For å bli fri fra djevelens påvirkningskraft på ditt liv er omvendelse veldig viktig, det er faktisk helt avgjørende i din åndelige kamp!
Men hva er egentlig omvendelse?

En løgn som djevelen vil ha deg til å tro på er at omvendelse er forbundet med noe negativt, for vi tror det handler om anger, føle seg skamfull og et løfte om bot og bedring Ett løfte som vi innerst inne kanskje vet vi ikke helt klarer.
Synd vi gjør, kan føre til skam, skyldfølelse, fordømmelse og anger, men dette i seg selv har ingen ting med omvendelse å gjøre. Det kan føre til omvendelse eller et ønske om det, men det er ikke omvendelse i seg selv.

En person kan angre på det han har gjort, men det betyr ikke nødvendigvis at han har omvendt seg. Sann omvendelse vil forandre deg, så du ikke faller inn de gamle syndevaner.


Dette er del 15 i en serie jeg har kalt: Fridd oss fra den onde!

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen.com og få beskjed når hele serien ligger ute. Du vil også få tilgang på en PDF fil med tekst til denne undervisningen, hvis du melder deg på.

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Definisjonen
Her er definisjonen på på orden omvendelse (eng. repent) fra greske:
g3340. μετανοέω metanoeō; to think differently or afterwards, i.e. reconsider (morally, feel compunction):
to change one’s mind, i.e. to repent.

Så omvendelse betyr rett og slett: Tenk annerledes, forandre den måten du tenker på. 
I alle norske oversettelser bortsett fra Bibelen 2011, har de oversatt:
Apg 3:19 (eBibelen – Guds Ord)
19 Derfor, få et nytt sinn og vend om,..

Det samme ordet er brukt her:
Apg 2:38 (eBibelen – Guds Ord)
38 Da sa Peter til dem: “Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse…

Paulus bruker igjen dette ordet i Apostlenes gjerninger kapittel 17.

Så ordet metanoeō betyr å få et nytt sinn (fatt et annet sinn i noen oversettelser), eller tenk på en ny måte, som brukt her i Apg 3:19.

Jeg ønsker bare å komme med en anmerkning her:
Bibeloversettere har litt forskjellige tolkninger av Bibelen, og noen kan reflektere deres teologi, derfor er det bra å sammenligne oversettelser. Hvis du slår opp Apg. 3:19 i Bibelen av 2011 vil du se at de har brukt ordet angre istedenfor; få et nytt sinn.
Som jeg har forklart, og som vi så utifra det greske ordet som er brukt, er dette ikke en bra oversettelse etter min mening, men det er slik mange tenker: At omvendelse har med anger og bot og bedring å gjøre.
Ordet metanoeō betyr kun dette: Få (fatt) et annet sinn, eller tenk på en ny måte, og det er mest brukt når det snakkes om omvendelse i det nye testamentet.

Vende om
I Apg 3:19 har også med et annet ord som betyr vend om, (Derfor, få et nytt sinn og vend om..) men dette er ikke ordet metanoeō, men ordet epistrephō:
g1994. ἐπιστρέφω epistrephō; to revert (literally, figuratively or morally): come (go) again, convert, (re-)turn (about, again).
AV (39) – turn, be converted, return, turn about, turn again

Så dette ordet betyr å snu om eller bli konvertert.

Jeg er enig i at omvendelse inneholder dette med å snu om (vende om), men det handler først og fremst om å forandre sine tanker. Når du gjenkjenner en løgn så må du først og fremst å velge å tro hva som er sant, og du snur deg da fra løgnen og til sannheten.

Fokuset på omvendelsen er ikke hva som er galt, men å gjenkjenne hva som er sant, for du kan ikke vend om til noe som du ikke tror er sant!

Finn ut hva som er sant!
Jesus sa: John 8:32 (eBibelen – Guds Ord)
32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.”

Omvendelse er en nøkkel til å bli fri, men vi kan ikke bli fri før vi vet hva vi skal vende om til, som sagt: Vi må først kjenne sannheten, også vil sannheten sette oss fri.

Når vi gjør synd, gjør vi det ofte fordi vi tror en løgn.
Nå snakker jeg ikke om at du ikke vet om at det er en synd, når du synder, det vi kaller: En bevisst synd, jeg tror de fleste vet at de gjør noe galt når de gjør det, men det gale vi gjør kommer ofte av en underliggende løgn.

Ta et eksempel om det å falle i det å drikke seg full. Vi vet sannheten om at dette er galt, men hvorfor sitter vi fremdeles fast i det?
Grunnen er i stor grad: Vi ønsker å fylle et tomrom vi har på innsiden; det å bli elsket og akseptert, og å vite at vi har en hensikt og verdi.
Dette er en underliggende årsak til alkoholisme og all avhengighet.
Så for å kunne omvende oss helt fra avhengighet, trenger vi å vite sannheten om vår verdi, at vi er elsket og at livet har en hensikt. 
Det kan ta tid å rive ned løgner, så omvendelse er i stor grad en daglig prosess Det vil si vi oppdager mer og mer sannheter om hvem Gud er, om hans kjærlighet og vi fornyer våre tanker rundt dette. 

Jeg ønsker å gjenta dette: Omvendelse handler ikke om anger og et løfte om bot og bedring, som mange tror, men å oppdage mer og mer sannheten og snu seg til den.

Sann omvendelse

Sann omvendelse er å være enig med Gud og hva Han har sagt er sant.

Hvis du har trodd en løgn, bestem deg for å tro hva Gud sier er sant istedenfor. 
Hvis djevelen sier du er en ussel syndefull skapning, som bare et tilbøyelig til å synde, omvend deg fra det, ved å si: Dette er ikke hva Gud sier om meg! Han sier jeg er verdifull og jeg er hellig og rettferdig.
I Jakob så står det:
Jak 4:7 (eBibelen – Guds Ord)
7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.

Du underordner deg Gud når du er enig i hva han sier er sant. Da vil du også stå djevelen imot, og han vil flykte fra deg.


Få med deg neste del i denne serien som kommer etter nyttår (den 7. januar 2024)
Jeg vil begynne å snakke om at det finnes to riker, og at du har kommet inn i et nytt rike og fått ett nytt borgerskap.


Forbønn


Total Page Visits: 910 - Today Page Visits: 1