Seminar

Meld deg på seminar og oppdatering

    Mer informasjon!

* må fylles ut
 

Tilgi deg selv (Ikke bær på fordømmelse!)

Opprettet søndag 22. januar 2017 00:08 Publisert Treff: 6910

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 7
DårligBest 


 

La ikke ditt hjerte fordømme deg!
1 Joh 3:20-21

For dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt.

Elskede! Hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud.

Rom 8:1

Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus,

Et nytt fokus som jeg vil ha på undervisningene mine er å gjenopprette de knuste hjerter.
En av de tingene vi gjør når vi opplever avvisning er at vi begynner å fordømme oss selv. Vi kan lett tenke at jeg må oppnå en standard før jeg kan bli akseptert, og vi kan føler Gud også har denne standarden.

Når de fleste av oss ser tilbake på livene våre er det nok av ting vi har gjort feil. Det er lett å ha fokuset på det, og vi kan tro at Gud har fokuset på det også. Han ser våre feil og ønsker hele tiden å rette på dem og fordømme oss. Men som du kanskje så fra det skriftstedet jeg begynte med, så er det ingen fordømmelse.  Det er ditt hjerte som kan fordømme, men Gud er større enn det, og han fordømmer deg ikke.
Men du har en sjelefiende kalt djevelen, og han vil gjerne at du skal ha fokuset på fortiden og alt det gale du har gjort, og fordømme deg for dem.

Ofte prøver vi å forbedre oss selv, men ofte finner vi oss selv bare inn i en gammel ond sirkel. Har du gjort løfter du ikke klarer å holde?
På nyttårsaften er det mange som gjør nyttårsløfter. Som at jeg skal spise sunnere og mindre fet mat, jeg skal være snillere mot kona, mannen min, barna mine eller foreldrene mine. Hjelpe til eller vaske opp oftere. Det kan også være åndelige løfte som: Dette året skal jeg stå opp klokken fem hver dag og be minst en time, jeg skal lese igjennom Bibelen minst en gang og lede minst to til frelse.

Jeg husker jeg gav et løfte til mine foreldre en gang, da jeg var rundt 10 år. Løftet var at jeg aldri skulle skuffe dem og gjøre alt hva de sa. Tror du jeg har holdt dette løfte? Aldri skuffet dem eller kranglet med dem?

De fleste av de som gjør et nyttårsløfte eller lignende opplever at de ikke klare å holde dem, og hva skjer da? Jo da kommer fordømmelsen snikende, og vi blir både sinte og fordømmende mot oss selv, fordi vi ikke klarte å holde det løftet vi lovet oss selv.

Vi prøver kanskje en gang til, men faller igjen, og vi blir enda mer sinte på oss selv. Til slutt gir vi opp, og tenker at dette nytter ikke jeg kan aldri få det til.
Det å prøve å forandre oss selv er ganske så håpløst. Du kan faktisk ikke forandre deg selv. 
En stor nøkkel, som jeg vil faktisk si at ikke mange kristen ikke ser, og jeg har vært en av dem i mange år, er faktisk å se at du allerede er blitt forandret på innsiden, du er blitt en ny skapning, du trenger bare å se hva dette innebærer.  
I mye av det Jesus underviste så var Jesus sitt poeng igjen og igjen at vi vil aldri klare i oss selv å leve hundre prosent opp til det som vi lover å gjøre eller som andre sier vi skal gjøre.
Loven som du leser om i GT var Guds standard for hellighet, men problemet var at ingen klarte og oppfylle den. Det var noen selvrettferdige som trodde de hadde fulgt den til punkt å prikke, men Jesus poengterer oven for dem at det fremdeles var noe de manglet.

Det var en mann en gang som trodde han hadde levd et godt og rettferdig liv, og han kom til Jesus en gang og spurte hvordan kunne han få et evig liv. Han ramset opp alle lovene han hadde holdt, men Jesus sa fremdeles at det var en ting han manglet (det var sikkert flere, men dette var hovedtingen) at han måtte selge alt han eide for å følge han. Denne mannen satte sin lit til hva han selv hadde oppnådd, og han hadde også oppnådde mye rikdom ved sitt eget  selvstrev.


Mark 10:24-27

24 .."Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdommer, å komme inn i Guds rike!
25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike."

26 De ble meget forundret og sa til hverandre: "Hvem kan da bli frelst?"

27 Men Jesus så på dem og sa: "For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud."

Jesus gjorde det som var umulig, han oppfylte alle krav, han oppfylte loven for oss.
Vi trenger også å se dette, for vi kan ikke forandre oss selv, for med en gang vi prøver på dette faller vi under loven igjen. Som igjen fører til at vi blir frustrerte og sinte på oss selv.
Men hva skal vi da gjøre for å ikke falle inn i dårlige vaner og ligge under for synd. Jeg vet da at jeg har mange dårlige sider og jeg har syndevaner jeg sliter med og jeg må da prøve å forbedre meg selv?

Du er født på ny!
Det som mange kristne ikke ser er at det handler om hva som skjedde da du ble født på ny, da du ble en kristen!
Jeg vet ikke om du er klar over det, men å bli født på nytt var et nytt konsept i det nye testamentet. Da fariseeren Nikodemus kom til Jesus og Jesus snakket om å bli født på ny, skjønte ikke Nikodemus hva han snakket om. Han sa: Kan en gammel man for andre gang komme inn i sitt mors liv? (se Joh 3:1-18)

Problemet var at den gamle Adam, det gamle mennesket var at den var høyst i live, og loven i GT hjalp til en viss grad å holde syndelegemet i sjakk. De som ikke er kristen har også fremdeles denne naturen på innsiden forresten, for de er fremdeles ikke født på nytt .

Men det Jesus gjorde på korset var at han spikret syndelegemet på korset og han gav oss ett nytt liv! Han gjorde det mulig for oss å bli født på ny! 
Dette er de gode nyheter!
Rom 6:4-6

4 Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skulle også vi vandre i et helt nytt liv.

5 For hvis vi er blitt forenet med Ham i en død som har likhet med Hans død, da skal vi også bli det i en oppstandelse som har likhet med Hans oppstandelse.   

6 For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt , så vi ikke lenger skal være treller under synden.

Mange kristen vet at Jesus døde for våre synder slik at vi kan få rettferdighet, men ofte glemmer vi også er blitt oppreist med ham slik at vi kan leve det nye livet.
Mange tenker at vi bare er tilgitte syndere, og glemmer at Gud har gitt oss et helt nytt liv.
Mange tenker at synd er fremdeles et stort problem for meg, men når du ser deg selv som en ny skapning er du død til synd. (Les hele Rom 6)

Vi er ikke bare blitt rettferdiggjort, vi er blitt en helt ny skapning. Du kan faktisk oversette skapning med en ny rase. Du har en helt ny rase på innsiden, du er ikke den du engang var. Du var en gang død i dine synder og overtredelser, der syndens makt rådet over deg, og du kunne ikke gjøre noe med det.
Men nå, siden du er en ny skapning kan du velge å ikke synde lenger, for syndens makt er brutt og du har faktisk en kraft på innsiden som er sterkere en syndens makt.  
Det som trenger å studere er ikke hvordan du kan klare å holde løfter eller unngå å synde, men du trenger å studere hvem du virkelig er i din nye skapning, der Den Hellige Ånd bor.
Paulus sier at Gud har ikke gitt oss motløshetens Ånd, men kraft kjærlighet og sindighetens ånd (2Tim 2:7). Sindighet kan også oversettes med selvkontroll.
Du trenger ikke lenger å streve for å få selvkontroll, du trenger bare å se at du har det allerede.
Studer også åndens frukter, for det er slik du er, du er en nye skapning:

Gal 5:22-23

22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 

23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!

(Bibelforlaget 2011)

Gal 5:24-25

24 Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.
25 Hvis vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden!

Siden du er en kristen har du korsfestet det som tilhørte ditt gamle liv og du lever nå i Ånden, men du kan fremdeles vandre som du ikke levde i det, men vandre i det nye livet er Paulus sin oppfordring. Du trenger ikke lenger leve i de syndene du levde i før, for du er nå en ny skapning og åndens frukter bor på innsiden av deg, og du trenger bare å se det og leve etter det!
Den måten vi mer og mer vil leve etter dette på er å fornye våre tanker, og dette er en prosess.

En prosess
Å forandre tankene som igjen vil føre til en rette handlinger, er en prosess, det skjer ikke på en dag. Det er her igjen mange tråkker feil, for vi ofte begynner å setter høye krav til oss selv, og når vi ikke har klart og nå opp til dem, fordømmer vi oss selv.

En av fiendens feller er også å fortelle oss hvor kort vi har kommet i fornyelsen av oss selv og hvor mange ganger vi har falt i den sammen tingen. 
Djevelen vil gjerne ha oss under loven igjen. 


Jeg husker da jeg var i tidlig tenårene, og vi skulle ha vitnemøte, eller Da husker jeg at det var noen som alltid var fokuserte på hvor tilkortkommende de og vi var, de var fokusert på alt de burde ha gjort men ikke fikk til. 
Det kom også predikanter som forkynte om hvor lite vi gikk ut på gaten og forkynte evangeliet og alle de som gikk fortapt på grunn av vår lunkenhet. Og man tok eksempler med hvor aktive Jehovas Vitner var i forhold til oss. 

I tillegg ble det lagt vekt på hvor lite vi ba og hvor mye vi burde ha bedt. Eller hvor lite vi leste i Bibelen og hvor mange ganger du burde ha lest Bibelen. 
Indirekte ble det sagt: Siden du har vært kristen lenge nå, så burde du ha hatt mer regelmessig tid med Gud og lest Bibelen mye mer!!

Tror du jeg kom veldig oppmuntret ut av disse møtene? 
Jeg husker jeg var ofte frustrert etter å ha hørt disse tingene. Jeg prøvde også kanskje å ta meg sammen og gjøre dette mer, men jeg fant ut igjen og igjen at jeg ikke var bra nok. Jeg kom til kort, akkurat som de som vitnet om sa at de gjorde. 

Loven er ingen god motivasjons faktor, og det var akkurat det som ble forkynt. Det handler om at jeg, i egen kraft, må ta meg sammen.

Jeg sier ikke at det jeg har nevnt over ikke er viktige, for det er mennesker som som går fortapt fordi de ikke får høre evangeliet, og det er bra og be og lese i Bibelen mye. 


Noen tror jeg forkynner at å lese Bibelen ikke er viktig lenger, vi trenger bare å vite om kjærligheten og nåden nå. Men det er helt feil, for du lærer Kjærligheten, som er Gud, å kjenne gjennom Bibelen.
Hvis du prøver å finne den uten Bibelens ledelse, vil du ikke finne den, du vil gå deg vil, og bli ennå mer såret.


Men tilbake til deg jeg snakket om: Å komme seg ut av lunkenheten gjør man ikke ved å fokusere på at man er sløv. Man blir ikke positiv av å fokusere på det negative.
For igjen: det det handler om er hvem vi virkelig er i den nye skapingen, ikke på hva vi har gjort å må gjøre.
Det er så lett å fokusere på det negative, men det er viktig å skift fokus på det positive. Du er kanskje i dag ikke der du burde være, MEN du er ikke der du var. 
Du har gjort fremskritt, selv om det ikke skulle være mye. 
Så fokuser på det du allerede er (en ny skapning), ikke på hva du ikke har oppnådde ennå. Fienden er ekspert på å få oss feil fokusert, slik at vi fordømmer oss selv.

Ikke fokuser på hvor du burde være, men hva du er akkurat nå, i den nye skapningen. For det er nettopp dette Gud gjør! Han er for deg akkurat nå, og han holder ikke syndene opp i mot deg! Han har tilgitt deg!

Rom 8:31-33

31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss?

32 Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav* Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?

33 Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør.
(BGO)
34 hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det, han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. (NO78/85)


35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd?

36 Som det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer.

37 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss.

Gud er for deg!
Gud er for deg, han ikke imot deg. 

Før følte jeg ofte at Gud ikke var for meg. Jeg husker noen underviste fra Åp 3:17, der det står at den lunkne vil jeg spy ut av min munn. 
Jeg følte jeg var lunken, og at Gud ikke ville ha noe med meg å gjøre. Jeg trodde han var imot meg. Men hvilken åpenbaring jeg fikk da jeg virkelig skjønte at Gud alltid er for meg, og at lunkenhet er et aktivt valg jeg tar som gjør at jeg ikke vil ha fellesskap med Gud.


Hatet meg selv

For mange år likte jeg meg ikke selv og fordømte ofte meg selv, for jeg klarte aldri å nå opp til den standarden jeg følte Gud satt til meg, og når jeg ikke nådde hans standard ville han ikke ha noe med meg å gjøre. 

På sett og vis hatet jeg meg selv, og hadde vanskelig med å tilgi meg selv. 
Jeg var til og med redd for meg selv, for at jeg skulle gjøre noe virkelig galt, eller aldri helt nå opp til «Gud sin standard», som sagt, og bli akseptert nok av Gud.
Sannheten var at det var meg selv som satte denne standarden, ikke Gud, og jeg fordømte meg selv gang etter gang, for en standard jeg selv hadde satt.  

Jeg kunne oppleve det slik også: Jeg var stolt når jeg hadde klart og oppnå mine løfter for en god stund, og veldig fordømt når jeg falt.
Det er veldig viktig å vite at Gud ikke gjør med oss etter våre synder (Salme 103:10), han straffer oss ikke, han fordømmer oss ikke og han har allerede tilgitt oss. 

Mens vi gjør med oss selv ofte etter våre synder: Vi blir sinte og straffer oss selv, og tror at Gud ikke er glad i oss lenger.

Liker og aksepterer meg selv
I dag kan jeg si at jeg liker meg selv, selv om mine handlinger ikke alltid er perfekt. Jeg kan gjøre feil, men jeg fordømmer meg selv ikke lenger for at mine handlinger og det jeg gjør ikke er perfekt.
Da jeg var i tenårene, hatet jeg meg selv, jeg ønsket ofte at jeg ikke var til. Jeg synes jeg var kjedelig og lite morsom. Men i dag synes jeg til og med kan jeg være morsom, og da jeg selv fant dette ut oppdaget andre det også.

Djevelen vil også gjerne at du fordømme deg selv for dine feiltrinn som du har gjort før. Du vet, den personen du har mest vanskeligst for å tilgi er deg selv. Du kan dømme deg selv hardt for en feiltrinn du gjorde, for kanskje ti år tilbake i tiden, og du klarer ikke å tilgi deg selv.

En person i Bibelen som hadde all grunn til å fordømme seg selv for sine feiltrinn var Paulus. Og han er kalt nådens apostel. Han forkynte veldig mye om nåde, nettopp fordi han opplevd mye nåde. Paulus hadde tatt livet av mange kristne, før Jesus møtte han på veien til Damaskus. Og han kunne ha fordømt seg selv for dette, men han visste at Gud hadde tilgitt ham derfor kunne han også tilgi seg selv.
Se hva Pauls skriver til Filliper menigheten:
Fil 3:12-14
12 Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det eller at jeg allerede er blitt fullkommen. Men jeg jager framover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg.

13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran.

14 Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus.

Du trenger også å glemme det som ligger bak, alle dine feiltrinn. Gud har glemt dem, så hvorfor skal du holde dem opp i mot deg selv?

Salme 103 sier:
Sal 103:11f

11 For så høyt som himlene er over jorden, så stor er Hans miskunnhet mot dem som frykter Ham.

12 Så langt som øst er fra vest, har Han tatt våre overtredelser bort fra oss.

Ikke fokuser lenger på det som ligger bak, men strekk deg ut etter det som ligger foran deg. Gud har en spesiell plan med ditt liv, og han har en seierspris for deg, bare ikke gi opp og tilgi deg selv. 


Tilgi deg selv!
Mitt fokus er på å gjenopprette de knuste hjerter.
Jeg tror for å lege og å gjenopprette dype sår i våre liv er hoved medisinen dette: Tilgi!
Du trenger kanskje å tilgi deg selv først av alt, og deg selv er ofte den personen som er vanskelig å tilgi. Du har kanskje gjort valg i livet som du angrer på, eller feilsteg som gjør at du fordømmer deg selv for. Det kan være ting du gjorde for mange, mange år siden. Men bare vit dette: Du er allerede tilgitt av Gud! 
Fordi du er tilgitt, så tilgi deg selv!

Tilgi andre!
Det er selvfølgelig også viktig å tilgi andre. Så lenge du holder på sinne og bitterhet mot de som har såret deg, vil du fremdeles bære på effekten av hva de gjorde mot deg også. Såret de gav deg, vil ikke gro. 

Be Gud om hjelp til å gi slipp på bitterheten! Husk han har allerede tilgitt, og han bor i deg og du har blitt ett med Jesus. 
Du trenger ikke prøve å gjøre det alene, du har en med deg som elsker deg ubetinget, og du kan gi slipp på den avvisning andre har gjort mot deg. For de som har såret deg, har avvist deg på en eller annen måte. Men vit at det er en som aldri vil avvise deg!

 


 

 

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?