Jeg kan berolige deg som er forvirret og bekymret rundt om Jesus kommer tilbake og om vi er endetiden: Det som er veldig klart er at Jesus kommer tilbake.
Vi lever i de siste tider. De siste tider startet ved de første kristne og det vi er det fortsatt til den dag i dag.

Vi venter fremdeles på hans komme, og vi kan tørste og oppmuntre hverandre med disse ord.

I denne undervisningen vil jeg snakke litt om dispensasjonalismen (alle profetier som Jesus kom med om de siste tider er fremdeles i fortiden) og preterismen (alle profetier om endetiden er allerede oppfylt).

Få også med deg del 1 av denne undervisningen!


Få også med deg del 1 av denne undervisningen!

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

I det siste har det vært en del diskusjon i norske kristne medier mellom det som kalles preterismen og dispensasjonalismen, og for en del personer har det ført til litt forvirring.

Enkelt forklart er dispensasjonalismen tolkningen som sier at alle profetier som Jesus kom med om de siste tider er fremdeles i fortiden, men preterismen sier at alle profetier om endetiden er allerede oppfylt. For enkelhets skyld vil jeg kalle dispensasjonalismen, latt tilbake teorien.

Jeg ønsker ikke med dette innlegget å skape mer forvirring, men bare forklare og hjelpe de som er redd eller forvirret om Jesus i det hele tatt kommer tilbake.

Ønsker å ta dette helt først også: Jeg tror fult og fast på at Jesus kommer tilbake, og jeg vet ikke hvordan noen kan tolke det annerledes, men alle de spesifikke detaljene rundt dette er jeg ikke sikker på om noen helt ut tolker hundre prosent riktig?

Disse to synene representerer to ytterkanter, og mange tenker det er enten eller, men er det det?

Begge sider sier også at de har rett. Dette er det eneste synet som er riktig, og vi har Bibelen på det! Sier de. Begge bruker Bibelen, og legger til sine tolkninger i det. Så hvem har rett?
Det er her mange er forvirret.

La meg ta deg med til min reise:
Da jeg vokste opp trodd jeg fult og fast på latt tilbake teorien, eller tolkningen. I tidlig tyveårene, det var slutten av åttitallet og begynnelsen av nittitallet, leste jeg alle bøker jeg kom over om teamet, og jeg satte meg veldig dypt inn i det.

Hvis noen sa imot dette synet, ville jeg bli veldig opprørt og sint, det var nesten så det berørt min grunnleggende tro på Gud. Derfor ville jeg ikke høre på noen som sa imot denne endetids tolkningen.

Dette til tross for at da jeg var barn var livredd for at Jesus skulle komme igjen, og at jeg ville bli latt tilbake. Jeg hadde sett en film som het: Som en tyv om natten, og det hadde skremt vannet av meg, og flere kvelder var jeg redd for å legge meg. Det var av og til jeg våknet opp sent på kvelden, og måtte sjekke om foreldrene mine fremdeles var i stuen.
I senere tid har det vært flere filmer rundt det samme teorien, de er kalt: Left Behind (latt tilbake).

I 2001 dro jeg på en Bibelskole som heter SBSCC (School of Biblical Studies), en skole du finner innenfor Ungdom i Oppdrag.
En hel uke var viet til Johannes Åpenbaring, og jeg var veldig skeptisk til denne uken.
Jeg visste de ville presenter et litt annet syn enn det jeg hadde vokst opp med.
Jeg hadde i grunnen ikke så lyst å være på skolen denne uken, men i ettertid kan jeg si det var en av de beste ukene på denne bibelskolen. Undervisningen gjorde meg litt mer ydmyk i forhold til å holde fast på min teori.

Før denne uken trodde jeg det bare var to syn på dette, (og det var ikke preterismen) men etter dette uken så jeg at det fantes flere. Det læreren gjorde var å prestere de forskjellige tolkningene. Læreren selv hadde en tolkningen, men han hadde presset ikke den på oss. Han sa ikke dette: Slik er det, du må tro dette!
Det som gjorde inntrykk på meg var hans ydmyke holdning til dette teamet. Dette har preget meg frem til i dag, og jeg ønsker også å ha et ydmykt forhold til det, men jeg sier ikke at jeg får det til alltid.

Det som også ble forklart var at endetidssynet om «latt tilbake» bare var rundt 200 år gammelt, og oppstod i Amerika. Før dette var de få som underviste om de syv årene og den store trengsel, at antikrist var konkret en person også videre.

I denne korte undervisningen ønske jeg ikke å gå for mye i detaljer, du kan gjerne studere det for deg selv, og ha et åpent sinn rundt det.

Preterismen har vært rundt en del lenger, men det betyr ikke at jeg er enig med denne tolkningen heller.

Så hva mener du? Spør du kanskje?
Vi mennesker er litt slik at vi ønsker konkrete svar på alle spørsmål, men det er ikke alltid vi får det, og det er spørsmål vi ikke kan få helt klare svar på.

I Bibelen finner vi det som er veldig klart, men du finner også mye som må tolkes, og det som tolkes må vi ta som en tolkning, ikke som en absolutt sannhet.

I emnet om endetiden så finner du både det som er veldig klart, jeg kommer snart til bake til det, og det som er tolkninger.

Under tolkninger finner du dette (og mye mer): Det som Jesus sier i Matteus 24 da han snakket om endetiden, om alt det han sier er oppfylt (preterismen) eller ingen ting av det er oppfylt ennå (dispensasjonalismen) eller om det er delvis oppfylt (jeg heller mer til denne tolkningen).
Videre: Hvem som er antikrist og vil det komme bare en antikrist, eller er det flere?
Tolkningen om at Jesus skal komme tilbake og hente de kristne og så skal det skal være syv år med trengsel før Jesus kommer tilbake en gang til. Det er faktisk ingen steder i Bibelen der dette står konkret, det er en tolkning.
Israels plass i de siste tider.
Når Jesus konkret kommer tilbake.
De fleste kjenner til skriftstedet der Jesus sa at timen kjenner ingen (Matt 24:36). Likevel tolker og spekulerer mange i at han vil komme i løpet av det neste tiåret eller denne generasjon. Jeg vil si dette er ren spekulasjon, for mange har sagt det samme, men det har ikke skjedd til nå. Vi er fremdeles her.

Det som ofte skjer når vi blir for detaljert og ønsker å ha veldig konkrete svar er at vi blir så oppslukt i det, og noen ganger også forvirret og fryktsom, at vi glemmer det som er mest essensielt.
Jeg har en tommelfingerregler: Hvis det er ting som Bibelen ikke gir konkrete svar på og som skaper frykt og forvirring, vil jeg ikke bruke mye tid og fokus på dette.

  • Det jeg ønsker å bruke min tid på er å fortelle de gode nyhetene, og få mennesker til å bli bedre kjent med Gud og hans kjærlighet. Alt annet er egentlig underordnet.

    Jeg har fokus på dette skriftstedet, som er Jesus sine ord:
    Matt 24:14
    14 Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Det som er veldig klart i følge Bibelen er at Jesus kommer tilbake! Det er jeg ikke i tvil om.
Hvis preterister mener at Jesus ikke kommer tilbake, er jeg høyst uenig!
Det er veldig mange skriftsteder de må bortforklare, som Jesus sin ord i skriftstedet over. Hvis Jesus bare kom tilbake i år 70 etter Kristus da tempelet ble ødelagt, hvordan stemmer dette overens med dette skriftstedet? Evangeliet hadde ikke blitt forkynt til hele verden og til alle folkeslag, så det kan ikke stemme, selv om man skulle legge til en veldig innviklet tolkning rundt det.

Jeg har ikke studert preterismen inngående, og jeg vet ikke helt om de mener dette; at Jesus aldri vil komme tilbake igjen, og det vil ikke være en dommens dag, men hvis de gjør det er dette rett og slett vranglære. Det finnes også grader av preterismen der noen mener at ikke alt er blitt oppfylt i år 70 e.kr.

Hvis vi skulle si at Jesus ikke kommer tilbake, er dette med på å skape frykt og forvirring, og det tar bort håp om vårt liv etter døden. Det rører ved kjernen i evangeliet som forteller oss at det vil bli en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor.
2 Peter 3:13
13 Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.

2 Peter 3:3-4 NB
»Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse.«

Å si at Jesus allerede har kommet, at oppstandelsen fra de døde allerede har skjedd, vil rive ned troen, derfor vil det si at dette er en vranglære.

»De har fart vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen alt har funnet sted, og hos noen river de ned troen.«
2 Timoteus 2:18 NB

Jeg kan berolige deg som er forvirret og bekymret rundt dette: Det som er veldig klart er at Jesus kommer tilbake. Vi lever i de siste tider. De siste tider startet ved de første kristne og det har fortsatt til den dag i dag.
Vi venter fremdeles på hans komme, og vi kan tørste og oppmuntre hverandre med disse ord.

Paulus sier:
1 Thessalonians 4:16-18
16 For Herren selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra Himmelen. Og de døde i Kristus skal først stå opp.
17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.
18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord.

Ingen vet dagen eller timen, og vi skal ikke spekulere i når han kommer, men en sterk oppmuntring og formaning Bibelen gir er at vi alltid skal være rede for det.

»Vær da også dere rede! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.«
Lukas 12:40 NB

Jesus kan komme i morgen, neste uke, neste måned, neste år, eller om ti år eller femti år og kanskje han ikke kommer i vår levealder i det hale tatt, men la oss alltid være klar for det og oppmuntre hverandre med disse ord: Jesus kommer snart tilbake!

Åp 21:1-7
1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer.
2 Og jeg, Johannes, så Den hellige byen, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra Himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom.
3 Og jeg hørte en høy røst fra Himmelen som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.
4 Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.»
5 Så sa Han som satt på tronen: «Se, Jeg gjør alle ting nye.» Og Han sa til meg: «Skriv, for disse ord er sanne og troverdige.»
6 Og Han sa til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden. Den som tørster, vil Jeg gi av kilden med livets vann uten betaling.
7 Den som seirer, skal arve alle ting, og Jeg vil være hans Gud, og han skal være Min sønn.

Få med deg del 1 av denne undervisningen!


Forbønn


Total Page Visits: 692 - Today Page Visits: 2

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.