Bibelstudie

Opprettet mandag 06. april 2009 10:43 Publisert Treff: 6682

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 0
DårligBest 

Personlig studie


Her følger noen korte råd om hvordan du kan studere Bibelen effektivt.

1.Sett et mål, hva er ditt mål med studiet. Tenk også over hva det er for ditt liv.

2.Sett en timeplan. Dette er et verktøy som kan hjelpe deg.

3.Utvikl selvdisiplin, og du kan kun gjøre dette ved Den Hellige Ånds hjelp. Folk sier ofte at de ikke har tid. Du må lage tid. Dette er en åndelig kamp.

4. Når du begynner: Be først! Be om at Gud skal åpenbare ordet for deg. Deretter finn en av de korteste bøkene i Bibelen, for eksempel et Paulus sine brev. Høytles denne først i sin helhet. Deretter gå tilbake og studer ord for ord. Fargelegg gjerne ord som gjentar seg, nøkkelord for boka, navn, steder etc. Dette hjelper deg til å få en oversikt over boka.
Etter hvert som du har tatt de små bøkene kan du begynne på de større.

5. Hvis du ønsker å lese hele Bibelen i sin helhet, ikke les for eksempel tre kapitler om dagen, men jeg kan anbefale å les en hel bok i sin sammenheng (med unntak av salmene og ordspråkene). Dette hjelper deg til å få en oversikt over boka. Den lengste boka i Bibelen, som er Jeremia, tar ca 4 timer å lese. De fleste lange bøkene tar rundt 2-3 timer.

6. Finn også ut bakgrunnen for boka. Husk at selv om Bibelen er Guds skrevne ord og det skal tas bokstavelig, er det skrevet inn i en historisk sammenheng. Bøkene er ofte brev som er skrevet til virkelige personer og menigheter i samtiden (man kan for eksempel lett glemme dette når man kommer til åpenbaringen).
Når man ser den historiske sammenhengen hjelper det deg til å skjønne bøkene mer og få en dypere forståelse av det betyr for oss i dag. For det har en like stor betyding i dag som den gang.

7. Bruk den induktive metoden når du studerer.

Hva er Induktiv bibelstudie

1.Les skriften med et åpent sinn

2.Ønsker å lære/oppdage

3.Konklusjonen er resultatet ikke begynnelsen

4.Studer skriften i sin sammenheng

5.Har en tendens til å bli mer gunstig i å korrigere feil

Deduktive er det motsatte

1. Leser skriften med en din menig allerede gjort opp

2. Ønsker å bevise hva du allerede vet er sant

3. Starter med en konklusjon

4. Studerer skriften bare ved å plukke ut vers

5.Kan bli brukt til å støtte feiltolking

Fire grunnleggende steg

1.Observere
Hva sier teksten
Se, se, se, se, se og se igjen til vi ser.

2.Tolke
Hva mente teksten for de første kristne som hørte eller skrev det.

3.Tilegnelses
Hva betyr teksten for meg og hvordan kan jeg tilegne meg den.

4.Dele
Hvordan kan/skal dette skriftstedet bli delt.

Visjonen bak denne siden

1. Oppmuntre deg til å vokse i kristenlivet og en dypere forståelse av hvem Gud er og hans kjærlighet!
2. Hjelpe deg til å stå imot vår fiende, djevelen, slik at du kan få oppleve å leve et seirende kristenliv! Jak 4:7
3. Inspirere deg til å undervise andre!
4. Utruste og inspirere deg slik at du kan gå ut og fortelle andre om de gode nyhetene!