Den åndelige kampen vi kjemper imot djevelen er ikke der ute ett sted, men den er i våre sinn.

Den eneste måte djevelen kan få makt og autoritet på er gjennom at vi samarbeider med ham, det vil si: være enig med hans løgner.
Derfor ønsker han å bygge tankebygninger inn i våre sinn som ikke stemmer overens med den sanne kunnskapen om Gud, om hvordan han har skapt oss og at vi er hans sønner og døtre som han har vell behag i.


Dette er 5 delen i en serie jeg har kalt: Fridd oss fra den onde!

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen.com og få beskjed når hele serien ligger ute. Du vil også få tilgang på en PDF fil med tekst til denne undervisningen, hvis du melder deg på.

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Hvis videoen ikke spiller av, trykk på linken: Se den på YouTube

Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

2Kor 10:3-5
3 For selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verdslig vis.
4 For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk;
5 med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

Som vi har sett, så er den eneste måte djevelen kan få makt og autoritet på er gjennom at vi samarbeider med ham, det vil si: Være enig med hans løgner. Derfor ønsker han å bygge tankebygninger inn i våre sinn som ikke stemmer overens med den sanne kunnskapen om Gud, om hvordan han har skapt oss og at vi er hans sønner og døtre.

Kanskje du tenker: Står det ikke et sted vi har en kamp mot ondskapens åndehær i himmelrommet?
Ef 6:12
12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.

Det er faktisk en del som tenker at den åndelige kampen er i himmelrommet der ute ett eller annet sted, og dette er verset som de har brukt som grunnlag for det.
De tenker at vi må be i mot åndsmakter over byer og land for at våre bønner skal nå igjennom til Gud, eller for at vi skal få vekkelse. Mange tenker at himmelen er på en måte stengt, og hvis vi bare ber nok vil himmelen åpne seg og Gud komme ned.
Jeg var i en menighet en gang hvor de sang: Gud kom og åpen opp himmelen og kom ned til oss. Jeg tenkte: Hmm, jeg trodde Gud allerede hadde kommet ned til oss, gjennom Jesus, må vi be om at han skal komme flere ganger for å åpne opp himmelen igjen? Tankegangen var sannsynligvis at de trodde åndelige makter står mellom oss og Gud, og vi må be igjennom til Gud for å få gjennombrudd, men er det slik?

Hva åndelig krigføring ikke er og er
Nå sier jeg ikke at det ikke finnes åndsmakter over byer og land, men det står ingen ting i Bibelen om at vi skal krige mot åndsmakter der ute et sted, og i det nye testamentet ser du ikke apostlene drive med den slags åndelig krigføring som vi kanskje har sett noe gjøre over byer og land også videre i dag.

Da Paulus så alle avgudene i Athen, som var avgudsdyrkelsens hovedstad på den tiden, gikk ikke Paulus rundt å drev ut åndene av byen og ba i tunger. Han ble opprørt når han så avgudene, men hva gjorde Paulus med det? Jo han sto opp på tempelplassen og forkynte sannheten.
Og det var faktisk ikke en svovelpreken han hadde heller.
Paulus var vis og brukte til og med sitater fra deres egne hedenske diktere og poeter, for å fortelle dem sannheten. Han sa heller ikke: Gud er langt borte fra dere, omvend dere så kan han kanskje kan komme deg nær: Han sa faktisk:

Han har gjort hvert folkeslag av ett blod og latt dem bo over hele jorden, og har fastsatt deres forutbestemte tider og grensene for deres bosteder,
for at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle seg fram til Ham og finne Ham, selv om Han ikke er langt borte fra en eneste av oss.
For i Ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av deres egne diktere har sagt:«For vi er også Hans slekt. »
Siden vi altså er Guds slekt, burde vi ikke tenke at Guddommen er lik gull eller sølv eller stein, noe som er formet av menneskets kunst og påfunn.
Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler Han at alle mennesker alle steder skal omvende seg. (Apg 17:27-30)

Ordet omvendelse som er brukt her i Apg. 17 betyr forresten ikke anger og løfte om bot å bedring. Det betyr ikke en gang å snu om eller konvertere, det greske ordet brukt brukt her, og som er mest brukt om omvendelse, betyr rett og slett: Tenk på en ny måte, forandre dine tanker eller fatt et annet sinn. 
Jeg kommer tilbake til dette med omvendelse litt senere i denne undervisningen.

Så hvordan gjorde Paulus åndelig krigføring? For han gjør så absolutt det. Jo han forteller dem om sannheten, som gjør at mennesker kan bli fri djevlenes løgner. Paulus forteller her sannheten om at de ikke lenger trenger å tilbe avguder som er laget av menneskehender, og det førte sannsynligvis til en forandring i de som hørte på og valgte å tro Paulus sine ord og evangeliet.

Tilbake til Ef 6:12
Legg merke til hva det står i begynnelsen av dette verset, det står at vår kamp er ikke mot kjøtt og mot blod, det vil si: mennesker, men vi har en kamp mot åndsmakter.

Jeg har tro på at det finnes åndsmakter, men det disse vil gjøre er å påvirke hvordan vi tenker.
De vil skape tanker og festningsverker som reiser seg mot kunnskapen om Gud.
Disse åndsmaktene ønsker å gå inn filmer, blader, musikk, regjeringer etc. Og skape et galt bilde av Guds. De ønsker vi skal tenke galt om Gud og om hans skaperverk, som blant annet er oss.

Hvordan river vi ned disse tankebygningene som disse åndsmaktene har skapt? 
Ved å få alle kristne til å be imot disse åndsmaktene? Jeg tror faktisk ikke dette, nei vi river ned disse tankebygningene med å forkynne sannheten, som jeg har forklart over.

En åpenbaring av sannhet
Når mennesker får en åpenbaring av hvem Gud er og hvem vi er i Ham, vil vi også rive ned de onde åndsmakter disse representerte, enten det er frykt, avgudsdyrkelse, depresjoner, umoral (som mange kristne refererer til Jesabels ånd) også videre. Og jo flere som får en åpenbaring av Gud og hvem han i sannhet er, og hvem vi i sannhet er, jo mindre vil en åndsmakt få fotfeste, enten det er over byer, land eller over mennesker, ja selv også over dine tanker i ditt sinn og i ditt eget liv.

Jeg er på ingen måte i mot bønn, men jeg ber ikke imot åndsmakter i himmelrommet og imot åndsmakter over byer også videre lenger (jeg har gjort det), men jeg ber at mennesker skal få en åpenbaring av hvem Gud er og hvor unike, verdifulle og hvor høyt Gud elsker dem. Mitt fokus er på menneskene at de skal få en åpenbaring av Guds kjærlighet, ikke på åndsmaktene.

Få med neste del der jeg snakker vinne over frykt. Følg med på neste del!


Forbønn


Total Page Visits: 672 - Today Page Visits: 1