Vi kan lett se at i denne verden finnes det mye løgn, og som kristen så er vi ofte bevisst dette, men en ting vi lett ikke ser er når løgnene sniker seg inn i våre kristenliv.

Som et eksempel: Vi alle vet at bønn er viktig, men hvis vi begynner å tro at Gud ikke er fornøyd eller til å med sint på meg, når jeg har glemt å be, så har vi åpnet opp fra løgner fra fienden.

Eller på den andre siden av grøfta: Begynne å tro at mine bønner er unike og det er de som får alle ting til å skje, som : Der på grunn av min bønn og faste at så mange har blitt frelst. Dette er også en felle fienden vil ha oss i, det kalles åndelig hovmod.
Våre bønner kan styrke oss og forandre oss og de rundt oss, men når ting skjer er det på grunn av Guds nåde, ikke på grunn av din gjerning. Bønn kan faktisk bli en gjerning, som personer kan rose seg av.


Dette er 8 delen i en serie jeg har kalt: Fridd oss fra den onde!

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen.com og få beskjed når hele serien ligger ute. Du vil også få tilgang på en PDF fil med tekst til denne undervisningen, hvis du melder deg på.

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Hvis videoen ikke spiller av, trykk på linken: Se den på YouTube

Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Da Jesus snakker om tyven i Johannes 10, referer vi ofte dette til djevelen. Det er ikke helt feil, for det beskriver djevelen så absolutt, men de Jesus referer til er faktisk fariseerne, det vil si de høy åndelige selvrettferdige lederne på Jesus sin tid. De som trodde de gjorde alt perfekt, hold alle lover og gjorde sine daglige bønner.
Det Jesus sikter til i det han sier er faktisk religiøsitet, det å stole på at vi blir rettferdige ved egne gjerninger. Dette vil stjele, myrde og ødelegge for deg.
Det er vanskelig å måle hvor mye religiøsitet har ødelagt. Både for oss i våre liv nå, men også opp igjennom historien, ta for eksempel korstogene.

La oss lese det, så du kan se at det er hva Jesus snakker om, vi må tilbake til kapittel 9 for å se dette.

Joh 9:40 – 10:1
40 Noen av fariseerne som var med Ham, hørte da disse ord og sa til Ham: «Er vi også blinde?»
41 Jesus sa til dem: «Hadde dere vært blinde, hadde dere ikke hatt noen synd. Men nå sier dere: Vi ser. Derfor består deres synd.
10:1 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som ikke går inn i saueinnhegningen gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.

Jesus begynner her å snakke om at han er den gode hyrde, men fariseerne er det ikke, de er tyver og røvere, han nevner også at de er som ulver.

Joh 10:6-12
6 Jesus brukte denne lignelsen, men de forsto ikke hva det var Han sa til dem.
7 Da sa Jesus igjen til dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Jeg er porten inn til sauene.
8 Alle som er kommet før Meg, er tyver og røvere, men sauene hørte ikke på dem.
9 Jeg er porten. Hvis noen går inn gjennom Meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne beite.
10 Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod.
11 Jeg er Den gode Hyrde. Den gode Hyrde gir sitt liv for sauene.
12 Men en leiekar, en som ikke er hyrde og som ikke eier sauene, når han ser ulven komme, forlater han sauene og flykter. Og ulven kaster seg over sauene og sprer dem.

Du kan også lese reaksjonen til de som lytte på Jesus, da han sa dette, og igjen er det tydelig at dette er rett mot fariseerne og de selvrettferdige.
Joh 10:19-21
19 Så ble det igjen splid blant jødene på grunn av disse ordene.
20 Mange av dem sa: «Han har en demon og er gal. Hvorfor hører dere på Ham?»
21 Andre sa: «Slike ord kan ikke være fra en demonbesatt. En demon kan vel ikke åpne øynene på en blind?»

Så vi må være på vakt mot selvrettferdighet, det vil stjele, myrde og ødelegge for deg. Det vil hindre deg til å ha et nært forhold til din himmelske far, for du tror du kan klare det selv, ved dine gjerninger.

Få med neste del der jeg vil snakke om: Må vi følge de ti bud i dag?
Følg med på neste del!


Forbønn


Total Page Visits: 1394 - Today Page Visits: 3