Helbredelse for ånd, sjel og legemet.

Opprettet lørdag 10. september 2011 01:00 Publisert Treff: 12950

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 6
DårligBest 

Gud ønsker at du skal ha det godt!
Og være ved god helse!

Share

 


 


Innledning

3Joh 2
2 Du elskede! Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.

2Tim 1:7
For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men en ånd av kjærlighet, kraft og et sunt sinn.
(Direkte oversatt fra eng. King James)

Joh 10:10.
Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg har kommet for at de skal ha liv og det  i overflod.

Jeg vet ikke om dette er en overraskende nyhet å høre for deg: Gud ønsker deg faktisk alt godt og at du skal være ved god helse slik som også ditt sinn og tanker har det godt.
Denne undervisningen vil ikke bare handle om fysisk helbredelse, men også at vi skal ha det godt i vår sjel og ånd.
Faktisk så henger alle disse tre tingene sammen. Hvis vår ånd og sjel ikke har det godt, vil også dette påvirke kroppen vår.

For å forklare dette litt nærmere: Hvis du har mye bitterhet, frykt, depresjon, sinne, sjalusi, frykt for avvisning også videre, over en lang periode, vil dette påvirke kroppen din på en negativ måte.
Spør gjerne en lege om en langvarig stress (som egentlig er frykt) ikke kan påvirke immunsystemet ditt og kroppen din.

Dette kalles også mind-body conection, på Norsk blir det  sinn og kropp forbindelsen (jeg synes ikke det lyder så bra på norsk). Det er en forbindelse med hva vi tenker i vårt sinn og hvordan kroppen reagerer.

I legevitenskapen kalles disse negative tingene for stress, men hva det egentlig er, er frykt, for all stress er forbundet med frykt. Enten det er eksamen du må bestå, det er tidsfrister på jobben du må holde,  om det er møter du ikke må komme for sent til eller det kan også være bekymring, frykt for avvisning, bitterhet mot noen, sinne også videre alt dette er en form for stress som har sin rot i frykt.
Det sies at ca 80 prosent (noen kilder jeg har, sier til og med 90) av alle sykdommer har sin rot i denne forbindelsen mellom vårt sinn, det vi tenker, og vår kropp.

Som en kristen vet vi at vi har en fienden, kan det være at han vet om denne forbindelsen mellom vår ånd, sjel og kropp, og bruker den til å gjøre oss syke?

Jeg tror det, og denne undervisningen vil gå ut på å finne ut hvordan fienden har lurt oss, hvordan han har gjort oss syke i sjel, sinn og kropp. Den vil også hjelpe deg til å bli fri, enten det er sykdom du sliter med eller stress, frykt og bekymring.
Den vil også kunne hjelpe deg til å ikke bli syk, så jeg vil si at denne undervisningen er for absolutt alle. Både hvis du er syk og ønsker å bli frisk, eller hvis du ikke ønsker å bli syk.

Jeg vil også oppmuntre deg å si at hvis du er en kamp (og hvis du ikke føler du er i en kamp akkurat nå, så kan jeg fortelle deg at i denne verden vil urettferdige ting skje, så kamper vil komme), så er Guds hensikt for deg å lede deg til seier i denne kampen.

2 Kor 2:14
Men Gud være takk som alltid leder oss til seier i Kristus, og som ved oss gjør duften av Hans kunnskap kjent på ethvert sted.

Det at du bli fri fra det som plager deg, vil være en vel duft om kunnskapen om Gud. Du vil med ditt eget liv og vitnesbyrd kunne gi kunnskap om Guds godhet, og sette andre mennesker fri!

I denne undervisningen så vil jeg gi deg nøkler som vil hjelpe deg i denne kampen, jeg vil gjerne utruste deg så at du kan få seier i alle ting!

Ef 6:13
Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og å bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting.

 

Visjonen bak denne siden

1. Oppmuntre deg til å vokse i kristenlivet og en dypere forståelse av hvem Gud er og hans kjærlighet!
2. Hjelpe deg til å stå imot vår fiende, djevelen, slik at du kan få oppleve å leve et seirende kristenliv! Jak 4:7
3. Inspirere deg til å undervise andre!
4. Utruste og inspirere deg slik at du kan gå ut og fortelle andre om de gode nyhetene!