Mange er ikke klar over at det du tenker vil lede til det du føler, og så igjen det du gjør.
Det er viktig at vi vet hvordan vi skal håndtere følelsene riktig slik at de ikke leder oss på feil vei, og det hele starter med våre tanker.

Hvis du vet at du har tanker og følelser som kan føre deg bort fra Gud og fellesskap med ham, er det viktig at du gjør noe med tankene, slik at du kan kontrollere dem, før følelsene vil kontrollere deg!

Hvis jeg kan kontrollere tankene mine, vil jeg kunne kontrollere følelsene mine. Dette er en stor nøkkel i vår kamp mot synd og negative følelser, og Bibelen har gitt oss svaret, vi bare trenger å få øynene opp for det.

Jeg vil gi deg et svar konkret fra Bibelen i dag, så følg med på denne undervisningen!


Utgangspunktet for undervisningen i dag er hentet fra serien: Gud har gitt deg følelser!
Selve serien er et par år gammel, men undervisningen i dag er et helt nytt opptak!


Dette er en lydfil. Du kan laste den ned her

Fornyelse av tankene
Som sagt: Dine følelser blir styrt av dine tanker.
Hvis jeg klarer og håndtere mine tanker, vil jeg klare å kontrollere mine følelser. Hvis mine tanker er på linje med Guds ord og det som er sant, vil også mine følelser følge etter.
2Kor 10:4-5
4 For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker,
5 idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

I en engelsk oversettelse står det: Den sanne kunnskapen om Gud! Vi trenger den sanne kunnskap for å rive ned løgner som vi har trodd på. Om Gud og også om oss selv.

Hvis jeg tar tanker til fange i lydighet mot Gud, vil jeg også kunne kontrollere mine følelser!
Hvis du tenker masse negativt, hva vil din følelsesmessige respons være? Negativt. Følelsen vil følge etter en negativ tankegang. Hvis du tenker positive tanker vi positive følelser komme, hvis du tenker negativt vil negative følelser komme opp.

Hvis jeg tenker at jeg vil misslykkes hver gang jeg prøver på en ting, vil jeg ha en følelse av mislykkethet og håpløshet. Hvis jeg frykter mye, vil mine følelser følge etter frykten. Hvis jeg er mye bekymret, vil jeg få følelser som går i samme retning. Mine tanker vil diktere de følelser som jeg vil ha.
Hvis du har negative følelser, tenk over hva du har tenkt på i det siste, og du vil finne grunnen til dine negative følelser.

Negative følelser kommer også fordi vi glemmer hvem vi er og hva vi har i Jesus. Vi glemmer vår sanne identitet.

Jesus hadde følelser, men følelsene hans kontrollerte ham aldri fordi han visste hvem han var. Hvis dine tanker er på linje med Guds ord og du vet hvem du er i Kristus, så vil dine følelser følge dine tanker.
Ord 16:32
32 Den langmodige er bedre enn en veldig helt, og den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.
Ordsp 16:32
32 Den som er sen til vrede, er bedre enn den som er mektig. Den som kan styre sin ånd* (*sitt sinn), er bedre enn den som inntar en by. (BGO)

Sinn/ånd her refererer til våre følelser. Så det han sier er egentlig: Den som kan styre sine følelser er mektigere en han som inntar en by!
Hvis du kan styre dine følelser er du mer mektig en enn arme som inntar en by.
Det motsatte vil skje hvis det er en som er kontrollert av sine følelser. Han er som en by som blir inntatt av en arme.

Husk at du har makt og autoritet over dine følelser fordi du er Kristus og han er i deg, og dette er hovedtingen du trenger å fornye dine tanker rundt.

Følelser og omstendigheter.
Mange mennesker er deprimerte og frustrerte, og de venter hele tiden på at omstendigheter skal forandre seg for at de skal føle seg lykkelig. De tenker: Hvis jeg bare blir gift, finner en bedre jobb, et bedre sted å bo, hvis jeg bare får en ny bil, vinner en million i tipping også videre, da vil jeg bli lykkelig. Eller de kan tenke: Jeg hadde vært lykkelig hvis jeg ikke hadde vært gift, eller hatt barn. Mange skylder hele tiden på omstendigheter for at de skal kunne være glad og lykkelig. Sannheten er at hvis du tenker slik, vil du aldri bli glad, for det vil alltid være problemer som vil prøver å komme din vei, og du vil aldri bli tilfreds nok på denne måten.

Dette handler om å prøve og fylle et tomrom for å bli akseptert, elsket eller å finne en hensikt med sitt liv. Vi blir igjen lurt av fiendens stemme som sier at det er noe Gud ikke har gitt deg, det mangler noe, Gud skjuler noe for deg, han har en hemmelig hensikt med ditt liv som ikke er helt god. Dette fører til at vi nesten hele tiden har denne følelsen av at vi ikke er tilfreds.

Hvis du sliter mye med depresjoner og negative følelser, tenk over den måten du tenker og snakker på. Hvis du hele tiden sier og tenker: Ikke noe bra vil skje meg, jeg vil aldri lykkes med dette. Jeg får dette aldri til. Legg merke til hva dette gjør med følelsene dine.
Du må forandre dine tanker og ord, for å kunne forandre på hva du føler.
Si heller dette: Noe godt kommer til å skje meg, for Gud er på min side. Jeg har kanskje mislyktes før, men Gud har noe bedre for meg. Om du ikke føler for å si det slik, gjør det likevel og du vil se en forandring med dine følelser etter hvert.

La meg også ta med at når du sier om deg selv: Jeg er mislykket, jeg får det aldri til, jeg er håpløs, jeg ønsker ikke lenger å leve, jeg hater meg selv, så sier du forbannelser over deg selv og du høster negative følelser som kan lede deg til nettopp det du tenker. For som du tenker om deg selv slik blir du (selv om dette ikke er den sanne deg, din sanne identitet).
Ord 23:7
7 For som han tenker i sin sjel, slik er han.

Ord 18:21
21 Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt.

Se på denne rekkefølgen om hvordan ord, følelser og handling henger sammen.
1. Ord produserer tanker
2. Tanker produserer følelser
3. Følelser produserer avgjørelser
4. Avgjørelser produserer en handling
5. Handlinger produserer vaner
6. Vaner produserer en karakter
7. Karakter produserer din fremtid

Rom 12:2
Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.

To viktige sannheter som Bibelen vil fortelle deg:

  1. Du kan ta kontroll over dine følelser fordi du er en ny skapning og Jesus bor i deg og du i ham, derfor kan du kontrollere hva du tenker og sier.
  2. Selvkontroll er en del av åndes frukter og den Ånd som er gitt deg allerede på innsiden(2Tim 1:7), fordi du er i Kristus, derfor kan du velge den veien Gud har for deg, og de negative følelsene trenger ikke lenger å lede deg!

Husk nøklene er dette:
1. Ha den rette kunnskapen om Gud og om hvem du er!
2. Ta tanker til fange som ikke er på linje med denne kunnskapen!


Utgangspunktet for undervisningen i dag er hentet fra serien: Gud har gitt deg følelser!
Selve serien er et par år gammel, men undervisningen i dag er et helt nytt opptak!


Total Page Visits: 3433 - Today Page Visits: 1

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.