Gi en gave/støtte

Seminar

Meld deg på seminar og oppdatering

    Mer informasjon!

* må fylles ut
 

Sannheter om Gud

Opprettet torsdag 13. august 2015 09:41 Publisert Treff: 10809

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 4
DårligBest 

Hva slags bilde har du av Gud? En mann med grått hår og langt skjegg, som sitter med en lupe langt oppe i himmelen, ser ned på deg og prøver å finne ut om du gjør noe galt. En som sier: "Pass deg, for jeg ser deg nok, og jeg liker deg ikke hvis du gjør en feil!"

Sliter du med mye fordømmelse og mismot, kanskje det har noe med at du ikke har sett sannheten om hvem Gud egentlig er? 
Finn mer ut om dette i denne undervisningen.


 

Last ned hele teksten som en pdf fil her!

 

 


 

Sannheter om Gud

Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. 
De fleste opplever kanskje mer det første enn det siste.

Guds karakter
Mange har et bilde av Gud som en hevngjerrig ørken Gud, som sitter langt oppe i himmelen med langt grått hår, og ser ned på deg med en lupe for å finne noe galt med deg..  
Jeg husker en barnesang jeg sang da jeg var liten: ”for vår Fader over der(himmelen)
han ser ned på sine her, så pass deg lille øye hva du ser og hånd hva du gjør.”
Jeg mener personlig at dette er en forferdelig barnesang, og jeg håper ingen synger den
lenger. Den er litt bedre på engelsk der de synger at Gud ser ned på oss i kjærlighet, men
likefullt, jeg liker ikke denne sangen, for den gir et veldig galt bilde av Gud.  
Hørte en som hadde laget en annen engelsk versjon engang, han var også imot denne sangen. Men vi kan føle dette: For our Father up above he's gonna hit you with a club. For vår far oppe i himmelen vil slå oss med en klubbe. (det rimer ikke så bra på norsk)


Før tenkte jeg at Gud var mer som en kosmisk politi, som passet på oss, slik at vi gjorde alt rett. Jeg underviste det selvfølgelig ikke akkurat slik, men det var kanskje litt av den følelsen jeg hadde noen ganger, som ble reflektert av og til i min undervisning, og som jeg tror mange kristne også har i dag.
Vi kan kanskje indirekte tenke at Gud står bak en sving med et syndometer som måler hvor høyt vi synder, og når vi overskrider den tiltatte syndekvoten, vil han inndra sin beskyttelse og nærvær, eller det kan til og med føre til at du mister frelsen, hvis overtredelsen er for høy. 


Det spørsmålet jeg får mest på sidene mine er dette: Jeg begikk en bevisst synd, har jeg da mistet frelsen? De som har dette spørsmålet tenker indirekte slik jeg beskriver over, så jeg vet det er mange som har følelse av at Gud (eller Den Hellige Ånd) er en slags kosmisk politi.
Du kan si at jeg så litt på treenigheten som dette: Den Hellige Ånd var det kosmiske politiet, som passet på at vi ikke syndet, eller påpekte når vi syndet. 
Gud var dommeren som skulle dømme meg når jeg hadde gjort noe galt, også hadde vi Jesus som var min forsvarsadvokat som ville forsvare meg og stå imellom meg og Gud, slik at jeg ikke fikk en hard straff, som for eksempel å miste frelsen.

Det er kanskje ikke alle som tror vi mister frelsen når vi gjør noe galt, men det er allikevel veldig mange som tror at Gud er lang vekk i fra oss når vi synder og det han er ute etter er å finne feil med oss, og hvis han finner noe, sier han: «Angre deg og omvend deg, eller smak min fordømmelse og straff!»  eller: «Pass deg, for Jeg ser deg, og Jeg liker deg ikke hvis du gjør gale ting». Men dette er en løgn!

Vi som mennesker har lett for å tro at Gud er som oss mennesker, og Han vil behandle oss likt som mange autoritetsfigurer. Det kan være: Foreldre, lærere, pastorer etc. Men Bibelen sier at Gud ikke er lik oss mennesker. Det finnes ikke noen galt i Han og Han lyver aldri.
4M 23:19
 19 Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle
angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk?
 
Ser du på Gud som en streng far som finner alle feil med deg, og som ikke liker at du gjør
synd? Og når du gjør det, blir han sint på deg, og vil gi deg litt straff.
 
Det som ofte skjer når vi synder, er at vi tror Gud er sint på oss og vi kan like godt fortsette med å synde.
Grunnen til at vi gjør opprør mot Gud, eller ikke adlyder ham, er fordi vi tror Gud er sint på oss.
5M 1:26f
 26 Men dere ville ikke dra dit opp. Dere var gjenstridige mot Herrens, deres Guds ord.
 27 Dere knurret i teltene deres og sa: Herren hater oss! Derfor har han ført oss ut av Egypt
og vil gi oss i amorittenes hånd og ødelegge oss.(BGO)
 
Hvorfor var Jødene gjenstridige og gjorde opprør mot Gud? De trodde Gud hatet dem.
På ett eller annet tidspunkt hadde Israels folk fått denne tanken om at Gud hatet dem, men var det sant?
 
Hvis du føler at Gud ikke er glad i deg eller hater deg, hvorfor skulle du da tro at han hadde noe godt for deg? Hvis noen hater deg, vil du ikke helt tro at denne personen har gode intensjoner for deg og vil gjøre gode ting mot deg.  

Noen tenker at Gud hater meg fordi jeg fikk et barn før ekteskapet, hadde sex før ekteskapet, eller fordi jeg er skilt. Eller han hater meg eller misliker meg fordi jeg ikke har bedt eller lest i Bibelen den siste uka. Eller: Jeg trodde Gud mislikte meg og ikke vil høre mine bønner fordi jeg ikke har gitt tienden.  
 
Mange har ikke forstått hva nåde egentlig er.  Dette er litt uforståelig for oss mennesker.
Hvordan kan man begå en forbrytelse og så slippe fri?  Hvordan kan noen tilgi når noen har såret en på det dypeste? Vi må jo sone for våre synder?
Sannheten er den at Gud elsker deg akkurat nå, selv om du skuffet Gud eller falt i en synd for to minutter siden. Han har allerede glemt dem, han holder dem ikke mot deg lenger.  
Han har allerede sonet dem og tilgitt deg for dem, 2000 år siden på et kors.

Noen tror at når vi gjør gale ting så vil Gud straffe oss på en eller annen måte, de tror at Gud vil holde syndene våre opp mot oss. De sier det kanskje ikke dirket slik, men de kan tenke: «Siden jeg falt i en synd, vil ikke Gud være nær meg på en stund, og Gud kan ikke bruke meg til noe nå, jeg må vise anger, bot og bedring, før han kan høre mine bønner eller bruke meg, eller som nevnt over: Vi kan til og med være redd for at vi har mistet frelsen.» 
Du er kanskje ikke et godt vitne når du gjør synder (i hvert fall de synlige), men Gud ønsker å bruke deg for det. Gud har faktisk ikke hatt en eneste person som hundre prosent aldri har gjort noe galt, eller som hundre prosent har alltid den rette holdingen og troen, så hvis logikken over var sann, ville ikke Gud kunne bruke noen av oss. Det det hele handler om er å sette sin lit til hva Gud allerede har gjort gjennom sin sønn Jesus.
Det er det hele handler om!

Gud har behag i deg!
I Bibelen så står det at Gud ikke gjør med oss etter våre synder!!
Sal 103:8-10
 8 Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet.
 9 Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig.
 10 Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger.
 
Dette skrev David som faktisk levde under det Gamle Testamentets tid. Han gjør ikke med
oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger! Dette er sannheten om Gud. Gud lar deg ikke lide for en synd du gjorde. Du må ikke betale tilbake for hva du har gjort feil. Gud er ikke sint eller vred på deg! Han vil ikke skjenne på deg!
Jes 54:9
 9 For som Noahs flom er dette for meg. Likesom jeg sverget at Noahs flom ikke mer skal gå over jorden, slik har jeg nå sverget at jeg ikke vil være vred på deg eller skjenne på deg.  

Så da gjør det vel ikke noe om jeg synder da? Tenker du kanskje? Nei langt derifra! Paulus sier i Rom 6:15
 15 Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!
 
Da Jesus døde satte han oss fri fra syndens makt og du har blitt helt ny skapning. Hvis du har en ny identitet som hellig og rettferdig, og syndelegemet som du før hadde, som gjorde at du ville synde, er død, hvorfor skal du da synde?  (Les hele Rom 6)
Du er ikke lenger en synder av natur, hvorfor ska du da fremdeles leve under og være slave under synd?

Selv om du får oppleve ny identitet i det du ble en kristen, har du fremdeles valget til å synde. Husk at Adam og Eva var ikke syndere av natur, for de var skapt i Guds bilde, og Gud hadde behag i dem, men de hadde valget om å synde allikevel. Som i Edens hage er det fremdeles konsekvenser når vi velger å synde, men det er ikke Gud som straffer oss, det er bare en negativ effekt av hva vi har gjort.  

Når vi synder, åpner vi opp for at djevelen kan komme med sine løgner og angripe oss slik at hans vilje skjer. Det er en konsekvens av synd, og du vil selv påføre deg negative konsekvenser. Men det er ikke Gud som forbanner deg, men du gir anledning til at djevelen kan operere i ditt liv.
Det er derfor Gud hater synd så mye, for det vil bringer deg mer og mer bort fra han og hans kjærlighet, og det gir djevelen adgang til ditt liv.  
Synd er ikke deg, og heller ikke en del av deg hvis du er født på nytt, Gud har faktisk fremdeles behag i deg fordi du er hans sønn eller datter! Men det er en makt og en person som er synd, og han heter djevlene.

Hvorfor kan ikke Gud stoppe oss da? 
Gud har gitt oss alle en fri vilje. Hvis han stopper oss hver gang vi velger å synde, ville vår frie vilje bli opphevet. Så du kan fremdeles velge å leve under den forbannelse som å leve i synd er.

En av de negative effektene av den synd vi gjør er fordømmelse. Anklageren, djevelen, vil gjerne bruke alle anledninger han kan til å fordømme deg.
Selv om du har falt i en synd så trenger du ikke å legge under for fordømmelsen, for Gud er glad i deg fremdeles og han fordømmer deg ikke. 
Han vil ikke gjøre ikke med deg etter dine synder, men djevelen gjør gjerne det, lyver til deg, og sier at det er Gud som fordømmer deg.  

Det er ikke trussel om straff eller fordømmelse som vil lede oss til omvendelse, men Paulus sier at det er Guds godhet, hans nåde, som driver oss til omvendelse.
Rom 2:4
 4 Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?Gud fordømmer deg ikke!


Vi er ikke under loven!
Loven som ble gitt til Moses var for folket, ikke for Gud. Mange tror at loven ble gitt fordi
Gud var en streng Gud. Men Gud har aldri ønsket at vårt forhold til ham skulle være bygd på loven, for den vil bringe med seg frykt for straff, og det vil være et hinder for å oppleve hans kjærlighet.
Men de fleste mennesker ville ikke ha dette vennskapet, de ville gjerne ha kunnskap om godt og ondt og bestemme selv.  
Det var faktisk Jødene selv som ønsket loven, og de ti bud, ikke Gud.

Da Gud gav loven viser den oss egentlig hvor umulig det er å komme til ham på egenhånd, ved egen gjerninger, så du kan også si at loven var en forberedelse på at Jesus skulle komme, for den viste hvor maktesløse menneskene var i forhold til syndens makt.
Loven viser oss egentlig at vi trenger en frelser, vi trenger Jesus for å bli fri fra syndens makt, vi kan ikke på egenhånd.
Loven kan ikke, og har aldri vært ment for å sette oss fri fra syndens makt. 

Alle trenger å se at det er ikke vår egen godhet som vil lede oss til Gud og sette oss fri fra synd, men det handler om å sette sin lit til en person som bar all verdens synd. Han er kalt veien, sannheten og livet, og hans navn er: Jesus!
Det handler om å sette vår lit til ham og hva han har gjort for oss, ikke hva vi må gjøre for ham.

Det handler om å sette vår lit til Ham og ikke noe annet!

Loven fokuserer på synd
Hvis du har et barn, og det begynner å gå, så er du ikke opptatt av alle fallene han har hatt. Du er ikke fokusert på og du teller ikke hvor mange ganger barnet faller før det begynner å gå, eller skjenner på det hver gang det falt. Nei, ditt fokus er på at barnet begynte å gå!
Dette er Guds fokus også: Han heier på deg og sier: Kom igjen, ta det neste steget også! Du kan gjøre det, du begynner å se sannheten om meg, og jeg er her for alltid å hjelpe deg videre.
Gud er begeistret for alle nye sannheter du får en åpenbaring om, og han vil hjelpe deg i din vandring til å oppdage mer og mer om hvem han er og sannheter som vil lede deg til mer og mer til å stole på ham!
Gud er ikke sint for hvert fall du har heller, men han er alltid der for å elske deg, hjelpe deg og løfte deg ut av syndens klør.

Loven vil fokuser på alle dine feil og mangler. Den vil fordømme deg, den vil til og med gi næring til synd. For jo mer du prøver å leve opp til den, jo mer ser du hvor umulig dette er, og det vil enten føre deg til fornektelse at du gjør synd (som var fariseernes største synd), eller til at du på en eller annen måte gjør opprør mot den.
Lovens tid og fordømmelsens tjeneste er over! Og vi er ikke lenger under loven, men under nåden (Rom 6:14)! Og vår hoved oppgave er å fortelle om dette!   

Vår oppgave er ikke å gå rundt å fortelle mennesker om hvor store synder de er og om Guds straff og dom!
Det står veldig klart i 2Kor 5:17-20 at han ikke holder syndene opp imot oss mennesker lenger (og nei, det gjelder ikke bare de kristne), slik loven gjorde, men han har forsonet eller forliket verden med seg selv og han tilregner oss ikke lenger våre overtredelser.
Dette vil si: Han holder ikke syndene vår opp imot oss, han har faktisk allerede tilgitt dem.

Paulus fortsetter med å si at han har lagt dette ordet ned i oss, og han oppmuntrer oss til å gå ut å fortelle denne verden: La deg forlike med Gud!
Gud elsker deg, han døde for deg, han holder og fordømmer deg ikke for dine synder, kom å ta han imot! Gud har forlikt seg med deg, så forlik deg med ham! Dette er de gode nyhetene som vi kan fortelle denne verden.

Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.
Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste, for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.
Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss:Vi ber på Kristi vegne:La dere forlike med Gud

Jeg er ikke universalist!
Bare ønsker å ta med her at jeg er ikke en universalist. Det vil si en som tror at fordi Jesus døde for alle mennesker og han forsonte seg med verden og ikke tilregner dem deres synder, så er alle mennesker automatisk frelst og kommer til himmelen.
Det er veldig klart av teksten over at selv om Gud har forlikt/forsonet seg med verden, så har ikke alle forlikt seg med ham, det vil si; ikke alle er frelst!
Vi har fortsatt en oppgave, og det er grunnen til at jeg er misjonær også, og det er å fortelle de gode nyhetene, så at mennesker også kan ta imot Jesus og la seg forlike med Gud.

Gud er en rettferdig Gud?


Er Gud virkelig en rettferdig Gud
I dag er det mange som spør seg om det finnes en rettferdig Gud i denne urettferdige verden.  
Opplever du at livet er urettferdig? Lurer du på hvorfor det er så mye urettferdighet i
verden? Kan det finnes en rettferdig Gud. Hvis du tenker en del på disse spørsmålene kan det jeg skal si nå gi deg et svar!
 
Finnes en rettferdig Gud?
5M 32:4
 4 Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten
svik, rettferdig og rettvis er han.
 
Jeg jobber selv blant et flyktning folk, som heter shanfolket, som har opplevd enormt mye
urettferdighet. De har blitt utnyttet, undertrykt, brukt som slaver og sex slaver, brukt som levende skjold i en borgerkrig etc. Og dette har pågått i over 50 år uten at verden har hørt mye om det. Det mange av mine shanvenner har opplever, og kan fortelle meg om, er dypt urettferdige ting. Hvordan forklarer man budskapet om en rettferdig Gud til dem?

Kanskje når vi også ser på ting som har skjedd i våre liv, kan vi også spørre oss om: Finnes det virkelig en rettferdig Gud?
 
Herren vår rettferdighet.
Et av Guds navn er Jahve Tsidheno som betyr Herren vår rettfredighet.  
Jer 23:6
 6 Dette er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.
 
Lyver Bibelen? Eller er Gud virkelig rettferdighet?  
 
Se på begynnelsen
For å kunne forstå lidelsen og urettferdigheten i verden, kontra Guds rettferdighet, må vi
forstå hva som egentlig skjedde i Edens hage.  

Har du noen gang tenkt over hvorfor Gud satte treet til kunnskap om godt og ondt i hagen?
1M 2:17
 17 men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø.
 
Satte han det der for å friste Adam og Eva. Eller fordi han er litt ond og visste at Adam og
Eva ville falle?
Den eneste grunnen til at Gud satte treet der, var fordi han er rettferdig og god! Hvordan har dette seg?  

Du vet jeg har Mac. Jeg kan på sett og vis være glad i den, for den gjør stort sett det
jeg ber den om å gjøre. Men Macen min er neppe glad i meg. Hvorfor det? Jo fordi den har ingen vilje på egenhånd.
I dag kan vi programmere datamaskiner til å gjøre veldig mye, men en datamaskin har ingen vilje på egen hånd, og den kan dermed ikke elske oss tilbake.
Den kan hjelpe oss, men den kan ikke gi kjærlighet.

Hvis Gud hadde skapt oss uten evnen til å velge, ville dette da vært rettferdig og kjærlig? Jeg tror ikke det. Gud ønsket at vi har evnen og muligheten til å velge, for han ønsker at hans kjærlighet til oss kan bli gjengjeldt.  

Han ønsket heller ikke å tvinge oss til å velge han, men han har gitt oss det frie valget, fordi han er rettferdig og god.

Vi kan selv råde over, eller det vil si bestemme, over våre liv og denne verden vi lever i. Gud gav oss denne autoriteten da han skapte Adam og Eva. 
1Mos 1:28
Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem:«Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere! Dere skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden. »

Gud ønsker å hjelpe og påvirke oss til å ta de rette valgene, men til syvende og sist er det vi som sitter igjen med valget.

Gud er den samme i dag som da han skapte Adam og Eva. Treet står der på sett og vis fremdeles. Vi kan velge Gud ved å tro på det Jesus gjorde for oss, eller la være.
Vi kan faktisk fremdeles velge å være vår egen gud, og bestemme hva som er godt og ondt.

Adams forbannelse.
Vet ikke om du er klar over det, men Adam og Eva sitt valg bar med seg en forbannelse inn i denne verden. Deres synd hadde en effekt for alle generasjoner etter dem.  
Gud sa blant annet at kvinnen ville ha smerte i fødsel og mannen måtte slite for sitt brød.  

I Edens hage var det ingen sykdom eller sorg, og best av alt var at de hadde et nært forhold til Gud.  

Da de syndet, ble syndens makt virksom i menneskene. Dens makt gjorde at sykdom, sorg og smerte kom inn i verden, og den ledet menneskene bort fra fellesskap med Gud.

Fallet bar med seg konsekvenser på tre områder:
Fysisk: Sykdom og smerter.
Psykisk: Sorg, depresjon, frykt og annen psykisk smerte.
Åndelig: Vi hadde ikke lenger rett på et evig liv sammen med Gud, for synd ble en del av menneskets identitet.

Nå var det ikke slik, som noen tror, at Gud ble sint, skilte seg fra menneskene og ikke ønsket å ha noe kontakt med dem lenger, for Gud forsvant ikke fra menneskene.
Du kan lese at han fremdeles hadde kontakt med menneskene, men de var i syndes makt. Det førte også til at menneskene mer og mer snudde Gud ryggen, men Gud har aldri snudd menneskene ryggen. Han har alltid lengtet etter oss og prøvde å komme i kontakt med oss. Det var derfor han også sendte sin sønn, Jesus, for Gud elsket verden, det vil si hele sitt skaperverk, det er; alle mennesker inkludert.

Du har kanskje hørt det blitt sagt, og jeg selv har forkynt det, at da Adam og Eva falt i Edens hage ble samfunnet med Gud brutt, men det er faktisk ikke riktig. 
Fallet hadde store konsekvenser, men det var ikke slik at Gud fullstendig brøt kontakten med oss mennesker.
Vi sammenligner ofte Gud med oss mennesker, og vi har kanskje opplevd at vi har såret eller gjort noe galt med noen personer, og da ønsker de ikke å ha kontakt med oss lenger.

Jeg husker at det var en jeg såret en gang, det var bare en liten fille ting. Egentlig var det
bare litt missforståelse, men vedkommende snakket ikke med meg på over to uker.
Vedkommende brøt all kontakt, selv om jeg måtte forholde meg til vedkommende hver
dag.  
Vi tenker ofte at det er slik Gud er, og det var slik han gjorde det i Edens hage. 
Adam og Eva hadde såret Gud dypt ved sitt valg, og Gud ville ikke ha kontakt med dem mer. Men Gud brøt aldri kontakten, men faktisk hjalp han dem i sin nye tilværelse.
1M 3:21
 21 Og Gud Herren gjorde klær av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem.
 
Du kan også se at Gud også snakket med og hadde fellesskap med Kain og Abel
1M 4:6
 6 Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg?

Så du kan se at Gud snakket med dem.
Etter at Kain hadde drept sin bror kan vil lese:
1M 4:9
 9 Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke. Er jeg min brors
vokter?
 
En annen ting her er at Gud beskytter Kain, selv om han hadde begått en stor synd.
Jeg underviste før at Guds beskyttelse var betinget. Det vil si at jeg trodde Gud ikke beskytte oss hvis vi var ulydige, eller ikke hadde omvendt oss. 
Her står det faktisk ingen ting om at Kain omvendte seg, og han var helt klart ulydig, men Gud ønsket å beskytte ham allikevel.  
1M 4:15
 15 Men Herren sa til ham: Dersom noen slår Kain i hjel, skal det hevnes sjufold. Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel.
 
Det har heller aldri vært Gud som har brutt kontakten med oss, men vi, som gjennom våre valg til å følge synd, som har brutt kontakten med Gud. I det neste verset står det følgende.
1M 4:16
 16 Så drog Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden.
 
Kain valgte selv å gå bort fra Guds nærvær.

Så Gud står ikke bake våre dårlige valg og å velge og gå bort ifra ham, men ofte vil vi gjerne ha noen å skylde på, så vi ikke føler oss så skyldige og fordømte selv.

Du kan kanskje føler for å legge skylden på Adam og Eva for det de gjorde, men faktumet er at vi alle har det samme valget i dag.
Våre valg kan ha store konsekvenser, for andre og for de som følger etter oss. Det er ikke bare Adam og Evas synd som førte og fører til en urettferdig verden, men også andre menneskers dårlige valg.
Vi er lever alle under konsekvenser av andres valg, både de gode og de dårlige. Så det at vi lever i en urettferdig verden betyr ikke at Gud ikke er rettferdig.

De gode nyhetene er jo nettopp at Gud er rettferdig. Han er den som kan bringe rettferdighet inn i en urettferdig verden. Og det som er ekstra gode nyheter er at Gud opphevet all forbannelse da Jesus døde på korset. Syndens makt, som Adam braket med seg inn i denne verden, den er brutt, og det er ingen ting som kan lenger skille oss fra Guds kjærlighet, men det er fortsatt opp til oss om vi ønsker å velge å tro (stole på) på dette og ta det imot eller ikke.

Grunnen er ikke Gud, men oss!
Så grunnen til all urettferdighet og sorg i denne verden er ikke Gud!! Og det er faktisk veldig viktig at du ser. For Gud har fått skylden for veldig mye i denne verden som ikke Han står bak. Men det er viktig å se at Gud har gitt jorden til menneskene til å råde over den, det vil si: bestemme over den.

Det er vi som velger å krige mot hverandre, det er vi som bærer på bitterhet, sjalusi, grådighet og sinne, og det er vi som tar feil valg, ofte ut i fra disse tingene.

Fordi Gud er en rettferdig Gud tar han ikke det autoriteten han gav Adam og Eva, som å råde og bestemme over jorden fra oss, men han har gitt oss en fri vilje, og det er opp til oss hvordan vi bruker den!

Vi har også en fienden som heter djevlene, og han vil gjerne fremdeles lyve for deg, slik han gjorde med Adam og Eva.
Han kan også ofte komme med denne løgnen, som selv mange kristne tror på: Det Gud som står bak kriger og ondskap, det er han som lar det skje. Det er Guds straff over Amerika eller Norge.
Hver gang det er en katastrofe eller noe negativt skjer i denne verden, enten det er terrorist angrep, naturkatastrofer eller ebola utbrudd, så hører jeg en del kristne si: Ja det var Guds straff for vår ugudelighet, og ofte handler det om Guds straff over USA.
Noen kristne gikk selv ut etter 22. juli og sa dette var Gud som stod bak, (det var hans vilje) og straffet Norge på grunn av lovendringer rundt homofili.
Gud er ikke slik! Gud står ikke bak det onde. Gud staffer ikke mennesker lenger, all straff bar Jesus på seg! Gud kom ikke for å straffe eller fordømme verden, men for å frelse den fra dens ondskap.

Djevelen vil gjerne fortelle menneskene at Gud ikke er en rettferdig Gud. Han ønsker å skape feil tankebygninger om hvem Gud egentlig er, og hva Han har sagt. 
Han vil ikke at noen i denne verden skal få rett kunnskap om Gud og hans kjærlighet mot oss.

Jeg har en veldig enkel teologi: Gud er god, djevelen er ond! Alt godt kommer fra Gud (Jak 1:17), alt ondt kommer fra djevelen. En ting som sykdom og kreft for eksempel, er ikke en god gave i fra Gud, det er en forbannelse og kommer fra djevelen!


Gud har tilgitt deg!

Tilgivelse og bitterhet
Som kristne er vi veldig bevisst at Jesus døde for vår synd og brøt dens makt (forbannelse).
Allikevel er ikke alle klar over at hvis noen har gjort noe galt mot deg, og du ikke vil gi slipp på din bitterhet, har effekten av de andres synd mot deg, fremdeles makt over deg. Det vil si at synd fremdeles har makt over deg.

Dette er også en av fiendes lumske løgner mot deg. Han sier det er ok å holde på bitterhet mot noen som har såret deg, men det som egentlig skjer, er at den synden den andre personen gjorde mot deg, fremdeles har makt over deg, og du lever faktisk under denne syndes forbannelse.
Det er derfor Bibelen også forteller oss hvor viktig tilgivelse er! For det vil frigjøre deg fra andres forbannelser over ditt liv. 
Det er noen som sa at å ikke være villig til å tilgi noen er som å drikke gift og vente på at den andre personen skal dø.

Det kan hende at dine foreldre virkelig har vært onde mot deg, men så lenge du holder fast på bitterheten og sinne mot dem, vil deres forbannelse fremdeles henge over deg.

Mange sier at det ikke rettferdig at jeg må tilgi noen som har gjort galt imot meg. Men er det rettferdig at bitterheten du føler skal spise deg opp på innsiden? Gud ønsker å sette deg fri og hjelpe deg så ikke bitterheten får spist deg opp.
 
Hovedbudskapet i Bibelen handler om tilgivelse og rettferdighet. Den handler om at Gud har tilgitt oss og ikke holder våre synder opp imot oss lenger.
2Kor 15:17-19 (BGO)
17 Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.
18 Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste,
19 for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.

Kol 3:13 (BGO)
så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilga dere, slik skal også dere gjøre.

Slik Gud er imot oss, han holder ikke syndene opp imot oss lenger, det vil si han har tilgitt oss allerede, er oppfordringen til Paulus: Gjør dette mot andre mennesker som har såret deg også. Husk på hva han gikk igjennom og hva han allerede har gjort for deg!

Stol på ham, og han vil holde deg oppe og hjelpe deg.


Opplever du et urettferdig liv?
Vet ikke om du kanskje er i en situasjon nå, der du opplever et veldig urettferdig liv?
Jeg slet med en sykdom i mange år, og mange andre ting som har skjedd i livet mitt har ikke vært veldig rettferdig heller.  
Men det er en ting jeg holder fast ved og det er at Gud er rettferdig. Guds ord lyver ikke! Det er sannheten. Det er en fiende som ønsker å friste oss til å gi slipp på sannheten. Han elsker urettferdighet og han ønsker at vi skal miste troen og håpet på en bedre framtid.  

Hvis livet har vært urettferdig for deg, så ikke gi opp troen på en rettferdig Gud. Gud vet om det som har skjedd med deg, og han vet om de urettferdige tingene som du har opplevd!
En dag, så vil du se at rettferdigheten seirer.  

Noen av mine shanvenner i Thailand opplevde forfølgelse, tortur og vanskelige ting, og for dem er dette budskapet veldig oppmuntrende.
Gud vet om det gale som har skjedd dem, og han ønsker å hjelpe dem ut av situasjonen.  

Er ikke det oppmuntrende at Gud vet om din situasjon og Han vil ta hånd om det.
Det kan være ofte vi ønsker å ta ting i egne hender, men vi trenger også å stole på at Han vil ta hånd om tingene for oss, for han bryr oss om oss og er alltid for oss, og det er ingen ting som kan skille deg fra hans kjærlighet.
Rom 8:31
Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss?

Rom 8:35-39


Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd?
 Som det står skrevet:For Din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer.
 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss.
 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme,
 verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre

Hold fast ved denne sannheten om at det er absolutt ingen som kan skille deg fra Guds kjærlighet. Og hvis Gud har sagt en ting så er slik, for han er ikke lik mennesker som kan lyve og ikke stå bak sitt ord.

4M 23:19
 19 Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle
angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk?
 
Husk det er kun en person som kan få deg ut av Guds rettferdige plan for ditt liv, og det er deg selv. Ingen djevel, ingen personer, men kun deg selv ved ditt valg og hvis du lar deg lure av djevelen.
Det er ikke det som møter deg i livet som vil knekke deg, men hvordan du møter det.  
 
Ikke la deg narre av fienden, stol på det som Guds ord sier. Det er en rettferdig framtid for
deg!
 
Det er dette budskapet jeg har til mine shanvenner, og jeg sier også at uansett hva som skjer og hva fienden prøver å gjøre, gi aldri slipp på den skatten du har funnet.
Det å ha funnet Gud er den mest dyrebare skatt du noen gang har fått tak i. Ikke gi slipp på den selv om du skulle oppleve urettferdighet!
 
Du kan også være med på å bringe budskapet om en rettferdig Gud ut til en urettferdig
verden. Du kan bringe Guds rike og hans rettferdighet inn i en urettferdig verden. Gud har bruk for deg mer en noensinne i disse dager. Ønsker du å ta imot utfordringen!
   


 

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?