Uken undervisning er fra en serien kalt: Helbredelse for ånd sjel og legemetwww.nettbibelskolen.com.
Den gikk også som ukens undervisning på Bibelundervisning for rundt et år siden.

Etter pinse vil jeg ha to undervisninger: Heller ikke jeg fordømmer deg og: Du er tilgitt!
Denne ukens undervisningen går litt i tråd med det jeg vil si i disse to undervisningene.


Den person som ofte er vanskeligst å tilgi, og som vi kanskje ofte glemmer er deg selv.
Hvis du holder opp i mot deg selv alle de gale tingene du har gjort, og ofte fordømmer deg selv, har du ikke tilgitt deg selv, og du har bitterhet mot deg selv.

Det og ikke tilgi er å minne deg selv om bitterheten du føler mot andre eller deg selv.

For å bli fri fra bitterhetens påvirkning og kraft er tilgivelse nøklene. Tilgivelse er også kjernebudskapet i Bibelen. Jesus har tilgitt oss alle våre synder, slik at vi ikke skal gå rundt å bærer på bitterhet.


Dette er en del i serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Du kan se hele serien på Nettbibelskolen her!
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Høyreklikk spilleren over for å laste ned (eller se Spotify under)

Bitterhet er mer åndelig enn du tror, og det er en ting som vil påvirke deg veldig negativt. Bitterhet kan komme av at du for eksempel opplever avvisning eller når du ikke er villig til å tilgi. Vi skal se litt mer på avvisning etter hvert, men jeg vil igjen understreke viktigheten av det med å tilgi.
Ofte kan bitterhet være en ting som stenger for helbredelse, og derfor er dette viktig å gjøre noe med!

Utilgivelse
Hvis du ikke er villig til å tilgi personer som har såret deg vil bitterhet få komme inn å gjøre stor skade på ditt liv og andres. Det står i Hebreerbrevet:
Heb 12:15
Vær på vakt så ikke noen kommer bort fra Guds nåde, for at ikke noen bitterhetens rot skal vokse opp og gjøre skade, så mange blir smittet av den.

Bitterheten kan føre til sykdommer, fordi ditt immunsystem blir svekket, hvis du lar bitterheten være der lenge nok. I tillegg vil andre også bli smittet av bitterheten.

Har du vært rundt bitre personer? Jeg har, og de har ofte ikke en god innflytelse på deg.

For å bli fri fra bitterhetens påvirkning og kraft er tilgivelse nøklene. Tilgivelse er også kjernebudskapet i Bibelen. Jesus har tilgitt oss alle våre synder, slik at vi ikke skal gå rundt å bærer på bitterhet og syndens byrde og makt.
Paulus oppfordre oss til dette:
Ef 4:32
32 Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

Kol 2:13
13 Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjøtt, har Han gjort levende sammen med Ham. Og Han har tilgitt dere alle overtredelsene,

Tilgitt deg selv?
Den person som ofte er vanskeligst å tilgi, og som vi kanskje ofte glemmer er deg selv.
Hvis du holder opp i mot deg selv alle de gale tingene du har gjort, og ofte fordømmer deg selv, har du ikke tilgitt deg selv, og du har bitterhet mot deg selv.

Det og ikke tilgi er å minne deg selv om bitterheten du føler mot andre eller deg selv.

Hva bitterhet fører til når vi sår den

Gal 6:7-9
7 La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. For det et menneske sår, det skal han også høste.
8 For den som sår i sitt kjøtt, skal høste fordervelse av kjøttet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.
9 Og la oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet.

Når vi begynner å så bitterhet i tanker ord eller handling kan det føre til en prosess, hvis vi ikke gjør noe med bitterheten. Det du sår av bitterhet, kan føre til flere negative ting som vi vil høste.
Når du er sint, og ikke gjør noe med sinne, vil du gå over i neste punkt som er gjengjeldelse, og når du ønsker å ta igjen, så går det over til vrede også videre.

La oss se på de forskjellige tingene vi kan høste hvis vi ikke stopper bitterheten:

 1. Sinne
  Når du har bitterhet vil dette fører til sinne. Du blir for eksempel sint på den som har såret deg eller avvist deg.
 2. Gjengjeldelse/hevn
  Når noen har såret deg, vil du gjerne ta igjen på en eller annen måte.
  Når du ønsker å gjengjelde noen, går det også lett over i at du blir vred på vedkommende som har såret deg (husk at deg selv er inkludert i dette).
 3. Hat
  Når du er vred på noen, går det lett også over til hat.
 4. Fysisk eller verbalt vold
  Hvis du ikke gjør noe med hat, så kan det lett gå over i vold. Det trenger ikke alltid være fysisk vold, men også verbalt. Hvis du hater deg selv, kan du lett begynne å gjøre vold mot deg selv også.
 5. Mord
  Volden kan igjen førere til mord. Mord trenger heller ikke å være rent fysisk, men du kan også snakke død og fordervelse over andre, eller deg selv.

Du kan se ut i fra denne listen hvor viktig det er å ikke la bitterheten få fotfeste i livet vårt, for vi kan høste mye ondt av det og det kan ha store negative konsekvenser for livet vårt eller andres.

Bitterhet vil også hindre deg i å ha fred med Gud, andre og deg selv.
Igjen det handler ikke om at Gud er sint på deg, men deg selv og bitterheten, som du kanskje også har mot Gud, vil hindre deg til å oppleve frihet og kjærligheten som han allerede har gitt til deg.


Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen


Total Page Visits: 3109 - Today Page Visits: 2