Undervisning fra Bibelen (tekst og pdf)


Opprettet mandag 11. mai 2009 14:49 Publisert Treff: 10417

Kategori: Les undervisningen

Hvordan blir jeg en kristen?

Share


Lytt til dette her!

Jesus er den eneste veien til Gud! Han er den eneste som i historien har klart og leve ett helt perfekt liv, og den eneste som har dødd for all verdens synd. Derfor er kun troen på ham den eneste måten å komme til Gud på og få et evig liv.

La meg bare si helt kort om hva tro er:
Tro er et valg du tar, ikke en følelse. Du kan velge i dag å tro selv om du ikke føler det og ikke forstår alt om Gud. Tro handler om å stole på noen. Og når du tror på Gud, stoler du på at det som han har sagt gjennom Bibelen er sant, selv om du ikke skulle forstå alt eller føle det.

 

Her er stegene for å bli en kristen.

 

1. Velg å tro at det finnes en Gud og et evig liv.

2. Erkjenn at du ikke er perfekt, og er en synder som trenger hjelp gjennom Jesus.
Rom 3:23: alle har syndet og står uten ære for Gud.
Rom 6:23 For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

3. Bekjenn din synd (at du ikke har stolt og trodd på Jesus)
1Joh 1:9
9 Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.


4. Bekjenn og takk Gud for at du nå er hans barn.
Rom 10:9-10
9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst
10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

 

5. Frelsesbønn:

Gud du elsket verden så mye at du gav din egen sønn for å dø for mine synder på et kors, så at alle dem som tror på Han vil ikke gå fortapt men ha et evig liv. Ditt Ord, Bibelen sier at vi er frelst av nåde gjennom tro som en gave i fra deg. Det er ingen ting jeg kan gjøre for å få meg fortjent til denne frelsen.

Jeg tror og bekjenner med min munn akkurat nå at Jesus Kristus er din sønn, han som kom for å frelse verden. Jeg tror at han bar min synd på korset ved at han døde og betalte prisen for min synd. Jeg tror også i mitt hjerte at du reiste ham opp fra de døde.

Jeg ber nå om tilgivelse for mine synder, og jeg bekjenner at Jesus er min Herre! I følge ditt Ord, Bibelen, er jeg nå frelst, blitt en kristen, og jeg vil tilbringe evigheten sammen med deg! Takk Gud, min far! Jeg er så takknemmelig! I Jesu navn, amen.

Du har nå bedt din første bønn og er nå en kristen!

 

Ditt neste skritt:
Når du nå har tatt imot Jesus er dette bare begynnelsen på et nytt liv. Et frø som nettopp har blitt plantet i jorden trenger næring og omsorg. På samme måte trenger
du også  å få det vi kaller "åndelig" næring og et "åndelig" hjem.
Du trenger å komme sammen med andre kristne for å bli fostret og hjulpet videre i ditt kristne liv. Ta kontakt med noen du kjenner som er kristne, eller oppsøk en menighet i nærheten. Du kan også ta kontakt med meg, og jeg kan formidle kontakt videre.

  • Det er også viktig at du bekjenner for andre din nye tro. En måte å gjøre dette på er å la deg døpe. Se min undervisning om dåp her! Hva handler dåp om?

 

Visjonen bak denne siden

1. Oppmuntre deg til å vokse i kristenlivet og en dypere forståelse av hvem Gud er og hans kjærlighet!
2. Hjelpe deg til å stå imot vår fiende, djevelen, slik at du kan få oppleve å leve et seirende kristenliv! Jak 4:7
3. Inspirere deg til å undervise andre!
4. Utruste og inspirere deg slik at du kan gå ut og fortelle andre om de gode nyhetene!