Loven krever perfekt overholdelse av Guds vilje for å oppleve hans nærvær og ledelse, mens nåden fremhever at Jesus leder oss med kjærlighet og tilgivelse.
Gud har gitt oss fri vilje og ønsker å veilede oss til de beste valgene, men respekterer også våre ønsker.
Å leve under nåden gjør det enklere å følge Guds vilje, og det finnes alltid mulighet for tilgivelse og gjenopprettelse når vi feiler.

Johannesevangeliet viser dette gjennom historien om kvinnen grepet i hor, hvor Jesus tilgir henne i stedet for å fordømme.
Selv når vi gjør feil, ønsker Jesus å tilgi oss og lede oss videre. Gud kan vende våre dårlige valg til noe positivt, og han leder oss ofte ved å legge ting ned i våre hjerter. Filippenserne 2:13 bekrefter at Gud virker i oss for å gjøre hans gode vilje. Vi bør ikke stresse med å finne ut Guds vilje, men stole på at han er med oss og leder oss mer enn vi er klar over.


Gave: Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Guds vilje i relasjon til loven og nåden er et sentralt tema i kristen teologi og kan oppsummeres på følgende måte:

Loven:

  • Loven refererer til de bud og regler som er gitt i Det gamle testamentet, spesielt de som ble gitt til Moses på Sinai-fjellet, inkludert de ti bud. Loven fungerer som en veileder som viser hva som er rett og galt, og setter en standard for hellighet og rettferdighet.
  • Formålet med loven er å vise menneskene Guds perfekte standard og vår egen syndighet. Loven avslører vår manglende evne til å leve opp til Guds krav fullt ut, noe som fremhever behovet for en frelser.
  • Straff under loven: Ifølge loven fortjener mennesker straff for sine synder, ettersom de ikke klarer å leve opp til Guds perfekte standard.

Nåden:

  • Nåden refererer til Guds ufortjente kjærlighet og tilgivelse gitt til menneskene gjennom Jesus Kristus. Nåden er et sentralt begrep i Det nye testamentet og innebærer at frelse og tilgivelse er gaver fra Gud, ikke noe vi kan oppnå gjennom egne gjerninger.
  • Jesus oppfyller loven: Jesu liv, død og oppstandelse oppfyller lovens krav. Han levde et syndfritt liv og tok straffen for våre synder på seg. Ved å tro på Jesus, blir vi tilgitt og rettferdiggjort.
  • Leve under nåden: Når vi lever under nåden, betyr det at vi ikke lenger er bundet av lovens krav for å oppnå Guds gunst. I stedet er vi fri til å leve i et kjærlighetsforhold med Gud, ledet av Den Hellige Ånd.
    Nåden gir oss kraft til å følge Guds vilje, selv om vi gjør feil, fordi vi vet at vi alltid kan vende tilbake til Guds tilgivelse.

Forholdet mellom loven og nåden:

  • Loven og nåden sammen: Loven viser oss vår synd og behovet for en frelser, mens nåden gir oss den frelsen gjennom Jesus Kristus. Loven bringer erkjennelse av synd, og nåden bringer tilgivelse og forsoning.
  • Transformasjon gjennom nåden: Nåden transformerer hjertene våre og gir oss et ønske om å følge Guds vilje, ikke av frykt for straff, men av kjærlighet og takknemlighet for det Han har gjort for oss.

Konklusjon:

Guds vilje er at vi skal forstå vår syndighet gjennom loven, men også motta hans kjærlighet og tilgivelse gjennom nåden. Dette leder oss til et liv i frihet og fellesskap med Ham, hvor vi kontinuerlig formes til å bli mer lik Jesus Kristus.


Forbønn


Total Page Visits: 816 - Today Page Visits: 6

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.