevlene har i stor grad forblindet, selv mange kristnes øyne, til faktisk å se dette. Dette er den sannhet som djevlene er mest redd for at du skal finne ut av! For kjærligheten er ikke stolt, den søker ikke sitt eget også videre. (les 1Kor13)

Det er en grunn til at Gud ikke vil at vi skal selv definere og dømme om hva som er godt og ondt, at vi selv skal være våre egne guder, for når vi selv prøver å dømme om hva som er godt og ond, vil vi bare skade oss selv og andre.

Husk at Gud ikke er en perfeksjonist: Han sier ikke: Når du har klart å få all stolthet ut av deg, da kan jeg elske deg, gi deg mitt nærvær, gi deg bønnesvar eller velsigne deg!

Stolthet kan hindre deg til å oppleve dette, men Gud sier ikke at alt må være perfekt før han kan hjelpe deg, for da kunne han ikke hjelpe noen.

Det er kun en som har vært perfekt og det er Jesus, og på grunn tro på ham kan vi med frimodighet komme til Gud.

I forbindelse med denne undervisningen vil jeg anbefale en bok av en pastor som heter Gergory Boyd, som heter: Repenting of Religion: Turning from Judgment to the Love of God

Se denne linken

http://www.amazon.com/Repenting-Religion-Turning-Judgment-Love/dp/B005EP2L8K/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1329120341&sr=1-12

 


 

Skriftsteder er hente fra Bibelen Guds Ord.

Copyright © 1997: Bibelforlaget, 3540 Nesbyen, 1997.


 

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?