Det er mye i disse dager som ønsker å stjele vår tro og glede. Når vi ser på nyheter, leser innlegg på Facebook eller ser ting på YouTube eller andre medier, er det lett miste troen på en bedre fremtid, eller til og med: troen på Gud.
Vi har en pandemi pågående og en politisk verdenssituasjon som er urovekkende på mange måter. Det kan gjøre oss både deprimerte, engstelig, provoserte, frustrerte og sinte.

Jeg har selv merket at dette påvirker meg, og det som skuffer meg mest er hvordan mange kristne oppfører seg på sosiale medier, med alt fra dommedags profetier til veldig polarisert politiske meninger.
Personlig, hvis jeg ser på det kristne landskapet, så er det mye som har forandret seg de siste årene. Vi har blitt kaldere mot hverandre. Litt av årsaken er hvis andre skulle mene noe annet enn det vi mener er rett, så gir jeg deg en kald skulder og du er verste fall ikke en kristen lenger.
I den senere tid har jeg sagt både til andre og til meg selv: få øynene vekk fra personer og på hvem Jesus egentlig er. Han er ikke som mange kristne og slik de sier og oppfører seg, som blant annet på Facebook. Åndelig missbruk har også vært opp i media de siste årene.
(Les mer tekst under)

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


https://open.spotify.com/episode/75GvVVD6nJLovZSXhKhCAa

Jesus fordømte ikke de som mente noe annet han(kjærligheten insisterer ikke alltid på at den har rett, selv om den har det), men han var likevel hard med de som hadde et syn på seg selv som perfekte og ufeilbar.
Jeg lurer ofte på hva Jesus ville ha skrevet på Facebook når han ser alt hva de kristne skriver, både mot hverandre og mot de som ikke er kristne.
I de ti bud står det at vi ikke skal misbruke Gud navn, jeg lurer ofte på hvor mange ganger vi bryter dette budet? For det handler ikke bare om å si banneord eller stygge ord om Gud, men også hvordan vi fremstiller ham og hvordan vi dømmer andre. Jeg tror vi kan være veldig takknemlig for at vi ikke lever under loven, men under nåden.

Hvis jeg hadde vært en ikke kristne og ikke kjent Jesus, så vet jeg ikke om jeg ville ha blitt en, hvis jeg skulle se generelt på mange kristnes oppførsel.

Paulus skrev at han skammet seg ikke over evangeliet, og det gjør ikke jeg heller! For det er Guds kraft til frelse, men jeg skammer meg mange over de kristnes oppførsel. Ikke bare skamme jeg meg, men jeg er også flau over hvordan vi oppfører oss.

Vi kan ofte snakke om forfølgelse, men ofte er den forfølgelsen vi opplever i vesten, selvpåført på grunn av vår oppførsel, både som naive og dømmende.

Jeg kunne ha gitt mere detaljer her, men vil la det stå slik, og du kan selv bedømme og tenke over det, for det jeg egentlig ønsker med dette innlegget i dag er å oppmuntre deg.

Det kan hende du kjenner deg igjen i de følelsene jeg beskriver over: Som frustrasjon, og du føler du har mistet litt av din tro, eller kanskje mye av den på grunn av situasjoner du har opplevd med andre kristne.

Oppmuntringen
Jeg vil gjerne oppmuntre deg med å si: Ikke mist troen. Jeg har fremdeles en stor tro på at det finnes en Gud som elsker deg, det har jeg mange ganger konkret sett i mitt egent liv, men kanskje Gud ikke er som vi mange ganger føler fordi vi noen ganger har opplevd andre kristne har vært: Manipulerende, dømmende, fordømmende, feilsøkene, sinte og avvisende. Noen har også vært offer for makt missbruk eller åndelig missbruk.

Vi må ha fokuset vekk fra hva vi har sett og opplevd eller opplever, og over på hvem Gud er.

Et tema som er veldig vanskelig i kristne kretser er å ha undervisning om at Gud er kjærlighet. Grunnen er at i ofte tror vi allerede vet det veldig godt, vi lærte om Han på søndagsskolen og sang: Ja jeg vet at Gud elsker meg (Yes, Jesus loves me).
Jeg tror hvis kristne hadde forstått hva kjærlighet virkelig er, hadde vår oppførsel vært veldig annerledes. I 1Johannes 4 står det at Gud er kjærlighet to ganger, hvis vi ikke vet hva sann kjærlighet er, vet vi heller ikke helt hvem Gud er.

Dette er ikke sagt i fordømmelse, eller for å gi deg fordømmelse, men det er en sannhet.
Dette er noe vi kan vokse på, og hvordan vokser vi det? Studere igjen og minne oss på hva kjærlighet er.
Nøkkelen finner du i 1Kor 13. Du kan lese det for deg selv og repeter det mange ganger Du trenger å høre det igjen og igjen, for denne verden, ja til og med religion, og den kristne «religion» som mange ubevisst praktiserer, forsterker ofte det motsatte.

Jeg vil bruke det som står i vers 4 til 7. Jeg kommer til å legge in ordet Gud der det står kjærligheten og jeg vil bruke litt fra forskjellige oversettelser og sette sette det sammen. Jeg har blant annet brukt Bibelen Guds Ord, den engelske Amplified og NIV.

Her er definisjonen på hva kjærlighet er!
Gud er tålmodig, han holder ut lenge og er vennlig.
Gud er ikke sjalu eller misunnelig.
Gud skryter ikke, er oppblåst og hovmodig. Han opphøyer ikke seg selv eller ønsker å vis seg selv bedre enn andre. Vise seg frem.
Gud er ikke arrogant eller innbilsk.
Han er ikke uhøflig og uten maner.
Gud oppfører seg ikke umoralsk eller krenker andre.
Gud søker ikke sitt eget og insisterer ikke på alltid å ha rett, for han er ikke selv-søkende og selv-opphøyende.
Gud er ikke overfølsom, irritert eller langsint (blir fort sint).
Gud holder ikke på, husker eller gjemmer på det onde som er gjort imot ham. Han holder ikke en liste over gale ting du har gjort. Hen tenker ikke ut noe ondt (imot deg). Han er ikke oppfarende.
Gud gleder seg ikke over urett og urettferdighet, men gleder seg når rettferdighet og sannet råder (overvinner).
Gud holder deg oppe i alt og alle ting som skulle skje. Han tåler alt.
Gud er alltid klar til å tro det beste om alle personer, hans håp (for deg) forsvinner aldri under noen omstendigheter. Han tror alt.
Gud holder ut alt ut å bli svak. Utholder alt.
Gud og hans kjærlighet vil aldri svikte (deg), falle bort eller ta slutt.

Vi trenger å ta denne listen og minne oss om hvem Gud virkelig er, vi kan dessverre finne mye i denne listen som mange kristne ikke representerer, derfor husk dette: Gud er kjærlighet, og ha dine øyne festet på dette, ikke på de kristnes oppførsel eller den erfaringen du har hatt med mange kristne.

Ikke mist troen på en god Gud. Hvis vi ikke ser at Gud er kjærlighet, vil vi også miste troen.
Tro og kjærlighet henger sammen!
Galatians 5:6
6 ….men bare tro som er virksom ved kjærlighet.


Total Page Visits: 1833 - Today Page Visits: 2