Mange kristne mener vi må få Jesus mer på innsiden, men hva om han allerede er der? Paulus skriver i Galaterbrevet (4:19) at Jesus skal vinne skikkelse i oss, altså bli mer synlig gjennom oss. Å leve som kristen handler om å la Jesus komme til uttrykk gjennom oss, ikke bare om selvdisiplin. Det er enklere å bli noe vi allerede er og dele det vi har fått, enn å prøve å bli noe vi ikke er.

Kol 1:27 snakker om «Kristus i dere, håpet om herligheten». Dette betyr at Kristus i oss gir oss frimodighet, seier og kraft. Denne åpenbaringen var ny for de som leste Paulus’ brev, og den er fortsatt viktig i dag. Kristus bor i våre hjerter, og vi lever ikke ved oss selv, men ved ham.

Vårt kristenliv er en reise, ikke en kamp om å bli noe vi ikke er. Vi er ett med Kristus, har hans rettferdighet, kraft, kjærlighet, tilgivelse og all åndelig velsignelse. Dette er gitt oss av nåde, og vi trenger å forstå og ta imot dette i tro.

Bibelen lærer oss at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i Kristus (Ef 1:3), at Kristus bor i våre hjerter ved troen (Ef 3:17), og at vi lever i tro på Guds Sønn (Gal 2:20). Vi er forenet med Herren og vandrer i et nytt liv (Rom 6:4-5).

Hvis du er en strevende kristen, vil denne undervisningen hjelpe deg, og kan sette deg fri!


Gave: Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

En del kristne tenker at vi må prøve å få Jesus mer på innsiden. Hva om han allerede er der? 

Hva om det handlet om å få han ut av oss? Jeg tror vårt kristenliv handler om det siste. 
Vårt kristenliv handler ikke om å streve om å nå opp til Gud, han har kommet ned til oss og han bor allerede i oss!

Paulus oppfordrer oss i Galaterbrevet (4:19) at Jesus skal vinne skikkelse i oss. Vinne skikkelse betyr at han skal bli mer synlig i oss, og at vi skal oppføre oss mer som han.

Jeg tror selvdisiplin er viktig, men å ha disiplin er enklere når kraften til den kommer innen i fra, enn på prøve å få den inn. 

Å bli noe vi allerede er og dele noe vi allerede har fått, er mye enklere enn å prøve å bli noe vi ikke er og dele noe vi ikke har fått ennå. 

Som en kristne er dette skriftstedet veldig viktig: 

Kol 1:27
For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er blant hedningene i denne hemmeligheten, det er Kristus i dere, håpet om herligheten.

Da jeg før leste dette skriftstedet forsto jeg ikke helt hva dette gikk ut på, og kanskje du har det på samme måten? Hva slags hemmelighet er det snakk om her? Og hva er håpet om herligheten? 

Svaret er i midten: Kristus i oss! Det er både hemmeligheten, og det er håpet om herligheten! 

Det som er hemmeligheten i våre liv også, og som mange ikke ser, er at Kristus i oss er nøklene til frimodighet, seier og kraft! 

Hemmelighet i sammenhengen her handler om noe vi ikke har sett, har kunnskap om eller er skjult for andre eller oss.

Hvis det er hemmelig, og den er skjult for oss, må vi få kunnskap om hva dette er, slik at vi kan få en åpenbaring og ta del i det.

For de som leste brevet til Paulus var dette en ny åpenbaring; at Kristus kunne bo i oss, og jeg tror det er en åpenbaring mange kristne trenger den dag i dag. 

Vi trenger å få kunnskap om denne hemmeligheten! Kristus bor ved troen i våre hjerter, vi er ett med ham. Det livet vi lever her nede, lever vi ikke ved oss selv, men ved ham som elsket oss! (Gal 2:20) 

Det er fantastiske nyheter, dette er et liv i frihet ikke et liv i frustrasjon og strev. 

Det er det hele kristenlivet her nede handler om: Å finne ut hvem det er som bor på innsiden av oss, og få ham ut, både i våre gjerninger og ord. 

Vi er blitt forenet med ham (1Kor 6:17), noe som vi sier og forkynner når vi døper oss (Rom 6:5-6), hans natur er blitt vår natur, vi er blitt ett. 

Dette vil ikke si at vi er Jesus, eller at vi alltid oppfører oss som han, fordi vi har ikke helt oppdaget eller forstått hva som har skjedd med oss da vi ble kristne. Det er fremdeles hemmeligheter vi trenger å forstå. 

I annen undervisning har jeg nevnt dette, men det er viktig å forstå: Vårt kristenliv er en oppdagelsesferd eller reise, ikke et strev om å bli noe vi ikke er eller få noe vi ikke har fått ennå.  

Hva er vi og har vi?

  • Vi er ett med ham. (Gal 2:20)
  • Vi har hans rettferdighet og hellighet (Rom 5:1 m.m.)
  • Vi har hans kraft (Ef 1:19)
  • Vi har Hans kjærlighet som er utløst i vår hjerter ved den Hellige Ånd (Rom 5:5)
  • Vi har Hans tilgivelse (Ef 1:7)
  • Vi har all åndelig velsignelse (Ef 1:3)

Hvis velsignelse, kraft, kjærlighet, tilgivelse, hellighet og rettferdighet var noe vi måtte gjøre oss fortjent til, prøve å oppnå det, ville det vært strev og gjerninger. Dette er det samme som å leve under loven, men Gud har gitt oss denne hemmelighet: Kristus i oss håpet om herlighet! 

Jesus bor i våre hjerter, vi har alt i ham. Alt er ferdig, vi trenger bare å få den rette kunnskapen (fornye våre sinn 1Kor 12:2) og ta det imot i tro! 

Noen bibelvers i forbindelse med denne undervisningen: 

Ef 1:3-4
3 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus,
4 slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.

Ef 1:17-19
17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i erkjennelse av Ham,
18 og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige,
19 og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av Hans mektige kraft.

Ef 2:6-9
6 Og Han oppreiste oss sammen med Ham og satte oss sammen med Ham i den himmelske verden i Kristus Jesus,
7 for at Han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.
8 For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave,
9 ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.

Ef 3:16-20
16 og jeg ber om at Han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin Ånd i det indre menneske, etter Hans herlighets store rikdom,
17 det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet,

18 for at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er,
19 og å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde.
20 Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss,

Gal 2:20-21
20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og ga seg selv for meg.
21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For om rettferdighet kommer ved loven, så døde altså Kristus forgjeves.»

1 Kor 6:17
17 Men den som er forenet med Herren, er én ånd med Ham.

Rom 6:4-5
4 Vi ble altså begravd med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.
5 For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen.


Forbønn


Total Page Visits: 727 - Today Page Visits: 5

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.