Bibelundervisning

Finn din frihet - Opplev gjenopprettelse

Er det komplisert å finne Guds vilje?

Å finne Guds vilje oppleves ofte som komplisert og vanskelig, men dette avhenger av hvilket bilde vi har av Gud. Hvis vi ser på Gud som streng og perfeksjonistisk, vil vi frykte å ta feil valg. Denne frykten kommer fra et galt bilde av Gud, skapt av djevelen, som alltid prøver å skape usikkerhet og perfeksjonisme.

Det er to hovedfeller når det gjelder å finne Guds vilje. Noen tror alt som skjer er Guds vilje og søker den ikke aktivt. Andre, spesielt i karismatiske kretser, stresser med å finne Guds vilje i hver detalj, noe som kan føre til unødvendig stress.


Gave: Vipps 900 90 354

Les videre

Er Gud vanskelig å forstå?

Mange ser for seg Gud som en gammel mann med hvitt skjegg og langt hår som sitter høyt oppe i himmelen, og at det er veldig vanskelig å forstå ham. Men jeg tror ikke det er slik!

Når vi fornyer våre tanker og lar Guds tanker gro i oss, vil vi forstå hans vilje bedre.

Romerne 12:2 sier at vi kan dømme om hva som er Guds vilje ved at våre sinn fornyes. Vii kan forstå Guds vilje mer og mer hvis vi lar våre sinn forvandles og fylles med hans tanker. Vi må velge å tenke annerledes og søke sannheten om hvem Gud er og hva hans vilje er for oss.


Gave: Vipps 900 90 354

Les videre

En perfekt fred

Denne undervisningen er populær og jeg har fått bra respons på den, derfor ønsker jeg å legge den ut igjen på nytt (den er fra sommer 2023)

Selve grunnlaget for denne oppmuntringen finner vi i Jesaja 26:3, hvor det står skrevet: «Den som har et fast og tillitsfullt sinn, vil Gud gi konstant fred.» Dette verset minner oss om viktigheten av å ha et hjerte og sinn som er forankret i tillit til Gud. På engelsk blir dette ofte oversatt som å ha en «perfect peace» når vårt fokus og våre tanker er på Gud, og vi har tillit til ham. Det understreker at en dyp og varig fred kommer fra å rette våre hjerter mot Gud og ha full tillit til Hans veiledning og kjærlighet.

Jeg ønsker å oppmuntre deg med at Guds tanker om deg er gode. Hans planer for deg er å gi deg håp og en lys fremtid, som det står i Jeremia 29:11. Ved å fokusere på Guds kjærlighet og Hans løfter, kan du bytte ut dine negative tanker med Hans sannheter. Dette vil ikke bare gi deg en dypere forståelse av Hans kjærlighet, men også lede deg til en fred som overgår all forstand, som det står skrevet i Filipperne 4:7: «Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Så når bekymringene og de negative tankene begynner å tynge deg ned, husk at du kan vende deg til Gud. Med Hans ord som ledestjerne, kan du finne styrke og fred. Ved å fylle ditt sinn med Guds løfter og stole på Hans plan for ditt liv, kan du oppleve en indre ro som gir deg kraft til å møte hverdagens utfordringer med fornyet håp og tillit. La denne vissheten om Guds nærvær og kjærlighet være din kilde til konstant fred og glede.Denne undervisningen er en reprise fra sommer 2023

Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre

Kan jeg miste frelsen?

Du kan ikke miste frelsen.

Når man hører påstanden «du kan ikke miste frelsen», kan det være lett å tro at det dreier seg om en vranglære som tillater synd uten konsekvenser. Men Bibelen gir ingen støtte til ideen om at man kan miste frelsen som man mister en lommebok. Mange kristne frykter at de har gjort en synd som har kostet dem frelsen, men sannheten er at synd vi gjør ikke fører til tap av frelse.

Frelsen handler ikke om våre gjerninger, men om Guds tilgivelse, selv når vi faller i synd. Men det betyr ikke at man er sikret en plass i himmelen uansett. Man kan ikke miste frelsen, men man kan bevisst fornekte Jesus og snu Gud ryggen, noe som vil føre til at Gud må fornekte oss.

Bibelen lærer at Gud er trofast og rettferdig, og han vil tilgi alle våre synder. Dette innebærer at selv om vi synder, vil Gud aldri straffe oss for dem fordi straffen allerede ble tatt av Jesus på korset. Likevel advarer skriftene om at det er mulig å lide skipbrudd på troen ved bevisst å forkaste troen på Gud.

Så lenge man ikke bevisst avviser troen, kan man være trygg på Guds kjærlighet og tilgivelse, selv om vi synder.

Jeg utdyper det jeg sier her mye mer i denne videoen! Se den under:


Gave: Vipps 900 90 354

Les videre

Gud vil gå foran og lede deg

Denne uken vil jeg dele en oppmuntring basert på noen skriftsteder fra Bibelen. Dette henger sammen med det jeg har undervist om de siste ukene angående Guds vilje.

Gud ønsker ikke å skyve oss eller stresse oss; Han vil alltid lede oss!

2 Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakkete land. Bronseportene vil Jeg sprenge i stykker, og bommene av jern vil Jeg hogge av.
3 Jeg vil gi deg skatter i mørket og rikdommer som er skjult på hemmelige steder, for at du kan kjenne at Jeg, Herren, som kalte deg ved navn, er Israels Gud.

Jesaja 45:2-3

«Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg – han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs.»
5 Mosebok 31:8


Gave: Vipps 900 90 354

Les videre

Hva har Guds vilje med loven og nåden å gjøre?

Loven krever perfekt overholdelse av Guds vilje for å oppleve hans nærvær og ledelse, mens nåden fremhever at Jesus leder oss med kjærlighet og tilgivelse.
Gud har gitt oss fri vilje og ønsker å veilede oss til de beste valgene, men respekterer også våre ønsker.
Å leve under nåden gjør det enklere å følge Guds vilje, og det finnes alltid mulighet for tilgivelse og gjenopprettelse når vi feiler.

Johannesevangeliet viser dette gjennom historien om kvinnen grepet i hor, hvor Jesus tilgir henne i stedet for å fordømme.
Selv når vi gjør feil, ønsker Jesus å tilgi oss og lede oss videre. Gud kan vende våre dårlige valg til noe positivt, og han leder oss ofte ved å legge ting ned i våre hjerter. Filippenserne 2:13 bekrefter at Gud virker i oss for å gjøre hans gode vilje. Vi bør ikke stresse med å finne ut Guds vilje, men stole på at han er med oss og leder oss mer enn vi er klar over.


Gave: Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre

De nye kristne leder andre til Jesus

Et nyhetsbrev fra Tore og hans familie og tjeneste i Nord-Thailand.

Her kommer siste nytt fra varme og fuktige Thailand. Etter en ekstremt varm Thai sommer, med temperaturer opptil 43 grader fra mars til mai, har vi endelig fått regn. Selv om temperaturene synker noe når det regner, føles det fortsatt veldig varmt på grunn av den høye luftfuktigheten.

I løpet av de siste tre månedene har det skjedd mye i vårt arbeid, inkludert flere nye kristne, vekst i menigheten, og en tur til Norge. Les videre for mer om de spennende utviklingene. Jeg har også litt om økonomi mot slutten.

Dette er en modifisert utgave av vårt nyhtesbrev så meld deg gjerne på vår Facebook nyhetsgruppe for å lese det, og/eller melde deg på våre nyhetbrev! Jeg har ofte mer nytt her, også!

Les videre

Hva om jeg tar feil valg og bommer på Guds vilje?

Det jeg vil dele med deg i denne undervisningen er:

Mange kristne frykter at et feil valg kan føre dem bort fra Guds vilje og gjøre Gud sint på dem. Men jeg tror ikke dette er tilfelle.

Gud har en god og perfekt plan for våre liv, og selv om vi roter det til, har Gud alltid en alternativ plan og kan vende feil valg til noe godt.

Valg av ektefelle er et viktig punkt hvor mange er redde for å gjøre feil. Jeg tror at selv om et ekteskap går galt, kan Gud gjenopprette situasjonen og hjelpe til med å snu det til det beste.

Gud ønsker å gjenopprettelse og nåde, ikke fordømmelse.
Selv om mennesker kan dømme, er Guds nåde stor nok til å korrigere og lede oss på en ny vei som kan være enda bedre enn den opprinnelige planen.

Gud vil alltid det beste for oss! Om vi gjør feil valg, er Guds nåde stor nok til å korrigere oss og lede oss tilbake til hans vei eller en ny vei som kan være mye bedre enn den opprinnelige.

Få også med deg hele teksten under, der jeg også tar med min kones vitnesbyrd.


Gave: Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre

Er det Guds vilje?

Det jeg vil dele med deg i denne undervisningen er:

Mange er usikre på hva som er Guds vilje, og de er redde for å ta feil å være helt ute av Guds vilje og plan for deres liv.
Mange tror at Gud er vanskelig å forstår, men Gud er ikke vanskelig å forstå, og hans vilje er ikke uransakelig.
Bibelen viser at Gud ønsker gode ting for oss, inkludert helse, og at han ikke gjør forskjell på folk. Tro og forståelse av Guds vilje kommer gjennom å fornye tankene (Rom 12:2).

Paulus oppfordrer oss til å forstå Guds vilje (Ef 5:17). Gud ønsker at vi skal ha det godt i alle aspekter av livet (3Joh 2), og vi bør ikke miste frimodigheten på grunn av feilaktige lovviske og religiøse lærer. Når bønner ikke blir besvart, kan det skyldes tid, involvering av andre personer, feil bilde av Gud, eller behov for å tilgi oss selv og andre.
Forståelsen av Guds kjærlighet og vår verdi er nøkkelen til å oppleve hans vilje i våre liv!


Gave: Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre

Pinse handler om kraft

I denne pinse oppmuntringen tar jeg med en personlig opplevelse i forbindelse med pinse.

Pinse handler først og fremst om kraft!
Før pinsedag var disiplene redde og fryktet for sitt liv, men noe skjedde på pinsedag: De fikk en ny frimodighet og kraft de ikke hadde hatt før.

Jeg også opplevde en ny frimodighet og kraft da jeg fikk ett møte med Den Hellige Ånd.


Denne undervisningen tok jeg opp for ett år siden, men er like aktuell.
Husk også å få med deg serien om Den Hellige Ånd!


For mer informasjon om pinse, se denne siden!

(under video finner du også en undervisning til som handler om pinse, den er noen år gammel)


https://youtu.be/bhBfW1pHbcA
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre
« Eldre innlegg