I siste undervisningen i denne serien om å høre Guds stemme, vil jeg nevne disse måtene som Gud taler til oss på: Syner, drømmer, visjoner, bilder, hørbar stemme, indre stemme og gjennom sitt ord.

  1. Syner
    Syner er å se bilder i våken tilstand.

Andre kan få syner mens de lukker sine øyne, slik jeg opplevd det.
Det var under en bibelskole jeg gikk på, våren 1997.
På skolen ble det oppfordret til å be Gud for å få et unådd folkegruppe å ha et hjerte for og be for. Den 1.mai under en lovsangsstund ba jeg til Gud: «Kan du gi meg et unådd folkeslag å be for?». Mens jeg hadde øynene lukket, så jeg plutselig fire klare og store bokstaver, og jeg så det veldig tydelig for meg hvordan det var stavet. Navnet jeg så var: Shan.
Jeg nevnte det ikke for noen, men tenkte at jeg senere kunne undersøke om dette virkelig var et unådd folkeslag. Jeg hadde aldri hørt dette navnet før.
Rundt en måned senere kom Alv Magnus, som var leder for Ungdom i Oppdrag Norge og Norden på den tiden, og talte på bibelskolen. Han hadde nylig vært i Thailand, og der, fortalte han entusiastisk, hadde han kommet i kontakt med personer som kom fra et unådd folkeslag.
Han snudde seg rundt og skrev dette navnet på tavla: SHAN. Det var akkurat slik jeg så det i mitt syn.

I dag er jeg misjonær blant shanfolket, og jeg er også gift med en kvinne fra dette folkeslaget.

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

I Bibelen er historien om Peter og Kornelius et eksempel på å få syner (Se Apg 10:3 og 9-16).
Kornelius var ikke en jøde, men var fra området som i dag er Italia. Han så en duk som ble senket ned med alle slags retter, og Gud sa at han skulle spise alt. Synet Peter fikk handlet om at evangeliet ikke bare var for jøder, men for alle, så dette var en viktig profeti, som har betydning for oss den dag i dag.

2. Visjoner
Visjoner er tanker og mål du har som er inspirert av Den Hellige Ånd. Det kan være alt fra en visjon du har om en menighet og tjeneste til mer personlige ting som Gud ønsker du skal gjøre i fremtiden. Husk at visjoner ikke bare er en slags drøm og et ønske du har, men den er gudgitt, og du vil kunne vite det.
Min kone hadde en visjon over 2022 om at vi skulle se en stor økning i antall mennesker ta imot Jesus. Vi visste ikke helt hvordan dette skulle skje, vi var bare rundt fem familier som kom på våre møter, men i løpet av dette året så vi over 30 personer bli kristne og neste like mange døpt.
Jeg er overbevist om at dette var en visjon som Den Hellige Ånd gav min kone!

3. Drømmer
Kanskje du har hatt noen drømmer som har vært fra Gud? Sjekk listen under og se om du kjenner igjen noe av det.
Får drømmen deg til å søke Gud?
Er Guds nærvær der når du våkner?
Gjentar drømmen seg?
Opplever du at drømmen gir deg symboler(som Daniel opplevde)
Kommer drømmen igjen og igjen tilbake til deg når du er våken?

Jeg ønsker også å ta med hva slags drømmer Den Hellige Ånd ikke vil gi deg: Drømmer som er veldig negative, om en negativ fremtid, død og ulykker også videre.

En generell regel er: Alle drømmer som gir deg en eller annen form for frykt, er ikke fra Gud.

4. Bilder
Ser bilder istedenfor å høre ord. Det kan f.eks. være et kunnskapsord, men kommer som et bilde isteden. Dette går ofte litt sammen med syner.

5. Hørbar stemme
Jeg har ikke hørt mange opplevd dette i dag, men jeg vet det skjer.
Et eksempel er Paulus da han hørte en hørbar stemme fra Den Hellige Ånd på vei til Damaskus (Apg 9), og det var en livsforvandlende opplevelse for ham. Det var slutten på hans forfølgelse av de kristne og begynnelsen på hans tjeneste.

6. Indre stemme
Dette er kanskje den vanligste måten å høre Guds stemme på.
Ofte skjer dette ved et inntrykk du fikk eller bare en enkel tanke som kom til deg.

Jeg vet at Gud snakker daglig til oss på denne måten, og Han er mer villig til å tale til oss enn det vi er til å lytte.

Jeg kan ofte oppleve at jeg har en samtale med Gud i tankene mine. Hvordan vet jeg at det er Gud? Ofte vet jeg at det er Han fordi jeg får svar og løsninger som jeg aldri ville ha tenkt på selv.

7. Kunnskapsord
Jeg opplever ofte at når jeg ber for noen får jeg tanker og informasjon om den personen, det er tanker og informasjon som jeg egentlig ikke vet om vedkommende. Når jeg da ber det ut og det stemmer får jeg også en bekreftelse på at Gud har talt til meg gjennom den indre stemme.

NB! Gud vil ikke gi meg eller deg informasjon om andre som er negative eller om store synder. Unntak kan være hvis vedkommende er veldig klar for en korreksjon, og det vil hjelpe han eller henne. Det bør også bli sagt i fortrolighet og kjærlighet. Det siste er utrolig viktig. Hvis vi ikke er sikker på om kjærligheten ligger der i bånn, bør vi aldri si det. Kjærligheten bør alltid være utgangspunktet uansett.

8. Gjennom Bibelen
Denne er kanskje den mest vanlige, min kone opplever dette nesten daglig. Det kan være en litt vanskelig situasjon vi står opp i, og min kone sier: Når jeg leste Bibelen i dag morges gav Gud meg dette skriftstedet, og det stemmer veldig godt med den situasjonen vi er i akkurat nå.

Det kan også oppleves slik: Du du har lest et skriftsted mange ganger før uten at det betydde noe spesielt for deg, og du leser det en gang til og det plutselig betyr noe for deg der og da, da har du også hørt Guds stemme.

Jeg husker jeg opplevde spesielt mye av dette i den tiden like etter at jeg ble døpt i Den Hellige Ånd.
Det var ett skriftsted som talte mye til meg. Jeg opplevde at jeg hadde mange festningsverk rundt meg som gjorde at jeg ikke helt så min identitet og hvem jeg var og hva jeg kunne gjøre.
Jeg hadde liten selvtillit, spesielt når det kom til å gjøre noe for Gud.

Skriftstedet jeg fikk da jeg ba og bladde i Bibelen var:
Jes 25:12 Dine høye festningsmurer støter han ned, han jevner dem med jorden og styrter dem i støvet (NO 78/85).
Jeg opplevde at dette var et løfte Gud gav meg gjennom sitt ord, og jeg har sett oppfyllelsen av det når jeg nå ser meg tilbake.


Forbønn


Total Page Visits: 1423 - Today Page Visits: 2