I dag taler Gud til oss gjennom sin Hellige Ånd, men hvordan kan vi høre hans stemme? Er det som en sterk litt skremmende stemme som kommer ovenfra, og fra en mystisk person vi ikke kan se?
Dette høres mer ut som et spøkelse. Den Hellige Ånd kalles riktignok på engelsk: The Holy Gosth, men han er så absolutt ikke et spøkelse, han er en av treenigheten, og han er som Jesus og Gud. De er alle ett, og er den samme person.

Jeg skal ta opp åtte forskjellige måter Gud taler til oss i dag, og jeg har opplevd nesten alle av dem, bortsett fra en hørbar stemme.

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Joh 16:13
13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Det første som er viktig, og som vi må tro er at Gud taler i dag, hvis vi ikke tror dette er det liten sannsynlighet for at vi vil høre den.

Gud taler i dag!
De samme ordene som Peter talte ut på pinsedag gjelder for oss i dag også:
Apg 2:16-17
Men dette er det som er sagt ved profeten Joel:
Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer.
Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.

Har Gud talt til deg?
Det kan hende at Gud har talt til deg, men du har kanskje ikke vært klar over at det har vært ham. Samuel var ikke klar over at det var Gud som hadde talt til ham de to første gangene Gud gjorde det (1Sam 3.), så det er stor mulighet for at han kan ha talt til deg også uten at du har vært klar over det.

Jeg vil nevne litt mer konkret de forskjellige tingene Gud taler igjennom og kanskje vil du gjenkjenne ting som gjør at du ser at Gud også har talt, eller også vil det inspirere deg til å høre mer etter Guds stemme.

Det å lære seg til å høre Guds stemmer kan sammenlignes med å lære seg et nytt språk. Det er ikke mulig å lære seg et språk uten å prøve og å feile. Etter hvert som du prøver deg fram vil du lære å høre og forstå det mer og mer.

Hvordan Gud taler
Den måten Gud taler til oss på er i hovedsak gjennom: Profetier, syner, drømmer, visjoner, bilder, hørbar stemme, indre stemme og gjennom sitt ord.
De to siste er kanskje hva du er mest kjent med?


Følg med på neste ukes undervisning, der jeg vil fortsette å snakke om dette emnet. Jeg vil blant annet fortelle om hvordan Gud talte til meg om min kone.


Forbønn

Total Page Visits: 1016 - Today Page Visits: 1