Seminar

Meld deg på seminar og oppdatering

    Mer informasjon!

* må fylles ut
 

Hva Bibelen sier om penger og tienden

Opprettet lørdag 05. november 2016 12:28 Publisert Treff: 13344

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 8
DårligBest 

Last ned et pdf dokument her!


Jeg vet ikke om du er klar over det, men Bibelen snakker faktisk mer om penger en om tro og frelse. Så hvordan vi forvalter og handler penger er faktisk veldig vesentlig også for en kristen. 

Det er faktisk et veldig stort behov for undervisning i menigheter i Norge i dag om dette med penger, men av en eller annen grunn er det blitt veldig lite undervist om dette. Kanskje det har noe med en del dårlige eksempler fra Amerika eller andre steder i verden, eller det kan også ha litt med den pietistiske arven vi har i landet vårt, der man ofte har sett på penger som noe som er fra det onde. 

Grunnen til at dette teamet er så viktig er fordi Bibelen snakker mye om det, og penger kan ha mye makt og misbrukes hvis du ikke ser de bibelske prinsippene. 

Du kan kanskje tenke at jeg er da ikke rik, jeg kan knapt betale regningene mine, og har en tre år gammel pc og ti år gamme bil.” Hvis du bor i Norge har et hus/leilighet, en pc, tv, og en bil, er du rikere en de fleste som bor i denne verden. Så du trenger jeg er ganske sikker på at du også trenger visdom på dette område, og om du skulle være fattig, så trenger du visdom når får penger. 

Denne undervisningen er ikke om hvordan du kan få mer penger, men den handler om å oppdage den velsignelsen det er å gi. 

Jeg vil også ta opp temaer som går ut på at ja Gud ønsker å velsigne deg også, og han unner deg gode ting, men det som vil velsigne deg mer er å gi velsignelsene du får fra Gud videre. 

Jeg vil også ta opp teamet tienden. Er tienden noe en kristen må gi, er det noe som Gud krever av oss når vi er kristne, og må vi gi den til menigheten vår? 

 

Er penger roten til alt ondt?

Du har kanskje hørt at penger er roten til alt ondt, men det er ikke hva Bibelen sier. Den sier kjærlighet til penger er roten til alt ondt.

1Tim 6:9f
9 Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.
10 For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner. 

Mange kristne tror at å ha penger en negativ ting, de tror at Gud ønsker de skal være fattige. Religion har prøvd å få oss til å tro at det er bra å ha lite og det er sett på som veldig åndelig å leve asketisk. 

Men hvordan kan vi nå ut til denne verden med å fortelle de gode nyhetene om Guds kjærlighet hvis vi ikke har penger? Vi ber om vekkelse, men hvordan kan vi ha en vekkelse uten penger?  Vi ber om at evangeliet skal nås til jordens ender, men hvordan kan vi sende noen uten penger? 

 Hvis noen i Norge tror at det et åndelig å ikke ha penger, burde de egentlig ikke ha bodd i Norge og frasagt seg sitt norske borgerskap. Da burde alle kristne ha funnet seg et fattig sted i Afrika eller Asia og bo i en stråhytte for å kunne leve et hellig liv.  

Jeg tror du vet at dette ikke er riktig, men hvis man skal følge den religiøse tankegangen fult ut når det kommer til penger, ville dette vært det rette å gjør.

 

Sette sin lit til penger.

Når Bibelen snakker om kjærlighet til penger handler det egentlig om å sette vår lit til penger. 

Matt 6:24
24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon*.

*Mammon er et arameisk ord for rikdom og penger.

 Ords 11:28 (BGO)
Den som stoler på sin rikdom, kommer til å falle, men de rettferdige skal spire som løvet.

Bibelen sier ikke at du skal være fattig, men den forteller deg at penger ikke skal ha makt over deg. 

Penger har stor makt, og hvis du ikke er vis i den makt den gir deg, vil du lett missbruke den. Fordi mange har missbrukte den, tenker noen at penger er roten til det onde.

Det er selv mange kristne som har missbrukt den makt penger har gitt dem, for det kan være en stor fristelse å fokusere på penger, og bruk dem på gal måte.  

Bibelen vet at det ligger mange farer ved rikdom, derfor underviser den også mye om penger. 

David, som forøvrig var veldig rik, sa følgende i en av sine salmer:

Sal 62:11
Når rikdommen vokser, så la ikke hjertet feste seg ved det!

 La meg igjen bare understreke at Bibelen ikke snakker imot å være rik og ha penger, men den gir råd når det kommer til penger og rikdom. Her sier ikke David at du ikke kan bli rik, men når du får penger, og rikdommen vokser, la ikke hjerte ditt feste seg ved det. Det vi si ikke la deg bli hengt opp i pengene. 

Jeg skal etter hver si litt mer om hvordan penger ikke kan få tak i ditt hjerte. 

 La meg gå tilbake til 1 Timoteus: 

1Tim 6:9f
9 Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.

Legg merke til at det står om de som vil bli rike. Det står ikke at de som er rike faller inn i fristelser og snarer og vil bli senket ned i fortapelsen, men de som vil bli det. 

Hvis det å bli mer rik er ditt mål i livet, vil du lett falle inn i fristelser og snarer. Det er viktig å forstå at penger kan lede deg galt av sted, men igjen betyr ikke dette at du ikke kan ha penger eller være rik.

Søk først Guds rike
Det som er viktig å se her er hva motivet ditt er for å bli rik eller rikere? Er det for at du skal få mer, et større hus, en bedre bil eller en ny Mac. Eller er det for å ha mulighet til også å velsigne andre.

På den andre siden, så vil det heller ikke si, som en del tror hvis man er påvirket av en lovisk tankegang, at Gud ikke unner deg noe. At han ikke under deg en bil, et hus eller en ferietur til Thailand eller andre ting.

Jeg hadde en bestemor som hadde et utrolig giverhjerte, hun gav alt til andre, og hun var et stort eksempel for meg når det kommer til å gi, men jeg husker at hun aldri kunne unne seg noe selv. En gang trengte hun å kjøpe seg en ny kjole, men hun fikk veldig dårlig samvittighet, for hun kunne da ikke unne seg det? Hun hadde jo noen som var 10-20 år gamle, og de var jo like bra.

Dette er ikke hva Gud ønsker for deg, og dette et en religiøs tankegang. Gud ønsker faktisk et liv for deg også (Joh 10:10). Gud er ikke en gjerrig far, han ønsker også og velsigne sine barn! Men Gud ønsker at du også skal oppdage at det er en større velsignelse å gi enn å få, og at det et slik Guds rike, som du nå er en del av, fungerer.

I Bibelen finner du et veldig viktig prinsipp som Jesus gav i bergprekenen i Matteus evangeliet. Mange har hørt om å søke først Guds rike, men ofte er vi ikke klar over at Jesus faktisk snakker her om penger.

Matt 6:24-33
 24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon*.
 25 Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne?
 26 Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?
 27 Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?
 28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke!
 29 Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.
 30 Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere – dere lite troende?
 31 Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med?
 32 For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette.
 33 Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!

Prinsippet her er at vi trenger å lære oss opp til å stole på Gud når det kommer til penger, søke ham først. Det vil si at vi trenger hans visdom i hvordan vi bruker dem. Når vi gir av et villig hjerte, det vi si et hjerte som stoler på Gud, vil vi også høste velsignelser av det.

Grunnen til at Gud ønsker å velsigne deg med penger er ikke først og fremst for deg, selv om han unner deg ting også, men han vil at du skal oppleve den velsignelsen det er å gi det videre til andre, og at han ønsker å vis deg at han er en trofast far som du kan stole på også, selv om ting ser umulig ut eller ulogisk ut i menneskers øyne.

I denne verden så er det veldig ulogisk at hvis jeg gir så vil jeg få, men dette er slik Gud har gjort det for at vi kan oppleve velsignelse. Faktisk gjelder dette i alle ting. Hvis vi et opptatt med å uselvisk velsigne andre, vil vi selv bli velsignet. Når vi gir kjærlighet, vil vi oppleve det tilbake.
Ordspråkene 11:24, 25 (N78BM)
Én strør ut og får likevel mer, en annen er gjerrig og må enda lide nød. Den som sprer velsignelse, trives godt, den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv.
Vil Gud at du skal være fattig eller rik?

 

Vil Gud at du skal være fattig eller rik?

Det var en rik mann en dag som kom til Jesus.

Mark 10:17-30
 17 Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?
 18 Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud.
 19 Budene kjenner du: Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.
 20 Han sa til ham: Mester! Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.
 21 Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham: Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!
 22 Men han ble trist til sinns for dette ord og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik.
 23 Jesus så seg omkring og sa til sine disipler: Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike, å komme inn i Guds rike!
 24 Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til orde og sa: Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike!
 25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike!
 26 Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst?
 27 Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud!
 28 Peter tok da til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg.
 29 Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld,
 30 uten at han skal få hundrefoll igjen: Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – sammen med forfølgelser – og i den kommende verden evig liv.

Jeg ville ta med hele denne historien, for ofte hører vi kanskje bare deler av den, men legg merke til at det snakkes om penger her.

Fordi Jesus sa at denne mannen skulle selge alt han eide for å kunne følge etter Jesus, er det en del som tenker at man kan neste ikke være en kristen hvis man har penger eller er rik.
Men det handler ikke om å være rik eller ikke i denne historien, men hvor du har din tillit, og hva og hvem du stoler på.

En annen ting som er ofte litt misforstått her er vers 26
Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike, å komme inn i Guds rike!
Jesus visste at dette kom til å bli missforstått, slik disippelen gjorde det, så han fortsetter med å si: Men Jesus tok igjen til orde og sa: Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike!

Som du ser handler det ikke om å være rik, men å sette sin lit til rikdommen. Når man er rik er det også lettere å sette sin lit til den, og det er Jesus sitt poeng.
Fordi vi lever i et av verdens rikeste land har vi i en stor grad blitt lært opp til å stole på banken og bankkontoen og se hva den sier, istedenfor hva Gud og hans ord sier.
Vi har et utrykk som sier sikrere enn banken, som betyr at noe er veldig sikkert, men det en som er enda sikrere enn noen bank og det er Gud.

Din verdi er ikke i penger!
Det er faktisk også slik at hvis du har mye penger, og du kanskje har jobbet hardt for å få dem, har du lettere for å sette din lit til dem. Du har jobbet hardt for å få dem, for du har kanskje tatt en lang utdannelse, jobbet hard for å få den posisjonen du har og du har stolt på det du har gjort og oppnådd, også plutselig skal du sette din lit til en annen, det er et stort skritt å ta, og det var det for denne mannen som kom til Jesus også.

Jeg er ikke imot utdannelse, men vi kan faktisk sette vår verdi og lit til den hvis vi ikke er klar over hvor vår verdi kommer ifra. Vår identitet og verdi kan faktisk ofte være forbundet med hva vi har oppnådde her i livet.

Legg merke til at denne mannen kom til Jesus med sin egen selvrettferdighet og han trodde det gav han rett til et evig liv. Han sa han hadde holdt loven helt siden han var liten. Jesus poengterer at dette ikke er nok, og at det alltid er noe mer vi trenger å gjøre. Denne mannen  trodde loven gav ham rett til et evig liv, og Jesus bare gjør det ennå mer vanskelig for ham og gir ham enda en lov som han må gjøre. Jesus sier egentlig: Din egen selvrettferdighet er ikke nok, det er aldri nok. Så lenge du setter din lit til deg selv, din rikdom og det du har oppnådd vil du aldri ha mulighet til å komme inn i himmelen. Dette gikk opp for Peter, så han sier: Hvem kan da bli frelst? Og Jesus sier egentlig: Ingen. Det er umulig for mennesker, men ikke for Gud. Det som var umulig for mennesker, og oppnå rettferdighet ved loven, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn ned til denne jorden og døde for våre synder.

Som du ser handler dette ikke om å være rik eller ikke, men igjen: Hvor har du din tillit? Til deg selv eller til Gud?

Noen vitnesbyrd
Jeg har faktisk et sterkt vitnesbyrd om at Gud er til å stole på når det kommer til penger.
I dag jobber jeg som misjonær i Thailand for Ungdom i Oppdrag, som ikke betaler ut lønn til sine misjonærer. Jeg er selv ansvarlig får å få inn de midler jeg trenger, men fra da jeg begynte å jobbe i Ungdom i Oppdrag i 1996 og frem til i dag, har jeg aldri manglet noe, og jeg har alltid, med unntak av en gang (der jeg var en måned på etterskudd), kunne betalt mine regninger.  

Jeg har også nylig vært igjennom en juleevangelisering og fest for et unådd folkeslag.

Nå sist desember trengte vi godt over 10 000 kroner til denne feiringen. Vi hadde behov av penger for: Gaver, mat og diverse til 600-900 mennesker. Vi hadde ikke pengene, og vi visste ikke hvor de skulle komme fra, men jeg hadde en veldig ro, for jeg visste at det var Guds vilje at dette folket skulle få høre de gode nyhetene om Jesus denne julen også.
Jeg gikk og snakket med Gud om dette og ba om at disse pengene skulle komme inn. Dagen etter var det en som sendte meg en mail, og sier at han ønsker å gi oss 10 000 kroner til julefeiringene våre. Så dette var et veldig konkret bønnesvar.
For noen år siden, en dag like før jul, var det en person som bare hadde hørt om meg og arbeidet gjennom Internett sidene mine, og jeg kjente han ikke før han besøkte oss. Han var akkurat i Thailand og ville komme på besøk. Denne personen gav oss 3 000 kroner uten at jeg hadde sagt så mye om behovet vårt, og litt etter litt fikk vi pengen inn den gangen også og vi fikk gjort alt det som vi hadde planlagt.
Hadde vi sett på bankkontoen vår, og stolt på den, ville aldri over 600 shanfolk ha fått hørt evangeliet, og mange da for første gang.
Mot slutten av denne undervisningen vil jeg ta med flere historier om hvordan Gud har forsørget meg gjennom disse årene.

Så igjen for å konkludere igjen det Jesus snakker om i Markus 10, så handler om å sette sin lit til sine penger og hva du har oppnådd i deg og ved deg selv.

Det er også en annen ting her som en del ikke har sett. Peter sier at hva med oss som har forlatt alt og fulgt deg, hva vil vi få igjen?
28 Peter tok da til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg.
29 Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld,
30 uten at han skal få hundrefoll igjen: Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – sammen med forfølgelser – og i den kommende verden evig liv.

Det er mange som tror at når du oppgir noe, så vil du kun få din lønn i himmelen en gang, du kan ikke forvente noe her nede, men dette er ikke hva Jesus sier her!  Han sier faktisk at vi skal få hundrefoll igjen her mens vi lever. Men andre ord du kan 100 dobbelt det du har gitt opp og få det igjen her i tiden.
Er det ikke det, det står her? Det er faktisk snakk om eiendeler her også, som: Hus og åkre.  Nå er det kanskje en del som reagerer og tror at jeg er en herlighetsteolog, men jeg sitere bare Jesus her. Det er også viktig at du ser prinsippet her: Du vil ikke erfare å bli velsignet hvis du ikke først er villig ti å gi noe eller gi opp noe. Hvis du vil bli rik kun for at du skal ha et fint hus, bil og båt er ikke dette Guds måte, men Gud ønsker at du skal ha allikevel, slik at du kan gi til andre.

Jeg er ikke en rik person i følge ligningskontoret, jeg har en årsinntekt kun på litt under
200 000 i året. Men jeg har bedre råd nå enn jeg noen gang har hatt da jeg jobbet med en vanlig jobb i Norge.  
I Norge hadde jeg bare råd til et lite rom, men her Thailand har jeg hatt råd til å leie et eget hus (for 700 kr måneden). I det siste har jeg hatt mer en det jeg personlig trenger også, så jeg har vært i stand til å velsigne de som ikke har så mye. Dette er hva Gud ønsker for deg også, han ønsker å gi deg mer en det du trenger så at du kan være til en velsignelse for andre.
 2Kor 9:8
 8 Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.

Igjen hvis du leser 2 Kor 8 og 9 i sammenheng vil du se at dette også handler om penger, ikke bare om åndelig velsignelser som kanskje en del har undervist.

 

Penger og visdom

Det er viktig å se på deg selv som en forvalter. Dine penger er egentlig ikke dine penger, de tilhører Gud. Alt som er blitt gitt deg tilhører ham. Derfor er det viktig hvordan du forvalter dine penger. Når jeg sier dette, er det noen som sikkert føler seg fordømt. De tenker: ”Jeg har ikke vært veldig flik til å forvalte mine penger i det siste, så nå er ikke Gud fornøyd eller glad i meg.” La meg bare si at det har ingen ting med om Gud liker deg og er glad i deg eller ikke.
Gud fordømmer deg ikke om du ikke har stolt mye på ham i dette, men det Jesus sier, og jeg mener, er at det er et prinsipp som heter: Søk først Guds rike, og når du er lydig imot de prinsippene som du finner i Bibelen, gir du dem mulighet til å virke.

Vi kan se på noen skriftsteder som handler om forvalting, og om å ha visdom når det kommer til penger.

La oss først se litt på historien om tjenerne og talentene i Matteus kapitel 25.
 
En talent var en pengeenhet på Jesus sin tid. En denar var en dagslønn og 1 talent var 6000 denarer. Det vil si over 16 årslønner. Jeg er ikke sikker på hva en vanlig årslønn ligger på i Norge i dag, for jeg bor i Thailand, men hvis det i gjennomsnitt ligger på rundt 300 000, kan vi gange dette med 16 og vi får 4 800 000 kroner. En talent er dermed rundt fem millioner kroner, så det er snakk om mye penger her i denne lignelsen.

Matt 25:14-29
 14 For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem sin eiendom.
 15 Til en gav han fem talenter, til en annen to, til en tredje én talent – hver av dem etter som de hadde evne til. Så drog han utenlands.
 16 Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente fem til.
 17 Han som hadde fått to, gjorde det samme, og tjente to til.
 18 Men han som hadde fått den ene talenten, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger.
 19 Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem.
 20 Da kom han fram som hadde fått de fem talenter. Han hadde med seg fem talenter til, og sa: Herre, du gav meg fem talenter, se, jeg har tjent fem talenter til!
 21 Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!
 22 Så kom han fram som hadde fått de to talenter, og sa: Herre, du gav meg to talenter, se, jeg har tjent to talenter til!
 23 Og hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!
 24 Men også han kom fram som hadde fått den ene talenten, og han sa: Herre, jeg visste at du er en hård mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde.
 25 Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte din talent i jorden. Se, her har du ditt.
 26 Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde.
 27 Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom.
 28 Ta derfor fra ham talenten og gi den til ham som har de ti talenter.
 29 For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.

Denne lignelsen kan virke litt hard, men det viktig å se at denne tjeneren hadde kunnskap om sin herre, men han var lat. Han viste også at han kunne få renter på pengene, men han gikk ikke engang til banken for å sette dem inn der. Han brukte en unnskylding om at han var redd sin herre.

Siden det er snakk om penger her, er også et av poengene til Jesus hvordan vi forvalter penger.
Jeg er ikke imot at man bruker det som et eksempel på andre ting, som hvordan vi forvalter våre gaver og talenter.
Når jeg tidligere har hørt undervisning om denne lignelsen har mange ofte brukt den som at vi bør bruke våre talenter, og ikke skjule dem. Det samme prinsippet gjelder for så vidt, men denne lignelsen handler om penger, ikke om talenter vi måtte ha.

Hva kan vi lære av denne lignelsen når det kommer til penger? Når vi har penger så ønsker Gud at vi skal forvalte dem på en god og vis måte, og at det vi har fått skal multiplisere seg. Hvordan får vi det til å multiplisere seg? Ved å være late, ikke jobbe? Ved aldri å gi noe til noen andre som trenger det? Bare bruke penger på oss selv? Nei det er Bibelske prinsipper som heter at hvis du ikke arbeider skal du ikke spise(2Tim 3.10), og det du sår vil du høste (Gal 6:9).

Det var disse prinsippene den late tjeneren ikke gjorde.
Det stod også at denne sjefen gav sine tre ansatte etter hva de hadde evne til. Sidene den late tjeneren fikk bare en talent, hadde han sannsynligvis et ikke bra rykte når det kom til å forvalte penger, og han var sannsynligvis ikke veldig trofast over det han hadde forvalter ansvar for.

Det er også et prinsipp til som den late tjeneren trolig ikke fulgte: Det å være tro i det som er lite.

Tro i det som er lite.
Hvis du har vært kristen en stund har du sikkert hørt at hvis du er tro i lite vil du bli satt over mer. Igjen er mange ikke klar over at det her også er snakk om penger. (Mammon er det samme som penger)

Luk 16:10-14
 10 Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.
 11 Dersom dere ikke er tro i den urettferdige mammon, hvem vil da betro dere de sanne skatter?
 12 Og har dere ikke vært tro i det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til egen eiendom?
 13 Ingen tjener kan tjene to herrer. For han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon.
 14 Fariseerne hørte alt dette, og pengekjære som de var, spottet de ham.

Gud er en god Gud og han ønsker at du skal være velsignet, men du vil ikke erfare  velsignelsene hvis du aldri våger å gi noe eller du er en veldig dårlig forvalter av det Gud allerede har gitt deg.
Gud sint på deg om du har forvaltet dine penger dårlig og er en som gir lite, men du kunne ha opplevde mange velsignelser hvis du ikke hadde holdt tilbake eller latt være å søke Gud når det kommer til hvordan du har brukt pengene dine.
Huske det er heller ikke Gud som holder igjen, men det er faktisk du som sitter med nøklene til din fremtid og til de velsignelser Gud allerede har lagt ferdig for deg, og det er ditt valg å gå inn i dem.

 

Må vi gi tienden?

Dette er et tema som har vært litt i søkelyset høsten 2016, kanskje spesielt i forbindelse med måten noen har drevet innsamling på.

Kanskje du har hørt: Du stjeler fra Gud hvis du ikke gir tienden, eller du er under en forbannelse hvis du ikke gir, eller Gud vil straffe deg hvis du ikke gir tienden og Gud vil ikke helbrede deg hvis du ikke gir (disse to tingene sies vanligvis ikke direkte, men det kan ofte oppfattes på denne måten og kanskje noen mener det slik også?).
Jeg har faktisk hørt en som sa det slik: Hvis du er gjerrig («og ikke gir til oss») så vil du gå til helvete, for de om er gjerrige skal ikke arve Guds rike.
Jeg blir svært opprørte når jeg hører utsagn og undervisning som er manipulerende og som gir deg skyldfølelse eller frykt som dette. Ingen av disse tingene er forenlig med Guds karakter, og noen kan lett ta skriftsteder litt ut av sin sammenheng og brukte dem på gal måte.

Jeg har fått flere spørsmål om og over disse tingene, og flere har følt seg fordømt på grunn av predikanter som har forkynt noe av det jeg har nevnt over.

Jeg et ikke ute etter en spesiell gruppe eller personer i denne undervisningen, men jeg håper å rydde opp i noen gale teologiske tanker som har blitt sådd både i Norge og andre land.
Det er en del menigheter, kanskje spesielt karismatiske, som underviser mye om nåden og at vi ikke er under loven, men når det kommer til penger så er vi plutselig under loven igjen, og det har ofte forundret meg.

Det skriftstedet som mange bruker når de underviser om tienden, og om å gi, er profeten Malakias, som du finner i Det Gamle Testamentet.
Mal 3:8-10
8 Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier: Hva har vi røvet fra deg? – Tienden og de hellige gaver.
9 Forbannelsen har rammet dere, og fra meg røver dere, hele folket.
10 Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!

Selv om Malakias er den siste boken i det gamle testamentet, er det fremdeles i det gamle testamentet. Dette var skrevet til jødene som levde under loven, og fordi de levde under loven var det en forbannelse forbundet med å bryte loven. Men hva skjedde da Jesus kom?
Gal 3:10-13
10 For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det.
11 Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for: Den rettferdige av tro, skal leve.
12 Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det: Den som gjør det, skal leve ved det.
13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.

Jesus ble en forbannelse for deg, dette skjedde en gang for alle. I Malakias tid hadde ikke Jesus kommet, derfor ville de oppleve lovens forbannelse, men nå har Jesus satt oss fri fra den. Det vil faktisk si at Gud ikke lenger sier at vi må gi tienden eller at det er en forbannelse forbundet med at vi ikke gir.
Det er faktisk så mange kristne som fremdeles tror at Gud forholder seg til oss som han gjorde under loven. At han staffer oss med en forbannelse, eller vil avvise og fordømme oss fordi vi har syndet eller ikke vært lydige og unnlatt å gjøre noe, som å gi ti prosent av din inntekt, eller kanskje jeg er for gjerrig?

Under de økonomiske nedgangstidene rundt 2009 var det mange som sa at det var Guds straff for hva vi har gjort, men da har de ikke forstått at vi lever under nåden og ikke under loven. Men dette gjelder de ikke kristne sier du kanskje? Jesus døde faktisk ikke bare for de kristnes synder, men hele verdens. Gud straffer ikke noen for deres synd lenger.
Men hvorfor har det skjedd da? Det som skjedde hadde ikke noe med Gud og hans straff å gjøre, men helt og holdent menneskers dårlige valg.

Jeg sier ikke at synd vi gjør ikke vil ha en effekt på deg eller andre, det tror jeg de fleste har forstått. Det er alltid en effekt av mennesker som har gjort syndige og dårlige valg, men det er ikke Guds straff. Legg merke til at det nye testamentet snakker om å oppdra oss, ikke straffe oss. Gud kan vise oss når vi synder at vi trenger å vende oss om fra den løgnen vi har trodd på, fordi den skader oss (og ofte også andre), men han straffer oss ikke. Husk Gud er kjærlighet!

Jeg skal ikke gå så dypere inn på dette her for dette er en undervisning om tienden. Men jeg håper du har fått tak i at du ikke er under en forbannelse, eller at Gud ikke vil straffer deg hvis du ikke gir tienden.

Men betyr det at jeg ikke trenger å gi tienden? Det jeg ønsker å si er at du må ikke gi! Det er ingen lov som sier det. Men jeg ønsker å si også at det er en stor velsignelse å kunne gi, og jeg vil anbefale alle kristne å gjøre det, men ikke heng deg opp i ti prosent, fokuser heller på å gi av et villig og glad hjerte.

Da det gikk opp for meg at å gi tienden ikke var obligatorisk for en kristen, oppdaget jeg at jeg begynte mer og mer å gi av ett villig hjerte, og jeg begynte også ofte å gi mer en ti prosent.

Gudfaren eller Gud vår fader?
Hvis du ikke har et rett bilde av Gud og hva han allerede har gjort for deg, kan du kanskje begynne å ha en følelse av at Gud ikke er Gud vår fader, men gudfaren.
Det er kanskje slik en del kristne har fremstilt Gud når det kommer til tienden og det å gi.
For å kunne beskytte deg og gi deg bønnesvar må du gi ti prosent av din inntekt, og da helst før skatt, hvis ikke vil forbannelse komme over deg og din familie. Kanskje du vil få store økonomiske problemer eller til og med sykdommer vil ramme deg, eller du vil ikke bli helbredet.
Dette høres mye mer ut som gudfaren enn Gud vår fader.
Tienden er ikke noe du gir for å betale Gud noe, alt tilhører faktisk han allerede. Gud trenger ikke noe fra deg, han trenger ikke et øre, for Gud er ikke fattig.

Sier jeg at du ikke trenger å gi tienden, ja det gjør jeg! Jeg kan løse deg fra den byrden akkurat nå. Så skal jeg bare slutte å gi noe da. Du kan hvis du vil, men hvorfor skal du?

Jeg oppfordrer deg ikke til å slutte å gi, for hvis vi skal dele ut de gode nyhetene trenger vi penger, men det er faktisk ikke noe Gud krever av deg for at han skal velsigne deg. Paulus sier faktisk at vi allerede er velsignet med all åndens velsignelser, du trenger bare å se det, og det vil igjen føre til at du gir.
Når du ser at du er velsignet, vil du velsigne andre.

Hva med Melkisedek og Abraham?
Mange argumenterer med at å gi tidenes var noe som kom før loven fordi Abraham gav tienden til Melkisedek og han er nevnt både i gamle testamentet og det nye (1Mos:14:18 og Heb 7:1-10), og derfor gjelder denne loven fremdeles.
For det første så er det fremdeles en lov, som vi ikke lenger er under (for det handler ikke bare om de ti bud), for det andre så gav Abraham tienden en gang, det var ikke noe han gjorde hver måned, for det tredje kan man ikke bygge en lære, som at du fremdeles må gi tienden, på ett skriftsted alene. Og poenget i Hebreerbrevet er ikke tienden, det handler ikke om dette, men at Jesus er hen høyere prest enn Melkisedek, og nå er prestedømmet blitt nytt for Jesus gjorde alt fullkomment for oss, og han har et prestedømme for all tid. Det vil si Jesus har oppfylt alle lover for oss, og det er også Hebreerbrevet sitt poeng, som igjen og igjen nevner at vi er i en mye bedre pakt nå! (enn både Moses og Melkisedek!)

Gi ikke av tvang!
Mange gir tienden fordi de føler seg tvunget til det. De føler at hvis jeg ikke gir, er Gud sint på meg og kanskje til og med vil straffe eller fordømme meg, så jeg må vel gi. Eller de opplever at menigheten gir et sterkt inntrykk av at hvis du ikke gir tienden eller i kollekt, er du ikke godtatt her. Hvis du skulle gå i en slik en, finn deg en ny menighet!
Bibelen sier at hvis du ikke gir av et villig hjerte, vil det ikke være deg til noen nytte.
2Kor 9:7
7 Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.

1Kor 13:3
3 Og om jeg gir bort alt det jeg eier, til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, gagner det meg ingenting.(BGO)

Hvis du gir av ulyst eller tvang, gir du heller ikke av kjærlighet, og da kan du like godt la være å gi, det vil ikke være deg til noe nytte.

Det samme gjelder hvis du føler deg tvunget til å gi. Jeg vil faktisk si det så sterkt: Hvis noen sier: Hvis du ikke gir til oss, må vi legge ned arbeidet og mange mennesker vil gå fortapt (på grunn av deg). Ikke gi til disse, fordi tvinger deg, og du vil gi av tvang og ikke av et glad hjerte! Du vil aldri se meg skrive eller si dette på mine sider.
Det er at faktum at man trenger penger for å drive kristen arbeid, som jeg gjør, men jeg vil heller stole på Gud enn å manipulere mennesker. Hvis jeg manipulerer mennesker på denne måten jeg har beskrevet, setter jeg faktisk min lit til mennesker, og ikke til Gud. Og
jeg vil faktisk motsi mye av det jeg selv forkynner, om å sette min lit og tillit til Gud.

Jeg har truffet mange som har sagt at jeg har trofast gitt tienden i mange år, men jeg har fremdeles gjeld og jeg føler ikke Gud har gitt meg noe tilbake. De har nettopp fortalt meg hvorfor de ikke opplever velsignelser, det er fordi de tror at det er noe de må gjøre for å få den. De tenker at hvis jeg bare gir tiende da vil Gud gi meg tilbake, og man nærmest krever det, og når det ikke fungerer så anklager de Gud.

Dette er ikke å gi av et villig hjerte, og det er heller ikke gjort av kjærlighet, og vår tro og tillit til Gud vil lide under dette.

Nå sier jeg ikke at du synder hvis du gir tienden. Hvis du foretrekker dette, Gud velsigne deg og fortsett gjerne med det, men husk at du ikke er under en lov som sier du må, og ikke putt denne loven på andre heller.

  • Det et alltid en velsignelse å gi, og det å gi mer enn bare ti prosent er en enda større velsignelse.

Prinsippet med å så og høste


For at du skal se viktigheten av å gi er det noen bibelske prinsipper som er bra at du får med deg.
Vi kan gå tilbake til 2Kor. og se litt på mer på sammenhengen her. Husk at dette også handler om penger. Paulus skriver dette brevet som en takk for en pengegave han hadde fått.
2Kor 9:6-11
 6 Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse.
 7 Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.
 8 Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.
 9 Som skrevet er: Han strødde ut, han gav til de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid.
 10 Og han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet.
 11 Og så skal dere bli rike på alle ting, til oppriktig godhet, som ved oss virker takksigelse til Gud.

Igjen: Gud ønsker at du skal ha overflod så vi kan gjøre hans gjerninger på denne jorden. Vet ikke om du har lagt merke til det, men alt koster noe, og uten penger kommer vi ikke langt i denne verden. Skal vi se vekkelser og mennesker bli frelst trenger vi penger!
Det er et prinsipp jeg ønsker at du skal få tak i her, og det handler om å så og høste.

Paulus sier at hvis du sår sparsomt, det vil si hvis du gir lite, vil du motta lite, men hvis du gir rikelig vil du høste rikelig, og her er det faktisk snakk om penger.
Men igjen husk motivet bak: Hvis det ikke er gitt av kjærlighet, med ulyst og et ikke villig hjerte har det liten effekt på deg, for dette handler igjen om å sette sin lit til Gud.

Galaterbrevet nevner også dette prinsippet:
Gal 6:7-9 (BGO)
7 La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. For det et menneske sår, det skal han også høste.
8 For den som sår i sitt kjøtt, skal høste fordervelse av kjøttet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.
9 Og la oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet.

Det du sår vil du høste.
Dette er en naturlov som er konstant, og den fungerer ikke bare med konkret et frø, men også med ord og handlinger. Selv om du er en kristen er du ikke fri fra gravitasjons-loven, den fungerer uansett hva du gjør. Det samme er det med dette prinsippet og andre prinsipper du finner i Bibelen, og de fungerer når du setter dem ut i praksis.

Når du sår et frø vil kan det ta tid for dette frøet spirer og vokser. Ofte kan vi være utålmodige og vi ønsker at ting skal skje nå, og på vår måte, og vi blir bitre og anklagene mot Gud og det vil kvele frøet slik at det ikke vokser opp. 
Men ofte må vi bare gi den litt tid, og stole på Gud, og at han er din forsørger. 

Når du tar i bruk dette prinsippet vil det fungere, det har jeg sett gang etter gang.
Det har vært tider i mitt liv da jeg neste ikke har hatt mat, men selv disse gangene har jeg gitt, og jeg har sett gang på gang hvordan Gud på overnaturlig vis har forsørget for meg. Det er et løfte Gud har gitt oss.
Sal 37:25
 25 Jeg har vært ung og blitt gammel, men jeg har ikke sett den rettferdige forlatt eller hans avkom lete etter brød.

Hvis du praktiserer de prinsipper jeg har fortalt deg vil du aldri mange det du trenger.
Sal 23:1
Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting.

Når du vet at han er din hyrde, da trenger du ikke bekymre deg for noen ting. Jeg vet at den tingen som ofte bekymrer folk flest er dette med penger, men du skal vite at Gud er sikrere enn banken, han har alt det du trenger, han er din forsørger. Vær en trofast giver selv vanskelige tider, og du vil se at Gud vil forsørge deg og dine.

  • Husk at din fiende nummer en i å stole på Gud, uansett om det handler om penger eller ikke, er anklagelser. Når du begynner å anklage Gud vil det stjele din tro og tillit til Gud.


Gud er min forsørger
Jeg ønsker å ta med noen historier om hvordan Gud har vært min forsørger siden begynnelsen av 90 tallet.  

I 1995 sluttet jeg jobben min på Freia og har etter dette måtte stole på at Gud er min forsørger. Her er en historie om hvordan det hele begynte:

I 1994/95 dro jeg på en nyttårsleir som Ungdom i Oppdrag hadde. Under denne festivalen ble det reklamert for en ny DTS som skulle begynne neste høst. Det var en ni måneders DTS som hadde mye praksis. Dette var noe jeg syntes hørte veldig spennende ut. Jeg bestemte meg under denne festivalen at jeg skulle ”ta et steg ut i tro,” slutte i jobben jeg hadde, ta denne DTSen og etter hvert begynne på fulltid i Ungdom i Oppdrag. Dette var et veldig stort steg, for hvis jeg begynte i Ungdom i Oppdrag, måtte jeg skaffe meg penger selv. Ungdom i Oppdrag lønner ikke sine ansatte.
Mitt første økonomiske under skjedde noen par dager etter at jeg hadde tatt avgjørelsen om å slutte jobben. Vi fikk beskjed fra ledelsen på Freia at de måtte si opp en del ansatte, men hvis noen gikk frivillig innen en fastsatt dato, kunne de få 65 000 kroner som en slags fallskjerm.
Jeg benyttet meg selvfølgelig av dette tilbudet. Jeg spurte også om jeg kunne få jobbe frem til sommeren, noe jeg også fikk pluss at jeg fikk jobbe mye overtid før jeg sluttet.
På det økonomiske har Gud virkelig forsørget meg i alle disse årene etter 1996 som jeg har vært i Ungdom i Oppdrag. Under denne tiden har jeg aldri vært i minus på kontoen, det har kun skjedd en gang at jeg var for sen med å betale en regning som jeg kan huske, og jeg har blant annet vært minst en gang i året på et utenlands opphold siden 1995, og jeg har reist til over 30 land. Nå bor jeg i Thailand.

En gang trengte jeg flere faste givere til å støtte meg i tjenesten min. En dag gikk jeg og snakket med Gud om dette, og han sa til meg: ”Hva konkret beløp ønsker du i måneden?” Jeg tenkte først 500, men så bestemte jeg meg for; nei jeg trenger minst 1000 til i måneden. Så jeg sa til Gud: ”Jeg ønsker å få inn 1000 kroner mer i måneden på en fast giver.” Da jeg kom tilbake til rommet mitt, ringte mobilen min. Der var det en person som fortalte meg at han hadde bestemt seg for å gi meg 1000 kroner som støtte hver måned. Gud hørte min bønn ganske kjapt, men på en uventet måte. Jeg hadde blant annet ikke nevnt dette behovet for vedkommende heller, og det var på en måte og gjennom en person jeg ikke helt hadde trodd bønnesvaret ville komme.

For en en del år siden hadde jeg fått leid meg et hus her i Thailand, men jeg hadde ingen møbler til å fylle det med. Jeg hadde kun en gammel seng og et falleferdig skap. Jeg hadde akkurat fått skrapet sammen penger nok til å komme meg ut til Thailand igjen, og kontoen var helt tom.
Jeg trengte absolutt alt til huset, og jeg regnt ut det vil koste et sted mellom 30-40 000 kroner. Jeg bad, og sakte men sikkert kom litt penger her og der, og faktisk innen et halvt år hadde jeg alt det jeg trengte til huset mitt.

En sommer var det en av de som hadde gitt meg fast støtte noen år som sa han måtte kutte ned den månedlige støtten med 1000 kroner fordi han skulle studere. 1000 kroner måneden er en del, spesielt når du jobber i Thailand, men jeg hadde tro på at Gud ville gi meg noen andre til å erstatte det denne personen måtte kutte ned på. Omtrent på samme tid får jeg en e-post, og det var det en annen person som ønsket å støtte meg med 2000 kroner i måneden. Jeg mistet kanskje 1000, men jeg fikk faktisk 2000 tilbake.

Jeg har også opplevd at jo mer jeg gir jo mer får jeg tilbake. Og det har vært tider der jeg har gitt 1000 kroner som jeg egentlig trengte selv, men dagen etterpå er det noen som gav meg den samme summen som jeg gav dagen før.

Guds prinsipper om å gi fungerer, det kan jeg skrive under på!

Egoistiske motiver
Mange kanskje tenker at jeg vil gi for at jeg skal få mer, og det er nok en del kristen som både har forkynt dette og gjør dette. Men dette er ikke et Bibelsk prinsipp, men egoistiske motiver. Gud ønsker å velsigne deg til å være en velsignelse, ikke for at du skal få mer og bruke det bare på deg selv. Igjen: Dette vil ikke si at Gud ikke unner deg noen ting, men det er viktig å ha en glad giver holdning.

Det er feller å falle i her, for eksempel hvis du krever ting tilbake fra Gud så gjør du det ikke i tro. Kanskje det er noen som sier: ”Fordi jeg har gitt tienden til deg Gud, så må du velsigne meg tilbake og gi meg den bilen jeg har bedt om.” Hvis du tror dette har du missforstått hva jeg har sagt, og hva Bibelen sier. Når du har gitt en ting må du bare gi avkall på det, og ikke kreve, men hvile i at Gud har alt under kontroll og at han vil forsørge deg og at frøet vil vokse. Gud har en bil for deg, men bare stole på ham og at han er din forsørger.

  • Du må også oppdage at det er mer velsignelser i å gi enn å få. Når du opplever og oppdager dette, gir du ikke av egoistiske motiver.


Hvor skal jeg gi penger?

Jeg vil igjen understreke at vi et ikke bundet til en lov som sier at du må gi så og så mye, og gi til dette, for det nytestamentlige prinsippet er veldig enkelt: Gi av et glad hjerte og ikke av ulyst eller tvang.

Men hvis vi tar eksempler fra GT, så var det vanlig å gi til templet.

Mal 3:10
10 Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!

Hvis vi ser på skriftstedet over så er forrådshuset det stedet der du får mat. Det var også vanlig å gi gaver til templet eller til prestene i det gamle testamentet.

Hvis vi tar dette i overført betydning, så kan dette betyr det stedet der du får åndelig mat og din lokale menighet, i tillegg snakker Bibelen også om at vi skal gi mat til de som er trengende.

Selv om jeg tror at å gi til din lokale menighet er en bra ting, så igjen er du ikke er bundet til lov som sier at du må gi alt til din menighet.
Jeg tror det her er viktig å la seg lede av Den Hellige Ånd, som på så mange andre områder i livet vårt.
Jeg vil allikevel gi deg noen råd når det kommer til å gi, for der er faktisk ikke helt likegyldig hva du gir til.

For eksempel: Ikke så inn i ting som ikke bærer frukt, eller inn i en menighet eller et arbeid som du ikke har tro på.
Det er viktig at du støtter og så inn i det som fremmer Guds rike.

Hvis du skulle gå i en menighet der du ikke får så mye ut av undervisningen, begynn kanskje å gi og støtt mer der som du opplever at du får åndelig mat, som gjør at du vokser i kristenlivet. Nå sier jeg ikke dette for at skal gi pengene dine til meg, men jeg tror det er et bra prinsipp og et bibelsk prinsipp.

Det er viktig at vi sår våre penger inn i det som har evig verdier.
Penger er noe som bare varer en kort stund, men du kan ta det som er midlertidig og gjøre det til noe som aldri kan dø.
Matt 6:19-21
 19 Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler.
 20 Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler.
 21 For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

Det er viktig at ditt fokus på penger ikke er for at du skal ha skatter på denne jorden, men at du kan så inn i ting som har evig verdi, som å se at mennesker blir nådd med evangeliet og frelst.
Igjen er det mange som tenker, når de leser dette skriftstedet, at Gud vil at vi skal være fattige, at vi ikke skal ha noen rikdom her nede på denne jorden. Men det er ikke snakk om dette, men om hva som er din hensikt med å tjene penger. Er det kun for at du selv kan ha fremgang? Eller er det for at Guds rike skal ha fremgang?

Husk at med dine penger kan du være med på å bygge Guds rike her nede, og se at mange mennesker tar imot Jesus. Da samler du skatter i himmelen, en sjel er en stor skatt for Gud. Du er også med på å bringe Jesus tilbake, og da skal vi oppleve en ny himmel og en ny jord der freden råder og ingen tårer skal være mer.  
Gud ønsker å bruke deg og sende deg ut til dette! Men la ikke penger være en hindring for at dette kan skje.

Matt 24:14
 14 Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Åp 21:3f
 3 Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa: "Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.
 4 Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte." (BGO)

 -----------------------

Se også denne videoen:

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?