Det jeg vil dele med deg i denne undervisningen er:

Mange er usikre på hva som er Guds vilje, og de er redde for å ta feil å være helt ute av Guds vilje og plan for deres liv.
Mange tror at Gud er vanskelig å forstår, men Gud er ikke vanskelig å forstå, og hans vilje er ikke uransakelig.
Bibelen viser at Gud ønsker gode ting for oss, inkludert helse, og at han ikke gjør forskjell på folk. Tro og forståelse av Guds vilje kommer gjennom å fornye tankene (Rom 12:2).

Paulus oppfordrer oss til å forstå Guds vilje (Ef 5:17). Gud ønsker at vi skal ha det godt i alle aspekter av livet (3Joh 2), og vi bør ikke miste frimodigheten på grunn av feilaktige lovviske og religiøse lærer. Når bønner ikke blir besvart, kan det skyldes tid, involvering av andre personer, feil bilde av Gud, eller behov for å tilgi oss selv og andre.
Forståelsen av Guds kjærlighet og vår verdi er nøkkelen til å oppleve hans vilje i våre liv!


Gave: Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

I 1. Johannes 5:14 står det at dersom vi ber om noe etter hans vilje, vil han høre oss. Mange sliter med dette fordi de er usikre på hva Guds vilje er. Uten visshet om Guds vilje mangler man frimodighet i bønn.

Noen oppfatter Gud som vanskelig å forstå og mener at hans veier er uransakelige. Dette gjelder også helbredelse; noen tror at Gud helbreder av og til, men ikke alltid, og at vi aldri kan vite helt sikkert.
Men i Jakobs brev 1:16-17 står det:
16 Far ikke vill, mine kjære brødre!
17 All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.

Gud gir bare gode gaver, og sykdom er ingen god gave. Bibelen kaller sykdom for en forbannelse (4. Mosebok 28). Gud forandrer seg ikke og gjør ikke forskjell på folk; hvis han vil helbrede en, vil han helbrede alle.

Det kan være mange grunner til at personer ikke blir helbredet, men Gud er ikke en av dem.

En hovedgrunn er ofte mangel på frimodighet til å tro at helbredelse er Guds vilje for oss. Hvis vi ikke er sikre på dette, vil vi ikke be med tillit. Gud er ikke vanskelig å forstå, men vi må fornye våre tanker for å forstå ham bedre (Romerne 12:2).

I Romerne 12:2 står det:
2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.

Paulus sier også i Efeserne 5:17 at vi ikke skal være uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Hvis Guds vilje var vanskelig å forstå, ville ikke Paulus ha sagt dette.

Gud har vist sin vilje gjennom Bibelen og Jesus’ liv. Han ønsker ikke at vi skal ha frykt, fordømmelse, sykdom, angst, eller depresjon. Gud ønsker at vi skal ha det godt på alle områder i livet, selv når omstendigheter går oss imot. 
I 3. Johannes 2 står det:
2 Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

Gud vil at vi skal ha det godt i helse, ekteskap, relasjoner, og at vi skal ha alt vi trenger for å kunne gi til andre. Gud har liv og overflod av liv for oss (Johannes 10:10), og dette er hans vilje.

Noen tror at å lide for Jesus betyr å bære sykdom eller depresjon for ham. Men hvorfor skulle vi bære noe som han allerede har båret og satt oss fri fra? Ikke mist frimodigheten på grunn av tradisjoner og feilaktige religiøse lærer.

Når vi står foran valg og ikke vet hva Guds vilje er, må vi stole på at Gud vil lede oss til å ta de rette valgene. Selv om vi feiler, er Gud fortsatt for oss, med oss, og vil hjelpe oss.

Når bønner ikke blir besvart selv om vi vet at det er Guds vilje, kan det være:

  1. Tid: Ikke alt skjer over natten. Tålmodighet og timing kan være viktige faktorer. Timing handler ofte mer om oss, enn om Gud.
  2. Andre personer er involvert: Bønner om en ektefelle eller økonomisk hjelp involverer andre.
  3. Feil bilde av Gud:
    Troen på at Gud ikke vil høre oss fordi han er sint på oss.
  4. Vårt forhold til oss selv og andre:
    Noen ganger trenger vi å tilgi oss selv og andre. Vi kan stå i veien for at Guds vilje skjer.

Å forstå hvor høyt Gud elsker oss og vår verdi i hans øyne er essensielt for å se hans vilje oppfylt i våre liv.


Forbønn


Total Page Visits: 655 - Today Page Visits: 2

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.